Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHIKBALLAPUR
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : AJJIWARA
Work Name: ಚಲುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/AV/93393042892304519)
10735 19/12/2022 6489
11475 11/01/2023 22248
11475 11/01/2023 2472
11476 11/01/2023 2472
11476 11/01/2023 2472
12629 14/03/2023 11124
12629 14/03/2023 1236
12630 14/03/2023 13905
12630 14/03/2023 1545
12631 14/03/2023 9888
12631 14/03/2023 2472
Work Name: ನುಗಿತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/AV/93393042892306178)
4691 25/07/2022 9888
4691 25/07/2022 14832
4692 25/07/2022 9888
4692 25/07/2022 12360
6003 17/08/2022 9888
6003 17/08/2022 14832
6004 17/08/2022 7416
6004 17/08/2022 7416
6328 26/08/2022 4944
6328 26/08/2022 14832
6329 26/08/2022 9888
6329 26/08/2022 7416
7727 17/09/2022 927
7727 17/09/2022 309
9262 14/11/2022 4944
9262 14/11/2022 17304
Work Name: ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿ ಪಿ ಇ ಎಡ್‌ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ ಬಾಲ್‌ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/AV/93393042892307359)
5052 26/07/2022 19776
5052 26/07/2022 4944
5053 26/07/2022 7416
5053 26/07/2022 14832
5824 16/08/2022 9888
5824 16/08/2022 14832
5825 16/08/2022 12360
5825 16/08/2022 9888
6543 27/08/2022 927
6543 27/08/2022 309
7280 13/09/2022 9888
7280 13/09/2022 14832
7281 13/09/2022 17304
7281 13/09/2022 4944
7728 17/09/2022 618
7728 17/09/2022 618
7810 28/09/2022 14832
7810 28/09/2022 4944
Work Name: ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಸಿ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/FP/93393042892276832)
429 13/04/2022 12360
429 13/04/2022 12360
430 13/04/2022 24720
431 13/04/2022 19776
431 13/04/2022 4944
432 13/04/2022 2472
Work Name: ಅಜ್ಜವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕದಾಸಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/FP/93393042892281324)
2498 03/06/2022 12978
2498 03/06/2022 8652
2499 03/06/2022 12978
2943 16/06/2022 12978
2943 16/06/2022 8652
2944 16/06/2022 12978
Work Name: ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ದರಿಯಿಂದ ಎನ್‌ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/FP/93393042892285740)
3315 24/06/2022 27810
3316 24/06/2022 27810
3317 24/06/2022 13905
Work Name: ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿಗೆ ಡಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/FP/93393042892285750)
3757 02/07/2022 12360
3757 02/07/2022 12360
3758 02/07/2022 24720
3759 02/07/2022 14832
3759 02/07/2022 7416
Work Name: ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/FP/93393042892285752)
3553 29/06/2022 2472
3553 29/06/2022 14832
3554 29/06/2022 2472
3554 29/06/2022 4944
3555 29/06/2022 4944
Work Name: ಅಜ್ಜವಾರ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಜಯರಾಮಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/FP/93393042892287510)
4450 13/07/2022 12360
4450 13/07/2022 9888
4451 13/07/2022 14832
4451 13/07/2022 9888
4452 13/07/2022 9888
Work Name: ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಯಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಚನ್ನಕೇಶವಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/FP/93393042892287522)
10736 19/12/2022 8652
10736 19/12/2022 12978
10737 19/12/2022 4326
10737 19/12/2022 12978
11470 11/01/2023 19776
11470 11/01/2023 4944
11471 11/01/2023 19776
12734 14/03/2023 14832
12734 14/03/2023 3708
Work Name: ಸೊಣ್ಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆಲದಮರದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/FP/93393042892293651)
10738 19/12/2022 2163
10738 19/12/2022 19467
10739 19/12/2022 4326
11473 11/01/2023 2472
11473 11/01/2023 22248
11474 11/01/2023 4944
11474 11/01/2023 14832
12737 14/03/2023 18540
12738 14/03/2023 3090
12738 14/03/2023 1545
Work Name: ಅಜ್ಜವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಎನ್‌ ಚನ್ನಕೇಶವಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊರಟಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/FP/93393042892294565)
10734 19/12/2022 2163
10734 19/12/2022 8652
11477 11/01/2023 14832
11477 11/01/2023 9888
11478 11/01/2023 17304
11478 11/01/2023 4944
12744 14/03/2023 18540
12745 14/03/2023 14832
12745 14/03/2023 3708
Work Name: ಅಜ್ಜವಾದ ಗ್ರಾ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಹೂವಿನ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಹರೀಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/FP/93393042892297605)
