Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : TUMAKURU
Block : TIPTUR
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : DASARIGHATTA
Work Name: ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಪಿ.ಎಸ್ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008019/AV/93393042892307535)
8046 07/01/2023 4326
8046 07/01/2023 15141
8046 21/01/2023 2163
9669 24/02/2023 4944
Work Name: ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಸಿಸ್ಟರನ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ 2 ಕಡೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ (1525008019/FP/93393042892260160)
399 27/04/2022 21630
400 27/04/2022 10815
548 04/05/2022 16686
548 07/05/2022 1854
549 04/05/2022 9270
846 23/05/2022 24720
847 23/05/2022 12360
1314 15/06/2022 4944
1314 15/06/2022 19776
1315 15/06/2022 14832
Work Name: ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ 2 ಕಡೆ ಬಸಿಕಾಲುವೆ (1525008019/FP/93393042892260685)
550 04/05/2022 2163
550 04/05/2022 17304
848 23/05/2022 2472
848 23/05/2022 19776
1316 15/06/2022 2472
1316 15/06/2022 17304
Work Name: ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ವಿ ರಂಗಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಡಿ ಟಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಮನೆಯ ಮುಂಬಾಗದವರೆಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ(1525008019/FP/93393042892260690)
551 04/05/2022 10815
551 04/05/2022 8652
849 23/05/2022 12360
849 23/05/2022 9888
1317 15/06/2022 10115
1317 15/06/2022 4046
Work Name: ಗಂಗನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಶಾಲಾ ಹಿಂಬಾಗ ದ ಮಾರ್ಗ ವಾಗಿ ಗುಂಡಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008019/FP/93393042892265795)
554 04/05/2022 4326
554 04/05/2022 17304
555 04/05/2022 2163
Work Name: ಗಂಗನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವಡ್ಗಲಪ್ಪ (ಮಹಿಮೆ) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ (1525008019/IF/93393042892495142)
706 13/05/2022 8652
Work Name: ಗಂಗನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ವಿ ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ (1525008019/IF/93393042892507594)
2198 22/07/2022 2472
Work Name: ಗಂಗನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಧರ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008019/IF/93393042892523367)
2539 02/08/2022 4944
2539 02/08/2022 9888
2878 13/08/2022 4326
2878 13/08/2022 4944
3234 24/08/2022 4017
Work Name: ಜಿ ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಂದಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಾದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ (1525008019/IF/93393042892523376)
2199 19/07/2022 3708
Work Name: ಜಿ ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇವಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ (1525008019/IF/93393042892528827)
850 23/05/2022 9888
Work Name: ಜಿ ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಕುಂದಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ (1525008019/IF/93393042892534896)
3235 24/08/2022 4944
3714 06/09/2022 4017
Work Name: ಜಿ ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಕಲಾ /ಶಿವಣ್ನ ಎಮ್ ಸಿ ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ (1525008019/IF/93393042892561635)
2201 22/07/2022 4944
Work Name: ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ಹೆಚ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚೇಗೌಡ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ (1525008019/IF/93393042892571418)
851 23/05/2022 4944
Work Name: ಜಿ ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ (1525008019/IF/93393042892719708)
3236 24/08/2022 4944
3715 06/09/2022 2472
Work Name: ಸಾಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಆರ್ ಮಹಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎಸ್ ರಂಗಪ್ಪ ರವರ ಸ ನಂ 190/2 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008019/IF/93393042893059167)
2540 02/08/2022 4944
2540 02/08/2022 9888
2879 13/08/2022 9888
2879 13/08/2022 4944
3237 24/08/2022 5562
3237 24/08/2022 2472
Work Name: 823412 ಗಂಗನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರವರ ಜಾದಲ್ಲಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ (1525008019/IF/93393042893059397)
709 13/05/2022 3090
Work Name: ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008019/IF/93393042893074068)
3238 24/08/2022 7416
3717 06/09/2022 4689.09
Work Name: ಜಿ ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ (1525008019/IF/93393042893104384)
1318 15/06/2022 4944
1639 17/06/2022 927
