Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : BAGEPALLI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : JOOLAPALYA
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/AV/93393042892322032)
11723 17/03/2023 21630
11724 17/03/2023 21630
11725 17/03/2023 16686
Work Name: ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/AV/93393042892322035)
12395 31/03/2023 18540
12396 31/03/2023 21630
12397 31/03/2023 10815
Work Name: ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಕ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು(1528001039/DP/93393042892319109)
4571 02/08/2022 4326
4571 02/08/2022 17304
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಲಾರಿ ಕೊಂಡ ಖರಾಬು ನಲ್ಲಿ ಗುಣಿ ತೆಗೆದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/DP/93393042892322843)
3385 14/07/2022 4326
3385 14/07/2022 17304
3386 14/07/2022 2163
3386 14/07/2022 19467
3387 14/07/2022 4326
3387 14/07/2022 15141
3388 14/07/2022 4326
3388 14/07/2022 2163
Work Name: ಶ್ರೀಧರವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗದಾನ ಗಟ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/DP/93393042892323694)
3682 20/07/2022 8652
3682 20/07/2022 10815
3683 20/07/2022 8652
3683 20/07/2022 6489
3684 20/07/2022 2163
6701 16/09/2022 10815
6701 16/09/2022 8652
6702 16/09/2022 10815
6702 16/09/2022 4326
6703 16/09/2022 2163
Work Name: ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತರಾಯನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಖರಾಬು ನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/DP/93393042892323708)
3685 20/07/2022 2163
3685 20/07/2022 10815
3686 20/07/2022 8652
3686 20/07/2022 8652
7938 01/11/2022 4017
7938 01/11/2022 4944
7939 01/11/2022 3708
7939 01/11/2022 3090
7940 01/11/2022 2472
7941 01/11/2022 618
7941 01/11/2022 618
8421 18/11/2022 8652
8421 18/11/2022 8652
8422 18/11/2022 2163
10251 19/01/2023 21630
10252 19/01/2023 3708
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲಕಲ ಬೋಡು ಖರಾಬುನಲ್ಲಿ ಗುಣಿ ತೆಗೆದು ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/DP/93393042892329079)
4997 02/08/2022 2163
4997 02/08/2022 19467
4998 02/08/2022 4326
4998 02/08/2022 17304
4999 02/08/2022 4326
4999 02/08/2022 2163
5749 18/08/2022 21630
5750 18/08/2022 2163
5750 18/08/2022 8652
Work Name: ಬಂಡೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಗುಂಡುತೋಪು ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/FP/93393042892283659)
1664 09/06/2022 6489
1664 09/06/2022 12978
1665 09/06/2022 4326
1665 09/06/2022 17304
1666 09/06/2022 4326
1666 09/06/2022 6489
2245 24/06/2022 8652
2245 24/06/2022 12978
2246 24/06/2022 4326
2246 24/06/2022 17304
2247 24/06/2022 4326
2247 24/06/2022 6489
Work Name: ವಾಸಪ್ಪರಾಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/FP/93393042892285141)
3677 20/07/2022 4326
3677 20/07/2022 17304
3678 20/07/2022 2163
3678 20/07/2022 19467
3679 20/07/2022 4326
3679 20/07/2022 15141
Work Name: ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಒ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ನಂಜಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/FP/93393042892290589)
3379 11/07/2022 6489
3379 11/07/2022 15141
3380 11/07/2022 10815
3380 11/07/2022 8652
3380 14/07/2022 2163
3381 11/07/2022 6489
3381 11/07/2022 15141
3382 11/07/2022 2163
4162 20/07/2022 4326
4162 20/07/2022 12978
4163 20/07/2022 8652
4163 20/07/2022 12978
4164 20/07/2022 8652
4164 20/07/2022 10815
Work Name: ಬಂಡೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಶೇಖರ ಮನೆಯಿಂದ ಯರ್ರಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/FP/93393042892291104)
5395 08/08/2022 6489
5395 08/08/2022 15141
5396 08/08/2022 10815
5396 08/08/2022 8652
Work Name: ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕಲ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕನಿಕಲ ಕೆರೆಯ ವಡ್ಡುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IC/93393042892261818)
10198 19/01/2023 1854
10198 19/01/2023 16686
10199 19/01/2023 1854
10199 19/01/2023 16686
10200 19/01/2023 18540
10201 19/01/2023 18540
10202 19/01/2023 12978
11088 17/02/2023 21630
11091 17/02/2023 17613
