Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : BAGEPALLI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : MITTEMARI
Work Name: ಚೊಕ್ಕಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ತಿರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/DP/93393042892329742)
6777 19/09/2022 6489
6777 19/09/2022 12978
6778 19/09/2022 2163
6778 19/09/2022 8652
7602 18/10/2022 12360
7602 18/10/2022 12360
7603 18/10/2022 2472
7603 18/10/2022 2472
Work Name: AJCಚಿನ್ನಓಬಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ತಿರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/DP/93393042892332724)
5823 25/08/2022 7416
5823 25/08/2022 17304
5824 25/08/2022 9888
5824 25/08/2022 12360
6317 07/09/2022 17304
6317 07/09/2022 7416
6318 07/09/2022 9888
6318 07/09/2022 12360
Work Name: ಮಲ್ಲಿಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ತಿರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/DP/93393042892336190)
8219 10/11/2022 14832
8219 10/11/2022 9888
8220 10/11/2022 19776
8220 10/11/2022 2472
8509 20/11/2022 17304
8509 20/11/2022 7416
8510 20/11/2022 22248
Work Name: ಪೊಟ್ಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ವಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪಿರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/FP/93393042892273412)
2083 22/06/2022 12360
2083 22/06/2022 12360
2084 22/06/2022 19776
2084 22/06/2022 4944
Work Name: ಚಿನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/FP/93393042892295470)
12153 30/03/2023 4944
12153 30/03/2023 19776
12154 30/03/2023 14832
Work Name: ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IC/93393042892267442)
687 13/05/2022 24720
688 13/05/2022 17304
688 13/05/2022 7416
689 13/05/2022 7416
689 13/05/2022 9888
4405 28/07/2022 24720
4406 28/07/2022 12360
4406 28/07/2022 4944
Work Name: ಚಿನ್ನಓಬಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ದಳವಾಯಿಕೆರೆಯ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IC/93393042892269245)
8111 31/10/2022 12360
8111 31/10/2022 12360
8112 31/10/2022 4944
8112 31/10/2022 17304
8213 10/11/2022 7416
8213 10/11/2022 17304
8753 02/12/2022 4326
8753 02/12/2022 8652
Work Name: ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಡಗ ಪಾಪನ್ನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಕುಂಟೆವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IC/93393042892272710)
1473 07/06/2022 22248
1473 07/06/2022 2472
1474 07/06/2022 17304
1474 07/06/2022 4944
1475 07/06/2022 24720
1476 07/06/2022 4944
1476 07/06/2022 19776
1477 07/06/2022 2472
1477 07/06/2022 22248
1478 07/06/2022 14832
2221 22/06/2022 7416
2221 22/06/2022 17304
2222 22/06/2022 12360
2222 22/06/2022 12360
2223 22/06/2022 14832
2223 22/06/2022 9888
2224 22/06/2022 2472
2224 22/06/2022 2472
Work Name: AJC ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಲಪತಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಕುಂಟೆವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IC/93393042892276141)
2184 22/06/2022 2472
2184 22/06/2022 22248
2185 22/06/2022 12360
2185 22/06/2022 12360
2186 22/06/2022 19776
2186 22/06/2022 4944
2187 22/06/2022 19776
5735 16/08/2022 17304
5735 16/08/2022 2472
5736 16/08/2022 2472
5736 16/08/2022 14832
5737 16/08/2022 4944
Work Name: AJCಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ನರಸಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕ.ಲಚ್ಚಮನ್ನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IC/93393042892279092)
3763 18/07/2022 14832
3764 18/07/2022 12360
3764 18/07/2022 12360
3765 18/07/2022 2472
3765 18/07/2022 19776
4418 28/07/2022 19776
4418 28/07/2022 4944
4419 28/07/2022 9888
4419 28/07/2022 14832
4420 28/07/2022 2472
4420 28/07/2022 19776
Work Name: ಅಮೃತ ಸರೋವರ AJCಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಯ್ಯಗಾರಿ ಕುಂಟೆಯ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001038/IC/93393042892280330)
