Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : BAGEPALLI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : THIMAMAPALLI
Work Name: ಮದ್ದಕವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/AV/93393042892297221)
2241 24/06/2022 7416
2241 24/06/2022 12360
Work Name: ಮದ್ದಲಖಾನೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಮಳದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾಮಾಗಾರಿ(1528001032/DP/93393042892215867)
4636 02/08/2022 4944
4636 02/08/2022 17304
Work Name: ತಟ್ಟನ್ನಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ತಿರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/DP/93393042892324491)
3691 19/07/2022 24720
3692 19/07/2022 19776
3692 19/07/2022 4944
3693 19/07/2022 22248
3693 19/07/2022 2472
3694 19/07/2022 7416
3694 19/07/2022 2472
5899 25/08/2022 2472
5899 25/08/2022 9888
Work Name: ತಟ್ಟನ್ನಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/DP/93393042892324496)
4641 02/08/2022 2472
4641 02/08/2022 19776
4642 02/08/2022 4944
4642 02/08/2022 12360
5896 25/08/2022 4944
5896 25/08/2022 14832
5897 25/08/2022 2472
5897 25/08/2022 4944
Work Name: ಚೆಂಚುರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿ ಸರ್ವೆ ನಂ 26 ಬೋಡುಗುಟ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/DP/93393042892324499)
4045 26/07/2022 9888
4045 26/07/2022 12360
4046 26/07/2022 12978
4046 26/07/2022 9888
4047 26/07/2022 2472
4047 26/07/2022 2472
5912 25/08/2022 12360
5912 25/08/2022 12360
5913 25/08/2022 2472
5913 25/08/2022 2472
Work Name: ಚೆಂಚುರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ತಿರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/DP/93393042892324505)
3504 19/07/2022 14832
3504 19/07/2022 9888
3505 19/07/2022 14832
3505 19/07/2022 9888
3506 19/07/2022 14832
3506 19/07/2022 9888
3507 19/07/2022 2472
5900 25/08/2022 9888
5900 25/08/2022 9888
Work Name: ಚೆಂಚುರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾಮಾಗಾರಿ(1528001032/DP/93393042892324923)
4744 02/08/2022 9888
4744 02/08/2022 14832
4745 02/08/2022 12360
4745 02/08/2022 9888
4746 02/08/2022 2472
4746 02/08/2022 19776
4747 02/08/2022 2472
7465 11/10/2022 2472
7465 11/10/2022 19776
Work Name: ಗುಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 36 ರ ಅಕಾಲಿರಾತ್ರಿ ಕೊಂಡ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/DP/93393042892325868)
3695 19/07/2022 14832
3695 19/07/2022 9888
3696 19/07/2022 12360
3696 19/07/2022 9888
3702 19/07/2022 12360
3702 19/07/2022 12360
3703 19/07/2022 4944
3703 19/07/2022 2472
Work Name: ಮದ್ದಲಖಾನೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/DP/93393042892327145)
9083 16/12/2022 7416
9083 16/12/2022 17304
9084 16/12/2022 7416
9084 16/12/2022 14832
10021 10/01/2023 4944
10021 10/01/2023 2472
Work Name: Chencurayaapalli Colony Gramada Charlopalli Venkataramappa Jamininda Kereyavaregu Kaluve Kamagari(1528001032/IC/93393042892249239)
1804 14/06/2022 7416
1804 14/06/2022 12360
1805 14/06/2022 2472
1805 14/06/2022 22248
1806 14/06/2022 7416
1806 14/06/2022 12360
Work Name: Dornalapalli Gramada B N Venkataramappa jaminu Hattira Kaluve Nirmana Kamagari(1528001032/IC/93393042892251670)
2007 18/06/2022 19776
2007 18/06/2022 4944
2008 18/06/2022 12360
2008 18/06/2022 12360
2009 18/06/2022 4944
2009 18/06/2022 9888
2777 05/07/2022 19776
2777 05/07/2022 4944
2778 05/07/2022 9888
2778 05/07/2022 9888
Work Name: ಗುಟ್ಟಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ದೋಬಿ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ರಾಮತುಲ್ಲಾ ಜಮೀನಿನವರೆಗು ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಾಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892254933)
358 26/04/2022 4326
358 26/04/2022 15141
359 26/04/2022 4326
359 26/04/2022 10815
360 26/04/2022 2163
Work Name: ಚೆಂಚುರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಮ್ಮನ್ನಗಾರಿ ಬಾವಿಯಿಂದ ಕಡ್ಡಮಿದ್ದಲವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಾಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892260215)
2010 18/06/2022 12360
2010 18/06/2022 12360
2011 18/06/2022 7416
2011 18/06/2022 9888
Work Name: ಬೋಮ್ಮಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ನಿಡುಮಾವಿಡಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಾಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892261667)
151 15/04/2022 10815
