Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHIKBALLAPUR
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : DODDAPAILAGURKI
Work Name: KODURU GRAMADHA SARKARI SHALEINDHE THADE GODE KAMAGARI NIRMANA(1528002006/FP/93393042892285934)
4289 16/07/2022 15450
4289 16/07/2022 15450
4290 16/07/2022 18540
4290 16/07/2022 9270
5056 01/08/2022 20394
5056 01/08/2022 3399
5057 01/08/2022 3399
5057 01/08/2022 3399
Work Name: ರಾಮಗಾನಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಮೂರ್ತಿ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (1528002006/IF/93393042892071250)
450 18/04/2022 6798
450 18/04/2022 3399
1516 21/05/2022 6798
1516 21/05/2022 3399
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪ್ಯಾಯಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಯಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (1528002006/IF/93393042892223903)
451 18/04/2022 3399
451 18/04/2022 3399
1522 16/05/2022 3399
1522 16/05/2022 3399
Work Name: ಕೋಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭೂಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (1528002006/IF/93393042892412636)
414 18/04/2022 3399
414 18/04/2022 6798
Work Name: ಮಾರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್.ಸಿ ದೇವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಚನ್ನಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ soak pit ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042892565848)
2298 08/06/2022 13596
Work Name: ರಾಮಗಾನಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ಮನಬೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042892575229)
2928 17/06/2022 9270
2928 17/06/2022 3090
Work Name: ರಾಮಗಾನಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ SOAK PIT ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042892588465)
4078 16/07/2022 12360
Work Name: ರಾಮಗಾನಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ರವರSOAK PIT ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042892589132)
3653 05/07/2022 9270
Work Name: ರಾಮಗಾನಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಮ್ಮ ಬಿನ್ ಅದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ SOAK PIT ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042892589184)
8105 12/10/2022 1236
Work Name: ರಾಮಗಾನಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ SOAK PIT ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042892591222)
423 18/04/2022 12360
Work Name: ರಾಮಗಾನಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಜು ರವರ SOAK PIT ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042892592604)
8106 12/10/2022 2781
Work Name: ರಾಮಗಾನಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ SOAK PIT ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042892592965)
4962 28/07/2022 10197
4962 28/07/2022 3399
Work Name: ರೆಡ್ಡಿಗೋಲವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷಿಮಿದೇವಮ್ಮ ಬಿನ್ ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ SOAK PIT ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042892594676)
4963 28/07/2022 13596
Work Name: ರಾಮಗಾನಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ SOAK PIT ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042892598821)
415 18/04/2022 10197
415 18/04/2022 3399
Work Name: ರಾಮಗಾನಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತಮ್ಮ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ SOAK PIT ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042892599367)
2299 08/06/2022 13596
Work Name: ರೆಡ್ಡಿಗೋಲ್ಲವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಾವಣಿ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ರವರ SOAK PIT ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042892616799)
3059 17/06/2022 13596
Work Name: ಮಾರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಿ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು ಎಮ್ ಸಿ ರವರ SOAK PIT ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042892616816)
3060 17/06/2022 13596
Work Name: ರಾಮಗಾನಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528002006/IF/93393042892622297)