2205 15/07/2022 927
Work Name: ಜಿ ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ (1525008019/IF/93393042893104709)
1319 15/06/2022 7416
Work Name: ಗಂಗನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ಧನಪಾಲ್ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ (1525008019/IF/93393042893155718)
6531 28/11/2022 2472
6531 28/11/2022 2472
Work Name: 673228 ಪೂಜಾರಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನ ಕೋಂ ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ (1525008019/IF/93393042893279844)
707 13/05/2022 3708
707 13/05/2022 1854
Work Name: ಗಂಗನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್(1525008019/IF/93393042893321206)
8710 21/01/2023 4326
8710 21/01/2023 2163
Work Name: ಪೂಜಾರಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪದೇವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ (1525008019/IF/93393042893321718)
10771 29/03/2023 6798
Work Name: ಪೂಜಾರಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಭೈರಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ (1525008019/IF/93393042893323617)
708 13/05/2022 4944
708 15/06/2022 2472
Work Name: ಗಂಗನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವಣ್ನ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ (1525008019/IF/93393042893328618)
10772 29/03/2023 6798
Work Name: ಕಲ್ಲಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪನರಸಯ್ಯ ರವರ ಸ ನಂ 159 ರಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ (1525008019/IF/93393042893418466)
10779 29/03/2023 4944
Work Name: ಗಂಗನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬಸವೇಗೌಡ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008019/IF/93393042893526067)
7105 14/12/2022 6180
Work Name: ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಂಬೇಗೌಡ ರವರ ನಾರಸೀಕಟಟೆ ಸ ನಂ 177/11 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008019/IF/93393042893644198)
2541 02/08/2022 4326
2541 02/08/2022 7107
2880 13/08/2022 12360
2880 13/08/2022 7416
3239 24/08/2022 12360
3239 24/08/2022 9888
5063 14/10/2022 5562
5063 14/10/2022 1854
Work Name: ಪೂಜಾರಿಪಾಳ್ಯದ ರಾಧ ಕೋಂ ದಿನೇಶ್ ರವರ ಮನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 857245(1525008019/IF/93393042893718763)
2542 02/08/2022 4944
2542 02/08/2022 4944
2542 10/11/2022 2472
2881 13/08/2022 4944
2881 13/08/2022 4944
5064 14/10/2022 3399
5064 14/10/2022 618
Work Name: ಹೊಗವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ಶಂಕರಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ (1525008019/IF/93393042893880680)
2204 19/07/2022 4635
2204 22/07/2022 1545
Work Name: ಮಲ್ಲೇದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಪಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ ಪುಟ್ಟಮಲ್ಲಯ್ಯ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ (1525008019/IF/93393042893880760)
2543 02/08/2022 5562
2543 02/08/2022 1854
Work Name: ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ರವರ ಜಾಗದಲಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ (1525008019/IF/93393042893880778)
3723 06/09/2022 2163
3723 06/09/2022 2163
Work Name: ಹೊಗವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ವೈ ಎಸ್ ಸುಮ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 870388(1525008019/IF/93393042893923778)
4001 17/09/2022 2472
4001 17/09/2022 2472
Work Name: ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಿತಾ ಕೋಂ ಚೌಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ 819170(1525008019/IF/93393042893923876)
2544 02/08/2022 7416
2882 13/08/2022 4944
3241 24/08/2022 4944
3718 06/09/2022 4944
4090 17/09/2022 2163
Work Name: ಗಂಗನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 870062(1525008019/IF/93393042893960875)
4091 17/09/2022 4326
5065 14/10/2022 4326
7463 17/12/2022 4326
10465 18/03/2023 2472
10465 18/03/2023 2472
Work Name: ಗಂಗನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಎಂ ಕವಿತ ಕೋಂ ನಿಂಗರಾಜು ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 870443(1525008019/IF/93393042893960992)
4093 17/09/2022 4944
5068 14/10/2022 4326
5068 14/10/2022 2163
6533 28/11/2022 4944
7106 14/12/2022 4944
7464 17/12/2022 4326
8681 21/01/2023 927
Work Name: ಜಿ ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 870065(1525008019/IF/93393042893961868)
2545 02/08/2022 7416
2883 13/08/2022 7416
3242 24/08/2022 7416
3778 06/09/2022 2472
5069 14/10/2022 2163
Work Name: ನಾರಸೀಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಯಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 870073(1525008019/IF/93393042893973746)
