Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : TUMAKURU
Block : TIPTUR
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : BALUVANERALU
Work Name: ದಾಸನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/AV/93393042892307140)
4400 27/09/2022 17304
4400 27/09/2022 4326
4401 27/09/2022 6489
4724 01/10/2022 17304
4724 01/10/2022 4326
4725 01/10/2022 15141
6793 01/12/2022 19467
6793 01/12/2022 2163
6794 01/12/2022 17304
6991 09/12/2022 17304
6991 09/12/2022 4326
6992 09/12/2022 17304
9334 15/02/2023 21630
9335 15/02/2023 10815
Work Name: ಬಳುವನೇರಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008001/AV/93393042892314746)
11091 27/03/2023 3708
Work Name: ಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008001/AV/93393042892314750)
9509 15/02/2023 21630
10490 18/03/2023 12360
10491 18/03/2023 11124
10492 18/03/2023 3708
Work Name: ಬಳುವನೇರಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/AV/93393042892318706)
10493 18/03/2023 9888
Work Name: ರುದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿಮನೆಯಿಂದ ಮಿನಿವಾಟರ್ ವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008001/FP/93393042892286258)
11092 27/03/2023 2472
Work Name: ರುದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದಶರಥ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಮೇಶಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(ಇಂಗುಗುಂಡಿ)(1525008001/IF/93393042892490810)
1176 02/06/2022 6489
1176 02/06/2022 4326
Work Name: ಬಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042892771794)
1493 18/06/2022 3708
Work Name: ಬಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಜುಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರಿಯಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042892771864)
2846 19/08/2022 8652
4467 01/10/2022 8652
Work Name: ಸೂರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ(1525008001/IF/93393042892788078)
1175 02/06/2022 8652
1175 02/06/2022 4326
1490 18/06/2022 4326
Work Name: ದಾಸನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ(1525008001/IF/93393042892831045)
7707 26/12/2022 6489
7707 26/12/2022 6489
Work Name: ಬಳುವನೇರಲು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಾಬುರಾವ್ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ(1525008001/IF/93393042892866677)
1174 02/06/2022 8652
1174 02/06/2022 6489
1491 18/06/2022 6489
1491 18/06/2022 4326
Work Name: ಸೂರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರೇಗೌಡ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ(1525008001/IF/93393042892910589)
1173 02/06/2022 6489
1173 02/06/2022 4326
1487 18/06/2022 4326
Work Name: ರುದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮರುಳಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚನ್ನಬಸವೇಗೌಡ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ(1525008001/IF/93393042892911687)
1753 28/06/2022 4326
1753 28/06/2022 2163
Work Name: ಬಳುವನೇರಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಸಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ(1525008001/IF/93393042892911763)
1754 28/06/2022 4326
1754 28/06/2022 2163
Work Name: ದಾಸನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಡವಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ(1525008001/IF/93393042892912227)
1755 06/07/2022 4326
Work Name: ಸೂರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ(1525008001/IF/93393042892992684)
1172 02/06/2022 8652
1172 02/06/2022 4326
Work Name: ದೊಡ್ಡನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ (1525008001/IF/93393042892992717)
1171 02/06/2022 2163
1171 02/06/2022 10815
1489 18/06/2022 4326
Work Name: ಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಜಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ(1525008001/IF/93393042892992737)
3226 23/08/2022 6489
3226 23/08/2022 6489
Work Name: ರುದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ(1525008001/IF/93393042893059114)
1169 02/06/2022 6489
1169 02/06/2022 4326
1488 18/06/2022 4326
1488 18/06/2022 4326
Work Name: ಬಳುವನೇರಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಈರಪ್ಪ ರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042893068410)
1200 28/06/2022 2163
1756 16/09/2022 2163
Work Name: ಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶಾ ಕೋಂ ಪ್ರದೀಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042893070426)
1492 28/06/2022 4326
1757 06/07/2022 2163
2362 28/07/2022 4326
