Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : TUMAKURU
Block : TIPTUR
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : MASAVANAGHATTA
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/AV/93393042892300640)
1045 08/06/2022 1854
1045 08/06/2022 1854
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ಧನಂಜಯ್ಯಮನೆವರೆಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/FP/93393042892258237)
507 06/05/2022 5562
507 06/05/2022 12978
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಭಾಗ್ಯರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/FP/93393042892274898)
508 06/05/2022 7416
508 06/05/2022 11124
3630 03/09/2022 9270
3630 03/09/2022 9270
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆವರೆಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/FP/93393042892274910)
222 19/04/2022 15141
222 19/04/2022 6489
509 06/05/2022 12978
509 06/05/2022 5562
3631 03/09/2022 9270
3631 03/09/2022 9270
Work Name: ಮಾಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆಯವರೆಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/FP/93393042892282998)
4878 07/10/2022 5562
4878 07/10/2022 7416
5146 17/10/2022 9270
5146 17/10/2022 3708
5461 29/10/2022 11124
5461 29/10/2022 3708
5723 04/11/2022 5562
5723 04/11/2022 9270
6048 19/11/2022 14214
6048 19/11/2022 9888
Work Name: ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಜಗದೀಶ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/FP/93393042892283044)
4953 07/10/2022 5562
4953 07/10/2022 12978
5159 17/10/2022 12978
5159 17/10/2022 5562
5462 29/10/2022 11124
5462 29/10/2022 5562
5724 04/11/2022 7416
5724 04/11/2022 11124
Work Name: ಕಂಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/FP/93393042892283059)
2331 29/07/2022 11124
2331 29/07/2022 7416
2720 05/08/2022 11124
2720 05/08/2022 7416
3106 17/08/2022 11124
3106 17/08/2022 7416
3599 25/08/2022 11124
3599 25/08/2022 7416
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಂಗಾಧರರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/FP/93393042892283066)
1335 08/06/2022 5562
1335 08/06/2022 12978
1590 24/06/2022 5562
1590 24/06/2022 12978
1916 14/07/2022 5562
1916 14/07/2022 12978
2332 29/07/2022 7416
2332 29/07/2022 11124
2333 29/07/2022 1854
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಲ್ಲಪುರದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಂಜುಂಡ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/FP/93393042892283068)
4899 07/10/2022 9270
4899 07/10/2022 7416
4899 09/12/2022 1854
5147 17/10/2022 7416
5147 17/10/2022 9270
5147 09/12/2022 1854
5463 29/10/2022 7416
5463 29/10/2022 9270
5463 09/12/2022 1854
5725 04/11/2022 7107
5725 04/11/2022 7107
5725 09/12/2022 1854
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಧಾಕರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಣ್ಣನ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/FP/93393042892283070)
4900 07/10/2022 7416
4900 07/10/2022 11124
5148 17/10/2022 11124
5148 17/10/2022 7416
5464 29/10/2022 11124
5464 29/10/2022 7416
5728 04/11/2022 5562
5728 04/11/2022 11124
5729 04/11/2022 1854
6603 24/11/2022 3399
6603 24/11/2022 3399
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣನಂಜಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ದಾಸಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/FP/93393042892283075)
6602 24/11/2022 5562
6602 24/11/2022 12978
6923 01/12/2022 12978
6923 01/12/2022 5562
7158 09/12/2022 1854
7158 09/12/2022 11124
7158 06/01/2023 5562
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲಯ್ಯನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅರಳಿಮರದವರೆಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/FP/93393042892283078)
4177 15/09/2022 18540
4489 30/09/2022 18540
4819 07/10/2022 18540
5149 17/10/2022 18540
5465 29/10/2022 6798
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಶ್ವತನಾರಾಯಣರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/FP/93393042892283081)
4178 15/09/2022 14832
4178 15/09/2022 3708
4494 30/09/2022 14832
4494 30/09/2022 3708
4820 07/10/2022 14832
4820 07/10/2022 3708
5150 17/10/2022 14832
5150 17/10/2022 3708
5466 29/10/2022 4944
5466 29/10/2022 1854
Work Name: ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಲೋಕೇಶರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/FP/93393042892283082)
2132 23/07/2022 16686
2132 23/07/2022 1854
2483 29/07/2022 14832
2483 25/08/2022 1854
2721 05/08/2022 14832
2721 05/08/2022 1854
2721 25/08/2022 1854
3108 17/08/2022 14832
3108 17/08/2022 3708
3600 25/08/2022 7416
3600 25/08/2022 3708
Work Name: ಎಂ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಮುಂಭಾದಿಂದ ವಿಜಯಮ್ಮ ತೋಟದವರೆಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/FP/93393042892283087)
4179 15/09/2022 18540
4495 30/09/2022 18540
4836 07/10/2022 5562
4836 07/10/2022 12978
5151 17/10/2022 7416
5151 17/10/2022 11124
5467 29/10/2022 6798
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಜೀವನ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಣೇಶಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/FP/93393042892293855)
4889 07/10/2022 1854
4889 07/10/2022 14832
4889 01/12/2022 1854
5160 17/10/2022 14832
5160 17/10/2022 1854
5160 01/12/2022 1854
5468 29/10/2022 14832
5468 29/10/2022 1854
5468 01/12/2022 1854
5734 04/11/2022 12669
5734 01/12/2022 1545
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಣೇಶಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/FP/93393042892293859)
4956 07/10/2022 12978
4956 07/10/2022 5562
5152 17/10/2022 5562
5152 17/10/2022 12978
5469 29/10/2022 5562
5469 29/10/2022 12978
6046 19/11/2022 7107
6046 19/11/2022 16377
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅರಳಿ ಮರದವರೆಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/FP/93393042892298683)
5412 21/10/2022 5562
5412 21/10/2022 12978
5727 04/11/2022 5562
5727 04/11/2022 12978
6041 11/11/2022 5562
6041 11/11/2022 12978
6518 24/11/2022 5562
6518 24/11/2022 12978
Work Name: ರಾಯಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಪರಮೇಶರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/FP/93393042892299236)
4888 07/10/2022 16686
4888 07/10/2022 1854
5153 17/10/2022 1854
5153 17/10/2022 16686
5470 29/10/2022 1854
5470 29/10/2022 16686
5730 04/11/2022 16686
5730 04/11/2022 1854
Work Name: ರಾಯಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆರೆ ಮುಂಭಾಗವರೆಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/FP/93393042892299540)
4887 07/10/2022 11124
4887 07/10/2022 7416
5154 17/10/2022 7416
5154 17/10/2022 11124
5471 29/10/2022 7416
5471 29/10/2022 11124