Work Name: ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕನಿಕಲ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕುಕ್ಕಲ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಗಡ್ಡಮೇಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದ(1528001039/IC/93393042892261820)
11717 17/03/2023 17922
11718 17/03/2023 21630
11719 17/03/2023 21630
11720 17/03/2023 17304
Work Name: ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕನಿಕಲ ಕೆರೆಯಿಂದ ದೋಡ್ಡ ಗುಡಮು ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IC/93393042892261838)
11728 17/03/2023 21630
11729 17/03/2023 17613
11730 17/03/2023 21630
11731 17/03/2023 21630
11732 17/03/2023 2163
Work Name: ಬಂಡೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಪ್ಪಗಾರಿ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಗಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1528001039/IC/93393042892273640)
1679 15/06/2022 4326
1679 15/06/2022 15141
1680 15/06/2022 10815
1680 15/06/2022 6489
1681 15/06/2022 12978
1681 15/06/2022 8652
1682 15/06/2022 12978
1682 15/06/2022 4326
2358 24/06/2022 7416
2358 24/06/2022 5562
2359 24/06/2022 1854
2359 24/06/2022 3708
2360 24/06/2022 1854
2360 24/06/2022 1854
2361 24/06/2022 5562
2361 24/06/2022 7416
2362 24/06/2022 11124
3021 05/07/2022 6489
3021 05/07/2022 15141
3022 05/07/2022 19467
3022 05/07/2022 2163
3023 05/07/2022 8652
3023 05/07/2022 2163
Work Name: ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕಲ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೂ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IC/93393042892274557)
2363 24/06/2022 309
2363 24/06/2022 3399
2364 24/06/2022 3708
2365 24/06/2022 1545
Work Name: ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮಡಿಕೆರೆಯವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IC/93393042892274628)
1683 15/06/2022 6489
1683 15/06/2022 10815
1684 15/06/2022 2163
1684 15/06/2022 8652
1685 15/06/2022 2163
1685 15/06/2022 12978
2248 24/06/2022 6489
2248 24/06/2022 10815
2249 24/06/2022 4326
2249 24/06/2022 8652
2250 24/06/2022 2163
2250 24/06/2022 10815
3018 05/07/2022 6489
3018 05/07/2022 10815
3019 05/07/2022 2163
3019 05/07/2022 10815
3020 05/07/2022 2163
3020 05/07/2022 4326
3776 20/07/2022 4326
3776 20/07/2022 17304
3777 20/07/2022 4326
3777 20/07/2022 15141
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತಲಗಟ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಸನ್ನಿಲು ಚೆಲಮುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IC/93393042892274631)
1933 15/06/2022 4326
1933 15/06/2022 17304
1934 15/06/2022 10815
1934 15/06/2022 10815
1935 15/06/2022 4326
1935 15/06/2022 17304
2251 24/06/2022 10815
2251 24/06/2022 10815
2252 24/06/2022 2163
2252 24/06/2022 15141
3016 05/07/2022 6489
3016 05/07/2022 15141
3017 05/07/2022 4326
Work Name: ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲರಾಜು ಜಮೀನಿನಿಂದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1528001039/IC/93393042892274748)
2352 24/06/2022 309
2353 24/06/2022 1854
2353 24/06/2022 4017
2354 24/06/2022 1236
Work Name: ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಭದ್ರಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಿಂದ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಂಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IC/93393042892275694)
11001 14/02/2023 21630
11002 14/02/2023 21630
11003 14/02/2023 21630
11004 14/02/2023 6489
11285 23/02/2023 20085
11286 23/02/2023 19158
11287 23/02/2023 16068
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊತ್ತಕುಂಟೆ ಮರವ ಹತ್ತಿರ ದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ವರೆಗೂ ಕಟ್ಟು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IC/93393042892276604)
2355 24/06/2022 4326
2355 24/06/2022 17304
2356 24/06/2022 4326
2356 24/06/2022 17304
2357 24/06/2022 2163
2357 24/06/2022 8652
3010 05/07/2022 6489
3010 05/07/2022 15141
3011 05/07/2022 4326
3011 05/07/2022 15141
3012 05/07/2022 2163
3012 05/07/2022 17304
Work Name: ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಿಶೇಟ್ಟಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಂಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IC/93393042892277887)
9749 03/01/2023 21630
9750 03/01/2023 4326
