Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHIKBALLAPUR
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : HOSAHUDYA
Work Name: ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/AV/93393042892299495)
648 25/04/2022 12360
648 25/04/2022 12360
649 25/04/2022 12360
649 25/04/2022 7416
1027 07/05/2022 7416
1027 07/05/2022 17304
1028 07/05/2022 12360
1028 07/05/2022 9888
1029 07/05/2022 9888
1029 07/05/2022 2472
Work Name: ಎಲೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿ ದನದ ಕೋಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042892497296)
333 15/04/2022 2472
333 15/04/2022 4635
3675 30/06/2022 9888
3675 30/06/2022 4944
Work Name: ಕೇಶವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಜಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 40/34 ರಲ್ಲಿ FP ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042892498096)
4216 08/07/2022 8961
Work Name: ಗಿಡ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿನರಸಿಂಹಯ್ಯ ರವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042892545700)
338 15/04/2022 4944
338 15/04/2022 2163
Work Name: ಜಾತವಾರ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಕೇಶವಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ Soak Pit ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042892558065)
113 08/04/2022 7107
113 08/04/2022 4944
Work Name: ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್‌ ಮುದ್ದಪ್ಪ ರವರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002017/IF/93393042892589190)
1030 07/05/2022 3708
1030 07/05/2022 4944
Work Name: ಎಲೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಾಪಣ್ಣ ರವರ ಕುರಿ ದನದ ಕೋಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042893072090)
2690 10/06/2022 4326
2690 10/06/2022 4326
3676 30/06/2022 4944
3676 30/06/2022 7416
Work Name: ಜಾತವಾರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಪೋತಲಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ TCB ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042893288268)
7309 15/09/2022 2163
7309 15/09/2022 8652
Work Name: ಹೆಣ್ಣೂರುಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಬೈರಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 62 ರಲ್ಲಿ FP ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042893591970)
1266 07/05/2022 8652
1266 07/05/2022 2163
1267 18/05/2022 8652
1267 18/05/2022 2163
Work Name: ಗಿಡ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಬುಡ್ಡಪ್ಪ ರವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದನದ ಕೋಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042893591990)
1031 07/05/2022 8652
2295 03/06/2022 9856
Work Name: ಹೆಣ್ಣೂರುಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಕರಗಪ್ಪ ರವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042893605165)
650 25/04/2022 8343
2296 03/06/2022 11124
Work Name: ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ದನದ ಕೋಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042893622406)
7310 15/09/2022 8652
Work Name: ಜಾತವಾರ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ ಓಬಳಪ್ಪ ರವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದನದ ಕೋಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042893694574)
543 25/04/2022 7416
3677 30/06/2022 7416
Work Name: ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ರವೀಂದ್ರ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ರವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದನದ ಕೋಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾ(1528002017/IF/93393042893696225)
1032 07/05/2022 6180
1032 07/05/2022 2472
2297 03/06/2022 6489
2297 03/06/2022 4017
Work Name: ಗಿಡ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಬುಡ್ಡರೆಡ್ಡಿ ರವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042893744006)
4215 08/07/2022 7416
Work Name: 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಮಿದಿ ನಾಗವೇಣಿ ಕೋಂ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಹೆಚ್‌ ಎಸ್ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042893828398)
4822 26/07/2022 2472
4822 26/07/2022 4944
5374 03/08/2022 2163
5374 03/08/2022 4326
7311 15/09/2022 2163
7311 15/09/2022 2163
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ತಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕಗುರ್ರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042893828433)
3430 22/06/2022 4326
3678 30/06/2022 4944
4217 08/07/2022 4944
4823 26/07/2022 4944
5375 03/08/2022 4326
9605 08/11/2022 309
9919 30/11/2022 2163
Work Name: ಹೆಣ್ಣೂರುಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ರವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ (1528002017/IF/93393042893839108)
4622 18/07/2022 4326
4622 18/07/2022 4326
Work Name: ಹೆಣ್ಣೂರುಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಮುನಿಹಮುಮಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಕೋಡಿಗಪ್ಪ ರವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದನದ ಕೋಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042893854494)
4624 18/07/2022 2163
4624 18/07/2022 6489
Work Name: ಹೆಣ್ಣೂರುಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್‌ ಕೋಡಿಗಪ್ಪ ರವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದನದ ಕೋಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042893854553)
