Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : BAGEPALLI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : PARAGODU
Work Name: AJCದೇವರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು(1528001025/DP/93393042892318894)
4416 26/07/2022 3090
4416 26/07/2022 3399
9102 16/12/2022 1545
Work Name: ದೇವರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಮದ್ದಿಲೇಟಿ ರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ (1528001025/FP/93393042892253664)
670 12/05/2022 17304
670 12/05/2022 7416
671 12/05/2022 4944
671 12/05/2022 19776
672 12/05/2022 2472
742 12/05/2022 9888
742 12/05/2022 2472
1065 21/05/2022 22248
1065 21/05/2022 2472
1066 21/05/2022 4944
1066 21/05/2022 19776
1067 21/05/2022 4944
1067 21/05/2022 12360
Work Name: ರಾಮಸ್ವಾಮಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆದಿನಾರಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೀ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/FP/93393042892275056)
46 09/04/2022 22248
47 09/04/2022 24720
48 09/04/2022 2472
792 20/05/2022 24720
793 20/05/2022 24720
Work Name: ದೇವರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಕನಜುನಿಂದ ದೇವರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಸಂದ್ರ ಕೇರೆಗೆ ಬರುವ ಕಾಲುವೆಅಭಿವೃದ್ದ(1528001025/IC/93393042892265333)
654 09/05/2022 7416
654 09/05/2022 17304
655 09/05/2022 12360
655 09/05/2022 12360
656 09/05/2022 19776
656 09/05/2022 4944
657 09/05/2022 14832
657 09/05/2022 9888
658 09/05/2022 4944
658 09/05/2022 19158
659 09/05/2022 4944
659 09/05/2022 4944
2090 16/06/2022 4944
2090 16/06/2022 19776
2091 16/06/2022 7416
2091 16/06/2022 17304
2092 16/06/2022 22248
2092 16/06/2022 2472
2093 16/06/2022 9888
2093 16/06/2022 4944
Work Name: AJCಪರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಮಗ್ಗನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂಡೆ ತನಕ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IC/93393042892276004)
7576 17/10/2022 3708
7576 17/10/2022 8652
7577 17/10/2022 3708
7577 17/10/2022 4944
7604 17/10/2022 4944
7604 17/10/2022 7416
7605 17/10/2022 6180
7907 29/10/2022 7416
7907 29/10/2022 9888
7908 29/10/2022 7416
7908 29/10/2022 12360
7909 29/10/2022 2781
7909 29/10/2022 309
7910 29/10/2022 309
7910 29/10/2022 1236
Work Name: AJCಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆನಂ125 ಬಸಪ್ಪ ರವರ ಜಮಿನಿನಿಂದ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮಿನೀನವರೆಗೂಕಾಲುವೆಅಭಿವೃ(1528001025/IC/93393042892276010)
4203 26/07/2022 17304
4203 26/07/2022 7416
4204 26/07/2022 7416
4204 26/07/2022 17304
4205 26/07/2022 9888
4205 26/07/2022 14832
4404 26/07/2022 6798
4404 26/07/2022 4944
5401 12/08/2022 2472
5401 12/08/2022 20394
5402 12/08/2022 19776
5402 12/08/2022 4944
5403 12/08/2022 17304
5403 12/08/2022 7416
5404 12/08/2022 4944
5404 12/08/2022 2472
9103 16/12/2022 22248
9103 16/12/2022 2472
Work Name: ದೇವರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಡೈರಿಯಿಂದ ಮಂಗಸಂದ್ರ ಕೇರೆಯ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IC/93393042892281491)
10385 26/01/2023 16068
10386 26/01/2023 10815
10386 26/01/2023 10815
10387 26/01/2023 2163
10387 26/01/2023 17304
Work Name: ಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಆದೇಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೋಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042892321664)
3197 06/07/2022 9888
Work Name: ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಂದ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜ ರವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042892331048)
7365 08/10/2022 2472
7365 08/10/2022 6180
Work Name: ಪರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಪೆನಮುಲ ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಪಿ ಎಮ್ ಎ ವೈ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042892386235)
854 21/05/2022 4635
854 21/05/2022 2781
Work Name: ದೇವರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ಎನ್ ಸುಧಾಕರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಎ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042892552187)
1863 10/06/2022 17304
1863 10/06/2022 4944
Work Name: ಯಂಡ್ರಿಕಾಯಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೈ ವಿ ಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042892561721)
791 21/05/2022 9270
791 21/05/2022 4635
Work Name: ಯಂಡ್ರಿಕಾಯಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಅಶೋಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಜಿ ಆದಿನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮ(1528001025/IF/93393042892619482)
794 21/05/2022 13905
