Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : TUMAKURU
Block : TIPTUR
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : HUNSEGHATTA
Work Name: ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/AV/93393042892303405)
6996 12/12/2022 8652
6996 12/12/2022 1236
Work Name: ಜೂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಿ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ)(1525008026/AV/93393042892308733)
4448 27/09/2022 10815
4448 27/09/2022 10815
4449 27/09/2022 2163
4876 13/10/2022 10815
4876 13/10/2022 10815
4877 13/10/2022 4326
6710 03/12/2022 12978
6710 03/12/2022 6489
7603 27/12/2022 16995
7603 27/12/2022 4326
7604 27/12/2022 2163
7604 27/12/2022 4326
10789 30/03/2023 21630
10790 30/03/2023 10815
11112 31/03/2023 18540
11113 31/03/2023 12978
Work Name: ಹುಣಸೇಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/AV/93393042892319968)
10890 31/03/2023 17304
10890 31/03/2023 2163
Work Name: ಜೆ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಮ್ಮನ ಮನೆಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/FP/93393042892273704)
523 28/04/2022 4326
523 28/04/2022 17304
524 28/04/2022 4326
6941 03/12/2022 4326
6941 03/12/2022 15141
7605 27/12/2022 12978
7605 18/02/2023 8652
Work Name: ಜೆ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042892421916)
9569 18/02/2023 6798
Work Name: ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ವರದಯ್ಯ ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042892505233)
803 19/05/2022 4326
803 19/06/2022 2163
Work Name: ಹುಣಸೇಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042892506253)
804 19/05/2022 8343
Work Name: ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಾವತಿ ಕೋಂ ಚನ್ನಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008026/IF/93393042892557273)
838 19/05/2022 6489
1805 08/07/2022 4326
Work Name: ವಿ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042892901151)
1806 08/07/2022 6180
1806 08/07/2022 8652
Work Name: ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಮರಿಯಪ್ಪ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042892930226)
1807 08/07/2022 2163
1807 08/07/2022 4326
1807 20/07/2022 1854
Work Name: ಜೆ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042892931247)
10231 15/03/2023 9270
Work Name: ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ( ಪ,ಜಾ)(1525008026/IF/93393042892931350)
2549 28/07/2022 2472
2549 28/07/2022 12360
Work Name: ವಿ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪಣ್ಣಚಾರ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವೀರಾಚಾರ್ ರವರ ಜಮೀನೀನಲ್ಲಿ ಉದಿಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042892973695)
9515 18/02/2023 8652
Work Name: ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಕನ್ಯ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042892974607)
805 19/05/2022 4326
805 19/05/2022 2163
Work Name: ಹುಣಸೇಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893031413)
1134 07/06/2022 14832
Work Name: ವಿ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೈತ್ರ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893214080)
806 19/05/2022 6489
1808 08/07/2022 6489
Work Name: ಜೆ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲ ಕೋಂ ದೇವರಾಜು ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉದಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893214557)
807 19/05/2022 2163
807 19/05/2022 4326
1136 07/06/2022 2781
1136 07/06/2022 2472
Work Name: ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯೋಗಾನಂದ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಪ.ಜಾ)(1525008026/IF/93393042893533947)
808 19/05/2022 4326
808 19/05/2022 2163
1137 07/06/2022 5562
1137 07/06/2022 2781
Work Name: ಹುಣಸೇಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಯಾಲಕಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008026/IF/93393042893619635)
2406 28/07/2022 4326
Work Name: ಜೆ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893667263)
2097 20/07/2022 2163
2097 20/07/2022 4326
Work Name: ವಿ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸತೀಶ್ ಎಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉದಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893668000)
2668 12/08/2022 2163
2668 12/08/2022 4326
6703 03/12/2022 4326
6703 03/12/2022 4326
Work Name: ಜೂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893682959)
1825 08/07/2022 4326
1825 20/07/2022 2163
2092 20/07/2022 8343
Work Name: ಜೂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಗೊರವೇಗೌಡ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893682967)
809 19/05/2022 6489
Work Name: ಜಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಭುಲಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893683300)
10234 18/03/2023 8343
Work Name: ಜಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಾಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉದಿಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893687821)
2159 20/07/2022 2163
2159 20/07/2022 6489
2160 28/07/2022 2163
2160 28/07/2022 5871
Work Name: ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉದಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893687836)
4444 27/09/2022 7725
4445 27/09/2022 6180
Work Name: ಜಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893693083)
7036 12/12/2022 8652
Work Name: ಜಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893693091)
1826 08/07/2022 4326
Work Name: ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893693100)