151 15/04/2022 8652
152 15/04/2022 2163
Work Name: ಮರಸನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲುವುರೇವು ವಂಕ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಾಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892267880)
148 15/04/2022 7416
148 15/04/2022 17304
149 15/04/2022 2472
Work Name: ಕಮ್ಮರವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಾಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892268294)
1799 14/06/2022 15141
1799 14/06/2022 6489
1800 14/06/2022 12978
1800 14/06/2022 2163
2227 24/06/2022 7416
2227 24/06/2022 17304
2228 24/06/2022 2472
2228 24/06/2022 14832
Work Name: ಗುಟ್ಟಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದ್ರದಿಂದ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಾಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892268295)
1801 14/06/2022 12360
1801 14/06/2022 12360
1802 14/06/2022 7416
1802 14/06/2022 12360
1803 14/06/2022 2472
1803 14/06/2022 4944
2445 24/06/2022 14832
2445 24/06/2022 9888
2446 24/06/2022 2472
Work Name: ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯನಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001032/IC/93393042892269073)
1561 09/06/2022 12360
1561 09/06/2022 12360
1562 09/06/2022 7416
1562 09/06/2022 17304
1563 09/06/2022 9888
1563 09/06/2022 14832
1564 09/06/2022 24720
1565 09/06/2022 4944
Work Name: ಚೆಂಚುರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಜಮೀನುನಿಂದ ಚಿನ್ನನರಸಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892271376)
3697 19/07/2022 9888
3697 19/07/2022 14832
3698 19/07/2022 7416
3698 19/07/2022 14832
3699 19/07/2022 9888
3699 19/07/2022 4944
4748 02/08/2022 9888
4748 02/08/2022 12360
4749 02/08/2022 9888
4749 02/08/2022 9888
Work Name: ಬೋಯಿನವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಕ್ಕಲವಂಕ ಮೋರಿಯಿಂದ ಬಲ್ಲಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892272412)
1566 09/06/2022 2472
1566 09/06/2022 22248
1567 09/06/2022 4944
1567 09/06/2022 14832
2229 24/06/2022 4944
2229 24/06/2022 19776
2230 24/06/2022 9888
2230 24/06/2022 14832
2231 24/06/2022 12360
2231 24/06/2022 9888
3092 05/07/2022 7416
3092 05/07/2022 11124
3131 05/07/2022 2472
3131 05/07/2022 3708
Work Name: ಗುಜ್ಜವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪನ್ನ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892272413)
2447 27/06/2022 24720
2448 27/06/2022 7416
2448 27/06/2022 14832
2449 27/06/2022 2472
Work Name: ತಟ್ಟನ್ನಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನುನಿಂದ ದೇವರ ವಂಕೆಗೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892272416)
2450 24/06/2022 2472
2450 24/06/2022 19776
2451 24/06/2022 7416
2451 24/06/2022 17304
2452 24/06/2022 7416
2452 24/06/2022 14832
3105 05/07/2022 2472
3105 05/07/2022 19776
3106 05/07/2022 2472
3106 05/07/2022 9888
Work Name: ಬೊಮ್ಮಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚಿ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ರೇನುಬಾವಿ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892272418)
3508 18/07/2022 12360
3508 18/07/2022 7416
3509 18/07/2022 14832
3509 18/07/2022 7416
4643 02/08/2022 12360
4643 02/08/2022 7416
Work Name: ದೋರಣಾಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಲು ಶಿವಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಜಿಟಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001032/IC/93393042892272427)
2012 18/06/2022 14832
2012 18/06/2022 9888
2013 18/06/2022 22248
2013 18/06/2022 2472
2779 05/07/2022 17304
2779 05/07/2022 7416
2780 05/07/2022 12360
2780 05/07/2022 2472
Work Name: ಮುಲ್ಲಂಗಿಚೆಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುನಿಂದ ಹನುಮುತ್ತಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892272701)
2014 18/06/2022 2472
2014 18/06/2022 22248
2015 18/06/2022 4944
2015 18/06/2022 19776
2016 18/06/2022 2472
2016 18/06/2022 9888
2781 05/07/2022 2472
2781 05/07/2022 22248
2782 05/07/2022 2472
2782 05/07/2022 14832
Work Name: ಗುಟ್ಟಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಮನೆಯಿಂದ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892272703)
4645 02/08/2022 12360
4645 02/08/2022 12360
4646 02/08/2022 24720
4647 02/08/2022 2472
4647 02/08/2022 2472
Work Name: ಮುಲ್ಲಂಗಿಚೆಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಿರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುನಿಂದ ಮೀ.ಬಯ್ಯಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892272704)