Work Name: ಪರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪೆನಮುಲ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪೆ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೋಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042892922403)
463 30/04/2022 9888
463 30/04/2022 12360
Work Name: ದೇವರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಾವನ್ನ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893156416)
1864 16/06/2022 24720
1864 16/06/2022 4944
Work Name: ಪರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಪೆದ್ದನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893262345)
3198 18/07/2022 13905
Work Name: ಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 282 ರಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893523325)
1869 16/06/2022 9888
1869 16/06/2022 14832
1870 16/06/2022 2472
1870 16/06/2022 7416
2094 16/06/2022 1854
2094 16/06/2022 12360
Work Name: ಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ ಬಾರತಿ ಕೋಂ ಗಂಗಾಧಾರಪ್ಪ ರವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893614772)
1865 10/06/2022 6180
1865 10/06/2022 2472
Work Name: ಪರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ರಿಹಾನ ಕೋಂ ಮೌಲಾ ಸಾಬ್ ರವರ ಬಸವ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893615378)
10234 26/01/2023 4944
10235 26/01/2023 3090
Work Name: ಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಓಬ್ಲೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893657349)
2391 06/07/2022 4944
2391 06/07/2022 4944
Work Name: ದೇವರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893657372)
365 20/04/2022 19776
365 20/04/2022 9888
Work Name: ಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893694991)
652 09/05/2022 8961
652 09/05/2022 3399
Work Name: ಪೂಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಡಿ ಶಿವಶಂಕರ ಬಿನ್ ದಾದರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893698134)
366 30/04/2022 34608
366 30/04/2022 4944
Work Name: ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರವೀಂದ್ರ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893715575)
653 12/05/2022 4635
653 12/05/2022 8652
Work Name: ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಚೌಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893715595)
664 09/05/2022 4944
664 09/05/2022 4944
Work Name: ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೋಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893727436)
3199 06/07/2022 15450
3199 06/07/2022 3090
Work Name: ಕೆ ಎನ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893727660)
667 30/04/2022 3090
667 30/04/2022 21630
Work Name: ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರವಾತಿ ಕೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893727945)
666 09/05/2022 1854
666 09/05/2022 11124
Work Name: ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮವತಿ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893727951)
665 09/05/2022 12978
Work Name: ಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಶೇಖರ ಬಿನ್ ಆದಿಮೂರ್ತಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893733437)
852 21/05/2022 3090
853 21/05/2022 14832
Work Name: ಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893733501)
860 21/05/2022 21630
Work Name: ಪರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಪೆದ್ದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893733609)
464 09/05/2022 9888
464 09/05/2022 4017
Work Name: ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಚ್ ಆರ್ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ಸಿ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸು ಗುಂಡಿನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893747009)
1867 16/06/2022 5562
1867 16/06/2022 8343
Work Name: ಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ ಗಂಗಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮೊಪುರಪ್ಪ ರವರ ಜಮಿನೀನ ಹತ್ತಿರ ಎರೆ ಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001025/IF/93393042893760969)
651 09/05/2022 23175
Work Name: ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋ ಲೆಟ್ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ರಾವರ ಮನೆಯ ಹತ್ರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893785745)
1868 24/06/2022 9270
1868 24/06/2022 4635
Work Name: ಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893794160)
2392 06/07/2022 9888
2392 06/07/2022 14832
Work Name: AJCಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಕಜ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ರವರ ಮನಯ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893901265)
9105 16/12/2022 2163
9105 16/12/2022 2163
Work Name: ತಿಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಮ್ಮ ಕೊಂ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893916871)