4367 16/07/2022 9270
4367 16/07/2022 3090
Work Name: ರಾಮಗಾನಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬೈರಪ್ಪ ರವರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528002006/IF/93393042892622298)
2300 08/06/2022 6798
2300 08/06/2022 6798
Work Name: ರಾಮಗಾನಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡರಂಗಪ್ಪ ರವರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528002006/IF/93393042892622300)
416 18/04/2022 13596
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪೈಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮದ್ದರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528002006/IF/93393042892634921)
3061 17/06/2022 3399
3061 17/06/2022 10197
Work Name: ಕೋಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ(1528002006/IF/93393042892813218)
4368 16/07/2022 13596
4368 16/07/2022 10197
Work Name: ದೊಡ್ಡಪ್ಯಾಯಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತಮ್ಮ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (1528002006/IF/93393042892891429)
452 18/04/2022 3399
452 18/04/2022 6798
Work Name: ತೆಲಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರಾಮರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ(1528002006/IF/93393042893018175)
191 12/04/2022 18540
Work Name: ದಾಸರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೂಪ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042893192100)
498 18/04/2022 3399
498 18/04/2022 3399
1524 16/05/2022 3399
1524 16/05/2022 3399
Work Name: ಬೊಮ್ಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042893192106)
417 18/04/2022 6798
8119 12/10/2022 3399
8119 12/10/2022 6798
Work Name: ಕೋಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಶ್ಮಿ ಕೋಂ ರಾಮಾಂಜಿನೇಯ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (1528002006/IF/93393042893192117)
453 18/04/2022 10197
1531 16/05/2022 10197
Work Name: ರೆಡ್ಡಿಗೊಲ್ಲವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528002006/IF/93393042893353847)
3062 17/06/2022 16068
3062 17/06/2022 3399
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪೈಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಕ್ಕಲಪ್ಪ ರವರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002006/IF/93393042893406172)
418 18/04/2022 6798
418 18/04/2022 6798
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪೈಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಜಯರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042893473682)
3697 05/07/2022 12360
Work Name: ಇನಮಿಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042893498402)
7954 12/10/2022 1854
7954 12/10/2022 7416
Work Name: ರೆಡ್ಡಿಗೊಲ್ಲವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042893521844)
3063 17/06/2022 10197
3063 17/06/2022 3399
Work Name: ರೆಡ್ಡಿಗೊಲ್ಲವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೇ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528002006/IF/93393042893521846)
11075 03/01/2023 2472
Work Name: ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೇ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528002006/IF/93393042893572319)
12248 17/03/2023 3399
Work Name: ಹರಿಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೈಯಣ್ಣ ರವರ ಮೇಕೇ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528002006/IF/93393042893572463)
454 18/04/2022 21630
454 18/04/2022 9270
455 18/04/2022 9270
Work Name: ದೊಡ್ಡಪ್ಯಾಯಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042893596561)
643 26/04/2022 10197
643 26/04/2022 3399
Work Name: ಮರವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042893651389)
419 18/04/2022 3399
419 18/04/2022 10197
Work Name: ರೆಡ್ಡಿಗೊಲ್ಲವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042893661612)
3667 05/07/2022 12360
Work Name: CHIKKAPAILAGURKI GRAMADA SHIVARAMA BIN VENKATANARAYANAPPA DHANADA DODDI(1528002006/IF/93393042893668321)
3668 05/07/2022 13596
3668 05/07/2022 20394
3669 05/07/2022 3399
Work Name: DODDAPAILAGURKI GRAMADHA LAKSHMAN KUMAR RAVARA SOAKFIT KAMAGAARI(1528002006/IF/93393042893672163)