10740 19/12/2022 4326
11468 11/01/2023 24720
11469 11/01/2023 2472
11469 11/01/2023 19776
12739 17/03/2023 5562
12739 17/03/2023 12978
12740 17/03/2023 18540
12741 17/03/2023 1854
12741 17/03/2023 16686
12742 17/03/2023 15450
12743 17/03/2023 9270
Work Name: ದೊಡ್ಡಕಿರುಗಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವಸಂತಪ್ಪ ಇತರೆ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042892970375)
8 11/04/2022 4944
8 11/04/2022 9888
977 28/04/2022 4944
977 28/04/2022 9888
Work Name: ಮನ್ನಾರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇತರೆ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042893199105)
424 13/04/2022 7416
978 28/04/2022 7416
2638 07/06/2022 4326
Work Name: ಮನ್ನಾರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಇತರೆ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042893199202)
428 13/04/2022 4944
979 28/04/2022 4944
2212 31/05/2022 3708
2641 07/06/2022 4326
4684 01/08/2022 4944
Work Name: ಅಜ್ಜವಾರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ ಜಾತಿ ರವರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042893573011)
7 11/04/2022 12360
7 11/04/2022 1545
Work Name: ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ವೆಂಕಟನರಸಿಂಹಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042893606729)
7402 17/09/2022 3090
Work Name: ಅಜ್ಜವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಪುಟ್ಟನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಇತರೆ ಅಜ್ಜವಾರ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042893655821)
9 11/04/2022 17304
9 11/04/2022 2163
Work Name: ಮನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಗೋಪಲಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಇತರೆ ರವರ ಮೇಕೆ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042893660326)
9061 04/11/2022 3090
Work Name: ಎಸ್‌ ಮಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಸತ್ಯಪ್ಪ ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ರವರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042893718384)
10 11/04/2022 13596
Work Name: ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಸತ್ಯಪ್ಪ ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ರವರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042893721123)
407 13/04/2022 13905
Work Name: ಮನ್ನಾರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ರವರ PMAY ಯೋಜನೆಯಾಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042893750302)
980 28/04/2022 2472
2213 31/05/2022 2472
Work Name: ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿನೋಧಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಪ ಜಾತಿ ರವರ ಕುರಿ ಶೇಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042893762117)
7405 17/09/2022 3090
Work Name: ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ದೊಡ್ಡನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅಜ್ಜವಾರ ಗ್ರಾಮ ರವರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002001/IF/93393042893840346)
7814 28/09/2022 1854
7814 28/09/2022 2163
Work Name: ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ Dr BRA ಯೋಜನೆಯಾಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042893894524)
9059 14/11/2022 9888
10365 09/12/2022 4944
12270 16/02/2023 4326
Work Name: ದೊಡ್ಡಕಿರುಗಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ರವರ BHS ಯೋಜನೆಯಾಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042893894683)
11623 16/01/2023 1854
11623 16/01/2023 5562
Work Name: ದೊಡ್ಡಕಿರುಗಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ಬ್ಯಾಟಪ್ಪ ರವರ BHS ಯೋಜನೆಯಾಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042893894741)
11619 16/01/2023 7416
12264 16/02/2023 6489
Work Name: ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು ರವರ BHS ಯೋಜನೆಯಾಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042893894963)
11618 16/01/2023 4326
Work Name: ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ರವರ BHS ಯೋಜನೆಯಾಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042893895057)
5829 16/08/2022 2472
5829 16/08/2022 4944
6548 06/09/2022 3090
7397 17/09/2022 4944
7847 01/10/2022 3708
10358 09/12/2022 2472
Work Name: ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕ ಸಿ ಕೋಂ ವೇಣು ರವರ BHSಯೋಜನೆಯಾಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002001/IF/93393042893895130)
4456 13/07/2022 2163
4456 13/07/2022 6489
5830 16/08/2022 4944
6550 30/08/2022 2472
7279 13/09/2022 3090