2618 06/08/2022 7416
2884 13/08/2022 6489
3243 24/08/2022 7416
6136 18/11/2022 4635
Work Name: ಸಾಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀಣಾ ಕೋಂ ಲೇ ಗಂಗಾಧರ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 870178(1525008019/IF/93393042893973836)
2619 06/08/2022 2472
2619 06/08/2022 2472
2885 13/08/2022 2163
2885 13/08/2022 2163
3720 06/09/2022 2472
4096 17/09/2022 2163
6137 18/11/2022 2472
7465 17/12/2022 2163
7465 17/12/2022 2163
8684 21/01/2023 4944
Work Name: ಗಂಗನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ರವರ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾನ 870438(1525008019/IF/93393042893973961)
2620 06/08/2022 2472
2620 06/08/2022 2472
2887 13/08/2022 8652
2887 13/08/2022 2163
3244 24/08/2022 2472
3244 24/08/2022 4944
3722 06/09/2022 1545
Work Name: ಕಲ್ಲಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮನು ಕೋಂ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 871278(1525008019/IF/93393042893974013)
4097 17/09/2022 4944
Work Name: ಕಲ್ಲಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ದೇವರಾಜು ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 870096(1525008019/IF/93393042893974275)
4094 17/09/2022 4944
Work Name: ಕಲ್ಲಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ರ್ವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 841249(1525008019/IF/93393042893989497)
4099 17/09/2022 7416
4099 17/09/2022 2472
6138 18/11/2022 7416
6534 28/11/2022 7416
Work Name: ದಾಸೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಯಾರೀಜಾನ್ ಕೋಂ ನಜೀರ ಅಹಮದ್ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008019/IF/93393042893991834)
8711 21/01/2023 4944
8711 21/01/2023 2472
9670 24/02/2023 5562
10256 18/03/2023 8343
Work Name: ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೇ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರವರ ದಸರೀಘಟ್ಟ ಸ ನಂ 83/2,76/6 ಮತ್ತು 104/6 ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬ(1525008019/IF/93393042894011238)
4002 17/09/2022 4944
4002 17/09/2022 4944
6139 18/11/2022 4944
6139 18/11/2022 4944
Work Name: ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಪಪೂರಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕುಪ್ಪೂರಯ್ಯ ರವರ ಸ ನಂ 136/2, ಮತ್ತು 136/8 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ(1525008019/IF/93393042894011271)
4009 17/09/2022 7416
6140 18/11/2022 7416
6535 28/11/2022 4326
Work Name: ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳಾ ಕೋಂ ರವಿಕುಮಾರ್ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008019/IF/93393042894011460)
3721 06/09/2022 2472
3721 06/09/2022 2472
3777 06/09/2022 2472
4095 17/09/2022 4326
7466 17/12/2022 4326
9673 24/02/2023 3708
10257 18/03/2023 5562
Work Name: ದಾಸೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008019/IF/93393042894020795)
4010 17/09/2022 7416
4405 30/09/2022 7416
6141 18/11/2022 7416
8685 21/01/2023 3708
Work Name: ದಾಸೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಯದ್ ಆಸೀಪ್ ಬಾನು ಕೋಂ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ787899(1525008019/IF/93393042894023294)
4011 17/09/2022 4944
4406 30/09/2022 4944
6536 28/11/2022 9888
7467 17/12/2022 3090
7467 17/12/2022 3090
8687 21/01/2023 927
Work Name: ಹೊಗವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಹೇಶ ರವರ ಜಾಗದಲಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 870081(1525008019/IF/93393042894023510)
4098 17/09/2022 2472
4098 17/09/2022 4944
6142 18/11/2022 4944
8694 21/01/2023 2472
10259 18/03/2023 5562
Work Name: ಸಾಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಾವತಿ ವೈ ಎನ್ ಕೋಂ ದೇವರಾಜು ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 872148(1525008019/IF/93393042894038358)
4145 17/09/2022 2472
4145 17/09/2022 2472
4407 30/09/2022 2472
4407 30/09/2022 2472
6143 18/11/2022 2472
6143 18/11/2022 2472
6537 28/11/2022 2472
6537 28/11/2022 2472
10466 18/03/2023 4944
Work Name: ದಾಸೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುರ್ ರುಹಮಾನ ಕೋಂ ನದೀಂ ಪಾಷ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ872150(1525008019/IF/93393042894038429)
7101 14/12/2022 2472
7101 14/12/2022 4944
7468 17/12/2022 2163
7468 17/12/2022 2163
8695 21/01/2023 2472
8695 21/01/2023 4944
Work Name: ಜಿ ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಲಿಂಗಾಚಾರಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 871164(1525008019/IF/93393042894043958)
8696 21/01/2023 2472
8696 21/01/2023 2472