5438 16/08/2022 8961
5438 16/08/2022 8034
5439 16/08/2022 2163
5439 16/08/2022 9579
5440 16/08/2022 2472
5440 16/08/2022 6489
5441 16/08/2022 4326
5441 16/08/2022 7416
Work Name: ಮಲ್ಲಿಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IC/93393042892281550)
11531 04/03/2023 24720
11532 04/03/2023 24720
11533 04/03/2023 14832
12288 30/03/2023 21630
12289 30/03/2023 19467
Work Name: ಪೊಟ್ಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ವಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IF/93393042892490049)
2085 22/06/2022 14832
2085 22/06/2022 9888
Work Name: ಚಿನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಗೆಂಗಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IF/93393042892585612)
1515 13/06/2022 4017
Work Name: ಚಿನ್ನ ಓಬಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮಾದೇವಿ ಕೋಂ ಈಶ್ವರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IF/93393042892624040)
680 13/05/2022 9270
2128 13/06/2022 618
Work Name: ಚೊಕ್ಕಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಧ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IF/93393042892665395)
3771 28/07/2022 9270
Work Name: ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001038/IF/93393042892738114)
1171 07/06/2022 4635
1171 07/06/2022 4635
Work Name: ಗುಬ್ಬೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮ್ಯಾಕಲಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IF/93393042893000650)
225 16/04/2022 7416
225 16/04/2022 8961
Work Name: ಚಿನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IF/93393042893035822)
2087 22/06/2022 22248
2087 22/06/2022 2472
Work Name: ಗೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನ ಗುರ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರ್ರಪ್ಪ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001038/IF/93393042893037873)
221 16/04/2022 8652
221 16/04/2022 4326
5825 25/08/2022 19467
5826 25/08/2022 2163
Work Name: ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IF/93393042893037935)
681 13/05/2022 24720
682 13/05/2022 2472
Work Name: ಜೀಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತು ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪಯ್ಯ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IF/93393042893038014)
1479 07/06/2022 9888
1479 07/06/2022 14832
Work Name: ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮೀಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IF/93393042893768191)
9481 28/12/2022 9270
Work Name: ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಮತ ಕೋಂ ಆನಂದರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IF/93393042893768198)
683 13/05/2022 4635
683 13/05/2022 4635
1514 13/06/2022 3399
1514 13/06/2022 3399
4407 05/08/2022 4635
Work Name: ಚಿನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IF/93393042893771484)
1172 07/06/2022 4635
1172 07/06/2022 4635
4408 05/08/2022 4635
4408 05/08/2022 4635
Work Name: ಗರುಡಾದ್ರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲ ಕೋಂ ರಾಜು ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IF/93393042893784261)
1513 13/06/2022 8652
Work Name: ಮಲ್ಲಿಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IF/93393042893875626)
6619 19/09/2022 4635
10260 16/02/2023 4635
Work Name: ಚಿನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IF/93393042893876026)
9482 28/12/2022 9270
10261 16/02/2023 8652
Work Name: ಚೊಕ್ಕಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಯಿತ್ರಿ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001038/IF/93393042893901498)
4879 05/08/2022 8652
Work Name: ಸೂರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತ ಕೋಂ ಗಂಗರಾಜು ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001038/IF/93393042893907346)
3772 28/07/2022 4326
3772 28/07/2022 4326
Work Name: ಪೊಟ್ಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಿತ ಕೋಂ ಪೋತಲರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IF/93393042893929171)
