Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : TUMAKURU
Block : TIPTUR
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : HALKURIKE
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಚಡ್ಡಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಡ್ರೈನ್ (1525008002/FP/93393042892236605)
1994 18/07/2022 19776
1994 18/07/2022 2472
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಮಶಿವಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/FP/93393042892284936)
7456 23/12/2022 12360
7456 23/12/2022 12360
7457 23/12/2022 12360
7457 23/12/2022 2472
Work Name: ಹೆಚ್. ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಕೋಂ ಶಾಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042892261647)
1198 07/06/2022 2472
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುವರ್ಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆಂಪನಾಯಕ ಇವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008002/IF/93393042892261654)
61 16/04/2022 2472
61 16/04/2022 2472
1765 08/07/2022 2472
1765 08/07/2022 2472
Work Name: ಹೆಚ್ ಭೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಮ್ಮ ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ ಿವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042892284106)
62 16/04/2022 4944
Work Name: ಮಂಜುನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಕೋಂ ಸಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಇವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042892284111)
7544 23/12/2022 7416
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಈಶ್ವರಯ್ಯ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042892334962)
1617 17/06/2022 618
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008002/IF/93393042892470611)
4265 19/09/2022 4944
4265 19/09/2022 2472
Work Name: ಹೆಚ್.ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿಬಾಯಿ ಕೊಂ ಜಗದೀಶನಾಯ್ಕ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042892472761)
63 16/04/2022 4944
1177 07/06/2022 2472
Work Name: ಹೆಚ್ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮಹಲಿಂಗಯ್ಯರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042892476042)
1242 07/06/2022 4944
Work Name: ಹೆಚ್ ಭೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042892476056)
2304 26/07/2022 4326
Work Name: ಮಂಜುನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008002/IF/93393042892476553)
1178 07/06/2022 7416
2310 26/07/2022 2472
2310 26/07/2022 6489
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಭೈರಸಿದ್ಧಯ್ಯರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042892480909)
1543 17/06/2022 3708
1766 08/07/2022 4944
6199 19/11/2022 2163
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಯಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರುಳಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042892487058)
7545 23/12/2022 4944
Work Name: ಮಾಯಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರುಳಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042892497738)
7546 23/12/2022 4944
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಯಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008002/IF/93393042892506916)
64 16/04/2022 6489
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಲಗಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008002/IF/93393042892506979)
1179 07/06/2022 7416
Work Name: ದೊಡ್ಡಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ರವರ (ಕೃ.ಹೊಂಡ.ಬದು.ಶೆಡ್) ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042892519896)
4268 19/09/2022 7416
Work Name: ಘಟಕಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ರವರ (ಕೃ.ಹೊಂಡ.ಬದು.ಶೆಡ್) ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042892519905)
1544 17/06/2022 3708
1544 17/06/2022 3708
1995 18/07/2022 2472
1995 18/07/2022 4944
2309 26/07/2022 4944
2309 26/07/2022 2472
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮರುಳಪ್ಪ ರವರ (ಕೃ.ಹೊಂಡ.ಬದು.ಶೆಡ್) ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042892520018)
4270 19/09/2022 9270.08
Work Name: ಘಟಕಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ರವರ (ಕೃ.ಹೊಂಡ.ಬದು.ಶೆಡ್) ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042892521043)
6811 02/12/2022 12360
6811 02/12/2022 2472
Work Name: ಹೆಚ್ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಎಳೇಗಿಡಯ್ಯರವರ ಸ.ನಂ 4/10ರಲ್ಲಿ(ಕೃ.ಹೊಂಡ,ಬದು,ಶೆಡ್) ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042892547119)
1180 07/06/2022 9888
Work Name: ಮಾಯಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಶೇಖರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪರವರ ಸ.ನಂ 35ರಲ್ಲಿ(ಕೃ.ಹೊಂಡ,ಬದು,ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042892547743)