2017 18/06/2022 4944
2017 18/06/2022 19776
2018 18/06/2022 24720
2019 18/06/2022 7416
2019 18/06/2022 17304
2783 05/07/2022 24720
2784 05/07/2022 2472
2784 05/07/2022 12360
Work Name: ಚೆಂಚುರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಗಾನುಕುಂಟೆ ಕಟ್ಟೆಗೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892272721)
4048 19/07/2022 12360
4048 19/07/2022 11742
4049 19/07/2022 4944
4049 19/07/2022 19776
4050 19/07/2022 17304
4050 19/07/2022 7416
4051 19/07/2022 12360
5901 25/08/2022 9888
5901 25/08/2022 14832
5902 25/08/2022 12360
5902 25/08/2022 4944
Work Name: ಗೆಂಗಿರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ಚನ್ನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892272978)
2453 24/06/2022 7416
2453 24/06/2022 17304
3099 05/07/2022 7416
3099 05/07/2022 7416
Work Name: ಯಗವ ಮದ್ದಲಖಾನೆ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892272981)
1568 09/06/2022 9888
1568 09/06/2022 14832
1569 09/06/2022 19776
1569 09/06/2022 4944
1570 09/06/2022 7416
1570 09/06/2022 4944
2020 18/06/2022 14832
2020 18/06/2022 9888
2021 18/06/2022 7416
2021 18/06/2022 14832
2022 18/06/2022 12360
2022 18/06/2022 12360
2023 18/06/2022 19776
2023 18/06/2022 4944
2024 18/06/2022 14832
2024 18/06/2022 9888
Work Name: ಚೆಂಚುರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892273124)
2466 24/06/2022 19776
2467 24/06/2022 14832
2467 24/06/2022 9888
2468 24/06/2022 19776
2468 24/06/2022 4944
3109 05/07/2022 22248
3110 05/07/2022 4944
Work Name: ಚೆಂಚುರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಊಲಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892273624)
2458 24/06/2022 7416
2458 24/06/2022 14832
2459 24/06/2022 24720
2460 24/06/2022 7416
2460 24/06/2022 12360
Work Name: ಚೆಂಚುರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892273632)
2025 21/06/2022 9888
2025 21/06/2022 14832
2026 21/06/2022 9888
2026 21/06/2022 14832
2027 21/06/2022 14832
2027 21/06/2022 9888
2028 21/06/2022 2472
2028 21/06/2022 2472
2785 05/07/2022 14832
2785 05/07/2022 9888
2786 05/07/2022 12360
2786 05/07/2022 12360
2787 05/07/2022 9888
2787 05/07/2022 14832
2788 05/07/2022 14832
2788 05/07/2022 9888
Work Name: ಗುಟ್ಟಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಭಲ್ಲಸಂದ್ರ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892273764)
3510 18/07/2022 4944
3510 18/07/2022 19776
3511 18/07/2022 19776
3512 18/07/2022 12360
3512 18/07/2022 12360
3513 18/07/2022 2472
3513 18/07/2022 22248
3514 18/07/2022 7416
3514 18/07/2022 2472
4648 02/08/2022 9888
4648 02/08/2022 7416
4649 02/08/2022 14832
4649 02/08/2022 4944
Work Name: ಮುಲ್ಲಂಗಿಚೆಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೇಣುಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುನಿಂದ ಬಯ್ಯಮ್ಮ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001032/IC/93393042892274061)
4651 02/08/2022 2472
4651 02/08/2022 22248
4652 02/08/2022 4944
4652 02/08/2022 17304
4653 02/08/2022 7416
5914 25/08/2022 2472
5914 25/08/2022 22248
5915 25/08/2022 2472
5915 25/08/2022 14832
9094 16/12/2022 15680
Work Name: ಬೊಮ್ಮಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಚ್ಚುಬರೇವು ಜಮೀನುನಿಂದ ದೊತ್ತರಾಯ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892274067)
2232 24/06/2022 12360
2232 24/06/2022 9888
2233 24/06/2022 12360
2233 24/06/2022 12360
2234 24/06/2022 2472
2234 24/06/2022 2472
3112 05/07/2022 3708
3112 05/07/2022 8652
3113 05/07/2022 7416
3113 05/07/2022 4944
3114 05/07/2022 1236
Work Name: ಗುಟ್ಟಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪಗಾರಿ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ದೇವರ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಾಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892275167)
2238 24/06/2022 14832
2238 24/06/2022 7416
2239 24/06/2022 4944
2239 24/06/2022 17304
2240 24/06/2022 9888
2240 24/06/2022 12360
3115 05/07/2022 7725
3115 05/07/2022 7725
3116 05/07/2022 4635
3116 05/07/2022 9270
3117 05/07/2022 1545
3117 05/07/2022 13905
3118 05/07/2022 6180
Work Name: ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದೋಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಮೀನನಿಂದ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಾಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892275727)
