Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : TUMAKURU
Block : TIPTUR
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Work Name: AJC 2022-23 ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್ ಯೋಜನೆಯ ಅಕ್ಷಯಕಲ್ಪದಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್.ಪಾಳ್ಯ ಕೆಂಕೆರೆ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಫು ನಿರ್ವಹಣೆ(1525008/DP/93393042892343392)
4946 11/10/2022 2163
4947 20/10/2022 3090
4948 31/10/2022 2781
5593 09/11/2022 2781
5594 17/11/2022 2781
6620 28/11/2022 2472
6844 08/12/2022 2781
6845 21/12/2022 2781
7899 02/01/2023 2163
7900 07/01/2023 2781
7901 21/01/2023 3090
Work Name: Shivananjappa / Kalaiah Ganganaghatta Village Sr No 155/1 Mullberry Plantation(1525008/IF/93393042893077929)
1008 02/06/2022 2093
1008 02/06/2022 8372
4977 13/10/2022 12138
Work Name: BASAVARAJU / NARASIMHAIAH, KALLAIAHNAPALYA VILLAGE SR NO 161, MULLBERRY PLANTATION(1525008/IF/93393042893970841)
7033 13/12/2022 2163
7033 13/12/2022 2163
9799 28/02/2023 6489
Work Name: KENCHAIAH / HALAGAIAH, KALLAIAHNAPALYA VILLAGE SR NO 108/1 MULLBERRY PLANTATION(1525008/IF/93393042893975197)
7032 13/12/2022 10815
Work Name: Dasarigatta Village Savitramma W/o Shankarappa Coconut AEP(1525008/IF/93393042894015709)
5844 23/11/2022 16068
5844 23/11/2022 9270
Work Name: Dasarigatta Village Lakshmamma W/o Rangegowda Coconut AEP(1525008/IF/93393042894015746)
5858 23/11/2022 9888
5858 23/11/2022 4944
5858 06/01/2023 4944
Work Name: Dasarigatta Village D H Krishnegowda S/o Huchegowda Banana AEP(1525008/IF/93393042894015821)
8274 25/01/2023 17922
Work Name: Dasarigatta Village Shanthamma W/o Govindegowda Coconut AEP(1525008/IF/93393042894016675)
5855 23/11/2022 27810
Work Name: Dasarigatta Village Venkataswamy S/o Lakkegowda Coconut AEP(1525008/IF/93393042894016697)
5850 23/11/2022 18540
5850 23/11/2022 4017
8283 25/01/2023 16068
Work Name: Dasarigatta Village Sharadamma W/o Shivanajappa Coconut AEP(1525008/IF/93393042894016875)
5845 23/11/2022 9270
5845 23/11/2022 27810
5846 23/11/2022 2781
Work Name: Dasarigatta Village Govindappa S/o Thimmegowda Coconut AEP(1525008/IF/93393042894017421)
5848 23/11/2022 18540
5848 23/11/2022 15759
Work Name: AJC ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಶಂಕರಯ್ಯ ರವರು ದಸರೀಘಟ್ಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 171 ರಲ್ಲಿ ಕಂದಕಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1525008/IF/93393042894021078)
9584 21/02/2023 12978
10461 14/03/2023 6489
Work Name: AJC ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಪಂ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ರವರು ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆನಂ113*2134*10 129*10 ರಲ್ಲಿ ಕಂ ನಿ(1525008/IF/93393042894024652)
5739 05/11/2022 10815
5739 05/11/2022 8652
5739 16/01/2023 2163
6134 17/11/2022 2163
6134 16/01/2023 1854
Work Name: AJC ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಪಂ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಯ್ಯರವರುದಸರೀಘಟ್ಟಗ್ರಾಮದಸರ್ವೆನಂ172*3 113*8ರಲ್ಲಿ ಕಂ ನಿ(1525008/IF/93393042894030048)
5360 20/10/2022 2472
5360 20/10/2022 9888
5550 28/10/2022 8034
Work Name: Kallayanapalya village,Sanna narasayya S/o Kempayya, sy no 159, 158 Coconut AEP(1525008/IF/93393042894092811)
5887 23/11/2022 30282
5887 23/11/2022 4635
8291 25/01/2023 5253
