Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : TUMAKURU
Block : TIPTUR
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : NONAVINAKERE
Work Name: ನೊ,ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ K P S ಹಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1525008018/AV/93393042892321174)
11078 30/03/2023 927
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ರಕ್ಷಣಾಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/AV/93393042892321204)
11079 30/03/2023 1545
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ KPS ಫ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ ಪೌಷ್ತಿಕ ತೋಟ iನಿರ್ಮಾಣ (1525008018/DP/93393042892356040)
11115 30/03/2023 1236
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಹೂವಾಡಿಗ ರಮೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಂಗರಮಳೆ ರಸ್ತೆ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಸೀಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/FP/93393042892285724)
11116 30/03/2023 1854
Work Name: ನೊ,ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ರೈಲ್ ಬಾವಿ ವರೆಗೆ ಬಸೀಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/FP/93393042892285726)
11080 30/03/2023 618
11080 30/03/2023 1236
Work Name: ಆಲ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಹೊನ್ನಗಂಗಪ್ಪ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042892408407)
8482 17/01/2023 3708
8881 27/01/2023 2163
Work Name: ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ುಮಾದೇವಿ /ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042892427658)
92 13/04/2022 7416
373 29/04/2022 2781
7201 14/12/2022 4326
8882 27/01/2023 1545
8882 27/01/2023 1545
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮನಾಯಕ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042892467744)
2053 19/07/2022 6180
2830 12/08/2022 3090
4028 12/09/2022 2163
8234 10/01/2023 4326
Work Name: ಆಲ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಯಲಕ್ಷಮ್ಮ ಕೊಂ ಗಂಗೇಗೌಡ ರ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042892467746)
374 29/04/2022 4635
374 29/04/2022 2781
8483 17/01/2023 2163
8483 17/01/2023 2163
Work Name: ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಮೋಪುರಶೆಟ್ಟಿ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042892468006)
1124 04/06/2022 5562
1690 01/07/2022 6180
2055 19/07/2022 1854
Work Name: ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಂತಿ ಕೊಂ ಬಸವರಾಜು ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042892472743)
93 13/04/2022 1236
Work Name: ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗೇಗೌಡ ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008018/IF/93393042892475423)
1233 30/05/2022 927
Work Name: ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೈತ್ರಾ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042892513581)
1125 04/06/2022 6180
7973 03/01/2023 4326
8484 17/01/2023 3090
Work Name: ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಜಮೀಣಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042892721255)
91 13/04/2022 3090
Work Name: ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮೇಗವಡ ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008018/IF/93393042892744116)
375 29/04/2022 11124
375 29/04/2022 2781
Work Name: ಾಲ್ಭೂರು ಗ್ರಾಮದ ುಮಾ /ಗೋವಿಂಧಪ್ಪ ರ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042892924956)
4029 12/09/2022 4326
4359 23/09/2022 6180
5754 15/11/2022 4326
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗುರುವಣ್ಣ ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008018/IF/93393042892925910)
1126 04/06/2022 3090
1126 04/06/2022 9270
Work Name: ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008018/IF/93393042892994591)
376 29/04/2022 2781
376 29/04/2022 11124
Work Name: ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008018/IF/93393042892995001)
379 29/04/2022 5562
379 29/04/2022 8343
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶಾಲಮ್ಮ ಕೋಮ ಪಾಲಾಕ್ಷಚಾರ್ ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಪ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042892995830)
3792 06/09/2022 2163
Work Name: ಆಲ್ಭೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893008272)
3793 06/09/2022 2163
Work Name: ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಉ ರಾಜಣ್ಣ(1525008018/IF/93393042893173838)
11081 30/03/2023 618
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುದಾ /ಬಾಲಾಜಿ ರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (S T )(1525008018/IF/93393042893195982)
5755 15/11/2022 4326
5755 15/11/2022 2163
Work Name: ಮಾಕನಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ /ಹೊಗ್ಯಪ್ಪರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008018/IF/93393042893199314)
704 17/05/2022 6180
704 17/05/2022 4944
Work Name: ಅಣಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ A B ಬೈರೇಗವಡ ಬಿನ್ ಬೋರೇಗೌಡ ರ ಕುರಿಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893258446)
1127 04/06/2022 11124
Work Name: ಆಲ್ಭೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು / ಬೋರೇಗೌಡ ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008018/IF/93393042893279174)