Work Name: ಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚಮ್ಮ ಟಿ ಎಸ್ ಕೋಂ ಹೆಚ್ ಕೆ ಶಂಕರಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ 857162(1525008001/IF/93393042893070458)
1486 28/06/2022 4326
2770 12/08/2022 8652
Work Name: ಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಂಕರಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042893127788)
2098 22/07/2022 8652
2556 04/08/2022 7416
4477 01/10/2022 8652
Work Name: ಬಿ ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ(1525008001/IF/93393042893158545)
1759 06/07/2022 4326
1759 06/07/2022 4326
Work Name: ಬಿ ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ (1525008001/IF/93393042893166316)
1170 02/06/2022 4326
1170 02/06/2022 8652
Work Name: ಸೂರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋದಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಹದೇವಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042893404942)
4023 16/09/2022 8652
Work Name: ರುದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚೇತನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ(1525008001/IF/93393042893457638)
1761 28/06/2022 12978
Work Name: ರುದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ(1525008001/IF/93393042893596955)
1760 28/06/2022 15141
Work Name: ಬಿ ರಂಗಾಫುರ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರಿಯಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042893872737)
2099 22/07/2022 8652
2848 19/08/2022 8652
5131 14/10/2022 3090
Work Name: ದಾ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಮ್ಮ ಕೋಂ ಜುಂಜೇಗೌಡ 800017ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042893872802)
2775 12/08/2022 8652
Work Name: ದಾ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಪ್ರೇಮ ಕೋಂ ಡಿ ಆರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ787590(1525008001/IF/93393042893872947)
2774 12/08/2022 4326
Work Name: ಬಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೋರಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ 723510(1525008001/IF/93393042893872997)
1927 22/07/2022 8652
2557 04/08/2022 3708
3017 12/08/2022 3090
4470 01/10/2022 8652
5129 14/10/2022 3708
Work Name: ದಾ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಾರಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ787601(1525008001/IF/93393042893873122)
2363 28/07/2022 4326
2849 19/08/2022 4326
4472 01/10/2022 4326
5121 20/10/2022 3708
6062 22/11/2022 4326
6988 15/12/2022 4326
7537 26/12/2022 2472
Work Name: ದಾ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಡಿ ಹೆಚ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ788010(1525008001/IF/93393042893873211)
1931 22/07/2022 4326
1931 16/09/2022 4326
2558 09/08/2022 3708
2558 16/09/2022 3708
3010 19/08/2022 3090
4473 01/10/2022 4326
4473 13/01/2023 4326
Work Name: ದಾ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಜುಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಯರಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ800078(1525008001/IF/93393042893873968)
2100 22/07/2022 4326
2100 16/09/2022 4326
2559 09/08/2022 3708
2559 16/09/2022 3708
5120 14/10/2022 1545
5120 13/01/2023 1545
Work Name: ದಾ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಚೈತ್ರ ಕೋಂ ಶಿವಶಂಕರಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ802576(1525008001/IF/93393042893875589)
2101 22/07/2022 8652
2560 04/08/2022 7416
6989 15/12/2022 4326
6989 15/12/2022 4326
Work Name: ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಕೋಂ ರಮೇಶ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ690300(1525008001/IF/93393042893875667)
2102 22/07/2022 8652
2561 04/08/2022 7416
3018 12/08/2022 3090
6795 06/12/2022 8034
Work Name: ದಾ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ787564(1525008001/IF/93393042893877654)
2364 28/07/2022 4326
2850 19/08/2022 4326
4475 01/10/2022 4326
5122 20/10/2022 4326
6063 22/11/2022 4326
6987 15/12/2022 4326
Work Name: ಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಂಕರಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ857160(1525008001/IF/93393042893877694)
2103 22/07/2022 8652
2562 04/08/2022 7416
3019 12/08/2022 3090
4476 01/10/2022 8652
Work Name: ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗನಾಯಕ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ(1525008001/IF/93393042893881853)
6335 22/11/2022 6489
7709 26/12/2022 4326
7709 26/12/2022 6489
8614 20/01/2023 2472
8614 20/01/2023 4944
Work Name: ದಾ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಕರಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಜುಂಜಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ 724685(1525008001/IF/93393042893882355)