8291 25/01/2023 4635
Work Name: Dasarighatta village, Shivanna S/o Halli thimmaiah sy no 154/5 Coconut AEP(1525008/IF/93393042894092819)
5849 23/11/2022 16995
Work Name: Dasarighatta village, Sarasamma W/o Shankarappa sy no 181 Coconut AEP(1525008/IF/93393042894092863)
5856 23/11/2022 9270
5856 23/11/2022 16377
Work Name: Dasarighatta village, Shankarappa S/o Chikkegowda sy no.193/4 Coconut AEP(1525008/IF/93393042894092880)
6788 02/12/2022 4944
6788 02/12/2022 14214
8295 25/01/2023 4635
8295 25/01/2023 5871
Work Name: Kallayanapalya village, Basavaraju S/o Narasimhaiah, sy no:155,161 Coconut AEP(1525008/IF/93393042894092886)
5862 23/11/2022 927
5862 23/11/2022 9270
Work Name: kallayanapalya village, Kumaraswamy S/o Pavati Narasimhayya sy no,153/5, 165/4, 164, Coconut AEP(1525008/IF/93393042894092900)
5867 23/11/2022 18540
5867 23/11/2022 4635
Work Name: Kallayana palya village, Beerappa K S S/o Sanna kallayya, sy no, 137/1A3, 14/30, Coconut AEP(1525008/IF/93393042894094549)
5859 23/11/2022 5871
5859 23/11/2022 4635
Work Name: MARIYAPPA / KEMPANARASAIAH, NARASIKATTE VILLAGE, SR NO 159 MULLBERRY PLANTATION(1525008/IF/93393042894123138)
7031 13/12/2022 4326
Work Name: AJC ಸಾಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 6*9 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು(1525008/IF/93393042894169214)
7383 21/12/2022 5562
Work Name: AJC ಸಾಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಧರಮೂರ್ತಿ ಎಸ್,ಎಸ್, ಬಿನ್ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 8*12 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು(1525008/IF/93393042894169230)
7828 02/01/2023 4326
7828 02/01/2023 2163
7829 07/01/2023 2163
7829 07/01/2023 2163
Work Name: AJC ಸಾಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 8*12 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು(1525008/IF/93393042894169250)
8130 07/01/2023 3090
8130 07/01/2023 1236
8573 21/01/2023 2163
8573 21/01/2023 9270
Work Name: 2022-23, Dasarighatta village, Dhananjay S/o Chandraiah, sy no 57/1, Banana AEP(1525008/IF/93393042894181961)
8289 25/01/2023 4635
8289 25/01/2023 9270
Work Name: AJC ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಪಂ ಶಿವಯ್ಯಹೆಚ್ ಡಿ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಯ್ಯರವರು ದಸರೀಘಟ್ಟಗ್ರಾಮದಸರ್ವೆನಂ 172*5 113*4 ರಲ್ಲಿ ಕಂ.ನಿ(1525008/IF/93393042894294822)
8178 07/01/2023 6489
8178 07/01/2023 10815
9029 31/01/2023 3090
Work Name: ತಿಪಟೂರು ತಾ ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008/LD/93393042892316565)
10945 31/03/2023 4326
Work Name: ತಿಪಟೂರು ತಾ ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಹುಚ್ಚನಹಟ್ಟಿ (ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ(1525008/RC/93393042892352044)
5259 14/10/2022 1236
5259 14/10/2022 2472
5260 21/10/2022 4944
5260 21/10/2022 2472
Work Name: ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008/RC/93393042892385412)
5261 14/10/2022 3090
5261 14/10/2022 618
5262 21/10/2022 1545
5262 21/10/2022 7725
Work Name: ತಿಪಟೂರು ತಾ ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008/RC/93393042892403443)
10801 31/03/2023 8343
Sub Total Rs. 611557
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
12562 06/01/2023 4335
Sub Total Rs. 4335
Grand Total Rs. 615892
Expenditure In Lakhs For block :6.16
Report Completed
Excel View