3294 13/08/2022 309
3294 13/08/2022 309
5756 15/11/2022 2163
5756 15/11/2022 2163
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಮಝಪ್ಪ ಬೊನ್ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008018/IF/93393042893279843)
1128 04/06/2022 11124
1128 04/06/2022 2781
1643 19/06/2022 309
1643 19/06/2022 1236
1691 01/07/2022 12360
1691 01/07/2022 3090
Work Name: ಆಲ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ A M ಬೋರೇಗೌಡ /ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893413496)
378 29/04/2022 2781
378 29/04/2022 2781
Work Name: ಆಲ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಮತ /ನಂಜೇಗೌಡ ರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893435604)
2831 12/08/2022 6180
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ /ಶಂಕರಪ್ಪ ರ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893435925)
2056 19/07/2022 6180
2832 12/08/2022 6180
3795 06/09/2022 4319.98
5757 15/11/2022 4326
Work Name: ಪಿಚ್ಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ /ಗಣಗಣ್ಣ ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008018/IF/93393042893448681)
3796 06/09/2022 4326
3796 06/09/2022 4326
4030 12/09/2022 4326
4030 12/09/2022 4326
4374 23/09/2022 6180
4374 23/09/2022 6180
10148 13/03/2023 6489
Work Name: ಆಲ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದನಾಯಕ /ತಿಮ್ಮನಾಯಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008018/IF/93393042893548965)
1722 01/07/2022 2163
1722 01/07/2022 12978
Work Name: ಆಲ್ಭೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ /ಗಂಗಣ್ಣ ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008018/IF/93393042893548982)
402 29/04/2022 9270
1234 30/05/2022 1545
1692 01/07/2022 9270
Work Name: ಆಲ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೊಮ್ಮರಾಯಗೌಡ ರ ಪ್ಯಾಕೆಜ್ ಕಾಮಗಾಡಿ(1525008018/IF/93393042893549063)
90 13/04/2022 6180
90 13/04/2022 6180
401 29/04/2022 6180
401 29/04/2022 6180
705 17/05/2022 3090
705 17/05/2022 6180
Work Name: ಪಿಚ್ಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ /ಮಂಜೇಗೌಡ ರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893556724)
2833 12/08/2022 2163
Work Name: ಆಲ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಮ್ಮ /ಚನ್ನೇಗೌಡ ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893613268)
2844 12/08/2022 2163
Work Name: ಆಲ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಮ ಬಸವರಾಜು ರ ಸೋಫ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893645598)
3797 06/09/2022 2163
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜಮ್ಮ /ನೀಲಕಂಠಸ್ವಾಮಿ ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893677229)
2843 12/08/2022 2163
Work Name: ನೊ,ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಶಂಕರ್ / ರುದ್ರಪ್ಪ ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಫ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893677291)
2842 12/08/2022 2163
Work Name: ಆಲ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಮ್ಮ /ಕೆಂಪಯ್ಯ ರ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893677981)
2059 19/07/2022 6180
2841 12/08/2022 6180
3798 06/09/2022 4326
4031 12/09/2022 2472
Work Name: ಆಲ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪ ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008018/IF/93393042893684041)
3295 13/08/2022 927
3295 13/08/2022 309
4032 12/09/2022 6489
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಯ್ಯ /ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಪ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893684140)
3799 06/09/2022 2163
Work Name: ಆಲ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಫ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893684170)
89 13/04/2022 4944
89 13/04/2022 5253
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಸುಜಾತ / ಅಶೋಕ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಪ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893684196)
2839 12/08/2022 2163
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಕುಂತಲಾ ಕೊಂ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ರ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893715231)
2060 19/07/2022 6180
2838 12/08/2022 6180
Work Name: ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ /ಶಿವಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008018/IF/93393042893834044)
5758 15/11/2022 8652
5758 15/11/2022 2163
6927 07/12/2022 2163
6927 07/12/2022 8652
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯಾಟಯ್ಯ / ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008018/IF/93393042893834137)
8485 17/01/2023 6489
10150 13/03/2023 6489
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಧು /ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008018/IF/93393042893859661)
11082 30/03/2023 1545
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪನಾಯಕ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್ ಟಿ )(1525008018/IF/93393042893893650)
7203 14/12/2022 4326
7203 17/01/2023 2163
Work Name: ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ /ನಿಂಗಪ್ಪ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893913059)
2837 12/08/2022 6180