3200 06/07/2022 5562
3200 06/07/2022 2781
Work Name: AJCಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಎನ್ ನರಸಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893942641)
7366 08/10/2022 4017
Work Name: AJCಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಂತುಲಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893942686)
7367 08/10/2022 2781
7490 08/10/2022 618
Work Name: ಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ತಲಾರಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893943037)
9303 16/12/2022 4325.94
Work Name: AJCಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893943745)
8571 26/11/2022 2472
Work Name: AJCಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893955102)
7492 08/10/2022 2472
7492 08/10/2022 1545
Work Name: AJCಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನರಸಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893956103)
7616 08/10/2022 3708
Work Name: AJCಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893956125)
7369 08/10/2022 4017
Work Name: AJCಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಅಂಜಿನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893956149)
7893 17/10/2022 2472
7893 17/10/2022 1236
Work Name: AJCಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪನ್ನ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893956184)
7370 08/10/2022 4017
Work Name: AJCಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಬಿನ್ ನಂಜುಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893956429)
7494 08/10/2022 2163
Work Name: AJCಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಡಿಪಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893956485)
7495 08/10/2022 4326
Work Name: AJCಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893956651)
7496 08/10/2022 927
7496 08/10/2022 927
Work Name: AJCಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧ ಕೋಂ ಕೆ ಶ್ಯಾಮಚಾರಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893966241)
9111 16/12/2022 4326
Work Name: AJCಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893966394)
7371 08/10/2022 4017
Work Name: AJCಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893967004)
7372 08/10/2022 2781
7498 08/10/2022 618
Work Name: AJCಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಆದೇಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893967167)
7374 08/10/2022 2781
7499 08/10/2022 1545
Work Name: ALCಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಪಂತುಲ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042893982072)
8572 26/11/2022 4326
Work Name: AJCಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 202ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾ(1528001025/IF/93393042893993081)
5689 12/08/2022 24720
6136 30/08/2022 14832
Work Name: ದೇವರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042894030855)
10388 26/01/2023 2472
10388 26/01/2023 2472
Work Name: ಕಾಶಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಕೋಂ ಪೆದ್ದಅವುಲಕೊಂಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042894035546)
9112 16/12/2022 3399
9112 16/12/2022 2472
Work Name: ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042894195367)
9447 16/12/2022 6489
Work Name: ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/IF/93393042894195392)
9000 06/12/2022 7725
Work Name: ಪರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/LD/93393042892275434)
4610 26/07/2022 7416
4610 26/07/2022 12669
4611 26/07/2022 2472
4611 26/07/2022 14832
Work Name: ಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/RS/93393042892284763)
1866 10/06/2022 11124
1866 10/06/2022 4326
Work Name: AJCದೇವರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/RS/93393042892289100)
3201 06/07/2022 6489
3201 06/07/2022 8652
Work Name: AJCದೇವರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರ ನೇನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/RS/93393042892289101)
3202 06/07/2022 6180
3202 06/07/2022 10815
Work Name: ಪರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಹದಲ್ಲಿ ಗೋಕುಂಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001025/WC/93393042892512281)
6132 30/08/2022 4944
6132 30/08/2022 19776
6133 30/08/2022 4944
6133 30/08/2022 19776
6134 30/08/2022 17304
6134 30/08/2022 7416
6135 30/08/2022 7416
6135 30/08/2022 12360
6527 08/09/2022 4944
6527 08/09/2022 19776
6528 08/09/2022 4944
6528 08/09/2022 19776
6529 08/09/2022 14832
6529 08/09/2022 9888
6530 08/09/2022 4944
6530 08/09/2022 12360
Sub Total Rs. 1718967
Grand Total Rs. 1718967
Expenditure In Lakhs For block :17.19
Report Completed
Excel View