69 12/04/2022 9248
Work Name: ಬೊಮ್ಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮದಾಸು ರವರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042893679205)
32 12/04/2022 16995
32 12/04/2022 6798
Work Name: maraganahalli gramadha srinivas bin rangappa ravara soakfit kamagari(1528002006/IF/93393042893719469)
642 26/04/2022 6798
Work Name: ರೆಡ್ಡಿಗೊಲ್ಲವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮೇಕೇ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042893727482)
8145 12/10/2022 3090
Work Name: KACHURU GRAMADHA SHIVAMMA W/O BASAVARAJAPPA RAVARA GOAT SHELLTER RAVARA KAMAGARI(1528002006/IF/93393042893742134)
8885 02/11/2022 6489
Work Name: KODURU GRAMADHA VINUTHA W/O DEVARAJU RAVARA SOAK FIT KAMAGARI(1528002006/IF/93393042893749211)
1390 16/05/2022 6798
1390 16/05/2022 6798
Work Name: KODURU GRAMADHA MANJULA W/O SRINIVASA CHARI RAVARA SOAK FIT KAMAGARI(1528002006/IF/93393042893749212)
1388 16/05/2022 10197
1388 16/05/2022 3399
Work Name: KODURU GRAMADHA SAROJAMMA W/O VENKATACHARI RAVARA SOAK FIT KAMAGARI(1528002006/IF/93393042893749219)
1391 16/05/2022 6798
1391 16/05/2022 6798
Work Name: KODURU GRAMADHA BHAYAMMA W/O CHIKKANARAYANAPPA RAVARA SOAK FIT KAMAGARI(1528002006/IF/93393042893749221)
1389 16/05/2022 6798
1389 16/05/2022 6798
Work Name: KODURU GRAMADHA MUNIRTNAMMA RAVARA SOAK FIT KAMAGARI(1528002006/IF/93393042893754621)
2382 08/06/2022 6798
2382 08/06/2022 6798
Work Name: ರಾಮಗಾನಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (1528002006/IF/93393042893771863)
5178 01/08/2022 24720
Work Name: RAMAGANAPARTHI GRAMADHA NAGAMANI W/O VENKATESH RAVARA SOAK FIT KAMAGARI(1528002006/IF/93393042893784176)
3652 05/07/2022 12360
Work Name: GOWDANAHALLI GRAMADHA NARAYANAPPA RAVARA SOAK FIT KAMAGARI (1528002006/IF/93393042893840769)
4964 28/07/2022 10197
4964 28/07/2022 3399
Work Name: HARISTHALLA GRAMADHA VENKATESHAPPA BIN AVULAPPA RAVARA KRUSHI HONDA KAMAGARI NIRMANA(1528002006/IF/93393042893842879)
7957 12/10/2022 23175
7957 12/10/2022 23175
7958 12/10/2022 4635
7958 12/10/2022 37080
Work Name: KODURU GRAMADH GAYITHRAMMA W/O RAMANJINAPPA RAVARA SOAK FIT KAMAGARI(1528002006/IF/93393042893844499)
4336 16/07/2022 4944
4336 16/07/2022 4944
Work Name: MARAGANAHALLI GRAMADA KESHAVAREDDY S/O JAYADHANDRA REDDY GK RAVARA MANE HATTIRA SOK PIT KAMAGARI(1528002006/IF/93393042893854869)
9318 15/11/2022 2781
Work Name: KODURU GRAMADHA DYAVAMMA W/O RAMAPPA RAVARA SOAK FIT KAMAGARI(1528002006/IF/93393042893859231)
4337 16/07/2022 2472
4337 16/07/2022 7416
Work Name: REDDYGOLLA VARAHALLI GRAMADHA MAMATHA W/O AMBARISH RAVARA SOAK FIT KAMAGARI(1528002006/IF/93393042893867763)
4965 28/07/2022 13596
Work Name: RAMAGANAPARTHI GRAMADHA LAKSHMIDEVAMMA RAVARA SOAK FIT KAMAGARI(1528002006/IF/93393042893867780)
4369 16/07/2022 13596
Work Name: RAMAGANAPARTHI GRAMADHA LAKSHMIDEVAMMA S/O NAVEEN RAVARA SOAK FIT KAMAGARI(1528002006/IF/93393042893946125)
6475 05/09/2022 3090
Work Name: ರೆಡ್ಡಿಗೊಲ್ಲವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಆವಲಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮೇಕೇ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042893981134)
10610 20/12/2022 3399
10610 20/12/2022 16995
12179 17/02/2023 10197
Work Name: ಹರಿಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೈತೋಟ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042894032615)
6889 05/09/2022 10
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪೈಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೈತೋಟ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042894033659)
6702 02/09/2022 309
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪೈಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೌನಿಕ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೈತೋಟ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042894033834)
6703 02/09/2022 309