1930 22/07/2022 8652
2563 04/08/2022 7416
5123 14/10/2022 1545
Work Name: ಬಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಂಪಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ 800052(1525008001/IF/93393042893882449)
1929 22/07/2022 8652
2564 04/08/2022 7416
3020 12/08/2022 3090
4474 01/10/2022 8652
Work Name: ಬಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಈರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ 787573(1525008001/IF/93393042893882484)
2104 22/07/2022 4326
2104 16/09/2022 4326
2565 09/08/2022 7416
5130 14/10/2022 3090
Work Name: ದಾ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಶಿವಲಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ 787514(1525008001/IF/93393042893882766)
1928 22/07/2022 8652
2566 04/08/2022 7416
3021 12/08/2022 3090
3225 23/08/2022 8034
Work Name: ಬಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಎಸ್ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಡಿ ಜೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ 800062(1525008001/IF/93393042893883027)
2105 22/07/2022 4326
2105 16/09/2022 4326
2567 09/08/2022 7416
3014 19/08/2022 3090
4471 01/10/2022 8652
Work Name: ಸೂ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಸುಭದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವರಾಜು ರವರ ಸವತಿ ನಿರ್ಮಾಣ 798813(1525008001/IF/93393042893883071)
2106 22/07/2022 8652
2568 04/08/2022 7416
Work Name: ದಾ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಪೂ ಚಿತ್ತಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ787241(1525008001/IF/93393042893883111)
2107 22/07/2022 8652
2851 19/08/2022 8652
4469 01/10/2022 8652
5128 14/10/2022 1854
Work Name: ಮಲ್ಲಿದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿತ್ತಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ 787967(1525008001/IF/93393042893883182)
2365 28/07/2022 8652
2852 19/08/2022 8652
Work Name: ಸೂ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ 857171(1525008001/IF/93393042893921883)
2777 12/08/2022 4326
4498 10/10/2022 4326
Work Name: ದಾ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಕೋಂ ರಮೇಶ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042893922116)
2778 12/08/2022 4326
4503 10/10/2022 4326
5116 20/10/2022 4326
Work Name: ಸೂ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಭಾರತಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಮಲ್ಲಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ800014(1525008001/IF/93393042893922584)
2108 22/07/2022 8652
2569 04/08/2022 7416
3022 12/08/2022 3090
4500 10/10/2022 8652
Work Name: ದಾ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ 787474(1525008001/IF/93393042893922627)
2773 12/08/2022 8652
4502 10/10/2022 8652
Work Name: ದಾ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಗೌಡಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ 819572(1525008001/IF/93393042893922686)
2366 28/07/2022 4326
2853 19/08/2022 8652
4468 01/10/2022 8652
5124 14/10/2022 3090
Work Name: ಬಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಪುಷ್ಪವತಿ ಕೋಂ ಕರಿಯಪ್ಪ ಡಿ ಕೆ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ 720256(1525008001/IF/93393042893922726)
2772 12/08/2022 8652
4501 10/10/2022 8652
5119 20/10/2022 6798
6064 16/11/2022 3708
Work Name: ಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಜಪ್ಪ ರವರವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ 823078(1525008001/IF/93393042893922786)
2776 12/08/2022 4326
2776 12/08/2022 4326
4504 10/10/2022 4326
4504 10/10/2022 4326
Work Name: ಬಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಜಣ್ಣ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ 787578(1525008001/IF/93393042893922942)
2367 28/07/2022 8652
2854 19/08/2022 8652
4466 01/10/2022 8652
5126 14/10/2022 1854
Work Name: ದಾ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಸುಧಾಮಣಿ ಕೋಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ 787262(1525008001/IF/93393042893922982)
2109 22/07/2022 8652
2570 04/08/2022 7416
5132 14/10/2022 3090
Work Name: ಸೂ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಶೈಲ ಕೋಂ ದಯಾನಂದಮೂರ್ತಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ801743(1525008001/IF/93393042893923025)
2771 12/08/2022 4326
4505 10/10/2022 4326
5117 20/10/2022 4326
6985 15/12/2022 4326
8134 13/01/2023 4326
Work Name: ಸೂರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ734243(1525008001/IF/93393042894020075)