5731 04/11/2022 11124
5731 04/11/2022 7416
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಸತ್ಯನಾರಯಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/FP/93393042892299640)
5413 21/10/2022 18540
5726 04/11/2022 18540
6040 11/11/2022 18540
6519 24/11/2022 16068
Work Name: ಮಾಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡೈರಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆವರೆಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/FP/93393042892300988)
4879 07/10/2022 16686
4879 07/10/2022 1854
5155 17/10/2022 1854
5155 17/10/2022 16686
5476 29/10/2022 1854
5476 29/10/2022 14832
5732 04/11/2022 14832
5732 04/11/2022 1854
Work Name: ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಡೈರಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಂದೀಶರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008020/FP/93393042892305905)
7809 25/12/2022 5562
7809 25/12/2022 3708
7809 12/01/2023 5562
9552 28/02/2023 2163
10657 20/03/2023 9270
Work Name: ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಬೋರಮ್ಮನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/FP/93393042892305909)
7810 25/12/2022 14832
7810 12/01/2023 3708
10656 20/03/2023 9270
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ನಾಗಯ್ಯರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892469968)
514 06/05/2022 1854
514 06/05/2022 1854
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಕದರಯ್ಯರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892469972)
515 06/05/2022 1854
Work Name: ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಾಯಕರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892469974)
2484 05/08/2022 5562
Work Name: ಕಂಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೂಪ ಕೋಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪರವರ(ಊದಿಬದು,ಇಂಗಗುಂಡಿ,ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ) ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ.((1525008020/IF/93393042892470681)
583 12/05/2022 4944
583 12/05/2022 9888
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಅಮಾಸೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿ ಹೋಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892523287)
3847 06/09/2022 2472
3847 06/09/2022 9888
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ದೊಡ್ಡಹನುಮಶೇಟ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ನಕರಿಶೇಟ್ಟಿ ಕೃಷಿಹೋಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892523799)
2781 10/08/2022 1854
2781 10/08/2022 5562
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೋತಿ ಲಕ್ಷಿ ಬಿ ಜಿ ಕೋಂ ನಿಜಗುಣ ಮೂರ್ತಿರವರ ಕೃಷಿ ಹೋಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ.(1525008020/IF/93393042892523814)
607 06/05/2022 3708
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಗವಾನವಾಸು ಬಿನ್ ನರಸಯ್ಯ ಕೃಷಿ ಹೋಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008020/IF/93393042892523828)
1787 02/07/2022 5562
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಶಿವಯ್ಯರವರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892533057)
562 06/05/2022 6489
562 06/05/2022 1545
Work Name: ಮಾಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಚಾರ್ ಊದಿಬದು ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892533062)
908 03/06/2022 7416
908 03/06/2022 1854
2723 17/08/2022 7416
2723 17/08/2022 1854
Work Name: ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಿಕಾ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜುರವರ ಶಡ್ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಊದಿಬದು ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892539853)
912 03/06/2022 9270
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯರವರ ಸ ನಂ 152ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892545288)
591 06/05/2022 10506
Work Name: ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಮಾಸೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೋಂಡ್ ಜಾನುವಾರಸೇಡ್ ಊದಿ ಬದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892545298)
650 12/05/2022 10815
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಉಮೇಶರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892615214)
120 19/04/2022 5562
120 19/04/2022 3090
Work Name: 4) ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 363ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008020/IF/93393042892729436)
1935 14/07/2022 4326
1935 14/07/2022 4326
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶ ಬಿನ್ ಬೋರೇಗೌಡರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 70 ಹಿಸ್ಸಾ 5ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892729789)
961 03/06/2022 3708
961 03/06/2022 3708
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡರವರ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008020/IF/93393042892729933)
612 06/05/2022 4017
612 06/05/2022 1854
Work Name: ಎಂ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಾಗಯ್ಯರವರ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892730093)
1049 08/06/2022 6489
3443 03/09/2022 3090
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಗಂಗಮ್ಮ ಬಿನ್ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 246 ಹಿಸ್ಸಾ1ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892730623)
1880 14/07/2022 2781
1880 14/07/2022 2781
Work Name: ಎಂ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜಯ್ಯರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892782710)
118 19/04/2022 3090
516 06/05/2022 8652
Work Name: ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೇಮಲೀಲಾ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಪ್ಪರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892785580)
117 19/04/2022 3090
Work Name: ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892823932)
643 12/05/2022 8652
643 12/05/2022 6489
1861 14/07/2022 2163
Work Name: 5) ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಮಾಸೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892824582)
1943 14/07/2022 7416
Work Name: ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಯಲ್ಲೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892862369)
566 12/05/2022 7416
566 12/05/2022 8034
Work Name: ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892867759)
1636 02/07/2022 6489
1636 02/07/2022 4326
2476 05/08/2022 9270
2476 05/08/2022 3708
3826 03/09/2022 3708
Work Name: 13) ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಮರುಳೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892867879)
647 12/05/2022 7416
647 12/05/2022 1236
1863 14/07/2022 10506
1863 14/07/2022 1854
Work Name: ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಮಾಸೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892868285)