8310 11/10/2022 2163
8310 11/10/2022 2163
Work Name: ಅಜ್ಜವಾರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗವೇಣಿ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರವರ Dr BRA ಯೋಜನೆಯಾಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042893895169)
8713 27/10/2022 8652
9455 14/11/2022 2472
10364 09/12/2022 4944
11602 16/01/2023 3090
Work Name: ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ರವರ BHS ಯೋಜನೆಯಾಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042893900993)
6547 06/09/2022 4326
6547 06/09/2022 4326
7398 17/09/2022 2312
7398 17/09/2022 2312
11604 16/01/2023 2472
Work Name: ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ರವರ BHS ಯೋಜನೆಯಾಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002001/IF/93393042893915650)
8712 27/10/2022 8652
11603 16/01/2023 4944
Work Name: ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ರವರ BHS ಯೋಜನೆಯಾಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042893925803)
6546 06/09/2022 8652
7403 23/09/2022 7416
10363 09/12/2022 2472
10363 09/12/2022 2472
11605 16/01/2023 2472
11605 16/01/2023 2472
Work Name: ವರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ವಿಶಾಲ ಕೋಂ ಲೋಕೇಶ್‌ ವಿ ಪಿ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042893929046)
6549 30/08/2022 4944
6549 30/08/2022 14832
7815 01/10/2022 2781
Work Name: ದೊಡ್ಡಕಿರುಗಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ BHS ಯೋಜನೆಯಾಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042894022643)
10894 19/12/2022 4326
12263 16/02/2023 4944
Work Name: ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಸಂಕರ್‌ ಬಿನ್‌ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042894033246)
6646 06/09/2022 2163
8090 11/10/2022 2163
Work Name: ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೋಹನ್‌ ಬಿ ಎಸ್‌ ಬಿನ್‌ ಶೀನಿವಾಸ್‌ ಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042894033315)
6647 06/09/2022 2163
8091 11/10/2022 2163
Work Name: ದೊಡ್ಡಕಿರುಗಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯಾಟಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ನಾನೆಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042894033359)
7729 23/09/2022 2163
10896 19/12/2022 2163
Work Name: ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042894033394)
6649 06/09/2022 2163
8308 11/10/2022 2163
Work Name: ಮನ್ನಾರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮೇಗೌಡ ಬಿನ್‌ ಮರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042894033505)
7849 01/10/2022 2163
8309 11/10/2022 2163
Work Name: ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗರತ್ನ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡಗಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042894035765)
7848 01/10/2022 2163
10895 19/12/2022 1236
Work Name: ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟಶಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಮೇಕೆ ಶೇಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002001/IF/93393042894041181)
9060 04/11/2022 3090
Work Name: ಅಜ್ಜವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಚೈತ್ರ ಕೋಂ ಆನಂದಕುಮಾರ್‌ ರವರ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ BHS ಯೋಜನೆಯಾಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042894072668)
8711 27/10/2022 3090
Work Name: ಚೆಲುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಗಾಯಿತ್ರ ಕೋಂ ಎಮ್ ಸೋಣೇಗೌಡ ರವರ 2022-23 ನೇಸಾಲಿನ BHS ಯೋಜನೆಯಾಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ(1528002001/IF/93393042894099854)
9453 14/11/2022 4944
11620 16/01/2023 1854
11620 16/01/2023 1854
Work Name: ಅಜ್ಜವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ಕೆಂಪಣ್ಣ ರವರ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ Dr BRAಯೋಜನೆ ಯಾಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042894101138)
9454 14/11/2022 4944
10360 09/12/2022 4944
11621 16/01/2023 4944
Work Name: ಅಜ್ಜವಾರ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ Dr BRA ಯೋಜನೆಯಾಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002001/IF/93393042894101195)
10359 09/12/2022 4944
11610 16/01/2023 3708
Work Name: ಅಜ್ಜವಾರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ರವರ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ Dr BRAಯೋಜನೆ ಯಾಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002001/IF/93393042894101609)
10361 09/12/2022 4944
11609 16/01/2023 3708