12450 30/03/2023 7416
12450 30/03/2023 17304
12451 30/03/2023 7416
Work Name: ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಿತ ಕೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IF/93393042893968210)
6525 07/09/2022 24720
6526 07/09/2022 2472
Work Name: ಗುಬ್ಬೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ಕೊಂಡಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IF/93393042893991844)
7571 18/10/2022 9888
7571 18/10/2022 14832
7572 18/10/2022 12360
7572 18/10/2022 9888
8754 02/12/2022 14832
8754 02/12/2022 9888
8755 02/12/2022 2472
8755 02/12/2022 9888
Work Name: ಚಿನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪೋತಲಪ್ಪ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IF/93393042894037501)
9676 28/12/2022 2472
9676 28/12/2022 22248
9677 28/12/2022 2472
9677 28/12/2022 17304
10930 16/02/2023 22248
10931 16/02/2023 12360
Work Name: ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮೀಳಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IF/93393042894139186)
9483 28/12/2022 4635
10263 16/02/2023 4635
Work Name: ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ಗಂಗರಾಜು ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IF/93393042894206860)
9484 28/12/2022 4635
9484 28/12/2022 4635
10262 16/02/2023 4635
10262 16/02/2023 4635
Work Name: ಪೊಟ್ಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IF/93393042894206929)
9486 28/12/2022 4635
9486 28/12/2022 4635
Work Name: ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶ ಎ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/IF/93393042894356400)
12452 30/03/2023 24720
12453 30/03/2023 14832
Work Name: ಗುಬ್ಬೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ರಾಳ್ಳಕೆರೆಯವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/RC/93393042892358003)
10925 16/02/2023 21630
10926 16/02/2023 16995
11959 17/03/2023 24720
11960 17/03/2023 22248
Work Name: ಗುಬ್ಬೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಗಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/RC/93393042892373513)
11957 17/03/2023 24720
11958 17/03/2023 22248
12291 30/03/2023 21630
Work Name: ಚೊಕ್ಕಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋನಮ್ಮ ರವರ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/RS/93393042892291531)
6780 15/09/2022 4944
6780 15/09/2022 14832
Work Name: ಚೊಕ್ಕಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವರದಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/RS/93393042892291533)
6781 15/09/2022 12360
6781 15/09/2022 7416
Work Name: ಚಿನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಕುಂಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001038/WC/93393042892436491)
222 16/04/2022 7416
222 16/04/2022 17304
223 16/04/2022 9888
223 16/04/2022 14832
224 16/04/2022 9888
224 16/04/2022 7416
4409 28/07/2022 4944
4409 28/07/2022 19776
4410 28/07/2022 7416
4410 28/07/2022 14832
9678 28/12/2022 2472
9678 28/12/2022 22248
Work Name: ಚಿನ್ನಓಬಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಕುಂಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/WC/93393042892448897)
216 16/04/2022 12978
216 16/04/2022 8652
217 16/04/2022 10815
217 16/04/2022 10815
218 16/04/2022 4326
218 16/04/2022 17304
219 16/04/2022 6489
219 16/04/2022 15141
220 16/04/2022 10815
220 16/04/2022 8652
684 13/05/2022 14832
684 13/05/2022 9888
685 13/05/2022 12360
685 13/05/2022 12360
686 13/05/2022 7416
686 13/05/2022 7416
Work Name: ಚಿನ್ನಓಬಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೋಗಸೇನು ಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/WC/93393042892475013)
6617 11/09/2022 9888
6617 11/09/2022 14832
6618 11/09/2022 17304
6618 11/09/2022 4944
6934 19/09/2022 9888
6934 19/09/2022 14832
6935 19/09/2022 17304
6935 19/09/2022 4944
6936 29/09/2022 9888
6936 29/09/2022 14832
6937 29/09/2022 17304
6937 29/09/2022 4944
7453 09/10/2022 9888