648 12/05/2022 7416
Work Name: ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಹನುಮಂತೆಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892868333)
537 06/05/2022 13905
Work Name: ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನಂಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಹನುಮಂತೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892868373)
673 12/05/2022 5562
673 12/05/2022 8343
Work Name: ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892868413)
564 12/05/2022 9888
564 12/05/2022 4944
Work Name: ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892868454)
649 12/05/2022 3399
649 12/05/2022 4326
649 12/05/2022 8652
1871 14/07/2022 10506
1871 14/07/2022 4326
Work Name: ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆಂಪಲಿಂಗಪ್ಪರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892868511)
750 21/05/2022 12978
1872 14/07/2022 6180
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892874648)
598 06/05/2022 7416
598 06/05/2022 3708
1932 14/07/2022 8652
1932 14/07/2022 4326
Work Name: ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಯೋಗಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಶೆಟ್ಟಿರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892928407)
1288 19/06/2022 8961
1288 19/06/2022 4944
Work Name: ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದನಾಯಕರವರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892945003)
1046 08/06/2022 7416
1046 08/06/2022 3708
2729 10/08/2022 6180
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕೇಶವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892945079)
639 12/05/2022 2163
639 12/05/2022 10815
998 27/05/2022 1854
998 27/05/2022 9270
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಿಂಗರಾಜುರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಊದಿಬದು ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892945347)
1082 08/06/2022 1854
1082 08/06/2022 5562
1918 14/07/2022 3708
1918 14/07/2022 5562
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಣ್ಣರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892945858)
519 06/05/2022 9270
1248 08/06/2022 11742
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರೇಶ ಬಿನ್ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892945940)
593 06/05/2022 7416
593 06/05/2022 5562
997 27/05/2022 1854
997 27/05/2022 2472
Work Name: ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಬೈರಶೆಟ್ಟಿರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892973939)
565 06/05/2022 8652
565 06/05/2022 1854
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ದಯಾನಂದ ಬಿನ್ ಲಿಂಗೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892974034)
579 06/05/2022 6489
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗವಿರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಯ್ಯರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892974355)
875 27/05/2022 8034
875 27/05/2022 6180
Work Name: ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಶೆಟ್ಟಿರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892974871)
563 06/05/2022 8652
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ನಂಜಯ್ಯರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892975416)
700 19/05/2022 6798
700 19/05/2022 3399
Work Name: ಮಾಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕೋಂ ಹೊನ್ನೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042892975709)
518 06/05/2022 11742
518 06/05/2022 2472
Work Name: ಮಾಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893010524)
124 12/04/2022 618
124 27/05/2022 618
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮೇಶ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣೇಗೌಡರವರ ಊದಿಬದು ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893010593)
1247 08/06/2022 7416
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ದಶರಥರಾಮೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893020073)
644 12/05/2022 15141
877 27/05/2022 9888
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008020/IF/93393042893020193)
1081 08/06/2022 7416
1870 14/07/2022 9270
1873 14/07/2022 2472
Work Name: ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಗುರುಸಿದ್ದನಾಯಕರವರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893030274)
609 06/05/2022 3399
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893030996)
913 03/06/2022 1854
913 03/06/2022 9270
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893031549)
584 06/05/2022 5562
584 06/05/2022 3708
1083 08/06/2022 4944
1083 08/06/2022 3090
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗಯ್ಯರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893034390)
1428 24/06/2022 2472
1428 24/06/2022 4635
Work Name: ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893035771)
585 06/05/2022 4326
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೋಂ ಜಯರಂಗಯ್ಯರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893035865)
922 03/06/2022 7416
922 03/06/2022 1854
1435 19/06/2022 3399
1435 19/06/2022 1545
Work Name: ಕಂಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಕಪ್ಪರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893036107)
1084 08/06/2022 7416
1084 08/06/2022 3708
1764 02/07/2022 7416
1764 02/07/2022 3708
3862 03/09/2022 5253
3862 03/09/2022 3708
Work Name: ಕಂಪಾಋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಕಪ್ಪರವರ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893036464)
122 19/04/2022 5253
Work Name: ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ನಂಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಹಲಿಂಗಪ್ಪರವರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893036660)
697 12/05/2022 1854
697 12/05/2022 5562
1763 06/07/2022 4944
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತಕುಮಾರ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯರವರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893036721)
5477 29/10/2022 5562
5477 29/10/2022 3708
Work Name: ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂತೋಣಿಸವಾಮಿ ಬಿನ್ ಇನ್ನಾಸಪ್ಪರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893038808)
1061 08/06/2022 7107
Work Name: ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಚಿಕ್ಕೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893046997)
701 12/05/2022 5562
701 12/05/2022 5562
5737 11/11/2022 6798
5737 11/11/2022 6180
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893047031)
613 06/05/2022 1545
613 06/05/2022 1854
Work Name: ಕಂಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893047067)
632 12/05/2022 4635