9750 03/01/2023 17304
9751 03/01/2023 2163
9751 03/01/2023 19467
9752 03/01/2023 19467
9753 03/01/2023 2163
9753 03/01/2023 16686
9754 03/01/2023 19467
9755 03/01/2023 12978
10137 19/01/2023 21630
10138 19/01/2023 4326
10138 19/01/2023 17304
10139 19/01/2023 2163
10139 19/01/2023 19467
10140 19/01/2023 2163
10140 19/01/2023 19467
10141 19/01/2023 6489
Work Name: ಅಮೃತ ಸರೋವರ AJC ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದ ಕುಂಟೆಗೆ ಬರುವ ಪೂಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ -01(1528001039/IC/93393042892278676)
3100 05/07/2022 8652
3100 05/07/2022 12978
3101 05/07/2022 4326
3101 05/07/2022 15141
3372 14/07/2022 12978
3373 14/07/2022 4326
3373 14/07/2022 10815
3374 14/07/2022 6489
3374 14/07/2022 8652
3375 14/07/2022 10815
3375 14/07/2022 6489
3376 14/07/2022 4326
3376 14/07/2022 12978
3377 14/07/2022 19467
4159 20/07/2022 2163
4159 20/07/2022 19467
4160 20/07/2022 6489
4160 20/07/2022 10815
4161 20/07/2022 2163
4161 20/07/2022 10815
Work Name: ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಕೆರೆಯಿಂದ ಚೇಕ್ ಡ್ಯಾಂ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IC/93393042892278814)
9526 30/12/2022 3399
9526 30/12/2022 14523
9527 30/12/2022 4944
9527 30/12/2022 12978
9528 30/12/2022 8961
9739 03/01/2023 2163
9739 03/01/2023 19467
9740 03/01/2023 4326
9740 03/01/2023 15141
10142 19/01/2023 6489
10142 19/01/2023 15141
10143 19/01/2023 6489
Work Name: ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಬೀರ್ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸುದಾಲಕುಂಟೆವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IC/93393042892279910)
10046 09/01/2023 18540
10047 09/01/2023 12978
10908 14/02/2023 21630
10909 14/02/2023 21630
10910 14/02/2023 19467
11820 19/03/2023 21630
11821 19/03/2023 21630
11822 19/03/2023 8652
Work Name: ಅಮೃತ ಸರೋವರ AJC ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದ ಕುಂಟೆಗೆ ಬರುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ-02(1528001039/IC/93393042892280333)
5397 10/08/2022 21630
5398 10/08/2022 6489
5398 10/08/2022 15141
5399 10/08/2022 10815
5399 10/08/2022 10815
5400 10/08/2022 4326
5400 10/08/2022 17304
6859 16/09/2022 2163
6859 16/09/2022 15141
6860 16/09/2022 4326
6860 16/09/2022 17304
6861 16/09/2022 8652
6861 16/09/2022 12978
6862 16/09/2022 15141
6862 16/09/2022 6489
7175 03/10/2022 2163
7175 03/10/2022 15141
7176 03/10/2022 8652
7176 03/10/2022 6489
7177 03/10/2022 6489
7177 03/10/2022 12978
7178 03/10/2022 2163
7178 03/10/2022 2163
Work Name: AJCಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಿ.ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕುಂಬಾರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IC/93393042892280834)
9737 03/01/2023 2163
9737 03/01/2023 19467
9738 03/01/2023 19467
10144 19/01/2023 4326
10144 19/01/2023 17304
10146 19/01/2023 2163
10146 19/01/2023 19467
10147 19/01/2023 3090
11563 04/03/2023 21630
11564 04/03/2023 17304
Work Name: AJCಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕೊರ್ಲಕುಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IC/93393042892281387)
9431 26/12/2022 21630
9432 26/12/2022 2163
9432 26/12/2022 19467
9433 26/12/2022 2163
9433 26/12/2022 19467
9434 26/12/2022 2163
9434 26/12/2022 8652
10148 19/01/2023 18540
10149 19/01/2023 2781
10149 19/01/2023 13905
10150 19/01/2023 1854
10150 19/01/2023 16686
10151 19/01/2023 3708
11344 04/03/2023 20085
11345 04/03/2023 20394
11346 04/03/2023 16377
Work Name: AJCಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರೀವಿಂಟ್ ಮೇಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IC/93393042892281389)
9505 30/12/2022 2163
9505 30/12/2022 17922
9506 30/12/2022 13287
9507 30/12/2022 2163
9507 30/12/2022 7416
9735 03/01/2023 2163
9735 03/01/2023 19467
9736 03/01/2023 19467
10152 19/01/2023 11025
10153 19/01/2023 12250
10154 19/01/2023 1225
10914 14/02/2023 21630
10915 14/02/2023 16377
11559 04/03/2023 19776
11560 04/03/2023 18849
11561 04/03/2023 4326
Work Name: ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕುಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರ(1528001039/IC/93393042892284141)