Work Name: ನಾಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜೀವಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ BHS ಯೋಜನೆಯಾಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/IF/93393042894115740)
9057 14/11/2022 9888
10362 09/12/2022 4944
11608 16/01/2023 4326
Work Name: ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ರವರ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ BHS ಯೋಜನೆಯಾಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002001/IF/93393042894118136)
11622 16/01/2023 4944
11622 16/01/2023 2472
Work Name: ದೊಡ್ಡಕಿರುಗಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/LD/93393042892294604)
3692 02/07/2022 13905
3692 02/07/2022 13905
7442 17/09/2022 12360
7442 17/09/2022 12360
7443 17/09/2022 14832
7443 17/09/2022 2472
Work Name: ದೊಡ್ಡಕಿರುಗಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಿನಪ್ಪ ತೋಟದಿಂದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002001/RC/93393042892331629)
2952 23/06/2022 25956
2952 23/06/2022 17304
2953 23/06/2022 34608
Work Name: ದೊಡ್ಡಕಿರುಗಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೆರೆ ಕುಂಟೆ ಮೋರಿಯಿಂದ ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002001/RC/93393042892331660)
1455 17/05/2022 8652
1455 17/05/2022 12978
1456 17/05/2022 12978
1456 17/05/2022 4326
2504 07/06/2022 10197
2504 07/06/2022 23793
2505 07/06/2022 13596
2505 07/06/2022 10197
3693 06/07/2022 19467
3693 06/07/2022 8343
3694 06/07/2022 11124
3694 06/07/2022 16686
3695 06/07/2022 2781
3695 06/07/2022 19467
Work Name: ಮನ್ನಾರಪುರ ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೂ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/RC/93393042892338548)
2945 16/06/2022 3708
2945 16/06/2022 29664
2946 16/06/2022 3708
Work Name: ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗರಾಜು ನಿವೇಶನದವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/RC/93393042892344398)
434 13/04/2022 12360
434 13/04/2022 9888
435 13/04/2022 22248
435 13/04/2022 2472
436 13/04/2022 17304
436 13/04/2022 7416
Work Name: ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸೈಟ್‌ ವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/RC/93393042892344400)
2950 16/06/2022 12978
2950 16/06/2022 8652
2951 16/06/2022 2163
6544 27/08/2022 1854
6544 27/08/2022 309
6972 30/08/2022 927
Work Name: ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಎನ್‌ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/RC/93393042892361587)
3318 24/06/2022 5562
3318 24/06/2022 22248
3319 24/06/2022 25029
3319 24/06/2022 2781
3320 24/06/2022 13905
Work Name: ಅಜ್ಜವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶ್‌ ಮನೆವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/RC/93393042892364518)
4453 13/07/2022 19776
4453 13/07/2022 4944
4454 13/07/2022 7416
4454 13/07/2022 14832
4455 13/07/2022 14832
4455 13/07/2022 9888
6005 17/08/2022 17304
6005 17/08/2022 7416
6006 17/08/2022 4944
6006 17/08/2022 14832
6332 26/08/2022 7416
6332 26/08/2022 14832
Work Name: ಅಜ್ಜವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌ ಅಚ್ಚಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/RC/93393042892365931)
3454 29/06/2022 19776
3454 29/06/2022 2472
3455 29/06/2022 9888
3455 29/06/2022 14832
3456 29/06/2022 12360
3456 29/06/2022 2472
Work Name: ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿ ಜಾಗದವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/RC/93393042892374222)
10741 19/12/2022 4326
10741 19/12/2022 17304
12733 14/03/2023 3708
12733 14/03/2023 1854
Work Name: ಬನ್ನಿ ಗ್ರಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂಸಿಸಿರಸ್ತೆ ನಿ ಕಾಮಗಾರ(1528002001/RC/93393042892377216)
10742 19/12/2022 21630
10743 19/12/2022 2163
10743 19/12/2022 10815
12735 14/03/2023 15450
12736 14/03/2023 10815
12736 14/03/2023 1545
Work Name: ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದರಿಯಿಂದ ರಘು ಮನೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/RC/93393042892395101)
10744 19/12/2022 6489
10744 19/12/2022 15141
10745 19/12/2022 6489
10745 19/12/2022 12978
12746 14/03/2023 3090
Work Name: ನುಗಿತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಬೈರೇಗೌಡ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/WC/93393042892444706)
4059 13/07/2022 4017
4059 13/07/2022 29664
4060 13/07/2022 25956
4060 13/07/2022 11124
4061 13/07/2022 11124
4061 13/07/2022 11124
4065 13/07/2022 11124
4065 13/07/2022 3708
Work Name: ಚಲುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಿಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಯೋಜನೆ ಆಳವಡಿಕೆ(1528002001/WC/93393042892447483)