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುನೀತಾ ಕೋಂ ಸುಧಾಕರ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಕಾಮಗಾ(1525008020/IF/93393042893047517)
614 06/05/2022 5562
614 06/05/2022 1854
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಗಶೆಟ್ಟಿರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893047913)
907 03/06/2022 6489
907 03/06/2022 4326
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಅಶ್ವತನಾರಾಯಣರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893183789)
2319 29/07/2022 5562
2319 29/07/2022 5562
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಮಣೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮೂಡಲಗಿರಿಗೌಡರವರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893183827)
576 06/05/2022 8652
576 06/05/2022 1854
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893184011)
615 06/05/2022 9270
905 03/06/2022 1854
905 03/06/2022 11124
Work Name: ಕಂಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತೋಪೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893184112)
1251 08/06/2022 1854
1251 08/06/2022 3399
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ ಬಿನ್ ರಾಜಶೆಟ್ಟಿರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893185331)
2252 23/07/2022 7416
2252 23/07/2022 3708
2253 29/07/2022 7416
2253 29/07/2022 3708
Work Name: ಮಾಳೆಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯರವರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893185352)
568 06/05/2022 7107
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893203552)
1903 14/07/2022 3708
1903 14/07/2022 7416
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೈರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893203882)
758 21/05/2022 5562
758 21/05/2022 5562
2136 29/07/2022 7416
2136 29/07/2022 5562
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ ಬಿನ್ ನಿಂಗೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893204222)
1328 19/06/2022 5562
1328 19/06/2022 1854
1328 01/12/2022 1854
1933 14/07/2022 7416
1933 14/07/2022 1854
2784 10/08/2022 1854
2784 10/08/2022 5562
3874 09/09/2022 7416
3874 09/09/2022 2472
Work Name: ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893204782)
616 06/05/2022 3708
616 06/05/2022 5562
2782 10/08/2022 5562
2782 10/08/2022 1854
Work Name: ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಂತಪ್ಪರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893205641)
580 06/05/2022 1854
580 06/05/2022 7416
1060 08/06/2022 1854
1060 08/06/2022 7416
1936 14/07/2022 5562
1936 14/07/2022 7416
5380 29/10/2022 3090
5380 29/10/2022 4944
Work Name: ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಲಿಂಗೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893205715)
569 06/05/2022 4017
569 06/05/2022 6489
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893206282)
610 06/05/2022 1854
610 06/05/2022 9270
878 27/05/2022 1854
878 27/05/2022 12978
1283 08/06/2022 7416
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಿಂಗೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893206613)
653 12/05/2022 1545
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಂಜಯ್ಯರವರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893206630)
996 27/05/2022 1236
996 27/05/2022 5871
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವಯ್ಯರವರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893208017)
3 19/04/2022 7416
586 06/05/2022 9270
586 06/05/2022 3708
751 21/05/2022 9270
751 21/05/2022 3708
1000 27/05/2022 6489
Work Name: ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶೈಲಜ ಕೋಂ ಜಗನ್ನಾಥರವರ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893208540)
1821 06/07/2022 7416
1821 06/07/2022 1854
Work Name: ಕಂಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡರವರ ಊದಿಬದು ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893208719)
1 12/04/2022 7416
873 27/05/2022 11124
1485 19/06/2022 11124
4151 23/09/2022 9270
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಯೋಗನಂದಮೂರ್ತಿ ಬೊನ್ ರಾಮನಾಯಕರವರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893208808)
538 06/05/2022 3708
538 06/05/2022 5562
728 21/05/2022 6180
728 21/05/2022 8961
Work Name: ಕಂಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಹುಚ್ಚೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893212650)
757 21/05/2022 9270
757 21/05/2022 3708
1289 19/06/2022 5562
1289 19/06/2022 3708
2142 23/07/2022 4326
2142 23/07/2022 4326
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಉದಯಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಮಾದಪ್ಪರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893212826)
611 06/05/2022 7416
611 06/05/2022 1854
881 27/05/2022 9270
1568 24/06/2022 9270
3860 03/09/2022 6798
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893218677)
590 06/05/2022 3090
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯ್ಯರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893241257)
671 12/05/2022 11124
2469 05/08/2022 9270
2469 01/12/2022 1854
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಗವಿರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893241342)
226 19/04/2022 8652
Work Name: ಮಾಳೆಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬೋರಪ್ಪರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893241358)
567 06/05/2022 8652
1231 08/06/2022 9270
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀಣಾ ಕೋಂ ನಾಗೇಶರವರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893241389)
634 06/05/2022 10815
634 06/05/2022 2163
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜಯ್ಯರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893241412)
517 06/05/2022 3708
517 06/05/2022 7416
744 21/05/2022 3090
744 21/05/2022 3090
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893453316)
874 27/05/2022 3708
874 27/05/2022 5562
3632 03/09/2022 3708
3632 03/09/2022 5562
6482 24/11/2022 3708
6482 24/11/2022 3708
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಬೋವಿ ಬಿನ್ ರಾಮಬೋವಿರವರ ಊದಿಬದು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893453473)
1344 19/06/2022 5562
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಚಲುವೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893453695)
617 06/05/2022 1854
617 06/05/2022 7416
2137 29/07/2022 1854
2137 29/07/2022 7416
4085 15/09/2022 1854
4085 15/09/2022 7416
6483 24/11/2022 8343
Work Name: ವೆಂಕಟಾಫುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಯ್ಯರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893453869)
740 21/05/2022 4326
740 21/05/2022 10815
1528 19/06/2022 3708
1528 19/06/2022 9270
4425 30/09/2022 1854
4425 30/09/2022 5562