11352 04/03/2023 16995
11353 04/03/2023 16686
11354 04/03/2023 1236
11721 17/03/2023 18231
11722 17/03/2023 9888
12178 30/03/2023 18849
12179 30/03/2023 5871
Work Name: AJC ವಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದ ಸುಬ್ಬಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಯರ್ರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1528001039/IC/93393042892284501)
11347 04/03/2023 10506
11349 04/03/2023 17613
11350 04/03/2023 12360
11351 04/03/2023 2472
11863 19/03/2023 14523
11864 19/03/2023 13596
11865 19/03/2023 14523
11866 19/03/2023 5562
12180 30/03/2023 18849
12181 30/03/2023 15450
12182 30/03/2023 13287
Work Name: AJC ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರ್ಯಕಳಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಪೆದ್ದ ವಡ್ಡು ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IC/93393042892284508)
12174 30/03/2023 21630
12175 31/03/2023 21630
12176 30/03/2023 21630
12177 31/03/2023 4326
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042892269296)
8158 18/11/2022 7416
Work Name: ವಾಸಪ್ಪರಾಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರೂಪ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಶಿವ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042892367176)
175 14/04/2022 1445
175 14/04/2022 1445
Work Name: ನೀರಗಂಟಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೊಂಡಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001039/IF/93393042892385240)
176 14/04/2022 2890
Work Name: ನೀರಗಂಟಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತ ಕೋಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042892385256)
2370 05/07/2022 7416
Work Name: ನಡುಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042892425091)
441 06/05/2022 8652
Work Name: ನೀರಗಂಟಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಅಂಜಿನಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001039/IF/93393042892425134)
8161 18/11/2022 3090
Work Name: ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮಣಿ ಕೋಂ ದೇವಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001039/IF/93393042892436149)
4587 02/08/2022 7416
9064 13/12/2022 3090
Work Name: ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042892469697)
442 06/05/2022 8652
1655 15/06/2022 4635
Work Name: ನೀರಗಂಟಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042892470380)
1656 09/06/2022 3090
Work Name: ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರವರಣಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042892484604)
11260 04/03/2023 7416
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042892484607)
443 06/05/2022 4326
4589 02/08/2022 4326
Work Name: ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಈರಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042892485249)
21 14/04/2022 2890
3030 11/07/2022 8652
Work Name: ನೀರಗಂಟಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅದಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042892498240)
182 14/04/2022 1445
182 14/04/2022 1445
7937 20/10/2022 618
Work Name: ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042892593077)
177 14/04/2022 3090
177 14/04/2022 8652
Work Name: ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಕೋಂ ಪಿ.ಎಂ ನಾಗೇಂದ್ರ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042892600716)
444 06/05/2022 8652
Work Name: ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿನ್ನಪ್ಪಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042892634987)
10054 19/01/2023 4326
10054 19/01/2023 4326
Work Name: ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಅದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042892830977)
1657 15/06/2022 3708
1657 15/06/2022 3708
3026 05/07/2022 1545
3026 05/07/2022 1545
4580 08/08/2022 4326
4580 08/08/2022 4326
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಾಲಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042892831199)
4585 02/08/2022 8652
Work Name: ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042892832043)
1296 09/06/2022 8652
Work Name: ವಾಸಪ್ಪರಾಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಯ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042892916485)