8413 20/01/2023 8652
Work Name: ಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ 871270(1525008001/IF/93393042894020259)
7532 18/03/2023 4326
Work Name: ಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಲತಾ ಕೋಂ ಷಡಾಕ್ಷರಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ 870748(1525008001/IF/93393042894020311)
7535 18/03/2023 4326
Work Name: ಬಿ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಣ್ಣ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ 871272(1525008001/IF/93393042894026025)
6796 06/12/2022 4017
8138 13/01/2023 4326
Work Name: ಬಿ ರಂಗಾಫುರ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894087571)
8621 20/01/2023 6489
Work Name: ರುದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894088478)
7710 26/12/2022 2163
7710 26/12/2022 4326
8620 13/01/2023 1545
8620 13/01/2023 1236
Work Name: ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894088622)
7711 26/12/2022 4326
8618 20/01/2023 4944
Work Name: ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಚನ್ನಯ್ಯ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008001/IF/93393042894088709)
6066 16/11/2022 4326
8611 20/01/2023 6489
Work Name: ಬಿ ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894088943)
6330 22/11/2022 4326
7712 26/12/2022 4326
Work Name: ಮಲ್ಲಿದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008001/IF/93393042894089706)
6065 16/11/2022 2163
6065 16/11/2022 6489
7713 26/12/2022 2163
7713 26/12/2022 6489
Work Name: ಬಿ ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894103195)
6332 22/11/2022 4326
6332 22/11/2022 4326
Work Name: ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಉಮಾ ಕೋಂ ರಾಜಣ್ಣ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894103305)
6068 16/11/2022 2163
6068 16/11/2022 2163
7715 26/12/2022 4326
Work Name: ಬಿ ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮರುಳಯ್ಯ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008001/IF/93393042894103374)
6329 22/11/2022 8652
7716 26/12/2022 4326
7716 26/12/2022 4326
Work Name: ಬಿ ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಲಾಕ್ಷಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008001/IF/93393042894103488)
6324 22/11/2022 6489
7717 26/12/2022 3090
7717 26/12/2022 2163
7717 13/01/2023 2163
8613 20/01/2023 7416
Work Name: ಬಿ ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಪಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008001/IF/93393042894103520)
7718 26/12/2022 4326
7718 26/12/2022 6489
8615 20/01/2023 4944
8615 20/01/2023 7416
Work Name: ಪುಟ್ಟರಂಗನಾಯಕನ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಂಗಧಾಮನಾಯಕ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894105383)
6327 22/11/2022 2163
6327 22/11/2022 4326
8619 13/01/2023 2781
Work Name: ಪುಟ್ಟರಂಗನಾಯಕನ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ ಆರ್ ಡಿ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894105510)
8612 20/01/2023 6489
8612 20/01/2023 2163
Work Name: ಬಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕಾಶಯ್ಯ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894105720)
6325 22/11/2022 4326
7720 26/12/2022 2163
7720 26/12/2022 2163
Work Name: ದಾ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಉದ್ದನೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894105756)
7721 26/12/2022 2163
7721 26/12/2022 2163
8617 20/01/2023 2472
8617 20/01/2023 2472
Work Name: ಬಿ ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಕರಿಯಪ್ಪ ರವರ ಉದಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894117860)
6333 22/11/2022 4326
6333 22/11/2022 2781
7722 26/12/2022 4326
7722 26/12/2022 2163
Work Name: ಪುಟ್ಟರಂಗನಾಯಕನ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತಮ್ಮ ಕೋಂ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894142007)
5782 16/11/2022 4326
6986 15/12/2022 4326
Work Name: ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪಲ್ಲವಿ ಕೋಂ ರಮೇಶ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894148689)
8412 20/01/2023 4326
8412 20/01/2023 4326
Work Name: ಸೂರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894148798)
6797 06/12/2022 8034
8140 13/01/2023 4326
Work Name: ಬಿ ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲತಾ ಕೋಂ ರೇವಣ್ಣ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894148981)
6798 06/12/2022 4017
6798 13/01/2023 4017
Work Name: ಬಳುವನೇರಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ವಿ ಶ್ರೀಧರ ಬಿನ್ ಬಿ ಟಿ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894149109)