Work Name: ಕಂಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜವರೇಗೌಡರವರ ಸ ನಂ 157 ಹಿಸ್ಸಾ 1ರಲ್ಲಿ ಊದಿಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893454958)
876 27/05/2022 3708
876 27/05/2022 3708
876 02/07/2022 1854
Work Name: ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893455318)
3072 25/08/2022 5871
3072 25/08/2022 2781
3094 03/09/2022 2472
3094 03/09/2022 4944
4383 23/09/2022 3090
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮೂಡಲಗಿರಿಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893529728)
640 12/05/2022 4326
640 12/05/2022 3708
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನ್ನೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893635480)
575 06/05/2022 9270
575 06/05/2022 3708
777 21/05/2022 8343
777 21/05/2022 3090
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕುಂಟೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893635498)
736 21/05/2022 2163
736 21/05/2022 6489
1917 14/07/2022 7416
1917 14/07/2022 5562
3457 03/09/2022 4635
3457 03/09/2022 4944
Work Name: ಮಾಳೆಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹೊಂಗ್ಯಪ್ಪರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893642346)
726 12/05/2022 12978
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಹೆಂಜಾರಪ್ಪರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893645548)
1500 19/06/2022 8652
1500 19/06/2022 8652
1745 02/07/2022 5562
1745 02/07/2022 1545
Work Name: ಕಂಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಯಣ್ಣರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893645562)
756 21/05/2022 9270
756 21/05/2022 3708
1589 02/07/2022 6180
Work Name: ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ ಬಿನ್ ಲಕ್ಕಪ್ಪರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893645580)
755 21/05/2022 5562
755 21/05/2022 7416
1290 19/06/2022 3090
1290 19/06/2022 3090
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮೂಡಲಗಿರಿಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893645596)
633 06/05/2022 6489
633 06/05/2022 2163
743 21/05/2022 5562
743 21/05/2022 1854
1048 08/06/2022 8652
1048 08/06/2022 2163
1876 14/07/2022 7416
1876 14/07/2022 1854
3864 03/09/2022 5562
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಯೋಗೀಶ ಬಿನ್ ರಾಜಶೆಟ್ಟಿರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893645622)
752 21/05/2022 7416
752 21/05/2022 7416
1047 08/06/2022 9888
1047 08/06/2022 6489
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಿಂಗನಾಯಕರವರ ಸ ನಂ 431ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893655157)
543 06/05/2022 3708
543 06/05/2022 5562
729 12/05/2022 6489
729 12/05/2022 4326
1249 08/06/2022 3708
1249 08/06/2022 9270
2138 23/07/2022 3399
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡರವರ ಊದಿಬದು ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893656821)
349 28/04/2022 3708
349 28/04/2022 5562
545 06/05/2022 3708
545 06/05/2022 7416
1284 08/06/2022 4326
1284 08/06/2022 8652
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದಾಂಬ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪ್ಪರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893656827)
776 21/05/2022 11124
776 21/05/2022 3708
1329 19/06/2022 11124
1329 19/06/2022 3708
1934 14/07/2022 4944
1934 14/07/2022 1854
Work Name: ಮಾಳೆಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಣ್ಣರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893665768)
119 19/04/2022 7416
587 06/05/2022 3090
1429 24/06/2022 8652
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯೋಗನಂದ ಬಿನ್ ಶಿವೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893695899)
672 12/05/2022 5562
672 12/05/2022 7416
10372 20/03/2023 6489
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಕುಮಾರ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣರವರ ಊದಿಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893708428)
4 12/04/2022 9270
347 28/04/2022 7416
Work Name: ಮಾಳೆಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893708441)
1280 08/06/2022 3708
1280 08/06/2022 3708
2726 10/08/2022 3708
2726 10/08/2022 7416
8074 06/01/2023 4326
8074 06/01/2023 6489
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚನ್ನೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893708443)
544 06/05/2022 3708
544 06/05/2022 1854
727 12/05/2022 4326
727 12/05/2022 6489
906 03/06/2022 6489
906 03/06/2022 6489
1436 24/06/2022 5562
1436 24/06/2022 3708
Work Name: ವೆಂಕಟಾಫುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಉದ್ದಂಡೇಗೌಡರವೆ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893738401)
588 06/05/2022 3708
588 06/05/2022 7416
879 27/05/2022 5562
879 27/05/2022 9270
1327 19/06/2022 5562
1327 19/06/2022 9270
1874 14/07/2022 1545
1874 14/07/2022 1854
Work Name: ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಿನ್ ಉದ್ದೇಗೌಡರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893738428)
589 06/05/2022 7416
589 06/05/2022 3708
880 27/05/2022 7416
880 27/05/2022 7416
1326 19/06/2022 7416
1326 19/06/2022 5562
1875 14/07/2022 5562
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೋಕೇಶಯ್ಯರವರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893738648)
1817 06/07/2022 11124
1817 06/07/2022 1854
3985 15/09/2022 11124
3985 15/09/2022 1854
4874 07/10/2022 11124
4874 07/10/2022 1854
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜಣ್ಣರವರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893738657)
1818 06/07/2022 11124
1818 06/07/2022 1854
3983 15/09/2022 11124
3983 15/09/2022 1854
4873 07/10/2022 11124
4873 07/10/2022 1854
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯ್ಯರವರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893738663)
1819 06/07/2022 5562
1819 06/07/2022 7416
5157 17/10/2022 7416
5157 17/10/2022 5562
5478 29/10/2022 7416
5478 29/10/2022 5562
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893738676)
1820 06/07/2022 7416
1820 06/07/2022 5562
4087 15/09/2022 7416
4087 15/09/2022 5562
4872 07/10/2022 7416
4872 07/10/2022 5562
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪರವರ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893738725)
1901 14/07/2022 3708
1901 14/07/2022 5562
Work Name: ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪರವರ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಊದಿಬದು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893804235)
1937 14/07/2022 7416
1937 14/07/2022 3708
2783 10/08/2022 7416
2783 10/08/2022 8034
Work Name: 31) ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೋಂ ಅಣ್ಣೇಗೌಡರವರ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಊದಿಬದು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893804704)