20 14/04/2022 2890
4586 02/08/2022 8652
Work Name: ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042893061820)
920 26/05/2022 8652
Work Name: ಬಂಡೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೊಂ ಶಿವಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042893472233)
3025 05/07/2022 7416
3025 05/07/2022 3708
Work Name: ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042893472469)
3024 05/07/2022 7416
3024 05/07/2022 3708
Work Name: ಬಂಡೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಕೇಶವಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042893472583)
1660 09/06/2022 6489
1660 09/06/2022 4326
Work Name: ನಡುಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದೆಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೈರೆಡ್ಡಿ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042893472758)
1659 09/06/2022 4326
1659 09/06/2022 4326
Work Name: ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ದನದ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IF/93393042893582291)
18 14/04/2022 8652
18 14/04/2022 6489
Work Name: ವಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಾಯಕ ಜಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹನಾಯಕರ್ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IF/93393042893597202)
174 14/04/2022 5253
174 14/04/2022 4326
Work Name: ವಾಸಪ್ಪರಾಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042893625497)
180 14/04/2022 2890
Work Name: ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗುಲಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001039/IF/93393042893653755)
1662 09/06/2022 6489
1662 09/06/2022 4326
Work Name: ವಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹನಾಯ್ಕರ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042893661150)
178 19/04/2022 4326
178 19/04/2022 7416
Work Name: ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042893711958)
179 19/04/2022 1445
179 19/04/2022 1445
2368 05/07/2022 4326
2368 05/07/2022 4326
Work Name: ನೀರಗಂಟಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042893712078)
19 14/04/2022 2890
2367 05/07/2022 8652
Work Name: ಶ್ರೀಧರವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IF/93393042893740466)
1663 09/06/2022 10815
1663 09/06/2022 10815
Work Name: ವಾಸಪ್ಪರಾಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೆಂಗಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IF/93393042893740668)
3389 14/07/2022 4326
3389 14/07/2022 15141
Work Name: ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಸುರೇಶ್ ರವರ ದನದ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042893740687)
8423 18/11/2022 4326
8423 18/11/2022 1854
Work Name: ಬಂಡೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042893744982)
830 26/05/2022 4326
830 26/05/2022 4326
Work Name: ವಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮದಕ್ಕ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042893744994)
921 26/05/2022 4326
921 26/05/2022 4326
Work Name: ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042893765679)
828 26/05/2022 8652
1653 09/06/2022 4326
1654 15/06/2022 3090
3027 05/07/2022 3090
Work Name: ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸುಧಾ ಕೋಂ ಮುನಿರಾಜು ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042893765725)
823 26/05/2022 8652
Work Name: ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಾರಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042893765828)
829 26/05/2022 8652
Work Name: ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮಣಿ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042893765972)
825 26/05/2022 8652
Work Name: ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮನ್ನ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042893766178)
826 26/05/2022 8652
Work Name: ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001039/IF/93393042893766192)
831 26/05/2022 8652
Work Name: ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಈರಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IF/93393042893776597)
827 26/05/2022 4326
827 26/05/2022 4326
2366 05/07/2022 3708
2366 05/07/2022 3708
11261 23/02/2023 3090