4625 18/07/2022 4326
4625 18/07/2022 4326
Work Name: ಹೆಣ್ಣೂರುಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ರವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042893854586)
5378 03/08/2022 4944
5378 03/08/2022 2163
Work Name: ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬರೀಶ್‌ ಬಿನ್‌ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ರವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೋಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042893854665)
4218 08/07/2022 8961
Work Name: ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ರವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೋಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042893854693)
4219 08/07/2022 4017
4219 08/07/2022 4944
Work Name: ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಾವತಿ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ರವರ ಡಾ ಬಿ ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042893863877)
3431 22/06/2022 4326
3679 30/06/2022 4944
4220 08/07/2022 4944
5379 03/08/2022 4326
7312 15/09/2022 4326
9606 08/11/2022 618
9922 30/11/2022 2163
Work Name: ಕೇಶವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಲೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋನಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042893863972)
3680 30/06/2022 4944
4221 08/07/2022 7416
12803 16/03/2023 4326
Work Name: BSA ಜಾತವಾರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಾಮಿಧ ಬೇಗಂ ಕೋಂ ನೂರುಲ್ಲಾ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042893911316)
6221 23/08/2022 4944
7313 15/09/2022 4326
9610 08/11/2022 618
9925 30/11/2022 4326
10345 09/12/2022 4326
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ BSA ಕೇಶವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತ ವಿ ಕೋಂ ಕನಕೇಶವ ಕೆ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042893933759)
4826 26/07/2022 2472
5372 03/08/2022 4326
6226 23/08/2022 4944
7314 15/09/2022 4326
9607 08/11/2022 618
9926 30/11/2022 4326
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ BSA ಕೇಶವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042893933827)
6232 23/08/2022 2472
7315 15/09/2022 2163
9608 08/11/2022 309
9929 30/11/2022 2163
10347 09/12/2022 2163
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ DBRA ಕೇಶವಾರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042893939852)
6243 23/08/2022 2472
6243 23/08/2022 2472
7316 15/09/2022 2163
7316 15/09/2022 2163
10348 09/12/2022 4326
12804 16/03/2023 4326
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ BSA ಜಾತವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಾವತಿ ಕೋಂ ಮುನಿರಾಜು ವಿ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042893972796)
6238 23/08/2022 4944
7317 15/09/2022 4326
9930 30/11/2022 4326
12809 07/03/2023 618
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ DBA ಗಿಡ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಜಣ್ಣ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042893989434)
12805 16/03/2023 2163
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ DBRA ಜಾತವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾವರ್ತಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042893989499)
12806 16/03/2023 2163
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ BSA ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅರುಣಶ್ರೀ ಕೋ ಎಲ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042894012750)
6237 23/08/2022 4944
7318 15/09/2022 4326
9928 30/11/2022 4326
10349 09/12/2022 4326
Work Name: ಕೇಶವಾರ ಗ್ರಾಮದ ರಕ್ಷಿತ ಕೆ ಎಂ ಕೋಂ ಕೆ ಸಿ ಮುರಳಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042894032954)
7578 15/09/2022 100
Work Name: ಕೇಶವಾರ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ ಮುನಿಶಾಮಿನಾಯಕ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042894032999)
7579 15/09/2022 100
Work Name: ಕೇಶವಾರ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಕೋಂ ಬಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042894033037)
7580 15/09/2022 100
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ BSA ಕೇಶವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಮುನೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/IF/93393042894222264)
12807 16/03/2023 4326
Work Name: ಜಾತವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಾಶನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/LD/93393042892263481)
1260 07/05/2022 8652
1260 07/05/2022 12978
1261 07/05/2022 21630
1262 07/05/2022 10815
1262 07/05/2022 4326
1263 18/05/2022 8652
1263 18/05/2022 12978
1264 18/05/2022 21630
1265 18/05/2022 10815
1265 18/05/2022 6489
2691 10/06/2022 15141
2691 10/06/2022 6489
2692 10/06/2022 4326
2692 10/06/2022 2163
4222 08/07/2022 17304
4222 08/07/2022 7416
4223 08/07/2022 19776
4223 08/07/2022 4944
4224 08/07/2022 17304
4224 08/07/2022 7416
4225 08/07/2022 14832
4225 08/07/2022 9888
4226 08/07/2022 7416
4226 08/07/2022 17304
4227 08/07/2022 2472
4227 08/07/2022 22248
4228 08/07/2022 14832
4228 08/07/2022 9888
4229 08/07/2022 4944
Work Name: ಗಿಡ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/LD/93393042892273456)