3800 06/09/2022 4326
5759 15/11/2022 4326
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕ್ಕ ಕೊಂ ದ್ಯಾವಯ್ಯ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893913087)
2836 12/08/2022 3090
2836 28/11/2022 3090
3802 06/09/2022 2163
3802 28/11/2022 2163
4034 12/09/2022 2163
4034 28/11/2022 2163
4373 23/09/2022 3090
4373 15/11/2022 3090
8486 17/01/2023 2163
8486 17/01/2023 4326
Work Name: ಮಾಕನಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893913099)
2835 12/08/2022 3090
2835 12/08/2022 3090
3803 06/09/2022 2163
3803 06/09/2022 2163
4027 12/09/2022 2163
4027 12/09/2022 2163
5760 15/11/2022 2163
5760 15/11/2022 2163
7202 14/12/2022 2163
7202 14/12/2022 2163
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶ /ಪಂಚಾಕ್ಷರಯ್ಯ ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008018/IF/93393042893915746)
8444 17/01/2023 5562
Work Name: ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಬನಾ /ಸಾದೀಕ್ ರ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893976299)
5007 12/10/2022 2163
5761 15/11/2022 4326
6522 28/11/2022 4326
6928 07/12/2022 4326
7204 14/12/2022 2163
7204 14/12/2022 2163
8006 03/01/2023 2163
8006 03/01/2023 2163
8236 10/01/2023 2163
Work Name: ಅಣಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ /ಶಿವಣ್ಣ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893977144)
4370 23/09/2022 6180
5009 12/10/2022 4326
Work Name: ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿರ್ಮಲ / ಸಣ್ಣರಂಗಪ್ಪ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893977258)
8445 17/01/2023 5562
8883 27/01/2023 5562
Work Name: ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ /ಕರಿಯಪ್ಪ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893977452)
2834 12/08/2022 6180
3801 06/09/2022 4319.98
Work Name: ಆಲ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ /ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ ರ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893977519)
5011 12/10/2022 4326
5762 15/11/2022 4326
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ /ಸಂಕಪ್ಪ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893977702)
5023 12/10/2022 6489
5763 15/11/2022 4326
6523 28/11/2022 6489
Work Name: ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮ್ಮ /ರಾಜಣ್ಣ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893977770)
5024 12/10/2022 4326
5764 15/11/2022 4326
5764 15/11/2022 309
6524 28/11/2022 4326
10154 13/03/2023 4944
Work Name: ಆಲ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ /ಪ್ರಕಾಶಾಚಾರ್ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893980516)
4368 23/09/2022 3090
4368 23/09/2022 3090
5022 12/10/2022 2163
5022 12/10/2022 2163
7977 03/01/2023 2163
7977 03/01/2023 4326
8446 17/01/2023 1854
8446 17/01/2023 3708
8884 27/01/2023 1854
8884 27/01/2023 1854
Work Name: ಆಲ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರ ಕೋಂ ರಾಜಾರಾವ್ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893980633)
4367 23/09/2022 3090
4367 23/09/2022 3090
5021 12/10/2022 1236
5021 12/10/2022 1236
7431 21/12/2022 4326
10155 13/03/2023 4326
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ /ದೊಡ್ಡರಾಜು ರ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893980712)
4365 23/09/2022 6180
5020 12/10/2022 4326
7430 21/12/2022 2163
7430 21/12/2022 2163
8240 10/01/2023 4326
Work Name: ನೊ,ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು ರ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042893999210)
5769 15/11/2022 4326
6525 28/11/2022 4326
6929 07/12/2022 4326
7206 14/12/2022 4326
7980 03/01/2023 4326
8448 17/01/2023 3708
Work Name: ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಲಾ /ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರ ವ ಯೋ ಮನೆ(1525008018/IF/93393042893999253)
5019 12/10/2022 4326
5768 15/11/2022 4326
7981 03/01/2023 4326
8449 17/01/2023 3708
Work Name: ಆಲ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ /ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042894001451)
5767 15/11/2022 4326
5767 15/11/2022 2163
6526 28/11/2022 4326
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯ ಕೋಂ ವಿಶ್ವನಾಥ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042894048485)
4363 23/09/2022 6180
5018 12/10/2022 4326
7207 14/12/2022 4326
8451 17/01/2023 3708
10165 13/03/2023 4326
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಮ್ಮ /ಚಂದ್ರಯ್ಯ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042894048525)
4362 23/09/2022 6180
5016 12/10/2022 4326
10164 13/03/2023 4326
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಮದ್ ಆಲಿ /ಹಯಾತ್ ಸಾಬ್ ರ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042894048558)
5766 15/11/2022 4326
6527 28/11/2022 4326
7205 14/12/2022 4326
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಆಶಾ /ಹೇಮಂತ್ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042894048601)
4361 23/09/2022 6180
5765 15/11/2022 4326
Work Name: ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣನಂಜಪ್ಪ /ಮುದ್ದಯ್ಯರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008018/IF/93393042894051890)
11083 30/03/2023 618