6799 06/12/2022 8034
8141 13/01/2023 8652
Work Name: ದಾಸನಕಟ್ಟೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೈಲಜ ಕೋಂ ಕರಿಯಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894149288)
6800 06/12/2022 8034
Work Name: ಬಿ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋದಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894149356)
6801 06/12/2022 8034
Work Name: ಸೂರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಾಬೋವಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894149392)
6802 06/12/2022 4017
8143 13/01/2023 4326
Work Name: ಬಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894149439)
6803 06/12/2022 8034
Work Name: ಬಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಹೆಚ್ ಟಿ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು ಹೆಚ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894149459)
6804 06/12/2022 8034
Work Name: ಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲತಾಮಣಿ ತಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894149475)
6805 06/12/2022 8034
8145 13/01/2023 8652
Work Name: ದಾಸನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಆರ್ ರೂಪ ಕೋಂ ಡಿ ಎನ್ ಲೋಕೇಶ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894149507)
5783 16/11/2022 8652
6984 15/12/2022 7416
7536 13/01/2023 8652
Work Name: ಬಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ರವರ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008001/IF/93393042894299055)
8610 20/01/2023 4944
8630 26/01/2023 3708
Work Name: ಬಿ ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ತನುಜ ಕೋಂ ಶಂಕರಲಿಗಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008001/IF/93393042894299591)
8605 20/01/2023 4944
8626 26/01/2023 3708
Work Name: ಸೂ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಈರಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008001/IF/93393042894299727)
8604 20/01/2023 2472
8625 26/01/2023 1854
Work Name: ಬಳುವನೇರಲು ಗ್ರಾಮದ ರೇಖಾ ಕೋಂ ಜಯಣ್ಣ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008001/IF/93393042894299878)
8414 20/01/2023 4326
8414 20/01/2023 4326
Work Name: ಬಿ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಕೋಂ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008001/IF/93393042894299951)
8606 20/01/2023 2472
Work Name: ಬಿ ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಅಂಜನಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008001/IF/93393042894299995)
8607 20/01/2023 4944
8627 26/01/2023 3708
Work Name: ಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008001/IF/93393042894300052)
8416 20/01/2023 8652
Work Name: ಬಿ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008001/IF/93393042894300073)
8415 20/01/2023 8652
Work Name: ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894302463)
8608 20/01/2023 4944
8628 26/01/2023 3708
Work Name: ಬಳುವನೇರಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಎ ಹೀನಾಕೌಸರ್ ಕೋಂ ವಸೀಂ ಅಕ್ರಂ ಜೆ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894302606)
8631 26/01/2023 8652
Work Name: ಬಳುವನೇರಲು ಗ್ರಾಮದ ನಾಹಿದಾ ಅಂಜುಮ್ ಕೋಂ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894302682)
8609 20/01/2023 2472
8629 26/01/2023 1854
Work Name: ಬಳುವನೇರಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಬೀಹಾ ಭಾನು ಕೋಂ ಲತೀಫ್ ಸಾಬ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/IF/93393042894303031)
8603 20/01/2023 2472
8603 20/01/2023 2472
8624 26/01/2023 1854
8624 26/01/2023 1854
Work Name: ರುದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/LD/93393042892250934)
173 16/04/2022 12978
173 16/04/2022 8652
174 16/04/2022 6489
174 16/04/2022 4326
946 24/05/2022 6489
946 24/05/2022 8652
Work Name: ದೊಡ್ಡನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಜವನಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿಸ್ಟನ್ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಾಲಯದವರೆಗೆ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ (1525008001/RC/93393042892269987)
947 24/05/2022 10815
947 24/05/2022 6489
947 06/07/2022 4326
948 24/05/2022 8652
948 24/05/2022 4326
948 09/08/2022 2163
1161 02/06/2022 19467
1161 02/06/2022 2163
1162 02/06/2022 4326
1162 02/06/2022 2163
1162 09/08/2022 2163
Work Name: ದೊಡ್ಡನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಎರಡೂ ಬೀದಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯದ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/RC/93393042892269988)
954 24/05/2022 2163
954 24/05/2022 19467