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪೈಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸವಿತ್ರಾಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೈತೋಟ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042894034445)
6704 02/09/2022 309
Work Name: ಹರಿಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೈತೋಟ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042894035093)
6890 05/09/2022 10
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪೈಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕ್ಕ ಹತ್ತಿರ ಕೈತೋಟ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042894035405)
6705 02/09/2022 309
Work Name: ಕಮ್ಮತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಮಱಲ.ಕೆ.ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಕೈತೋಟ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042894036138)
6706 02/09/2022 309
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪೈಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (1528002006/IF/93393042894037809)
12951 31/03/2023 2781
Work Name: ಕಾಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗಾಧರ ರವರ ವಸತಿ ಯೊಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042894045859)
7953 12/10/2022 9270
10811 15/12/2022 1236
11078 03/01/2023 3399
12250 17/03/2023 6798
Work Name: ಕಾಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹರಾಜು ರವರ ವಸತಿ ಯೊಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042894045886)
10812 15/12/2022 1236
11079 03/01/2023 3399
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪೈಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಯಿತ್ರಿಸಿ.ಎಸ್ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042894046053)
9570 08/11/2022 1854
11080 03/01/2023 4944
12252 17/03/2023 3399
Work Name: ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೈಲಜ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042894046669)
8893 02/11/2022 10197
9573 08/11/2022 1854
9573 08/11/2022 927
Work Name: ಬೊಮ್ಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042894046785)
7952 12/10/2022 9270
9584 08/11/2022 1854
12949 31/03/2023 9270
Work Name: ಬಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್.ಆರ್.ಅಪಣಱ ಕೋಂ ರಘುಪತಿ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042894046824)
8932 02/11/2022 6180
9585 08/11/2022 1854
11082 03/01/2023 4944
12253 17/03/2023 3399
Work Name: ರಾಮಗಾನಪತಿಱ ಗ್ರಾಮದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042894047407)
12957 31/03/2023 3090
12957 31/03/2023 3090
Work Name: ಕಮ್ಮತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೋಡ್ಡ ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ 47/1 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042894050571)
9316 15/11/2022 18540
9316 15/11/2022 12360
9317 15/11/2022 3090
9317 15/11/2022 12360
Work Name: ಕಮ್ಮತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೋಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042894063187)
9314 15/11/2022 8343
9314 15/11/2022 19467
9315 15/11/2022 16686
9315 15/11/2022 8343
Work Name: ರೆಡ್ಡಿಗೊಲ್ಲವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋ ಅಸ್ವತ್ಥಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042894088386)
8945 02/11/2022 6180
10813 15/12/2022 2472
12182 17/02/2023 6798
Work Name: ದೊಡ್ಡಪೈಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಬೈರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ವಸತಿ ಯೊಜನೆ ದೊಡ್ಡಪೈಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಬೈರಮ್ಮ ಕೋ(1528002006/IF/93393042894159297)
10814 15/12/2022 1236
12950 31/03/2023 3090
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪೈಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಯೊಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042894165256)
12181 17/02/2023 6798
Work Name: ಇನಮಿಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕಪೈಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ಯೊಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002006/IF/93393042894165355)
10815 15/12/2022 1236
12256 17/03/2023 6798
12588 17/03/2023 3399
12954 31/03/2023 2781