1182 07/06/2022 9888
Work Name: ಹೆಚ್ ಭೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪರವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042892574578)
1183 07/06/2022 4944
Work Name: H ಭೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಉಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಭೈರಪ್ಪರವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042892584386)
1243 07/06/2022 4944
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜನಾಯಕ ರವರ ಸ.ನಂ42ರಲ್ಲಿ(ಕೃಹೊಂಡ,ಬದು,ಶೆಡ್)ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042892584414)
1185 07/06/2022 9888
Work Name: ಘಟಕಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ರವೀಶ್ ರವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042892586967)
65 16/04/2022 2472
Work Name: H ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ M S ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆನಂ 94/2ರಲ್ಲಿ(ಕೃಹೊಂಡ ಬದು ಶೆಡ್)ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042892589816)
1187 07/06/2022 7416
Work Name: ಮಾಯಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ರೇಣುಕಾಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಮರುಳಪ್ಪರವರ ಸರ್ವೆನಂ31/1ರಲ್ಲಿ(ಕೃಹೊಂಡ,ಬದು,ಶೆಡ್)ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042892670006)
1767 08/07/2022 7416
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಶಿಲ್ಪ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕೋಂ ಹೆಚ್.ಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042892872406)
1188 07/06/2022 7416
4269 19/09/2022 7416
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್/ಬಸೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042892884602)
1768 08/07/2022 4944
1768 08/07/2022 7416
Work Name: ದೊಡ್ಡೀಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042892938652)
1769 08/07/2022 7416
1769 08/07/2022 4944
Work Name: ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವರಾಜು ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008002/IF/93393042892960808)
7547 23/12/2022 2472
7547 23/12/2022 2472
Work Name: ಘಟಕಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/IF/93393042892973475)
1189 07/06/2022 7416
1770 08/07/2022 7416
Work Name: ಸತ್ತೇರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಾ ಎಂ/ಭೈರಪ್ಪರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/IF/93393042892975491)
10543 23/03/2023 4944
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಶಾರದಮ್ಮ / ಸಿದ್ದಮಲ್ಲಪ್ಪ ರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/IF/93393042892975543)
1244 07/06/2022 4944
Work Name: ಮಾಯಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ /ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042893007106)
1771 08/07/2022 7416
1771 08/07/2022 2472
Work Name: ಹೆಚ್ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/IF/93393042893008949)
4271 19/09/2022 4944
Work Name: ಹೆಚ್ ಭೈರಾಪುರ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042893047676)
1996 18/07/2022 17304
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಶಶಿಧರ ಹೆಚ್ ಜಿ/ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಇವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042893048369)
2305 26/07/2022 4326
2305 26/07/2022 4326
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042893054351)
1997 18/07/2022 2472
1997 18/07/2022 4944
2311 26/07/2022 2472
2311 26/07/2022 4944
4273 19/09/2022 4944
4273 19/09/2022 2472
Work Name: ಘಟಕಿನಕೆರೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042893054370)
1190 07/06/2022 12360
1190 07/06/2022 2472
Work Name: ಘಟಕಿನಕೆರೆ ಜಿ ಹೆಚ್ ಆಂಜಿನಪ್ಪ / ಹನುಮಯ್ಯರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರ(1525008002/IF/93393042893054523)
1772 08/07/2022 9888
Work Name: ಮಂಜುನಾಥಪುರ ರಮೀಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/IF/93393042893059846)
1998 18/07/2022 7416
2308 26/07/2022 4944
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್ ಎನ್/ನಂಜಪ್ಪ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042893072225)
1191 07/06/2022 9888
Work Name: ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ ಮಹಾದೇವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042893072548)
1773 08/07/2022 9888
4274 19/09/2022 4944
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಲೋಕೇಶ್ / ಬಸಪ್ಪರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042893110253)
1193 07/06/2022 7416
2307 26/07/2022 4326
2307 02/12/2022 2163
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಮಾಲಾ / ಮಹೇಶ್ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/IF/93393042893110426)
9655 23/02/2023 3090