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ್ /ಜಯಣ್ಣ ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008018/IF/93393042894101196)
8455 17/01/2023 3708
8455 17/01/2023 3708
10163 13/03/2023 6489
Work Name: ಆಲ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋದಮ್ಮ / ತೋಫಯ್ಯ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042894118046)
6930 07/12/2022 2163
6930 07/12/2022 2163
7983 03/01/2023 2163
7983 03/01/2023 4326
8487 17/01/2023 4326
8487 17/01/2023 2163
8885 27/01/2023 3708
8885 27/01/2023 1854
Work Name: ನೊ,ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ /ವಿಶ್ವನಾಥ ರ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042894118300)
8458 17/01/2023 1854
8458 17/01/2023 1854
8886 27/01/2023 1854
8886 27/01/2023 1854
10162 13/03/2023 4326
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ / ಚಂದ್ರಮ್ಮ ರ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042894118405)
7989 03/01/2023 4326
8243 10/01/2023 4326
10161 13/03/2023 4326
Work Name: ನೊ,ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ /ಕುಮಾರ್ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042894118574)
8247 10/01/2023 2163
Work Name: ಆಲ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೋಂ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042894124781)
8004 03/01/2023 2163
Work Name: ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಂತಿ /ರಾಮಣ್ಣ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042894125220)
7429 21/12/2022 2163
7429 21/12/2022 2163
7992 03/01/2023 2163
7992 03/01/2023 2163
10160 13/03/2023 4326
Work Name: ಆಲ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚಮ್ಮ /ತಿಮ್ಮನಾಯಕ ವ ಯೋ ಮ,ನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042894125320)
7993 03/01/2023 4326
8460 17/01/2023 3708
8887 27/01/2023 3708
10159 13/03/2023 4326
Work Name: ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡ /ನಿಂಗಪ್ಪ ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008018/IF/93393042894125442)
11084 30/03/2023 618
Work Name: ಪಿಚ್ಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಮ್ಮ / ನಾಗರಾಜು ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042894145123)
7994 03/01/2023 4326
8462 17/01/2023 3708
Work Name: ಆಲ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಯ /ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ವ ಯೋ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042894186023)
7995 03/01/2023 6489
8488 17/01/2023 1854
8488 17/01/2023 5562
8888 27/01/2023 3708
10158 13/03/2023 6489
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ /ಪರಮೇಶ್ ವ ಯೋಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042894186175)
8002 03/01/2023 4326
8250 10/01/2023 4326
Work Name: ನೊಣವಿನಲೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ರೋಸ್ ಉನ್ನೀಸಾ /ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ರ ವ ೈ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042894276692)
8000 03/01/2023 4326
8252 10/01/2023 2163
8252 10/01/2023 2163
Work Name: ನೊಣವಿನಲೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾವತಿ /ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ವ ಯೋ ಮನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042894276707)
7998 03/01/2023 4326
8254 10/01/2023 4326
10156 13/03/2023 4326
Work Name: ಮಾಕನಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಣ್ಣರಂಗೇಗೌಡ ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008018/IF/93393042894300772)
11085 30/03/2023 309
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯಾಟಯ್ಯ ( S C ) ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/IF/93393042894300846)
11086 30/03/2023 1545
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ /ಸಣ್ಣಯ್ಯ ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008018/IF/93393042894419557)
11087 30/03/2023 618
Work Name: ನೊ,ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಂಗಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಸೊಪ್ಪಿನಬೀದಿ ಬ್ಯಾಟಯ್ಯ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾ(1525008018/RC/93393042892284669)
88 13/04/2022 21630
88 13/04/2022 3090
377 29/04/2022 19467
377 29/04/2022 2781
Work Name: ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ನೀರು ಕೋಯ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ(1525008018/WC/93393042892289629)
87 13/04/2022 12360
87 13/04/2022 6180
Work Name: ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ನೀರು ಕೋಯ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ(1525008018/WC/93393042892289631)
1129 04/06/2022 8343
1129 04/06/2022 11124
1644 19/06/2022 1236
1644 19/06/2022 927
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರ್ಫೌಢಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೋಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1525008018/WC/93393042892424949)
86 13/04/2022 15450
86 13/04/2022 3090
Work Name: ನೊ.ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೋಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008018/WC/93393042892424951)
85 13/04/2022 18540
Sub Total Rs. 1110225
Grand Total Rs. 1110225
Expenditure In Lakhs For block :11.1
Report Completed
Excel View