1938 14/07/2022 1854
1938 14/07/2022 7416
2535 05/08/2022 9270
Work Name: ರಾಯಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಮೇಗೌಡರವರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಊದಿಬದು ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893807934)
1637 24/06/2022 5562
1637 24/06/2022 3708
2318 29/07/2022 5562
2318 29/07/2022 3708
2330 05/08/2022 5253
2330 05/08/2022 3708
Work Name: ಮಾಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪರವರ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893807949)
1250 08/06/2022 7416
1823 02/07/2022 1236
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಚನ್ನೇಗೌಡರವರ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893828497)
3861 03/09/2022 3708
3861 03/09/2022 3708
3875 15/09/2022 1545
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಣ್ಣರವರ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893828509)
3725 06/09/2022 8652
Work Name: ಮಾಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಣ್ಣರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893837199)
2127 23/07/2022 6489
2127 25/08/2022 2163
2128 29/07/2022 5562
2128 25/08/2022 1854
2130 05/08/2022 1545
2130 25/08/2022 1545
2131 10/08/2022 6489
2131 25/08/2022 2163
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಮೂಡಲಗಿರಿಗೌಡರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893837514)
2140 05/08/2022 7416
2141 05/08/2022 3090
2322 17/08/2022 8652
3876 09/09/2022 8652
Work Name: ಕಂಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪರವರ ಊದಿಬದು ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893865464)
2643 05/08/2022 1854
2643 05/08/2022 5562
Work Name: ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟರಾಮನಾಯಕರವರ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893867948)
3165 17/08/2022 1545
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರೂಪ ಕೋಂ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರವರ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893868065)
11167 31/03/2023 1236
Work Name: ಮಾಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಚಾರ್ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893868207)
6778 01/12/2022 1545
Work Name: ಕಂಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಯ್ಯರವರ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893868400)
3863 09/09/2022 1236
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರೇಶ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪರವರ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893868425)
4341 23/09/2022 1545
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಯತೀಶ ಬಿನ್ ನಾಗಲಿಂಗಯ್ಯರವರ ಊದಿಬದು ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893869663)
3986 15/09/2022 3708
3986 15/09/2022 7416
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ವನಿತಾ ಕೋಂ ರಾಜಕುಮಾರವರ ಕುರಿ ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893869677)
3988 15/09/2022 2781
3988 15/09/2022 5253
Work Name: ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕಾಳಪ್ಪರವರ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893869679)
3166 17/08/2022 3708
3456 03/09/2022 4326
Work Name: ಕಂಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೂಪ ಕೋಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪರವರ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893869685)
10865 25/03/2023 1545
Work Name: ಮಾಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಕುನಿಗೌಡರವರ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893869689)
4293 23/09/2022 3708
4293 23/09/2022 4326
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ದಾಸೇಗೌಡರವರ ಕುರಿ ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893872708)
1869 14/07/2022 9270
Work Name: ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜವರಯ್ಯರವರ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893872771)
5479 29/10/2022 8343
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಯ್ಯರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893913495)
2481 05/08/2022 2781
2481 05/08/2022 5871
4824 07/10/2022 7416
7522 24/12/2022 3090
7525 06/01/2023 2781
7525 06/01/2023 5871
Work Name: ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893913598)
4294 23/09/2022 8652
4422 30/09/2022 7416
4896 07/10/2022 3090
4897 21/10/2022 8652
Work Name: ಮಾಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತ ಕೋಂ ಶಂಕರಪ್ಪರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893913664)
2480 05/08/2022 8652
2487 17/08/2022 7416
2495 25/08/2022 3090
3752 09/09/2022 8652
Work Name: ಮಾಳೆಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಳಿನ ಕೋಂ ಸುನೀಲ್ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893913747)
2470 10/08/2022 2781
2470 10/08/2022 5871
2477 17/08/2022 4944
2477 17/08/2022 2472
2486 25/08/2022 1545
2486 25/08/2022 1545
4259 30/09/2022 8652
Work Name: ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಕುಮಾರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893913924)
3090 25/08/2022 8652
3761 09/09/2022 7416
4823 07/10/2022 3090
6264 19/11/2022 3090
7164 16/12/2022 5562
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893913971)
2471 05/08/2022 2781
2471 05/08/2022 5871
2478 17/08/2022 2472
2478 17/08/2022 4944
2489 25/08/2022 3090
3751 09/09/2022 2781
3751 09/09/2022 5871
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭ ಬಿನ್ ಪ್ರಸನ್ನರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893914841)
2473 05/08/2022 4326
2473 05/08/2022 4326
2479 10/08/2022 3708
2479 10/08/2022 3708
2485 17/08/2022 3090
3877 06/09/2022 6489
3877 06/09/2022 2163
Work Name: ಮಾಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಕಜ ಕೋಂ ಮಹಲಿಂಗಪ್ಪರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893914862)
2472 05/08/2022 4326
2472 05/08/2022 4326
4821 07/10/2022 3708
4821 07/10/2022 3708
6605 24/11/2022 3090
Work Name: ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಂತಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಮಹಲಿಂಗಪ್ಪರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893914922)
2976 17/08/2022 11124
3846 03/09/2022 11124
10867 25/03/2023 11124
Work Name: ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದನಾಯಕರವರ ಊದಿಬದು ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893915159)
5779 08/11/2022 7415.04
11001 31/03/2023 7416
Work Name: ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಲಿಂಗೇಗೌರವರ ಊದಿಬದು ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893915259)
2371 29/07/2022 4326
2371 29/07/2022 4326
2652 05/08/2022 3708
2652 05/08/2022 3708
3633 03/09/2022 3708
3633 03/09/2022 3708
3987 15/09/2022 3708