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ / ಗದ್ದಿಗಯ್ಯ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042893111144)
4275 19/09/2022 7416
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸುಧ ಕೊಂ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/IF/93393042893171422)
1195 07/06/2022 12360
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷಮ್ಮ ಕೋಂ ನಿಂಗರಾಜು ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/IF/93393042893187652)
1196 07/06/2022 4944
4272 19/09/2022 4944
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ನಿಂಗಮ್ಮ/ಗೋವಿಂದರಾಜು ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/IF/93393042893188121)
66 16/04/2022 4944
1197 07/06/2022 4944
Work Name: ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008002/IF/93393042893224058)
2306 26/07/2022 6489
Work Name: ಹೆಚ್ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಣ್ಣ/ಕದರಯ್ಯರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/IF/93393042893232701)
1774 08/07/2022 4944
Work Name: ಸತ್ತೇರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣರವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕುರಿಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008002/IF/93393042893396002)
1775 08/07/2022 4944
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಇವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/IF/93393042893472859)
1245 07/06/2022 7416
1545 17/06/2022 3708
Work Name: ಮಾಯಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ರತ್ನಮ್ಮ/ರಾಮಯ್ಯ ರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/IF/93393042893487979)
9295 09/02/2023 4944
10544 23/03/2023 4944
Work Name: ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕೋಂ ಕಾಂತರಾಜು ಇವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/IF/93393042893488042)
1546 17/06/2022 2472
1546 17/06/2022 4944
Work Name: ಘಟಕಿನಕೆರೆ ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/IF/93393042893523677)
67 16/04/2022 9888
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಲತಾ ಕೋಂ ಸತೀಶ್ ಇವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/IF/93393042893922980)
5720 04/11/2022 4944
Work Name: ಹೆಚ್ ಭೈರಾಪುರ ಸ ನಂ64/5 ರ ಪಾಪಾನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಗೋವಿಂದನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1525008002/IF/93393042893925292)
2595 05/08/2022 8652
4752 07/10/2022 1854
4752 07/10/2022 2163
6153 19/11/2022 7416
Work Name: ಘಟಕಿನಕೆರೆ ಸ ನಂ56/1 ರ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1525008002/IF/93393042893925343)
4134 13/09/2022 9888
4134 13/09/2022 4944
Work Name: ಘಟಕಿನಕೆರೆ ಸ ನಂ 43/1 & 42/3 ರ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1525008002/IF/93393042893925382)
4135 13/09/2022 7725
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸ ನಂ574 &338/1A ರ ಗೌರಮ್ಮ/ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1525008002/IF/93393042893925432)
3013 18/08/2022 4944
3013 18/08/2022 2472
Work Name: ಘಟಕಿನಕೆರೆ ಸ ನಂ 120ರ ರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1525008002/IF/93393042893925457)
4136 13/09/2022 309
4136 13/09/2022 7416
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸ ನಂ264/2 ರ ಎಸ್ ಮೈಲಾರಲಿಂಗ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1525008002/IF/93393042893925541)
2591 05/08/2022 6489
3004 18/08/2022 12360
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸ ನಂ 346/2 ರ ಶಂಕರಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1525008002/IF/93393042893925588)
3005 18/08/2022 7416
Work Name: ಹೆಚ್ ಭೈರಾಪುರ ಸ ನಂ 60 ರ ಕರಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಈಶ್ವರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1525008002/IF/93393042893931089)
2597 05/08/2022 10815
2597 05/08/2022 8652
3015 18/08/2022 9888
3015 18/08/2022 9888
Work Name: ಹೆಚ್ ಭೈರಾಪುರ ಸ ನಂ 21 ಪಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪ/ಗೋವಿಂದನಾಯ್ಕ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1525008002/IF/93393042893931110)
2596 05/08/2022 8652
3006 18/08/2022 9888
Work Name: ಹೆಚ್ ಭೈರಾಪುರ ಸ ನಂ 13/1 ರ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1525008002/IF/93393042893931144)
2599 05/08/2022 10815
3007 18/08/2022 4944
Work Name: ಹೆಚ್ ಭೈರಾಪುರ ಸ ನಂ 4/2 ರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ/ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1525008002/IF/93393042893931190)
2598 05/08/2022 8652
2598 02/12/2022 2163
3008 18/08/2022 9888
3008 18/08/2022 2472
7166 15/12/2022 7416
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸ ನಂ 252/9 ರ ಶಿವಮ್ಮ/ಶಿವಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1525008002/IF/93393042893931287)