Work Name: ದಾಸೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಜೀರ್ ಪಾಷ ಬಿನ್ ಗೌಸ್ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 872153(1525008019/IF/93393042894043987)
10261 18/03/2023 5562
Work Name: ಹೊಗವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮೀನಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ರವರ ಜಾಗದಲಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 870081(1525008019/IF/93393042894044009)
4100 17/09/2022 4944
4100 17/09/2022 2472
4408 30/09/2022 7416
4408 30/09/2022 2472
7469 17/12/2022 4326
7469 17/12/2022 2163
8697 21/01/2023 2472
Work Name: ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 770040(1525008019/IF/93393042894044045)
4101 17/09/2022 4944
4409 30/09/2022 4944
5080 14/10/2022 4326
6144 18/11/2022 4944
7470 17/12/2022 6489
Work Name: ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳಾ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 806166(1525008019/IF/93393042894044068)
4102 17/09/2022 4944
4102 17/09/2022 2163
5082 14/10/2022 2163
10777 29/03/2023 2472
10777 29/03/2023 2472
Work Name: ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಕಜ ಎಮ್ ಕೋಂ ಬಿ ಎನ್ ನಂಜುಡೇಗೌಡ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 800301(1525008019/IF/93393042894045405)
4012 17/09/2022 4944
6145 18/11/2022 7416
6538 28/11/2022 7416
7473 17/12/2022 6489
Work Name: ಹೊಗವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ದ್ರಾಕ್ಷಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 870081(1525008019/IF/93393042894045445)
6147 18/11/2022 2163
6147 18/11/2022 6489
10467 18/03/2023 4944
10467 18/03/2023 4944
Work Name: ದಾಸೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಶ್ವರಿ ಕೆ ಆರ್ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 822928(1525008019/IF/93393042894045481)
4013 17/09/2022 4944
4013 17/09/2022 7416
4404 30/09/2022 4944
4404 30/09/2022 7416
5078 14/10/2022 2163
Work Name: ಪೂಜಾರಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಎ.ಸುನಂದ ಕೋಂ ನಿಂಗರಾಜು ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 791210(1525008019/IF/93393042894046109)
5077 14/10/2022 2163
5077 14/10/2022 4326
6539 28/11/2022 2472
6539 28/11/2022 4944
7471 17/12/2022 2163
7471 17/12/2022 6489
Work Name: AJC ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಲಾ ಕೋಂ ಲೇ ಡಿ.ಎಲ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಜಯಕೀರ್ತಿ ಜಂಟಿ ಸ ನಂ 60/4, 61/1, ಬದು ನಿರ್ಮ(1525008019/IF/93393042894052687)
5074 14/10/2022 6489
5074 14/10/2022 8652
6530 28/11/2022 4326
6530 28/11/2022 8652
Work Name: ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಪರಮೇಶಾಚಾರ್ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 871977(1525008019/IF/93393042894059589)
4146 17/09/2022 4944
4146 17/09/2022 1545
4146 14/10/2022 2472
5072 14/10/2022 6489
6146 18/11/2022 7416
7474 17/12/2022 2472
7474 17/12/2022 1236
Work Name: ಪೂಜಾರಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ (1525008019/IF/93393042894060413)
8703 21/01/2023 2472
Work Name: ನಾರಸೀಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 521653(1525008019/IF/93393042894120864)
6148 18/11/2022 4944
7472 17/12/2022 4326
8706 21/01/2023 2472
8706 21/01/2023 2472
Work Name: ಸಾಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 519684(1525008019/IF/93393042894147633)
6149 18/11/2022 9888
6149 18/11/2022 2472
7099 14/12/2022 4326
7099 14/12/2022 4326
7099 07/01/2023 2163
10264 18/03/2023 3399
Work Name: ಗಂಗನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಗೀತಾ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 872151(1525008019/IF/93393042894176353)
10778 29/03/2023 2472
Work Name: ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕಾಳೇಗೌಡ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 871136(1525008019/IF/93393042894176436)
10469 18/03/2023 4944
Work Name: ಸಾಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಒಬಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹುದು ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1525008019/IF/93393042894176487)
7475 17/12/2022 6489
7475 17/12/2022 4326
8707 21/01/2023 4944
8707 21/01/2023 3399
Work Name: ಗಂಗನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ವೇದಾವತಿ ಜಿ.ಪಿ ಕೋಂ ಆನಂದ ಜಿ.ಎ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 871974(1525008019/IF/93393042894207763)
8708 21/01/2023 4944
8708 21/01/2023 2472
10265 18/03/2023 2781
10265 18/03/2023 5562