Work Name: ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಪೂಜಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042893776665)
824 26/05/2022 8652
Work Name: ನಡುಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಗೆಂಗಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042893803770)
8154 31/03/2023 4326
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ದನದ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IF/93393042893861134)
10917 14/02/2023 6489
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಎಲ್ ಕೇಶವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲಚ್ಚಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 47/3,48,49,50 ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕ(1528001039/IF/93393042893870665)
2242 24/06/2022 19467
2243 24/06/2022 15141
2243 24/06/2022 6489
2244 24/06/2022 8652
2244 24/06/2022 10815
3013 05/07/2022 2163
3013 05/07/2022 8652
3014 05/07/2022 2163
3014 05/07/2022 10815
3015 05/07/2022 2163
3015 05/07/2022 4326
4591 02/08/2022 21630
4592 02/08/2022 8652
4592 02/08/2022 4326
Work Name: ನಡುಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೆಂಗಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IF/93393042893879072)
3391 11/07/2022 6489
3391 11/07/2022 12978
Work Name: ಬಂಡೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IF/93393042893879108)
3390 11/07/2022 8652
3390 11/07/2022 8652
Work Name: ನೀರಗಂಟಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IF/93393042893906606)
7180 03/10/2022 2163
7180 03/10/2022 4017
Work Name: ನೀರಗಂಟಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IF/93393042893906749)
7184 03/10/2022 4326
7184 03/10/2022 1854
Work Name: ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪೆದ್ದ ಯಾಮಾನ್ನ ರವರ ದನದ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IF/93393042893909084)
7179 03/10/2022 2163
7179 03/10/2022 4017
Work Name: ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಬೂಬ್ ಸಾಬಿ ಬಿನ್ ಕಾರಿಂ ಸಾಬ್ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IF/93393042893913905)
6146 30/08/2022 6180
Work Name: ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜ ಕೋಂ ಸೋಮಶೇಕರ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042893914996)
6147 30/08/2022 2163
6147 30/08/2022 4017
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪೆದ್ದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IF/93393042893951849)
9068 13/12/2022 2781
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮೂಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IF/93393042893951936)
9066 13/12/2022 2781
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಲೆಮ್ಮ ಕೋಂ ಪೆದ್ದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IF/93393042893951995)
9065 13/12/2022 618
9065 13/12/2022 2163
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿತ ಕೋಂ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IF/93393042893952015)
11568 19/03/2023 2781
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಗಂಡಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IF/93393042893952052)
8548 29/11/2022 618
8548 29/11/2022 2163
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IF/93393042893952098)
8153 31/03/2023 1236
Work Name: ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಳಿನ ಕೋಂ ಚಿನ್ನರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IF/93393042893959378)
6191 30/08/2022 4326
6191 30/08/2022 1854
Work Name: ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮೀಯಾ ಕೋಂ ಪಕೃದ್ದೀನ್ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042893969686)
8162 18/11/2022 8652
Work Name: ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಾಪನ್ನ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IF/93393042893969953)
8157 18/11/2022 8652
9720 09/01/2023 7416
Work Name: ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಾವತಿ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IF/93393042893970034)
10048 09/01/2023 6180
Work Name: ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಾಶಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IF/93393042893970064)
9743 09/01/2023 10506
Work Name: ನಡುಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಪೆದ್ದ ದೇವರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042893998273)