3009 18/08/2022 14832
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸ ನಂ 54 ರ R V ಶಿವಕುಮಾರ್ / ವಿಶ್ವನಾಥಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉದಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/IF/93393042893931339)
2593 05/08/2022 6489
2593 05/08/2022 2163
3011 18/08/2022 7416
3011 18/08/2022 2472
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸ ನಂ 628 ರ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ/ಈರೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉದಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/IF/93393042893931408)
4266 19/09/2022 3708
4266 19/09/2022 1854
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸ ನಂ368 ರ ನಟರಾಜುಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಿಂಗುಗುಂಡಿ ಬದು ಶೆಡ್)(1525008002/IF/93393042893931475)
6810 02/12/2022 4944
6810 02/12/2022 4944
Work Name: ಹೆಚ್ ಭೈರಾಪುರ ಸ ನಂ 140 ರ ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ /ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1525008002/IF/93393042893931538)
2594 05/08/2022 6489
2594 05/08/2022 2163
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಎ ಎಂ ಕಾವಲ್ ಸ ನಂ 120 ರ ಸಿದ್ದಬಸಪ್ಪ/ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉದಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/IF/93393042893931608)
2600 05/08/2022 4326
2600 05/08/2022 2163
2600 02/12/2022 2163
3012 18/08/2022 4944
3012 18/08/2022 4944
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಎ ಎಂ ಕಾವಲ್ ಸ ನಂ 23 ರ ಕಲ್ಲೇಶ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉದಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/IF/93393042893931721)
6172 19/11/2022 4944
6172 19/11/2022 2472
Work Name: ಘಟಕಿನಕರೆ ಸ ನಂ 165/9 ರ ಬಸವಯ್ಯ/ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1525008002/IF/93393042893995096)
4137 13/09/2022 7416
7098 15/12/2022 2472
7098 15/12/2022 12360
Work Name: ಭೈರಾಪುರ ತಿಮ್ಮಾನಾಯ್ಕ/ಗುಂಡಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ(1525008002/IF/93393042894014262)
9657 23/02/2023 9888
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸತೀಶ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರನಾಯಕ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆ(1525008002/IF/93393042894014624)
6413 19/11/2022 2472
6413 15/12/2022 2472
Work Name: ಹೆಚ್ ಭೈರಾಪುರ ಸ ನಂ29/1ರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ/ದಾಸಪ್ಪರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1525008002/IF/93393042894091783)
6414 19/11/2022 2472
6414 19/11/2022 7416
7167 15/12/2022 9888
7167 15/12/2022 4944
Work Name: ಹೆಚ್ ಭೈರಾಪುರ ಸ ನಂ27/9 ಚಂದ್ರಾನಾಯ್ಕ / ಗೋವಿಂದನಾಯ್ಕರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1525008002/IF/93393042894091823)
6154 19/11/2022 7416
6154 19/11/2022 4944
7169 15/12/2022 7416
7169 15/12/2022 4944
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ರುದ್ರಪ್ಪ/ಶಂಕರಪ್ಪ ರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/IF/93393042894092305)
6911 02/12/2022 2472
6911 02/12/2022 4944
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ವೀಣಾ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (1525008002/IF/93393042894096149)
6160 19/11/2022 4944
7638 23/12/2022 4944
Work Name: ದೊಡ್ಡೀಕಟ್ಟೆ ಮಂಗಳಮ್ಮ/ರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/IF/93393042894096159)
6158 19/11/2022 4944
7647 23/12/2022 4944
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾವ್ಯ ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೋಂ ಸುರೇಶ್‌ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008002/IF/93393042894096190)
6159 19/11/2022 4944
7644 23/12/2022 4944
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸಿದ್ದಗಂಗಮ್ಮ / ಲೇಟ್ ಮರುಳಪ್ಪ ಇವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/IF/93393042894096199)
6157 19/11/2022 4944
7645 23/12/2022 4944
10579 23/03/2023 4326
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಎ ಎಂ ಕಾವಲ್‌ ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಂಕರಪ್ಪ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (1525008002/IF/93393042894096246)
6415 19/11/2022 2472
6415 19/11/2022 2472
7643 23/12/2022 4944
10580 23/03/2023 2163
10580 30/03/2023 2163
Work Name: ಘಟಕಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಣ್ಣಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (1525008002/IF/93393042894096286)
6164 19/11/2022 4944
7646 23/12/2022 4944
10581 23/03/2023 4326
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವರಾಜು ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (1525008002/IF/93393042894096324)
6173 19/11/2022 4944
7640 23/12/2022 4944
10582 23/03/2023 4326