955 24/05/2022 6489
955 24/05/2022 8652
1163 02/06/2022 2163
1163 02/06/2022 12978
Work Name: ಎಂ ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯದ ಹತ್ತಿರ ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೋಟದ ಮುದ್ದಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/RC/93393042892339561)
184 16/04/2022 21630
185 16/04/2022 2163
185 16/04/2022 10815
952 24/05/2022 21630
953 24/05/2022 2163
953 24/05/2022 12978
1164 02/06/2022 12978
Work Name: ಬಿ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮನೆಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಂಜಪ್ಪನವರ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/RC/93393042892345296)
186 16/04/2022 12978
186 16/04/2022 6489
186 02/06/2022 2163
187 16/04/2022 6489
951 24/05/2022 6489
951 24/05/2022 12978
Work Name: ಬಿ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಪ್ಪನ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ನಾಗೇಶನ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008001/RC/93393042892347725)
183 16/04/2022 4326
183 16/04/2022 17304
Work Name: ಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಳಿಯಾರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಣಪ್ಪನ ಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008001/RC/93393042892357652)
1815 06/07/2022 8652
1815 06/07/2022 12978
1816 06/07/2022 6489
1816 06/07/2022 10815
1944 15/07/2022 12978
1944 15/07/2022 8652
1945 15/07/2022 15141
1945 15/07/2022 2163
2467 28/07/2022 6489
2467 28/07/2022 12978
2468 28/07/2022 4326
2468 28/07/2022 8652
2468 16/09/2022 2163
2855 12/08/2022 8652
2855 12/08/2022 12978
2856 12/08/2022 6489
2856 12/08/2022 10815
3217 19/08/2022 6180
3217 19/08/2022 9270
3218 19/08/2022 1545
3218 19/08/2022 7725
3231 19/08/2022 2472
3231 19/08/2022 3708
3232 19/08/2022 618
3232 19/08/2022 3090
4025 16/09/2022 19467
4025 23/03/2023 2163
4026 16/09/2022 10815
4026 16/09/2022 6489
4402 27/09/2022 19467
4402 13/01/2023 2163
4403 27/09/2022 4326
4403 27/09/2022 8652
6935 06/12/2022 4326
6935 06/12/2022 12978
6935 13/01/2023 4326
6936 06/12/2022 4326
6990 06/12/2022 4326
6990 06/12/2022 6489
6990 13/01/2023 2163
Work Name: ಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡನಕಟ್ಟೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008001/WC/93393042892348419)
181 16/04/2022 6489
181 16/04/2022 15141
182 16/04/2022 10815
182 16/04/2022 2163
Work Name: ಕಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಗಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1525008001/WC/93393042892358692)
179 16/04/2022 10815
179 16/04/2022 10815
1165 02/06/2022 10815
1165 02/06/2022 10815
1166 02/06/2022 15141
1166 02/06/2022 2163
1496 18/06/2022 10815
1496 18/06/2022 10815
1497 18/06/2022 2163
1497 18/06/2022 15141
Work Name: ದಾಸನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008001/WC/93393042892363380)
178 16/04/2022 19467
178 16/04/2022 2163
Work Name: ಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಗೌಡ್ರು ಕಟ್ಟೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008001/WC/93393042892399497)
1159 02/06/2022 4326
1159 02/06/2022 17304
1160 02/06/2022 8652
1160 02/06/2022 8652
1498 18/06/2022 15141
1498 18/06/2022 6489
1499 18/06/2022 8652
1499 18/06/2022 6489
Work Name: ಬಿ ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಹಳ್ಳ ಕಲ್ಲಜ್ಜನವರ ತೋಟದದಿಂದ ಲಕ್ಕಮ್ಮನವರ ತೋಟದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1525008001/WC/93393042892399512)
176 16/04/2022 2163
176 16/04/2022 19467
177 16/04/2022 4326
177 16/04/2022 6489
949 24/05/2022 2163
949 24/05/2022 19467
950 24/05/2022 8652
950 24/05/2022 6489
1157 02/06/2022 2163
1157 02/06/2022 19467
1158 02/06/2022 8652
1158 02/06/2022 6489
Work Name: ಬಳುವನೇರಲು ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆಗೆ ಸೋಪಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1525008001/WC/93393042892400605)
175 16/04/2022 2163
175 16/04/2022 12978
Work Name: AJC ರುದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1525008001/WC/93393042892499158)
11093 27/03/2023 618
11093 27/03/2023 1854
Sub Total Rs. 2601780
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
8353 13/01/2023 4046
10843 13/01/2023 2023
11443 13/01/2023 2023
12344 13/01/2023 2023
11450 13/01/2023 2023
8357 13/01/2023 2023
12528 13/01/2023 2023
12527 13/01/2023 2023
12334 13/01/2023 2023
Sub Total Rs. 20230
Grand Total Rs. 2622010
Expenditure In Lakhs For block :26.22
Report Completed
Excel View