Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHIKBALLAPUR
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : ARUURU
Work Name: ಚಿಕ್ಕಅರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋಧಮ್ಮ ಕೊಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಮಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002005/IF/93393042892503815)
502 19/04/2022 22248
502 19/04/2022 2472
503 19/04/2022 4944
503 19/04/2022 2472
1010 29/04/2022 12360
1010 29/04/2022 2472
Work Name: ಚಿಕ್ಕಅರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002005/IF/93393042892560883)
211 12/04/2022 19776
211 12/04/2022 4944
212 12/04/2022 9888
212 12/04/2022 2472
1012 29/04/2022 22248
1012 29/04/2022 2472
1013 29/04/2022 7416
1013 29/04/2022 2472
Work Name: ಚಿಕ್ಕಅರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002005/IF/93393042892994096)
7407 15/09/2022 19776
7407 15/09/2022 4944
8326 21/10/2022 21630
8327 21/10/2022 2163
8327 21/10/2022 8652
Work Name: Kammaganahalli gramada Byarappa navara jaminalli Krushi Honda kamagari(1528002005/IF/93393042893018267)
197 12/04/2022 24720
1003 29/04/2022 24720
3073 18/06/2022 22248
Work Name: Kammaganahalli gramada Adinarayanappa ravara jamininalli Krushi honda kamagari (1528002005/IF/93393042893018362)
2122 27/05/2022 14832
4436 18/07/2022 17304
Work Name: ಕಮ್ಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಅದೇಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೋಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002005/IF/93393042893129232)
553 19/04/2022 19776
553 19/04/2022 4944
554 19/04/2022 4944
4237 12/07/2022 17304
4237 12/07/2022 4944
7015 13/09/2022 12051
9578 14/11/2022 14832
10377 08/12/2022 12360
10377 08/12/2022 12360
10378 08/12/2022 4944
Work Name: ಅರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002005/IF/93393042893129542)
3610 01/07/2022 7416
Work Name: ಬುಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002005/IF/93393042893139907)
630 19/04/2022 19776
630 19/04/2022 4944
631 19/04/2022 12360
Work Name: ಅದೇನ್ನಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಯಿತ್ರಮ್ಮ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002005/IF/93393042893202950)
1413 11/05/2022 4944
1413 11/05/2022 7416
Work Name: ಅದೇನ್ನಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮ ರವರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002005/IF/93393042893202964)
1412 11/05/2022 4944
1412 11/05/2022 4944
Work Name: ಕಮ್ಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮೋಪೂರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002005/IF/93393042893683317)
147 12/04/2022 17304
147 12/04/2022 4944
148 12/04/2022 19776
1410 11/05/2022 17304
1410 11/05/2022 7416
1411 11/05/2022 19776
2937 18/06/2022 17304
2937 18/06/2022 4944
Work Name: ಚಿಕ್ಕಅರೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002005/IF/93393042893753086)
8331 21/10/2022 2472
8331 21/10/2022 17304
8643 25/10/2022 17304
8643 25/10/2022 4944
9582 14/11/2022 14832
9582 14/11/2022 3708
9583 14/11/2022 3708
9583 14/11/2022 1545
Work Name: ಆವುಲನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಜಿ ರವರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002005/IF/93393042893756747)
10621 14/12/2022 4944
Work Name: ಕಮ್ಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002005/IF/93393042893758755)
8929 25/10/2022 8652
10380 08/12/2022 7416
10380 08/12/2022 2472
Work Name: ತುಮಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಮತ ಕೊಂ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002005/IF/93393042893860968)
5002 30/07/2022 4944
Work Name: ಅರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002005/IF/93393042893884162)
8930 25/10/2022 8652
10381 08/12/2022 9888
12844 21/03/2023 9888
Work Name: ಚಿಕ್ಕಅರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಕೈತೋಟ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002005/IF/93393042894032946)
6568 03/09/2022 100
8131 29/09/2022 309
8644 25/10/2022 2472
Work Name: ಕಾಕಲಚಿಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಣ್ಣ ರವರ ಕೈ ತೋಟ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002005/IF/93393042894033002)
6513 03/09/2022 100
8132 29/09/2022 309
8647 25/10/2022 2472
Work Name: ಆವುಲನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ನವರ ಕೈ ತೊಟ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002005/IF/93393042894033094)
6514 03/09/2022 100
8133 29/09/2022 309
8648 25/10/2022 2472
Work Name: ಕಮ್ಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಕೈ ತೋಟ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002005/IF/93393042894033123)
6569 03/09/2022 100
8134 29/09/2022 309
8645 25/10/2022 2472
Work Name: ಕಾಕಲಚಿಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ರವರ ಕೈ ತೋಟ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002005/IF/93393042894033236)