6190 30/08/2022 6180
Work Name: ನಡುಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಣಮ್ಮ ಕೋಂ ತ್ಯಾರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001039/IF/93393042893998403)
6231 30/08/2022 4326
6231 30/08/2022 1854
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಯಪಾಲ್ ನಾಯ್ಡು ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾ(1528001039/IF/93393042894085745)
8425 18/11/2022 2781
Work Name: ನೀರಗಂಟಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಹೇರೆ ಹೂಳು ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042894091034)
8545 29/11/2022 2472
8545 29/11/2022 4326
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಿ.ಎನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042894095044)
8424 18/11/2022 2781
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042894095099)
8549 29/11/2022 2781
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅದಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042894095123)
11567 19/03/2023 2781
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿನ್ನ ನರಸಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042894095143)
9067 13/12/2022 618
9067 13/12/2022 2163
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ನಂಜಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042894095203)
8546 29/11/2022 618
8546 29/11/2022 2163
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001039/IF/93393042894095231)
8547 29/11/2022 2781
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042894095249)
9829 09/01/2023 5871
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲಗುಮನ್ನ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001039/IF/93393042894095288)
10922 14/02/2023 2781
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ತಾತಯ್ಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042894095389)
9830 09/01/2023 5871
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ವೀರರಾಘವನಾಯ್ಡು ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042894095445)
11565 19/03/2023 5871
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರುಣ ಬಿ.ಕೆ ಡಿ/ಒ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042894095501)
9831 09/01/2023 5871
Work Name: ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ವೈ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IF/93393042894110702)
12394 30/03/2023 2781
Work Name: ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೋನಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001039/IF/93393042894112187)
8544 29/11/2022 2100
8544 29/11/2022 18600
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001039/IF/93393042894114688)
9832 09/01/2023 5871
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮೀಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042894114706)
9833 09/01/2023 5871
Work Name: ನೀರಗಂಟಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001039/IF/93393042894158327)
9061 13/12/2022 3090
Work Name: ವಾಸಪ್ಪರಾಳಗಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿನ್ನೀರಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042894158388)
9745 09/01/2023 3090
Work Name: ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042894243125)
9744 09/01/2023 8652
Work Name: ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಂಕರಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042894254647)
10049 19/01/2023 8652
Work Name: ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042894254672)
11262 04/03/2023 8652
Work Name: ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042894254774)
10052 19/01/2023 8652
Work Name: ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001039/IF/93393042894258061)
10050 19/01/2023 8652
Work Name: ಬೋಡಿಕದಿರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ನ್ಯಾತಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/IF/93393042894293466)
10920 14/02/2023 5871
Work Name: ವಾಸಪ್ಪರಾಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೂಸ ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/LD/93393042892264609)
818 19/05/2022 6489
818 19/05/2022 15141
819 19/05/2022 8652
819 19/05/2022 12978