3988 19/07/2022 19776
3988 19/07/2022 4944
3989 19/07/2022 19776
3989 19/07/2022 2472
3990 19/07/2022 9888
3990 19/07/2022 2472
4752 02/08/2022 4000
4752 02/08/2022 4000
4753 02/08/2022 4000
Work Name: ಯಗವ ಮದ್ದಲಖಾನೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892276383)
2789 05/07/2022 12360
2789 05/07/2022 12360
2790 05/07/2022 14832
2790 05/07/2022 9888
2791 05/07/2022 9888
3700 19/07/2022 17304
3700 19/07/2022 7416
3701 19/07/2022 4944
3701 19/07/2022 12360
Work Name: ಬೊಮ್ಮಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892276411)
3704 19/07/2022 9888
3704 19/07/2022 14832
3705 19/07/2022 12360
3705 19/07/2022 12360
3706 19/07/2022 4944
9085 16/12/2022 4944
9085 16/12/2022 12360
9086 16/12/2022 2472
Work Name: ಗೆಂಗಿರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುನಿಂದ ಮುನಿರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892276440)
3515 18/07/2022 9888
3515 18/07/2022 14832
3516 18/07/2022 2472
3516 18/07/2022 19776
3517 18/07/2022 2472
4656 02/08/2022 9888
4656 02/08/2022 14832
4657 02/08/2022 2472
Work Name: ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892276913)
2471 24/06/2022 7416
2471 24/06/2022 17304
2472 24/06/2022 9888
2472 24/06/2022 14832
2473 24/06/2022 12360
2473 24/06/2022 12360
2474 24/06/2022 7416
2474 24/06/2022 9888
3121 05/07/2022 7416
3121 05/07/2022 17304
3122 05/07/2022 9888
3122 05/07/2022 14832
3123 05/07/2022 12360
3123 05/07/2022 12360
3124 05/07/2022 2472
Work Name: Bommyygaripalli gramdha yallappa jamenu hathira kaluve kamagari(1528001032/IC/93393042892277534)
3518 18/07/2022 19776
3518 18/07/2022 4944
3519 18/07/2022 17304
3519 18/07/2022 7416
4658 02/08/2022 11520
4658 02/08/2022 7680
4659 02/08/2022 13440
4659 02/08/2022 3840
Work Name: ನರಾವಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕರಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892278294)
3991 19/07/2022 24720
3992 19/07/2022 14832
3992 19/07/2022 9888
3993 19/07/2022 12360
3993 19/07/2022 4944
4754 02/08/2022 14832
Work Name: ಬೋಯಿನವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅವುಲೇನಿಕುಂಟೆಯಿಂದ ಗಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892278836)
4660 02/08/2022 2472
4660 02/08/2022 17304
4661 02/08/2022 2472
4661 02/08/2022 22248
4662 02/08/2022 12360
5904 25/08/2022 16686
5905 25/08/2022 21630
5906 25/08/2022 2163
5906 25/08/2022 10815
Work Name: ಚೆಂಚುರಾಯನಪಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಜಮೀನುನಿಂದ ಗುಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892279341)
4756 02/08/2022 12360
4756 02/08/2022 12360
4757 02/08/2022 2472
4757 02/08/2022 19776
4758 02/08/2022 2472
4758 02/08/2022 14832
5907 25/08/2022 4944
5907 25/08/2022 7416
Work Name: ಗುಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಬಯ್ಯಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಡೈರಿವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IC/93393042892279687)
4759 02/08/2022 9888
4759 02/08/2022 14832
4760 02/08/2022 12360
4760 02/08/2022 12360
4761 02/08/2022 2472
4761 02/08/2022 22248
4762 02/08/2022 4944
4762 02/08/2022 2472
5909 25/08/2022 4944
5909 25/08/2022 2472
Work Name: ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಲಪತಿ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1528001032/IF/93393042892377527)
602 12/05/2022 3090
602 12/05/2022 3090
Work Name: ಮುಲ್ಲಂಗಿಚೆಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಾವತಮ್ಮ ಬಿನ್ ಬಾವಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042892538674)
601 12/05/2022 2890
601 12/05/2022 14450
Work Name: Guttapalya Gramada Lakshminarasamma Mane hattira Nenasu Gundi Nirmana Kamagari(1528001032/IF/93393042892628040)
3520 19/07/2022 10815
Work Name: ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಂಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಾಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042892749925)
2792 05/07/2022 2472
2792 05/07/2022 7416
Work Name: chanchurynapalli gramdha bayappa s/o yarappa manya hathira soak pit kamagri(1528001032/IF/93393042892886414)
3521 18/07/2022 7416
3521 18/07/2022 3399
Work Name: ಚೆಂಚುರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮೀಳಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಾಂಜಿ ಮನಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಾಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042892904542)