3987 15/09/2022 3708
5713 04/11/2022 1236
Work Name: ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಯಲ್ಲೇಗೌಡರವರ ಊದಿ ಬದು ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893915312)
2572 05/08/2022 3708
2572 05/08/2022 1854
2572 25/08/2022 1854
3230 25/08/2022 1854
3230 25/08/2022 3708
3230 07/10/2022 1854
4345 23/09/2022 1854
4345 23/09/2022 1854
4345 09/12/2022 1854
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋದಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಜಣ್ಣರವರ ಊದಿಬದು ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893915478)
2548 05/08/2022 5562
2548 05/08/2022 3708
3399 03/09/2022 5562
3399 03/09/2022 3708
4865 07/10/2022 6489
4865 07/10/2022 4326
Work Name: ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪರವರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಊದಿಬದು ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525008020/IF/93393042893915827)
2644 05/08/2022 9270
2644 05/08/2022 1854
3088 17/08/2022 3708
3088 17/08/2022 7416
4822 07/10/2022 3090
Work Name: ಮಾಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಾವತಿ ಕೋಂ ರಂಗನಾಥರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893915966)
2474 10/08/2022 8652
2490 25/08/2022 7416
2645 03/09/2022 3090
3760 15/09/2022 8652
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಹಲಿಂಗಯ್ಯರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893924056)
11231 31/03/2023 2472
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಶೋಭ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893924091)
6045 19/11/2022 8652
7160 16/12/2022 7416
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸುನೀತ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893924116)
6915 01/12/2022 6489
6915 01/12/2022 2163
7168 09/12/2022 1854
7168 09/12/2022 5562
10655 20/03/2023 3090
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893929102)
3073 25/08/2022 5871
3073 25/08/2022 2781
3095 03/09/2022 2472
3095 03/09/2022 4944
4825 07/10/2022 3090
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಆರ್ ಪವಿತ್ರ ಕೋಂ ಜೆ ಆರ್ ಯೋಗೀಶರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008020/IF/93393042893929138)
2515 05/08/2022 4326
2515 05/08/2022 4326
4381 23/09/2022 5253
4381 23/09/2022 2163
6289 19/11/2022 309
6289 19/11/2022 2781
Work Name: ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಭವ್ಯ ಎಂ ಆರ್ ಕೋಂ ದಿನೇಶ ಎಂ ಆರ್ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893929317)
2482 05/08/2022 3090
2482 25/08/2022 5562
2488 17/08/2022 2472
2488 07/10/2022 4944
Work Name: ರಾಯಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893929416)
2491 05/08/2022 8652
2492 17/08/2022 7416
3755 03/09/2022 3090
4835 14/10/2022 8652
Work Name: ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಕೋಂ ಅಂತೋಣಪ್ಪರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893929520)
2475 10/08/2022 8652
5158 21/10/2022 7416
6261 19/11/2022 3090
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೈತ್ರಾ ಕೋಂ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಬಿ ಎನ್ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893929629)
6044 11/11/2022 6489
6044 11/11/2022 2163
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ವಿಶ್ವನಾಥರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893930787)
11168 31/03/2023 4944
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಣಿ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893930943)
11169 31/03/2023 2472
Work Name: ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪರವರ ಊದಿ ಬದು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893958387)
2571 05/08/2022 5562
2571 05/08/2022 7416
3872 06/09/2022 9270
5054 17/10/2022 3090
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೈತ್ರಾ ಕೋಂ ಸದಾಶಿವಯ್ಯರವರ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893958419)
3178 17/08/2022 1854
3178 17/08/2022 3708
Work Name: ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿ ನಂಜುಂಡಯ್ಯರವರ ಊದಿಬದು ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893958439)
2592 10/08/2022 11124
2857 17/08/2022 12978
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮೂಡಲಗಿರಿಗೌಡರವರ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893958491)
3726 06/09/2022 1854
3726 06/09/2022 3708
4153 23/09/2022 2472
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪರವರ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893958588)
5101 17/10/2022 3708
5101 17/10/2022 4326
Work Name: ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 131 ಹಿಸ್ಸಾ ಪಿ 2ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಸಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893958997)
4894 07/10/2022 1854
4894 07/10/2022 7416
5382 29/10/2022 7416
5382 29/10/2022 1854
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಗವಿರಂಗಶೆಟ್ಟಿರವರ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893981409)
4506 30/09/2022 1545
Work Name: ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದನಾಯಕರವರ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893981446)
10868 25/03/2023 1545
Work Name: ಕಂಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚನ್ನೇಗೌಡರವರ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893981570)
11020 31/03/2023 3708
Work Name: ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಸವೇಗೌಡರವರ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಊದಿಬದು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893982944)
5386 29/10/2022 1854
5386 29/10/2022 5562
6267 19/11/2022 1854
6267 19/11/2022 7416
7157 09/12/2022 7416
7157 12/01/2023 1854
Work Name: ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಸವೇಗೌಡರವರ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893984621)
6463 24/11/2022 4326
7156 09/12/2022 2163
7156 09/12/2022 1854
Work Name: ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಿರಿಗೌಡರವರ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893984990)
4895 07/10/2022 1854
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡಲಗಿರಿಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 331 337 ಹಿಸ್ಸಾ 2ರಲ್ಲಿ ಊದಿ ಬದು ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893985771)
3981 15/09/2022 7416
3982 23/09/2022 7416
4839 07/10/2022 7416
Work Name: ಮಾಳೆಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯರವರ ಕುರಿ ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893989593)
4871 14/10/2022 8343
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖರಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಬೇಲೂರಶೆಟ್ಟಿರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 95ರಲ್ಲಿ ಊದಿಬದು ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893991379)