1282 19/06/2022 14832
Work Name: ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಹಾದೇವಯ್ಯ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008026/IF/93393042893699839)
2550 28/07/2022 4326
2550 28/07/2022 2163
2551 12/08/2022 4326
2551 12/08/2022 2163
4154 13/09/2022 3090
4154 13/09/2022 1545
6711 03/12/2022 4326
6711 03/12/2022 2163
6711 18/02/2023 2163
Work Name: ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ,ಜಾ)(1525008026/IF/93393042893718618)
810 19/05/2022 2163
810 19/05/2022 4326
1138 07/06/2022 2781
1138 07/06/2022 5562
Work Name: ಜಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮರಾಜು ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ ಜಾತಿ(1525008026/IF/93393042893767532)
10235 15/03/2023 9270
Work Name: ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893837292)
1814 08/07/2022 6489
2094 20/07/2022 2163
2094 20/07/2022 6180
Work Name: ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ರುದ್ರಪ್ಪ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893837915)
1813 08/07/2022 6489
2093 20/07/2022 8343
Work Name: ಜಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893837935)
1811 08/07/2022 4326
Work Name: ಜಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೋರಪ್ಪ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893837980)
1812 08/07/2022 4326
Work Name: ಜಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893847083)
1810 08/07/2022 2163
1810 08/07/2022 4326
2095 20/07/2022 2781
2095 20/07/2022 5562
Work Name: ಜಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಕೊಟ್ಟೂರಪ್ಪ ರವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008026/IF/93393042893847157)
1809 08/07/2022 4326
Work Name: ವಿ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಸುದರ್ಶನ್ ಬಿನ್ ಮಹಲಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893848137)
4447 27/09/2022 6489
Work Name: ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893859643)
9516 18/02/2023 8961
Work Name: ಮಾಚಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಗೇಗೌಡ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893859791)
9517 18/02/2023 8961
Work Name: ಜೆ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಣಿ ಕೋಂ ಲೋಕೇಶ್ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893903922)
2863 12/08/2022 6489
4452 27/09/2022 6489
4452 23/03/2023 2163
6713 30/11/2022 3708
7608 27/12/2022 4326
7608 27/12/2022 2163
7608 18/02/2023 2163
Work Name: ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರಿಯಪ್ಪ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893903932)
2866 12/08/2022 2163
2866 12/08/2022 2163
6719 30/11/2022 1236
6719 30/11/2022 1236
6997 12/12/2022 2163
6997 12/12/2022 6489
6997 18/02/2023 2163
6998 17/12/2022 2163
6998 17/12/2022 2163
7609 27/12/2022 3708
7609 27/12/2022 2163
Work Name: ಹುಣಸೇಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜಾ ಕೋಂ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893903944)
2586 12/08/2022 2163
2586 12/08/2022 2163
4155 13/09/2022 1545
4155 13/09/2022 4635
6716 30/11/2022 3708
6716 30/11/2022 1236
7610 27/12/2022 6489
7610 18/02/2023 2163
9570 18/02/2023 3708
Work Name: ಜೂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893903951)
4156 13/09/2022 1545
4156 13/09/2022 1545
6717 30/11/2022 1236
6717 30/11/2022 1236
6717 18/02/2023 1236
7611 27/12/2022 6489
10429 18/03/2023 6489
Work Name: ಮಾಚಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಂಕರಲಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008026/IF/93393042893915050)
2870 30/03/2023 4326
Work Name: ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ರೇಣುಕಯ್ಯ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008026/IF/93393042893965891)
4158 13/09/2022 1545
4158 13/09/2022 3090
6705 30/11/2022 2472
6705 30/11/2022 1236
6705 18/02/2023 1236
7612 27/12/2022 2163
7612 27/12/2022 2163
7612 18/02/2023 4326
10430 18/03/2023 6489
10895 31/03/2023 1545
Work Name: ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಯರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008026/IF/93393042893965893)
4159 13/09/2022 1545
4159 13/09/2022 4635
6706 30/11/2022 3708
6706 30/11/2022 1236
7613 27/12/2022 4326
7613 18/02/2023 4326
10896 31/03/2023 8034
Work Name: ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಳಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008026/IF/93393042893965905)
10236 15/03/2023 2163
10236 15/03/2023 2163
10897 31/03/2023 8652
Work Name: ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೇಮಕುಮಾರಿ ಕೋಂ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008026/IF/93393042893965916)
4160 13/09/2022 1545
4160 13/09/2022 4635
7614 27/12/2022 2163
7614 27/12/2022 2163
7614 18/02/2023 4326
10262 15/03/2023 8652
Work Name: ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008026/IF/93393042893965926)
10898 31/03/2023 8652
Work Name: ಕುರಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಸುಧಾನಂದ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008026/IF/93393042893965936)
4162 13/09/2022 3090
6704 30/11/2022 2472
10438 18/03/2023 6489
10901 31/03/2023 6489
Work Name: ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008026/IF/93393042893965941)
4163 13/09/2022 2163
Work Name: ವಿ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಳಿನ ಕೋಂ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (1525008026/IF/93393042893965952)
4164 13/09/2022 3090
4164 13/09/2022 3090