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಕುರಿಯರಪಾಳ್ಯ ಹರ್ಷಿತ ಕೋಂ ರಾಜು ಕೆ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (1525008002/IF/93393042894096345)
6156 19/11/2022 4944
7641 23/12/2022 2472
7641 23/12/2022 2472
10583 23/03/2023 2163
10583 23/03/2023 2163
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008002/IF/93393042894096396)
6155 19/11/2022 4944
10584 23/03/2023 4326
Work Name: ಭೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಧಾ ಕೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (1525008002/IF/93393042894096409)
6416 19/11/2022 2472
6416 19/11/2022 2472
9754 23/03/2023 2472
10585 23/03/2023 2163
Work Name: ಹೆಚ್ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ನಳಿನ / ಫಣೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/IF/93393042894096436)
5784 10/11/2022 2472
5784 10/11/2022 2472
7642 23/12/2022 2472
7642 23/12/2022 2472
Work Name: ಭೈರಾಪುರ ಮಂಗಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಡಕಣಾಚಾರಿ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (1525008002/IF/93393042894096468)
7170 15/12/2022 2472
9755 23/03/2023 4944
10586 23/03/2023 4326
Work Name: ಭೈರಾಪುರ ಶಶಿಕಲಾ ಕೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008002/IF/93393042894096489)
6912 02/12/2022 4944
7648 23/12/2022 4944
10588 23/03/2023 4326
Work Name: ಮಾಯಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗೌರಮ್ಮ ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ ಇವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/IF/93393042894098675)
7548 23/12/2022 3399
Work Name: ಘಟಕಿನಕೆರೆ ಜಿ ಡಿ ಸುನಂದ / ಜಿ ಆರ್ ಬಸವರಾಜು ಇವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/IF/93393042894098879)
6417 19/11/2022 7416
7639 23/12/2022 7416
10590 23/03/2023 4326
Work Name: ಹೆಚ್ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ / ಜುಂಜಯ್ಯ ಇವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/IF/93393042894110979)
9296 09/02/2023 7416
9656 23/02/2023 7416
10593 23/03/2023 4326
Work Name: ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಿಪ್ಪೆತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಣಿ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/LD/93393042892271633)
68 16/04/2022 8652
68 16/04/2022 12978
69 16/04/2022 6489
69 16/04/2022 15141
70 16/04/2022 12978
Work Name: ಹೆಚ್ ಭೈರಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/LD/93393042892296069)
4138 13/09/2022 19776
4138 13/09/2022 4944
4139 13/09/2022 2472
4139 13/09/2022 9888
4755 07/10/2022 21630
Work Name: ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/LD/93393042892296071)
10989 30/03/2023 9270
10990 30/03/2023 2781
Work Name: ದೊಡ್ಡೀಕಟ್ಟೆ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008002/LD/93393042892296076)
4140 13/09/2022 15141
4140 13/09/2022 6489
6418 19/11/2022 4944
6418 19/11/2022 19776
6419 19/11/2022 7416
6419 19/11/2022 9888
7171 15/12/2022 7725
7171 15/12/2022 6180
7172 15/12/2022 1545
7172 15/12/2022 4635
Work Name: ಹೆಚ್ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಕೋಳಗಿತ್ತಿಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಲೋಕಿನಾಯ್ಕನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ(1525008002/RC/93393042892411368)
10991 30/03/2023 9270
10992 30/03/2023 1854
10992 30/03/2023 2781
Work Name: ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ ಸಮಗ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1525008002/WC/93393042892354132)
6057 10/11/2022 14832
6057 10/11/2022 7416
6057 02/12/2022 2472
6058 10/11/2022 9888
6058 10/11/2022 7416
7173 15/12/2022 19776
7173 15/12/2022 4944
7174 15/12/2022 4944
7174 15/12/2022 12360
Sub Total Rs. 1454463
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
4189 02/12/2022 2312
9833 02/12/2022 2312
1706 02/12/2022 2312
5567 02/12/2022 2312
5196 02/12/2022 2312
10030 02/12/2022 2312
8051 02/12/2022 2312
8056 02/12/2022 2312
12386 02/12/2022 2312
7861 02/12/2022 2312
8837 02/12/2022 2312
10053 02/12/2022 2312
10835 02/12/2022 2312
12019 02/12/2022 2312
9488 02/12/2022 2023
9922 02/12/2022 2023
3022 02/12/2022 2023
8839 02/12/2022 2312
3936 02/12/2022 2023
Sub Total Rs. 42772
Expenditure for Financial Year 2020-2021 but paid during the current year
669 02/12/2022 1925
1089 02/12/2022 1925
1604 02/12/2022 1925
6984 18/03/2023 2200
14295 02/12/2022 2200
13770 02/12/2022 2200
13771 02/12/2022 2200
Sub Total Rs. 14575
Expenditure for Financial Year 2019-2020 but paid during the current year
327 18/03/2023 1743
Sub Total Rs. 1743
Grand Total Rs. 1513553
Expenditure In Lakhs For block :15.14
Report Completed
Excel View