10746 19/12/2022 2163
10746 19/12/2022 2163
Work Name: ಮನ್ನಾರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಡೈರಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕುಂಟೆವರೆಗಿನ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/WC/93393042892463250)
4295 13/07/2022 7416
4295 13/07/2022 17304
4296 13/07/2022 4944
4296 13/07/2022 17304
4712 25/07/2022 22248
4713 25/07/2022 4944
4713 25/07/2022 7416
4714 25/07/2022 2472
4714 25/07/2022 7416
4714 25/07/2022 4944
5991 17/08/2022 4944
Work Name: ಮನ್ನಾರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಕಾಲುವೇ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/WC/93393042892463257)
10747 19/12/2022 2163
10747 19/12/2022 2163
Work Name: ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಧರ್‌ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೇ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/WC/93393042892463268)
1459 17/05/2022 8652
1459 17/05/2022 10815
2510 07/06/2022 20394
2510 07/06/2022 13596
2511 07/06/2022 20394
2511 07/06/2022 10197
3322 24/06/2022 22248
3322 24/06/2022 5562
3323 24/06/2022 2781
Work Name: ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಕ್ಕ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/WC/93393042892463277)
1460 17/05/2022 17304
1460 17/05/2022 4326
2514 07/06/2022 13596
2514 07/06/2022 20394
2515 07/06/2022 13596
2515 07/06/2022 13596
6007 17/08/2022 19776
6007 17/08/2022 4944
6008 17/08/2022 7416
6330 26/08/2022 9888
6330 26/08/2022 9888
6331 26/08/2022 4944
6331 26/08/2022 7416
Work Name: ಮನ್ನಾರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯವರೆಗೂ ಕಾಲುವೇ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/WC/93393042892463283)
10748 19/12/2022 4326
Work Name: ಅಜ್ಜವಾರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮದಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/WC/93393042892464666)
1461 17/05/2022 10815
1461 17/05/2022 8652
1462 17/05/2022 10815
1462 17/05/2022 6489
2220 31/05/2022 12360
2220 31/05/2022 12360
2221 31/05/2022 9888
3310 24/06/2022 18231
3310 24/06/2022 8343
3311 24/06/2022 13905
3311 24/06/2022 11124
4697 26/07/2022 27810
4697 26/07/2022 18540
4698 26/07/2022 12051
4698 26/07/2022 4635
Work Name: ಅಜ್ಜವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಆಟದ ಮೈದಾನದಿಂದ ಬೈರೇಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಕಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/WC/93393042892486866)
3321 24/06/2022 2781
3321 24/06/2022 11124
3321 24/06/2022 13905
4867 01/08/2022 27810
4867 01/08/2022 18540
4868 01/08/2022 9270
4868 01/08/2022 4635
6009 17/08/2022 14832
6009 17/08/2022 4944
Work Name: ಸೊಣ್ಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನೌಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/WC/93393042892488263)
10751 19/12/2022 927
10751 19/12/2022 2163
Work Name: ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ತೋಟದಿಂದ ಸಶ್ಮಾನದ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002001/WC/93393042892488463)
4062 07/07/2022 24720
4063 07/07/2022 9888
4063 07/07/2022 14832
4064 07/07/2022 19776
4064 07/07/2022 2472
4727 25/07/2022 19776
4727 25/07/2022 4944
4728 25/07/2022 14832
4728 25/07/2022 9888
4729 25/07/2022 12360
4729 25/07/2022 2472
6337 26/08/2022 9888
6337 26/08/2022 14832
6338 26/08/2022 2472
6338 26/08/2022 19776
9064 14/11/2022 24720
9064 14/11/2022 19776
9065 14/11/2022 14832
9065 14/11/2022 29664
Work Name: ಅಜ್ಜವಾರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಣ್ಣನವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಡಿ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೇ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/WC/93393042892492528)
10749 19/12/2022 4326
Work Name: ನುಗಿತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ ತೋಟದಿಂದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ತೋಟದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೇ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/WC/93393042892495625)
10752 19/12/2022 10815
Work Name: ಸೊಣ್ಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೋಯ್ಲ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002001/WC/93393042892501881)
10753 19/12/2022 2163
10753 19/12/2022 19467
10754 19/12/2022 2163
Sub Total Rs. 3580990
Grand Total Rs. 3580990
Expenditure In Lakhs For block :35.81
Report Completed
Excel View