6707 30/11/2022 2472
6707 30/11/2022 2472
7615 27/12/2022 6489
7615 27/12/2022 2163
10441 18/03/2023 8034
Work Name: ಹುಣಸೇಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893966000)
4165 13/09/2022 1545
4165 13/09/2022 3090
4165 23/03/2023 1545
9577 18/02/2023 6489
10237 15/03/2023 8652
10902 31/03/2023 6489
Work Name: ಹುಣಸೇಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರೇಖಾ ಕೋಂ ಮಂಜು ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893966015)
4166 13/09/2022 4635
4166 13/09/2022 1545
9578 18/02/2023 6489
Work Name: ಹುಣಸೇಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸುಂದರಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893966079)
4167 13/09/2022 1545
4167 13/09/2022 3090
10903 31/03/2023 6489
Work Name: ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893966240)
6994 12/12/2022 6489
Work Name: ಹುಣಸೇಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಣ್ಣನಂಜಪ್ಪ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893981996)
4168 13/09/2022 4635
6708 30/11/2022 3708
9581 18/02/2023 6489
10444 18/03/2023 6489
10904 31/03/2023 6489
Work Name: ಹುಣಸೇಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕೋಂ ಷಡಾಕ್ಷರಿ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893982011)
4169 13/09/2022 3090
4169 13/09/2022 1545
6709 30/11/2022 1236
6709 30/11/2022 2472
9583 18/02/2023 6489
10445 18/03/2023 6489
10905 31/03/2023 6489
Work Name: ಹುಣಸೇಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮೀನಾ ಕೋಂ ಜಯಶಂಕರ್ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893982038)
10238 15/03/2023 8652
10906 31/03/2023 8652
Work Name: ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ ಕೆ ಎಸ್ ಕೋಂ ಕಲ್ಲೇಶಯ್ಯ ಎಂ ಬಿ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893982067)
4170 13/09/2022 1545
4170 13/09/2022 4635
6715 30/11/2022 3708
6715 30/11/2022 1236
10446 18/03/2023 8652
10907 31/03/2023 8034
Work Name: ಹುಣಸೇಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡಮೂಡ್ಲಯ್ಯ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042893982112)
4171 13/09/2022 6180
6714 30/11/2022 6180
10908 31/03/2023 6489
Work Name: ಮಾಚಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008026/IF/93393042893982948)
10233 15/03/2023 8343
Work Name: ಹುಣಸೇಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042894057781)
10250 15/03/2023 8343
Work Name: ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042894057833)
10239 15/03/2023 8343
Work Name: ಲಿಂಗದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರವರ ಸ ನಂ 48/4H ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008026/IF/93393042894102777)
7329 17/12/2022 4635
7329 17/12/2022 4635
7329 18/02/2023 1545
7330 17/12/2022 6489
7330 17/12/2022 6489
7330 18/02/2023 2163
10431 18/03/2023 2163
10431 18/03/2023 10815
Work Name: ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042894112552)
9519 18/02/2023 7107
Work Name: ವಿ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಬಸವಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042894115974)
10240 15/03/2023 1545
Work Name: ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಷಡಾಕ್ಷರಿ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042894299152)
10242 15/03/2023 8343
Work Name: ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/IF/93393042894329751)
10243 15/03/2023 8343
Work Name: ಜೆ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಷಾರಾಣಿ ಪರಮೇಶ್ ಶಾಂತಮ್ಮ ರವರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/RC/93393042892342628)
525 28/04/2022 4326
525 28/04/2022 10815
526 28/04/2022 6489
526 28/04/2022 10815
Work Name: ಜೆ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಟೇಲ್ ಬಸವರಾಜು ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/RC/93393042892342631)
527 28/04/2022 4326
527 28/04/2022 17304
528 28/04/2022 2163
528 28/04/2022 6489
Work Name: ಜೆ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಣ್ಣ ಜಗದಾಂಬ ರವರ ಮನೆಮುಂಭಾಗ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/RC/93393042892342633)
529 28/04/2022 6489
529 28/04/2022 12978
530 28/04/2022 4326
530 28/04/2022 8652
Work Name: ಜೆ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನಿತಮ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/RC/93393042892342636)
531 28/04/2022 10815
531 28/04/2022 10815
532 28/04/2022 2163
532 28/04/2022 6489
Work Name: ಜೆ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭಾರತಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/RC/93393042892342650)
533 28/04/2022 2163
533 28/04/2022 19467
534 28/04/2022 6489
534 28/04/2022 4326
Work Name: ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/RS/93393042892288217)
7309 12/12/2022 3090
7309 12/12/2022 1545
7309 18/02/2023 3090
10791 30/03/2023 16686
Work Name: ಹುಣಸೇಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/RS/93393042892288219)
2096 20/07/2022 12978
2096 20/07/2022 8652
2405 28/07/2022 6489
2405 28/07/2022 8652
Work Name: ಮಾಚಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1525008026/RS/93393042892292534)
11114 31/03/2023 12360
11114 31/03/2023 1545
Sub Total Rs. 1407804
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
11524 20/07/2022 2023
10779 20/07/2022 2023
Sub Total Rs. 4046
Expenditure for Financial Year 2020-2021 but paid during the current year
18862 20/07/2022 2750
16526 20/07/2022 825
16528 20/07/2022 2750
Sub Total Rs. 6325
Grand Total Rs. 1418175
Expenditure In Lakhs For block :14.18
Report Completed
Excel View