150 26/04/2022 22248
Work Name: ಕಮ್ಮರವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗುಲಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಾಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042893219390)
3523 18/07/2022 4944
3523 18/07/2022 17304
Work Name: Mullagichatlapalli Gramada Ramadevi w/o Venkatareddy Ravara Mane Harrira Soak Pit Nirmana Kamagari(1528001032/IF/93393042893473977)
1571 09/06/2022 7416
1571 09/06/2022 4944
Work Name: ಚೆಂಚುರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಾಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042893639097)
2793 05/07/2022 7416
2793 05/07/2022 4944
Work Name: ಜಿ ಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಾಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042893639098)
2797 05/07/2022 2472
2797 05/07/2022 9888
Work Name: Maddlakne gramdha kullayamma mane hathira dhandha dhoddi kamamari(1528001032/IF/93393042893648667)
9087 16/12/2022 2472
9087 16/12/2022 5562
Work Name: ಮುಲ್ಲಂಗಿಚೆಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮಾರಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಾಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042893658098)
596 12/05/2022 3090
596 12/05/2022 9270
Work Name: ಮುಲ್ಲಂಗಿಚೆಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಯ್ಯಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಾಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042893658109)
600 12/05/2022 12360
Work Name: ದಿಗವ ಮದ್ದಲಖಾನೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುಗುಣಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೊಂಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001032/IF/93393042893690513)
1572 09/06/2022 2472
1572 09/06/2022 7416
Work Name: ದಿಗವ ಮದ್ದಲಖಾನೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗುಲಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೊಂಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001032/IF/93393042893690524)
1574 09/06/2022 2472
1574 09/06/2022 7416
Work Name: Thimmampalli Gramada Lakshmanna Mane Hattira Soak Pit Nirmana Kamagari(1528001032/IF/93393042893744830)
1097 30/05/2022 10506
Work Name: Thimmampalli Gramada Venkataravanna Mane Hattira Soak Pit Nirmana Kamagari(1528001032/IF/93393042893744839)
1098 30/05/2022 6180
1098 30/05/2022 4944
Work Name: ಕೊತ್ತುರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿನಾಗಿರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳು ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001032/IF/93393042893756466)
1099 30/05/2022 12360
1099 30/05/2022 18540
1100 30/05/2022 12360
1100 30/05/2022 18540
1101 30/05/2022 3090
1101 30/05/2022 6180
Work Name: ಗುಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042893756474)
1102 30/05/2022 15350
1102 30/05/2022 15350
1103 30/05/2022 3070
1103 30/05/2022 6140
Work Name: ಮುಲ್ಲಂಗಿಚೆಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೊಂಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042893763444)
6553 13/09/2022 2472
Work Name: ಮುಲ್ಲಂಗಿಚೆಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಮ್ಮ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಮಪ ಬಯ್ಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೊಂಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042893769296)
1573 09/06/2022 4944
1573 09/06/2022 7416
Work Name: ಮುಲ್ಲಂಗಿಚೆಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬಾಲರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೊಂಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042893769308)
1575 09/06/2022 4944
1575 09/06/2022 7416
Work Name: ಗುಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042893787102)
1807 14/06/2022 18540
1807 14/06/2022 12360
1808 14/06/2022 6180
1808 14/06/2022 9270
Work Name: ನರಾವುಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರಪ್ಪ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042893787116)
2029 18/06/2022 12360
2029 18/06/2022 9888
2030 18/06/2022 14832
2030 18/06/2022 7416
Work Name: ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001032/IF/93393042893800627)
3522 18/07/2022 7416
3522 18/07/2022 14832