Work Name: ಗಂಗನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ತೀರ್ಥಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಣ್ಣೇಗೌಡ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 478412(1525008019/IF/93393042894208319)
8701 21/01/2023 4944
10773 29/03/2023 2472
10773 29/03/2023 4944
Work Name: ಪೂಜಾರಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 870076(1525008019/IF/93393042894208464)
10470 18/03/2023 2472
Work Name: ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಿಕಾ ಕೋಂ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 813621(1525008019/IF/93393042894208770)
10471 18/03/2023 4944
Work Name: ಜಿ ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕಾಳೇಗೌಡ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ (1525008019/IF/93393042894256628)
8700 21/01/2023 4944
Work Name: ಗಂಗನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಹಲಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 870049(1525008019/IF/93393042894256737)
10472 18/03/2023 7416
Work Name: ಪೂಜಾರಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008019/IF/93393042894328584)
10473 18/03/2023 2472
10473 18/03/2023 2472
Work Name: ಜಿ ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲತಾಮಣಿ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ (1525008019/IF/93393042894356599)
10776 29/03/2023 4944
Work Name: ಜಿ ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಲಿಂಗಪ್ಪನ ಮನೆ ಮುಂಬಾಗ ಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ(1525008019/LD/93393042892261301)
1320 15/06/2022 4326
1320 15/06/2022 3708
Work Name: ಸಾಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗದ ಉಳಿಕೆ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008019/LD/93393042892279079)
557 04/05/2022 15141
557 15/06/2022 2163
852 23/05/2022 17034.08
1321 15/06/2022 17304
Work Name: ಗಂಗನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗದಲ್ಲಿ (1525008019/LD/93393042892286062)
556 04/05/2022 10815
556 04/05/2022 8652
1322 15/06/2022 17304
1322 15/06/2022 7416
1323 15/06/2022 2472
1323 15/06/2022 4944
2208 22/07/2022 12360
2208 22/07/2022 12360
2209 22/07/2022 4944
2209 22/07/2022 9888
2546 02/08/2022 12360
2546 02/08/2022 12360
2547 02/08/2022 4944
2547 02/08/2022 12360
2888 13/08/2022 12360
2888 13/08/2022 12360
2889 13/08/2022 12360
2889 13/08/2022 4944
3246 24/08/2022 7416
3246 24/08/2022 2472
3719 06/09/2022 1545
Work Name: ಜಿ ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಮುಂಬಾಗದಿಂದ ಸುನಂದಮ್ಮನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ(1525008019/RC/93393042892343375)
2538 02/08/2022 9888
2538 02/08/2022 9888
2538 10/11/2022 2472
2886 13/08/2022 12360
2886 13/08/2022 9888
3247 24/08/2022 7416
3247 24/08/2022 12360
3716 06/09/2022 4944
3716 06/09/2022 14832
4022 17/09/2022 2472
4022 17/09/2022 9270
6150 18/11/2022 19776
6150 18/11/2022 4944
Work Name: ಗಂಗನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ (1525008019/RC/93393042892381337)
6596 03/12/2022 15141
6596 03/12/2022 17304
7476 17/12/2022 21630
7477 17/12/2022 10815
Work Name: ಜಿ ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಧಾ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕೆಳಗಲ ಮನೆ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008019/RC/93393042892398529)
10272 18/03/2023 12360
10273 18/03/2023 7416
Work Name: ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ ರವರ ಮನೆವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008019/RC/93393042892418186)
10775 29/03/2023 4635
Work Name: ದಸರೀಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1525008019/WC/93393042892372068)
10774 29/03/2023 5562
Work Name: ಗಂಗನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1525008019/WC/93393042892387073)
552 04/05/2022 8652
552 04/05/2022 12978
553 04/05/2022 2163
553 04/05/2022 2163
1324 15/06/2022 14832
1324 15/06/2022 9888
Work Name: ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1525008019/WC/93393042892544599)
10770 29/03/2023 3090
10770 29/03/2023 1545
Sub Total Rs. 1889575
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
11129 31/05/2022 2280
11404 15/06/2022 2023
3521 15/06/2022 2023
9889 15/06/2022 2312
10584 15/06/2022 2312
7990 15/06/2022 2312
8528 15/06/2022 2312
10813 31/05/2022 2312
10914 15/06/2022 2312
10816 13/05/2022 2023
10911 15/06/2022 2312
11134 31/05/2022 2312
11934 31/05/2022 2023
12089 15/06/2022 2312
12089 17/12/2022 2312
12697 28/11/2022 2312
12697 17/12/2022 2312
Sub Total Rs. 38116
Grand Total Rs. 1927691
Expenditure In Lakhs For block :19.28
Report Completed
Excel View