820 19/05/2022 4326
820 19/05/2022 17304
821 19/05/2022 8652
821 19/05/2022 2163
Work Name: ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಉಡಗಲ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1528001039/LD/93393042892302200)
3680 20/07/2022 4326
3680 20/07/2022 17304
3681 20/07/2022 2163
3681 20/07/2022 10815
6247 30/08/2022 17304
6248 30/08/2022 2163
6248 30/08/2022 6489
Work Name: ವಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/LD/93393042892302204)
3462 11/07/2022 6489
3462 11/07/2022 15141
3463 11/07/2022 2163
3463 11/07/2022 17304
4152 20/07/2022 4326
4152 20/07/2022 17304
4153 20/07/2022 2163
4153 20/07/2022 17304
Work Name: ನೀರಗಂಟಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಈ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೋಟ ಮಹಬೂಬ್ ಸಾಬಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/RC/93393042892373133)
6704 16/09/2022 15141
6704 16/09/2022 6489
6705 16/09/2022 12978
6705 16/09/2022 8652
6706 16/09/2022 8652
7612 20/10/2022 15141
7612 20/10/2022 6489
7613 20/10/2022 10815
7613 20/10/2022 8652
Work Name: ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗೌನವರಿ ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/WC/93393042892479792)
12439 31/03/2023 17922
12440 31/03/2023 17922
12441 31/03/2023 4635
Work Name: ಅಮೃತ ಸರೋವರ AJC ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದ ಕುಂಟೆ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/WC/93393042892507205)
5003 08/08/2022 8652
5003 08/08/2022 12978
5004 08/08/2022 8652
5004 08/08/2022 10815
5005 08/08/2022 4326
6863 16/09/2022 6489
6863 16/09/2022 15141
6864 16/09/2022 12978
6865 16/09/2022 21630
6866 16/09/2022 6489
6866 16/09/2022 15141
7171 03/10/2022 4326
7171 03/10/2022 8652
7172 03/10/2022 10815
7172 03/10/2022 8652
Work Name: ಅಮೃತ ಸರೋರವ AJC ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದ ಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/WC/93393042892507208)
4565 02/08/2022 4326
4565 02/08/2022 12978
4566 02/08/2022 6489
4566 02/08/2022 15141
4567 02/08/2022 6489
4567 02/08/2022 12978
4568 02/08/2022 2163
4568 02/08/2022 8652
5259 08/08/2022 4326
5259 08/08/2022 10815
5260 08/08/2022 2163
5260 08/08/2022 15141
5261 08/08/2022 10815
5261 08/08/2022 8652
5262 08/08/2022 4326
5262 08/08/2022 12978
7952 01/11/2022 6489
7952 01/11/2022 12978
7953 01/11/2022 10815
7953 01/11/2022 8652
7954 01/11/2022 12978
7954 01/11/2022 6489
Work Name: ಅಮೃತ ಸರೋವರ AJC ವಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಿ ಕುಂಟೆ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/WC/93393042892507217)
4787 02/08/2022 4326
4787 02/08/2022 17304
4788 02/08/2022 2163
4788 02/08/2022 19467
4789 02/08/2022 8652
4789 02/08/2022 6489
5744 18/08/2022 4326
5744 18/08/2022 12978
5745 18/08/2022 6489
5745 18/08/2022 15141
5746 18/08/2022 2163
5746 18/08/2022 19467
5747 18/08/2022 6489
5747 18/08/2022 12978
5748 18/08/2022 2163
5769 18/08/2022 12978
5769 18/08/2022 8652
6713 16/09/2022 12978
6713 16/09/2022 6489
6714 16/09/2022 15141
6714 16/09/2022 6489
6715 16/09/2022 10815
6715 16/09/2022 10815
6716 16/09/2022 8652
6716 16/09/2022 12978
6717 16/09/2022 10815
6717 16/09/2022 8652
7614 20/10/2022 17304
7614 20/10/2022 4326
7615 20/10/2022 8652
7615 20/10/2022 6489
Work Name: ಅಮೃತ ಸರೋವರ AJC ವಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಿ ಕುಂಟೆಯ ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/WC/93393042892511541)
12319 30/03/2023 22248
12320 30/03/2023 24720
12321 30/03/2023 24720
Work Name: AJC ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಕ್ಕಳ್ಳಲ ಕುಂಟೆ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001039/WC/93393042892523202)
11733 17/03/2023 14523
Sub Total Rs. 5472112
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
13678 04/04/2022 3468
13678 04/04/2022 3468
13674 04/04/2022 4046
13675 04/04/2022 8092
13670 04/04/2022 4046
13670 04/04/2022 4046
13676 04/04/2022 6936
13669 04/04/2022 8092
13673 04/04/2022 3468
13673 04/04/2022 3468
13672 04/04/2022 8092
Sub Total Rs. 57222
Grand Total Rs. 5529334
Expenditure In Lakhs For block :55.29
Report Completed
Excel View