Work Name: ಗುಟ್ಟಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಎಮ್ ರಫೀ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಾಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042893844521)
2469 24/06/2022 17304
2469 24/06/2022 2472
2470 24/06/2022 7416
2470 24/06/2022 9888
Work Name: ಗುಟ್ಟಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಮತ್ತಾಜ್ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042893860658)
2475 24/06/2022 12360
2475 24/06/2022 12360
2476 24/06/2022 7416
2476 24/06/2022 7416
Work Name: ಮುಲ್ಲಂಗಿಚೆಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042893864785)
6554 13/09/2022 3090
Work Name: ಬೋಯಿನವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042893868304)
4663 02/08/2022 4017
Work Name: ದಿಗುವ ಮದ್ದಲಖಾನೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಕುಂತಲಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಾಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042893910327)
7904 28/10/2022 2163
7904 28/10/2022 2163
Work Name: ನರಾವುಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001032/IF/93393042893925113)
10020 10/01/2023 2472
10020 10/01/2023 4017
Work Name: ಬೊಮ್ಮಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಾಮನ್ನ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042893927614)
10527 21/01/2023 6489
Work Name: ಬೋಯಿನವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042893942932)
6562 13/09/2022 1854
6562 13/09/2022 2472
Work Name: ಯಗವ ಮದ್ದಲಖಾನೆ ಗ್ರಾಮದ ರಮಾದೇವಿ ಕೋಂ ಬಾಬು ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042893948934)
6555 13/09/2022 4326
6555 13/09/2022 2472
Work Name: ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042893961420)
6556 13/09/2022 16068
6556 13/09/2022 8343
6557 13/09/2022 11124
6557 13/09/2022 13905
Work Name: ಸಾಕವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಮದ್ದನ್ನ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ಕೊಂಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001032/IF/93393042893981865)
10012 10/01/2023 927
10012 10/01/2023 4944
Work Name: ಮುಲ್ಲಂಗಿಚೆಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರುಣಮ್ಮ ಕೋಂ ರಘುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001032/IF/93393042893998034)
7897 28/10/2022 2163
7897 28/10/2022 2163
Work Name: ತಟ್ಟನ್ನಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನೇಶ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮನ್ನ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001032/IF/93393042894025608)
7466 11/10/2022 7107
Work Name: ಮುಲ್ಲಂಗಿಚೆಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಬಾಲರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001032/IF/93393042894049476)
7898 28/10/2022 4326
Work Name: ಬೊಮ್ಮಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042894055349)
7899 28/10/2022 2163
7899 28/10/2022 3708
Work Name: ಗುಜ್ಜವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042894055376)
9089 16/12/2022 4944
Work Name: ಮುಲ್ಲಂಗಿಚೆಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಳ್ಯಂ ಬಯ್ಯಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042894057311)
7900 28/10/2022 2163
7900 28/10/2022 2163
Work Name: ಮುಲ್ಲಂಗಿಚೆಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042894057336)
7901 28/10/2022 2163
Work Name: ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನೆಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042894076587)
7902 28/10/2022 2163
7902 28/10/2022 2163
Work Name: ಮುಲ್ಲಂಗಿಚೆಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೇಳೂರು ರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042894085643)
7467 11/10/2022 4944
7467 11/10/2022 17304
7468 11/10/2022 2472
7468 11/10/2022 11433
Work Name: ಮುಲ್ಲಂಗಿಚೆಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಳ್ಯ ಬಯ್ಯಪ್ಪ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042894085683)
7469 11/10/2022 7200
7469 11/10/2022 14400
7470 11/10/2022 2400
7470 11/10/2022 12000
Work Name: ಬೊಮ್ಮಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042894088774)
9090 16/12/2022 4944
9090 16/12/2022 927
Work Name: ಚೆಂಚುರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042894088808)
9091 16/12/2022 2472
9091 16/12/2022 2472
Work Name: ಬೋಯಿನವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001032/IF/93393042894124790)
10528 21/01/2023 2163
10528 21/01/2023 2163
12122 24/03/2023 4326