3724 06/09/2022 7416
3724 06/09/2022 1854
Work Name: ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾನ್ ಪೀಟರ್ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 94ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893991534)
4686 07/10/2022 1854
5411 29/10/2022 11124
6182 11/11/2022 11124
6455 24/11/2022 11124
6934 09/12/2022 1545
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 43ಹಿಸ್ಸಾ 5 43 ಹಿಸ್ಸಾ 4ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893991727)
7480 24/12/2022 4017
7480 06/01/2023 1854
10869 25/03/2023 5871
Work Name: ಕಂಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪರವರ ಸರ್ವೆನಂ 26 ಹಿಸ್ಸಾ1ರಲ್ಲಿ ಊದಿಬದು ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893991873)
3984 15/09/2022 5562
3984 15/09/2022 1854
4430 30/09/2022 5562
4430 30/09/2022 1854
4837 07/10/2022 5562
4837 07/10/2022 5562
5547 04/11/2022 5871
5547 04/11/2022 4017
Work Name: ಕಂಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 158 ಹಿಸ್ಸಾ22ರಲ್ಲಿ ಊದಿಬದು ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893993260)
4258 23/09/2022 5562
4258 23/09/2022 5562
4423 30/09/2022 3708
4423 30/09/2022 1854
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಬೇಲೂರಶೆಟ್ಟಿರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 95 1 ಹಿಸ್ಸಾ 3ಪಿರಲ್ಲಿ ಊದಿ ಬದು ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893993331)
3002 17/08/2022 5562
4152 23/09/2022 5562
Work Name: ಕಂಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪರವರ ಕುರಿ ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893993412)
4687 07/10/2022 8343
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕದರಯ್ಯರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 18ಹಿಸ್ಸಾ 4ಪಿ2ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042893993828)
4421 30/09/2022 7416
5383 29/10/2022 1854
5383 29/10/2022 7416
6268 19/11/2022 5253
6993 09/12/2022 3708
6993 09/12/2022 5562
Work Name: ಕಂಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡರವರ ಕುರಿ ಶಡ್ ಊದಿಬದು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042894004277)
4677 07/10/2022 7416
4677 07/10/2022 3708
4901 14/10/2022 3708
4901 14/10/2022 7416
5381 29/10/2022 1545
5381 29/10/2022 3399
Work Name: ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪರವರ ಜಾನುವಾರು ಶಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042894004291)
5546 29/10/2022 8343
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೋಂ ಪ್ರದೀಪರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042894022433)
4295 30/09/2022 8652
4838 07/10/2022 5562
4838 07/10/2022 1854
10870 25/03/2023 3090
Work Name: ಕಂಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನಿಂಗಪ್ಪರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042894022474)
4296 23/09/2022 8652
4379 30/09/2022 7416
6265 19/11/2022 3090
6266 24/11/2022 8652
Work Name: ಜಾಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜುಂಡಯ್ಯರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008020/IF/93393042894022644)
4297 30/09/2022 8652
4378 14/10/2022 7416
5102 14/10/2022 3090
5103 29/10/2022 8652
Work Name: ಮಾಳೆಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮ ಕೋಂ ಶಂಕರಪ್ಪರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008020/IF/93393042894022648)
4298 30/09/2022 8652
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕೋಂ ಅಶೋಕರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008020/IF/93393042894022737)
10394 20/03/2023 8652
11002 31/03/2023 7416
Work Name: ಮಾಳೆಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಿರಿರಾಜುರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008020/IF/93393042894022793)
8175 12/01/2023 2781
8175 12/01/2023 5871
9548 04/03/2023 3090
11039 31/03/2023 7416
Work Name: ಗಂಜಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ವನಜಾಕ್ಷಮ್ಮ, ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 13 ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ 2ಬಿರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042894023057)
5379 29/10/2022 3708
5379 29/10/2022 7416
5738 11/11/2022 7416
5738 11/11/2022 3708
6458 24/11/2022 7416
6458 24/11/2022 3708
7267 16/12/2022 3708
7267 16/12/2022 927
7267 06/01/2023 1854
Work Name: ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದರಾಮನಾಐಕ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದನಾಯಕರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 98 ಹಿಸ್ಸಾ 2 ಮತ್ತು 88 ಹಿಸ್ಸಾ2ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ನ(1525008020/IF/93393042894023125)
6462 24/11/2022 1854
6462 24/11/2022 5562
7165 09/12/2022 5562
7165 09/12/2022 1854
Work Name: ವೆಂಕಟಾಫುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 40ಹಿಸ್ಸಾ3ಮತ್ತು 40ಹಿಸ್ಸಾ2ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ(1525008020/IF/93393042894023153)
6049 11/11/2022 5562
6049 11/11/2022 3708
Work Name: ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂತೋಣಿಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಇನ್ನಾಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 86 ಹಿಸ್ಸಾ2ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042894024269)
11022 31/03/2023 7416
Work Name: ಎಂ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶ ಬೊನ್ ರಾಜಣ್ಣರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 18ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042894024307)
5191 17/10/2022 3708
5191 17/10/2022 3708
5191 09/12/2022 1854
Work Name: ಮಸವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟರೇವಯ್ಯರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 22ರಲ್ಲಿ ಊದಿ ಬದು ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042894060118)
4429 30/09/2022 1854
4429 30/09/2022 3708
5780 08/11/2022 1854
5780 08/11/2022 7416
6456 24/11/2022 6489
6456 24/11/2022 1854
7161 09/12/2022 5562
7161 09/12/2022 1854
7161 06/01/2023 1854
8065 06/01/2023 6489
8065 06/01/2023 2163
9782 04/03/2023 5871
Work Name: ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜ್ಯೋತಿಮಮತ ಕೋಂ ಹೃದಯಕುಮಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ 60ಹಿಸ್ಸಾ2ರಲ್ಲಿ ಊದಿ ಬದು ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042894066150)
4826 07/10/2022 1854
4826 07/10/2022 3708
6042 11/11/2022 3708
6042 11/11/2022 1854
Work Name: ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೋರಯ್ಯರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 10 ಹಿಸ್ಸಾ 3 ಮತ್ತು 116 ಹಿಸ್ಸಾ3ರಲ್ಲಿ ಊದಿಬದು ಕಾಮಗಾರಿ(1525008020/IF/93393042894066209)
7813 06/01/2023 7416
7813 06/01/2023 3708
10871 25/03/2023 7416
Work Name: ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ 115 ಮತ್ತು 177 ಹಿಸ್ಸಾ6ರಲ್ಲಿ ಊದಿಬದುಕಾ(1525008020/IF/93393042894082795)