6515 03/09/2022 100
8135 29/09/2022 309
8650 25/10/2022 2472
Work Name: ಅರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002005/IF/93393042894033288)
6518 03/09/2022 100
Work Name: ಅರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳಮ್ಮ ರವರ ಕೈ ತೋಟ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002005/IF/93393042894033337)
6516 03/09/2022 100
Work Name: ತುಮಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿತಾ ರವರ ಕೈ ತೋಟ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002005/IF/93393042894033386)
6517 03/09/2022 100
8137 29/09/2022 309
8654 25/10/2022 2472
Work Name: ಆವುಲನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ರವರ ಕೈ ತೋಟ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002005/IF/93393042894036060)
7408 15/09/2022 2472
Work Name: ತುಮಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರವರ ಕೈ ತೊಟ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002005/IF/93393042894036104)
7409 15/09/2022 2472
8140 29/09/2022 309
Work Name: ತುಮಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತ ರವರ ಕೈ ತೋಟ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002005/IF/93393042894036274)
7410 15/09/2022 2472
8141 29/09/2022 309
Work Name: ಚಿಕ್ಕಅರೂರು ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002005/IF/93393042894041287)
9899 28/11/2022 17304
9899 28/11/2022 7416
9900 28/11/2022 9888
10382 08/12/2022 7416
10382 08/12/2022 14832
10383 08/12/2022 17304
10383 08/12/2022 2472
12846 21/03/2023 2472
12846 21/03/2023 7416
Work Name: ಕಮ್ಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಕೈ ತೋಟ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002005/IF/93393042894046887)
8142 29/09/2022 309
8652 25/10/2022 2472
Work Name: ಚಿಕ್ಕಅರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಕೊಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002005/IF/93393042894209217)
10718 14/12/2022 14832
10718 14/12/2022 4944
12847 21/03/2023 12360
12847 21/03/2023 4944
Work Name: ಪೆರೇಸಂದ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರವಿಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002005/RC/93393042892293083)
9586 14/11/2022 14832
9586 14/11/2022 3708
9587 14/11/2022 12978
Work Name: ಬಸವನಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002005/RC/93393042892303405)
3085 18/06/2022 17304
3085 18/06/2022 7416
3086 18/06/2022 14832
Work Name: ತುಮಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಎಚ್ ಸೀತಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002005/RC/93393042892332986)
892 27/04/2022 19776
892 27/04/2022 4944
893 27/04/2022 14832
2939 18/06/2022 19776
2939 18/06/2022 4944
2940 18/06/2022 9888
5299 30/07/2022 12360
5299 30/07/2022 7416
Work Name: ತುಮಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹರಿಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ರವರ ತೋಟ್ಟದ ಹತ್ತಿರ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1528002005/RC/93393042892332991)
2941 18/06/2022 22248
2941 18/06/2022 2472
Work Name: ಬಸವನಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ವೇಣುಗೋಪಲ್ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002005/RC/93393042892339595)
3077 18/06/2022 22248
3077 18/06/2022 2472
3078 18/06/2022 19776
3078 18/06/2022 2472
Work Name: ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಅನಸೂಯಮ್ಮ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002005/RC/93393042892349875)
151 12/04/2022 17304
151 12/04/2022 7416
152 12/04/2022 17304
2123 27/05/2022 24720
2124 27/05/2022 19776
2124 27/05/2022 2472
Work Name: ಆವುಲನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಮ್ಮ ಕೆರೆಯ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಣ್ಣು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002005/RC/93393042892354110)
936 29/04/2022 14832
936 29/04/2022 9888
937 29/04/2022 19776
937 29/04/2022 2472
1408 11/05/2022 24720
1409 11/05/2022 17304
2091 27/05/2022 14832
2091 27/05/2022 9888
2092 27/05/2022 22248
2716 09/06/2022 9888
2716 09/06/2022 14832
2717 09/06/2022 22248
3267 18/06/2022 17304
3267 18/06/2022 7416
3268 18/06/2022 16995
Work Name: ಚಿಕ್ಕಅರೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಂಗಾರಿ (1528002005/WC/93393042892359647)
4238 12/07/2022 22248
4238 12/07/2022 2472
4239 12/07/2022 12360
4239 12/07/2022 7416
5674 11/08/2022 14832
5674 11/08/2022 7416
7014 03/09/2022 405
Work Name: ಅರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ ನಂ 296 ಸುಶೀಲಮ್ಮ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ತಡಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002005/WC/93393042892362181)
153 12/04/2022 24720
154 12/04/2022 12360
587 19/04/2022 24720
588 19/04/2022 12360
938 29/04/2022 19776
1404 11/05/2022 24720
1405 11/05/2022 22248