Work Name: ಮುಲ್ಲಂಗಿಚಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬಾಲರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಾಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042894144801)
9092 16/12/2022 12360
9092 16/12/2022 12360
9093 16/12/2022 2472
9093 16/12/2022 7416
Work Name: ಮುಲ್ಲಂಗಿಚೆಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001032/IF/93393042894144849)
9095 16/12/2022 4944
Work Name: ಬೋಯಿನವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಪ್ಪ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042894144947)
12119 24/03/2023 19467
12120 24/03/2023 2163
12120 24/03/2023 10815
Work Name: ಗುಟ್ಟಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟನರಸಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001032/IF/93393042894148523)
12123 24/03/2023 6489
Work Name: ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಯ್ಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001032/IF/93393042894155715)
12124 24/03/2023 6798
Work Name: ಚೆಂಚುರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001032/IF/93393042894158139)
12125 24/03/2023 6180
Work Name: ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001032/IF/93393042894205200)
10529 21/01/2023 6489
Work Name: ದಿಗುವ ಮದ್ದಲಖಾನೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಕುಂತಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕೈ ತೋಟ(1528001032/IF/93393042894237446)
9977 06/01/2023 309
Work Name: ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಾಗಾದಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001032/IF/93393042894242944)
12126 24/03/2023 6180
Work Name: ಬೋಯಿನವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಚೌಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001032/IF/93393042894242995)
12127 24/03/2023 2163
Work Name: ಚೆಂಚುರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತ ಕೋಂ ರಂಗನಾಥ ರವರೆಗೆ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042894282971)
9976 06/01/2023 309
Work Name: ಚೆಂಚುರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕೋಂ ಸುಧಾಕರ ರವರೆಗೆ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042894283281)
9979 06/01/2023 309
Work Name: ಚೆಂಚುರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರೆಗೆ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042894283573)
9978 06/01/2023 309
Work Name: ಚೆಂಚುರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗಯ್ಯ ರವರೆಗೆ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042894283720)
10006 06/01/2023 309
Work Name: ಚೆಂಚುರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಗಂಗಮ್ಮ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042894286615)
10011 06/01/2023 309
Work Name: ಚೆಂಚುರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042894286686)
10005 06/01/2023 309
Work Name: ಮುಲ್ಲಂಗಿಚೆಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಯ್ಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1528001032/IF/93393042894314003)
10530 21/01/2023 17304
10530 21/01/2023 4326
10531 21/01/2023 8652
10531 21/01/2023 4326
Work Name: ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗುಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿನ್ನ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001032/IF/93393042894315772)
10010 06/01/2023 309
Work Name: ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001032/IF/93393042894316097)
10013 06/01/2023 309
Work Name: ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001032/IF/93393042894326799)
10009 06/01/2023 309
Work Name: ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001032/IF/93393042894326878)
10016 06/01/2023 309
Work Name: ಮುಲ್ಲಂಗಿಚೆಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗವೇಣಿ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001032/IF/93393042894326931)
10017 06/01/2023 309
Work Name: ಮುಲ್ಲಂಗಿಚೆಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೈರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001032/IF/93393042894326980)
10014 06/01/2023 309
Work Name: ಗುಟ್ಟಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗುಲಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001032/IF/93393042894327030)
10019 06/01/2023 309
Work Name: ಮುಲ್ಲಂಗಿಚೆಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧಮ್ಮ ಕೋಂ ನಿಡುಮಾವಿಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001032/IF/93393042894327113)