Work Name: ರೆಡ್ಡಿಗೊಲ್ಲವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಳ್ಳಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042894177419)
11708 25/01/2023 23793
11708 25/01/2023 10197
11709 25/01/2023 16995
11709 25/01/2023 13596
Work Name: ಬೈಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾನದ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002006/IF/93393042894181253)
10816 15/12/2022 2472
12257 17/02/2023 6798
12956 31/03/2023 2781
Work Name: ಬಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1528002006/IF/93393042894208557)
12953 31/03/2023 8343
Work Name: ಕಮ್ಮತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/IF/93393042894227271)
13024 31/03/2023 24720
13024 31/03/2023 6180
13025 31/03/2023 15450
13025 31/03/2023 3090
Work Name: ಹರಿಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/LD/93393042892274366)
420 18/04/2022 23793
420 18/04/2022 10197
421 18/04/2022 23793
421 18/04/2022 10197
422 18/04/2022 3399
422 18/04/2022 16995
Work Name: REDDYGOLLAVARAHALLI GRAMADHA SARKARI PROUDASHALEYALLI VALIBALL ANKANA KAMAGARI(1528002006/LD/93393042892285200)
192 12/04/2022 16995
192 12/04/2022 10197
1399 16/05/2022 13596
1399 16/05/2022 20394
1400 16/05/2022 10197
1400 16/05/2022 23793
2301 08/06/2022 20394
2301 08/06/2022 13596
2302 08/06/2022 16995
2302 08/06/2022 3399
Work Name: DASARENAHALLI GRAMADHA SARKARI SHALEGE KAMPOUND KAMAGARI(1528002006/LD/93393042892297937)
3747 05/07/2022 6798
3747 05/07/2022 6798
5206 08/08/2022 20394
5206 08/08/2022 13596
5207 08/08/2022 33990
5208 08/08/2022 6798
6811 08/09/2022 26574
6811 08/09/2022 6798
6812 08/09/2022 16995
6812 08/09/2022 13596
7392 08/09/2022 2472
7392 08/09/2022 309
7393 08/09/2022 309
Work Name: INAMINCHENAHALLI GRAMADA SARKARI SHALEGE KAMPOWNDAR NIRMANA KAMAGARI(1528002006/LD/93393042892299281)
4332 16/07/2022 4944
4332 16/07/2022 19776
4333 16/07/2022 7416
4333 16/07/2022 2472
5209 01/08/2022 13596
5209 01/08/2022 20394
5210 01/08/2022 30591
5211 01/08/2022 10197
5211 01/08/2022 16995
6707 05/09/2022 6798
6707 05/09/2022 16995
Work Name: ಕೋಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಾಶಾನ ಆಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/LD/93393042892315396)
12649 17/03/2023 618
12649 17/03/2023 7416
12650 17/03/2023 1854
12650 17/03/2023 7416
12651 17/03/2023 4635
Work Name: ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಉಳ್ಳುಕುಂಟೆ ಕೆರೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/RC/93393042892321100)
193 12/04/2022 23793
193 12/04/2022 10197
194 12/04/2022 13596
194 12/04/2022 6798
690 26/04/2022 20394
690 26/04/2022 13596
691 26/04/2022 20394
691 26/04/2022 13596
7591 15/09/2022 1854
7591 15/09/2022 618
Work Name: ಕಮ್ಮತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಓಣಿಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/RC/93393042892323331)
309 18/04/2022 10197
309 18/04/2022 23793
310 18/04/2022 13596
310 18/04/2022 3399
Work Name: ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ನಾಲಾಬಂಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002006/RC/93393042892354174)
12652 17/03/2023 3708
12652 17/03/2023 14832
12653 17/03/2023 5562
Work Name: RAMAGANAPARTHI GRAMADHA GADI BYERAGI RASTHE VAREGU RASTHE NIRMANA(1528002006/RC/93393042892362293)
5212 01/08/2022 20394
5212 01/08/2022 13596
5213 01/08/2022 16995
5213 01/08/2022 10197
8108 12/10/2022 6798
8108 12/10/2022 13596
Work Name: KAMMATHANAHALLI GRAMADHA CHOWDAMMA DEVASTHANAKKE OGUVA DHARIGE MORI MATTU RASTHE ABHIRUDHHI KAMAGARI(1528002006/RC/93393042892365475)
4334 16/07/2022 14832
4334 16/07/2022 9888
4335 16/07/2022 9888
4335 16/07/2022 12360
4966 28/07/2022 10197
4966 28/07/2022 23793
4967 28/07/2022 13596
4967 28/07/2022 16995
5531 13/08/2022 18540
5531 13/08/2022 12360
5532 13/08/2022 12360
5532 13/08/2022 15450
8103 12/10/2022 10197
8103 12/10/2022 23793
8104 12/10/2022 16995
8104 12/10/2022 13596
8887 02/11/2022 13596
8887 02/11/2022 20394
8888 02/11/2022 10197
8888 02/11/2022 16995