Work Name: ಅದೇನ್ನಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬು ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೋರ್ ವೇಲ್ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002005/WC/93393042892391165)
6505 03/09/2022 24720
6506 03/09/2022 14832
Work Name: ಚಿಕ್ಕಅರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಮನೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಂರಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002005/WC/93393042892428756)
4240 12/07/2022 17304
4240 12/07/2022 7416
4241 12/07/2022 7416
4241 12/07/2022 4944
5676 11/08/2022 19776
5676 11/08/2022 2472
Work Name: ಅರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತು ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 293 /3 ರ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002005/WC/93393042892442200)
155 12/04/2022 17304
155 12/04/2022 2472
637 19/04/2022 17304
637 19/04/2022 7416
638 19/04/2022 19776
1014 29/04/2022 22248
1014 29/04/2022 2472
Work Name: ಚಿಕ್ಕನಾಗವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ನಂ 39/1 ರ ೆಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಗೆರಿಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ತಡಗೊಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002005/WC/93393042892447749)
504 19/04/2022 24720
505 19/04/2022 4944
3071 18/06/2022 22248
3071 18/06/2022 2472
3072 18/06/2022 22248
5623 11/08/2022 22248
5623 11/08/2022 2472
5624 11/08/2022 22248
6571 03/09/2022 19776
6571 03/09/2022 4944
6572 03/09/2022 17304
6572 03/09/2022 2472
8987 02/11/2022 7107
8987 02/11/2022 7416
Work Name: ಆವುಲನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಚಾರಿ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಜಮೀನನ ಮಧ್ಯ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲವೆ ಅಭಿವೃದಿ(1528002005/WC/93393042892461364)
940 29/04/2022 24720
941 29/04/2022 19776
1406 11/05/2022 14832
1406 11/05/2022 9888
1407 11/05/2022 14832
2093 27/05/2022 24720
2094 27/05/2022 22248
2718 09/06/2022 24720
2719 09/06/2022 19776
3269 18/06/2022 19776
3269 18/06/2022 4944
3270 18/06/2022 9888
3613 01/07/2022 19776
4447 18/07/2022 17304
4447 18/07/2022 7416
4448 18/07/2022 22248
8675 25/10/2022 19776
8675 25/10/2022 2163
8676 25/10/2022 19776
Work Name: ಜೋನ್ನಲಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಾರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಕಟ್ಟೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002005/WC/93393042892461368)
2845 09/06/2022 19776
2845 09/06/2022 4944
2846 09/06/2022 19776
3185 18/06/2022 22248
3185 18/06/2022 2472
3186 18/06/2022 9888
3186 18/06/2022 4944
4438 18/07/2022 16377
4438 18/07/2022 6489
Work Name: ಜೋನ್ನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಯ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002005/WC/93393042892461371)
2733 09/06/2022 19776
2733 09/06/2022 2472
2734 09/06/2022 7416
3187 18/06/2022 24720
3188 18/06/2022 7416
4370 12/07/2022 22248
4371 12/07/2022 17304
Work Name: ಚಿಕ್ಕನಾಗವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಮಧ್ಯ ಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲವೆ (1528002005/WC/93393042892463758)
2720 09/06/2022 22248
2720 09/06/2022 2472
2721 09/06/2022 17304
2721 09/06/2022 2472
3614 01/07/2022 22248
3614 01/07/2022 2472
3615 01/07/2022 17304
5300 30/07/2022 22248
5300 30/07/2022 2472
5301 30/07/2022 17304
5301 30/07/2022 2472
6507 03/09/2022 22248
6507 03/09/2022 2472
6508 03/09/2022 17304
7411 15/09/2022 22248
7411 15/09/2022 2472
7412 15/09/2022 14832
7412 15/09/2022 2472
8638 25/10/2022 19776
8638 25/10/2022 4944
8639 25/10/2022 17304
8639 25/10/2022 2472
9111 14/11/2022 14832
9111 14/11/2022 9888
9112 14/11/2022 11742
9112 14/11/2022 2163
9828 28/11/2022 21939
9828 28/11/2022 2472
9829 28/11/2022 13905
9829 28/11/2022 4944
Work Name: ಚಿಕ್ಕನಾಗವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆಯವರೆಗೂ ಕಾಲವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002005/WC/93393042892463761)
2722 09/06/2022 24720
2723 09/06/2022 2472
4242 12/07/2022 19776
4242 12/07/2022 4944
4243 12/07/2022 14832
4243 12/07/2022 4944
6509 03/09/2022 22248
6510 03/09/2022 19467
6510 03/09/2022 2163
7413 15/09/2022 22248
7413 15/09/2022 2472
7414 15/09/2022 19776
8640 25/10/2022 24720
8641 25/10/2022 17304
8641 25/10/2022 2472
Work Name: ಅರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಮಧ್ಯ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002005/WC/93393042892470479)
2725 09/06/2022 19776
2725 09/06/2022 4944
2726 09/06/2022 2472
Work Name: ಅರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಚಾರಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಮಧ್ಯ ಇರುವ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002005/WC/93393042892470483)
2727 09/06/2022 22248
2727 09/06/2022 2472
Sub Total Rs. 3091823
Grand Total Rs. 3091823
Expenditure In Lakhs For block :30.92
Report Completed
Excel View