10015 06/01/2023 309
Work Name: ಮುಲ್ಲಂಗಿಚಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ (1528001032/IF/93393042894345008)
12129 24/03/2023 2472
12129 24/03/2023 22248
12130 24/03/2023 4944
Work Name: ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಬಾಗಾದಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001032/IF/93393042894353606)
12131 24/03/2023 7416
Work Name: ಗುಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೋಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಾರಿ (1528001032/IF/93393042894362180)
12132 24/03/2023 21630
12133 24/03/2023 4326
12133 24/03/2023 6489
Work Name: ಗುಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1528001032/IF/93393042894377422)
12034 24/03/2023 27810
12035 24/03/2023 11124
Work Name: ಬೊಮ್ಮಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರುಕೂರು ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042894390921)
12036 24/03/2023 2781
12036 24/03/2023 25029
12037 24/03/2023 11124
Work Name: ಬೊಮ್ಮಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರುಕೂರು ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/IF/93393042894390942)
12184 24/03/2023 24000
12185 24/03/2023 14400
Work Name: ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/LD/93393042892300169)
4052 26/07/2022 9888
4052 26/07/2022 12360
Work Name: ಬೊಯಿನವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚವಟಿ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಓಕ್ಕಣಿ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಾಗಾರಿ(1528001032/LD/93393042892304266)
4664 02/08/2022 2472
4664 02/08/2022 17304
4665 02/08/2022 4944
Work Name: ಮದ್ದಕವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಓಣಿಯಿಂದ ಕೂಳುಮುಟ್ಟವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/RC/93393042892341685)
2235 24/06/2022 12360
2235 24/06/2022 12360
2236 24/06/2022 12360
2236 24/06/2022 12360
2237 24/06/2022 2472
3125 05/07/2022 12360
3125 05/07/2022 12360
3126 05/07/2022 16377
3126 05/07/2022 5562
3127 05/07/2022 2472
3127 05/07/2022 2472
Work Name: ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/RC/93393042892356754)
2794 05/07/2022 2472
2794 05/07/2022 22248
2795 05/07/2022 9888
2795 05/07/2022 14832
2796 05/07/2022 2472
2796 05/07/2022 2472
3994 26/07/2022 24720
3995 26/07/2022 4944
3995 26/07/2022 17304
Work Name: ಗುಜ್ಜವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಮ್ಮ ಜಮೀನುನಿಂದ ಸರ್ವೆ ನಂ 104 ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/RC/93393042892356766)
5393 11/08/2022 9888
5393 11/08/2022 14832
5394 11/08/2022 9888
5394 11/08/2022 12360
Work Name: ಗುಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/RC/93393042892358634)
2492 24/06/2022 12360
2492 24/06/2022 12360
2493 24/06/2022 12360
2493 24/06/2022 12360
2494 24/06/2022 4944
2494 24/06/2022 9888
3128 05/07/2022 9888
3128 05/07/2022 12360
3129 05/07/2022 9888
3129 05/07/2022 14832
3130 05/07/2022 7416
3130 05/07/2022 12360
Work Name: Gundalappalli garamdha nanjunddappa jamenu nindha narayanaswami jamenu varegu rasthe kagari(1528001032/RC/93393042892366819)
3175 13/07/2022 22248
3175 13/07/2022 2472
3176 13/07/2022 9888
3176 13/07/2022 9888
3707 19/07/2022 9888
3707 19/07/2022 14832
3708 19/07/2022 7416
3708 19/07/2022 14832
4666 02/08/2022 14832
4666 02/08/2022 9888
4667 02/08/2022 4944
4667 02/08/2022 2472
Work Name: ಚೆಂಚುರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ತೋಕಬಂಡೆಯಿಂದ ಜೂಲಪ್ಪಗಾರಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/RC/93393042892368253)
3709 19/07/2022 12360
3709 19/07/2022 12360
3710 19/07/2022 12360
3710 19/07/2022 12360
3711 19/07/2022 14832
3711 19/07/2022 9888
4763 02/08/2022 7416
4763 02/08/2022 14832
Work Name: ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಗೋಕುಂಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001032/WC/93393042892498776)
3998 19/07/2022 12360
3998 19/07/2022 4944
3999 19/07/2022 14832
5910 25/08/2022 7416
5910 25/08/2022 17304
5911 25/08/2022 2472
5911 25/08/2022 19776
6558 13/09/2022 7416
6558 13/09/2022 17304
6559 13/09/2022 2472
6559 13/09/2022 19776
7471 11/10/2022 9888
7471 11/10/2022 14832
7472 11/10/2022 9888
Sub Total Rs. 5965149
Grand Total Rs. 5965149
Expenditure In Lakhs For block :59.65
Report Completed
Excel View