Work Name: ಬೊಮ್ಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/WC/93393042892417435)
311 18/04/2022 33990
Work Name: ಕೋಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/WC/93393042892423604)
209 12/04/2022 13596
209 12/04/2022 20394
210 12/04/2022 6798
210 12/04/2022 6798
Work Name: ಮರವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಮೋರಿವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/WC/93393042892424499)
6892 08/09/2022 3399
Work Name: ಇನಮಿಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/WC/93393042892429080)
1392 16/05/2022 5562
1392 16/05/2022 12978
1393 16/05/2022 3708
Work Name: ಕಾಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿಸ್ಟನ್ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/WC/93393042892433904)
4080 16/07/2022 3399
4080 16/07/2022 16995
4081 16/07/2022 13596
4081 16/07/2022 6798
Work Name: ಅಮಾನಿಪೂರ್ಣಸಾಗರಕೆರೆ ಸ.ನಂ.33 ರ ಕಾಲುವೆಗೆ ಮೇಲ್ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/WC/93393042892442400)
204 12/04/2022 13596
204 18/04/2022 13596
205 12/04/2022 3399
778 26/04/2022 15450
778 26/04/2022 15450
1401 16/05/2022 16995
1401 16/05/2022 16995
1402 16/05/2022 3399
1402 16/05/2022 13596
3064 17/06/2022 10197
3064 17/06/2022 23793
3065 17/06/2022 30591
3065 17/06/2022 3399
Work Name: ಇನಮಿಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/WC/93393042892444578)
195 12/04/2022 30591
195 12/04/2022 3399
196 12/04/2022 30591
196 12/04/2022 3399
693 26/04/2022 30591
693 26/04/2022 3399
694 26/04/2022 27192
694 26/04/2022 3399
2303 08/06/2022 30591
2303 08/06/2022 3399
2304 08/06/2022 10197
6478 05/09/2022 6798
6478 05/09/2022 23793
6479 05/09/2022 3399
7396 13/09/2022 1854
7396 13/09/2022 309
7489 13/09/2022 1854
8499 20/10/2022 6180
8499 20/10/2022 24720
8501 20/10/2022 6180
8501 20/10/2022 6180
Work Name: ಕೋಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/WC/93393042892444710)
275 18/04/2022 27192
275 18/04/2022 6798
276 18/04/2022 20394
276 18/04/2022 10197
Work Name: ಇನಮಿಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/WC/93393042892445245)
861 05/05/2022 27192
861 05/05/2022 6798
862 05/05/2022 13596
862 05/05/2022 13596
Work Name: ಇನಮಿಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/WC/93393042892446569)
2305 08/06/2022 30591
2305 08/06/2022 3399
2306 08/06/2022 16995
Work Name: ಇನಮಿಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/WC/93393042892446571)
863 05/05/2022 30591
863 05/05/2022 3399
864 05/05/2022 28119
1394 16/05/2022 3399
1394 16/05/2022 30591
1395 16/05/2022 27192
Work Name: ದಾಸರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/WC/93393042892446765)
865 05/05/2022 16995
865 05/05/2022 13596
Work Name: ಕಮ್ಮತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಚೌಡಮ್ಮನ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ(1528002006/WC/93393042892448932)
324 18/04/2022 10197
324 18/04/2022 16995
324 18/04/2022 6798
325 18/04/2022 13596
325 18/04/2022 20394
883 05/05/2022 10197
883 05/05/2022 23793
884 05/05/2022 13596
884 05/05/2022 20394
1397 16/05/2022 23793
1397 16/05/2022 10197
1398 16/05/2022 20394
1398 16/05/2022 13596
Work Name: RAMAGANAPARTHI GRAMADHA GANGAPPANA MANEINDHA MOTAPPA MANEVAREGU CHARANDI KAMAGARI(1528002006/WC/93393042892486967)
3066 17/06/2022 27810
3066 17/06/2022 3090
3067 17/06/2022 15450
3067 17/06/2022 15450
3068 17/06/2022 15450
3670 08/07/2022 16995
3670 08/07/2022 3399
3671 08/07/2022 13596
3671 08/07/2022 10197
3672 08/07/2022 13596
Work Name: ಕಾಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಘುಮಕ್ಕ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/WC/93393042892507645)
12869 31/03/2023 15450
12870 31/03/2023 3708
Work Name: ಕೋಡುರು ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002006/WC/93393042892539201)
12654 17/03/2023 24720
12655 17/03/2023 4944
12655 17/03/2023 14832
Sub Total Rs. 3799462
Grand Total Rs. 3799462
Expenditure In Lakhs For block :37.99
Report Completed
Excel View