7453 09/10/2022 14832
7454 09/10/2022 17304
7454 09/10/2022 4944
7455 18/10/2022 7416
7455 18/10/2022 14832
7456 18/10/2022 17304
7456 18/10/2022 4944
8115 31/10/2022 4944
8115 31/10/2022 19776
8116 31/10/2022 9888
8116 31/10/2022 12360
Work Name: ಅಮೃತ ಸರೋವರ AJC ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಯ್ಯಗಾರಿ ಕುಂಟೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001038/WC/93393042892500451)
3752 18/07/2022 10815
3752 18/07/2022 10815
3753 18/07/2022 2163
3753 18/07/2022 19467
3754 18/07/2022 10815
3754 18/07/2022 10815
3755 18/07/2022 4326
3755 18/07/2022 15450
3756 18/07/2022 2163
3756 18/07/2022 10815
3766 18/07/2022 1236
3766 18/07/2022 1236
3767 18/07/2022 1854
3767 18/07/2022 927
3768 18/07/2022 2163
3768 18/07/2022 927
3769 18/07/2022 1236
3769 18/07/2022 1854
3770 18/07/2022 309
3770 18/07/2022 1545
Work Name: ಚಿನ್ನಓಬಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೋಗಸೇನು ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/WC/93393042892504431)
3970 19/07/2022 9888
3970 19/07/2022 14832
3971 19/07/2022 22248
4877 05/08/2022 12360
4877 05/08/2022 12360
Work Name: ಗುಬ್ಬೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಳ್ಳಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/WC/93393042892512146)
8221 10/11/2022 12360
8221 10/11/2022 12360
8222 10/11/2022 17304
8222 10/11/2022 4944
8505 20/11/2022 12360
8505 20/11/2022 12360
8506 20/11/2022 7416
8506 20/11/2022 14832
8751 02/12/2022 8652
8751 02/12/2022 12978
8752 02/12/2022 10815
8752 02/12/2022 8652
9679 28/12/2022 2472
9679 28/12/2022 22248
9680 28/12/2022 2472
9680 28/12/2022 19776
11787 17/03/2023 24720
11788 17/03/2023 9888
Work Name: ಚಿನ್ನಓಬಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001038/WC/93393042892512154)
6546 07/09/2022 14832
6546 07/09/2022 9888
6547 07/09/2022 12360
6547 07/09/2022 7416
6791 15/09/2022 12360
6791 15/09/2022 9888
6792 15/09/2022 9888
6792 15/09/2022 12360
7256 29/09/2022 12360
7256 29/09/2022 12360
7257 29/09/2022 2472
7257 29/09/2022 19776
7457 09/10/2022 7416
7457 09/10/2022 4944
Work Name: ಅಮೃತ ಸರೋವರ AJC ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಯ್ಯಗಾರಿ ಕುಂಟೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2(1528001038/WC/93393042892515438)
6548 11/09/2022 14832
6548 11/09/2022 9888
6549 11/09/2022 9888
6549 11/09/2022 14832
6550 11/09/2022 2472
6550 11/09/2022 12360
6926 19/09/2022 22248
6926 19/09/2022 2472
6927 19/09/2022 7416
6927 19/09/2022 14832
6928 29/09/2022 17304
6929 29/09/2022 7416
6929 29/09/2022 12360
7458 09/10/2022 12360
7458 09/10/2022 12360
7459 09/10/2022 22248
8217 10/11/2022 2472
8217 10/11/2022 22248
8218 10/11/2022 9888
8218 10/11/2022 12360
9681 28/12/2022 4944
9681 28/12/2022 19776
9682 28/12/2022 7416
9682 28/12/2022 13905
Work Name: AJC ಅಮೃತ ಸರೋವರ ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಯ್ಯಗಾರಿ ಕುಂಟೆಯ ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/WC/93393042892520501)
8117 31/10/2022 19776
8117 31/10/2022 4944
8118 31/10/2022 2472
8118 31/10/2022 19776
8215 10/11/2022 12360
8215 10/11/2022 12360
8216 10/11/2022 17304
8216 10/11/2022 4944
8507 20/11/2022 12360
8507 20/11/2022 9888
Work Name: AJCಗುಬ್ಬೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಪಾಸು ಕುಂಟೆ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/WC/93393042892520533)
11485 04/03/2023 24720
11486 04/03/2023 24720
11487 04/03/2023 24720
11488 04/03/2023 4944
12292 30/03/2023 15141
12292 30/03/2023 6489
12293 30/03/2023 21630
12294 30/03/2023 10815
Work Name: ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಾನು ಕುಂಟೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001038/WC/93393042892534277)
12150 30/03/2023 18231
12151 30/03/2023 21630
12152 30/03/2023 15141
Sub Total Rs. 3677100
Grand Total Rs. 3677100
Expenditure In Lakhs For block :36.77
Report Completed
Excel View