2694 10/06/2022 2163
2694 10/06/2022 19467
2695 10/06/2022 12978
2695 10/06/2022 8652
2696 10/06/2022 8652
2696 10/06/2022 12978
2697 10/06/2022 10815
5366 03/08/2022 2472
5366 03/08/2022 22248
5367 03/08/2022 12360
5367 03/08/2022 9888
5368 03/08/2022 12360
5368 03/08/2022 12360
5369 03/08/2022 12360
6976 29/08/2022 300
6976 29/08/2022 700
6977 29/08/2022 300
6977 29/08/2022 600
7304 15/09/2022 15141
7389 24/09/2022 19467
7389 24/09/2022 2163
7390 24/09/2022 8652
7390 24/09/2022 12978
7391 24/09/2022 4326
Work Name: ಗಿಡ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/LD/93393042892273489)
1257 07/05/2022 6489
1257 07/05/2022 15141
1258 07/05/2022 4326
1258 07/05/2022 17304
1259 07/05/2022 2163
3424 22/06/2022 2163
3424 22/06/2022 19467
3425 22/06/2022 2163
3425 22/06/2022 19467
3426 22/06/2022 12978
3426 22/06/2022 8652
3427 22/06/2022 10815
3427 22/06/2022 10815
3428 22/06/2022 8652
3428 22/06/2022 12978
3429 22/06/2022 6489
4357 18/07/2022 22248
4357 18/07/2022 2472
4358 18/07/2022 19776
4358 18/07/2022 4944
4359 18/07/2022 14832
4359 18/07/2022 9888
4360 18/07/2022 12360
4360 18/07/2022 4944
Work Name: ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/LD/93393042892290316)
2293 03/06/2022 17304
2293 03/06/2022 2163
2294 03/06/2022 4326
2294 03/06/2022 2163
2699 10/06/2022 19467
2699 10/06/2022 2163
2700 10/06/2022 2163
2700 10/06/2022 2163
3422 22/06/2022 19467
3422 22/06/2022 2163
3423 22/06/2022 8652
3423 22/06/2022 2163
5370 03/08/2022 19467
5370 03/08/2022 2163
5371 03/08/2022 6489
5371 03/08/2022 2163
6981 29/08/2022 100
6981 29/08/2022 300
Work Name: ಎಲೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಬೈರೇಗೌಡ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/RC/93393042892288831)
1033 07/05/2022 12360
1033 07/05/2022 12360
1034 07/05/2022 19776
Work Name: ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ನಂಜೇಗೌಡ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/RC/93393042892301137)
651 25/04/2022 7416
651 25/04/2022 17304
652 25/04/2022 4944
652 25/04/2022 19776
653 25/04/2022 9888
653 25/04/2022 14832
654 25/04/2022 4944
654 25/04/2022 12360
Work Name: ತಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾತವಾರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/RC/93393042892305863)
4626 18/07/2022 12360
6979 29/08/2022 200
6979 29/08/2022 800
6980 29/08/2022 100
6980 29/08/2022 700
7305 15/09/2022 7416
7305 15/09/2022 17304
7306 15/09/2022 12360
7306 15/09/2022 12360
7307 15/09/2022 9888
7307 15/09/2022 14832
7308 15/09/2022 19776
7581 15/09/2022 600
7581 15/09/2022 200
9917 30/11/2022 8652
9917 30/11/2022 12978
9918 30/11/2022 10815
9918 30/11/2022 8652
10350 09/12/2022 17304
10350 09/12/2022 2163
10351 09/12/2022 2163
10351 09/12/2022 2163
Work Name: ಎಲೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಂಕೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/RC/93393042892328724)
655 25/04/2022 14832
655 25/04/2022 7416
656 25/04/2022 2472
656 25/04/2022 17304
1042 07/05/2022 7416
1042 07/05/2022 17304
1043 07/05/2022 2472
1043 07/05/2022 14832
Work Name: ತಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/RC/93393042892339995)
114 08/04/2022 4944
114 08/04/2022 19776
115 08/04/2022 22248
115 08/04/2022 2472
116 08/04/2022 14832
2701 10/06/2022 8652
2701 10/06/2022 12978
2702 10/06/2022 21630
2703 10/06/2022 8652
3681 30/06/2022 9888
3681 30/06/2022 13287
3682 30/06/2022 24720
3683 30/06/2022 9888
Work Name: ಹೆಣ್ಣೂರುಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/RC/93393042892348723)
345 15/04/2022 2472
345 15/04/2022 22248
346 15/04/2022 17304
346 15/04/2022 7416
347 15/04/2022 14832
347 15/04/2022 4944
348 15/04/2022 12360
348 15/04/2022 12360
349 15/04/2022 12360
Work Name: ನೆಲಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋರಿ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/WC/93393042892378170)
352 15/04/2022 17304
352 15/04/2022 7416
353 15/04/2022 19776
353 15/04/2022 4944
354 15/04/2022 19776
354 15/04/2022 4944
355 15/04/2022 12360
355 15/04/2022 7416
356 15/04/2022 12360
356 15/04/2022 12360
357 15/04/2022 7416
357 15/04/2022 12360
Work Name: ತಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಚಾರಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/WC/93393042892390504)
360 15/04/2022 17304
360 15/04/2022 7416
361 15/04/2022 17304
361 15/04/2022 7416
362 15/04/2022 14832
362 15/04/2022 9888
363 15/04/2022 4944
363 15/04/2022 2472
Work Name: ಕೇಶವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಪ್ಪನ ತೋಟದಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/WC/93393042892441702)
109 08/04/2022 9888
109 08/04/2022 9888
110 08/04/2022 17304
110 08/04/2022 7416
111 08/04/2022 17304
111 08/04/2022 7416
112 08/04/2022 4944
112 08/04/2022 7416
Work Name: ಕೇಶವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಳ್ಳಪ್ಪನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾಣದ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/WC/93393042892441714)
657 25/04/2022 2163
657 25/04/2022 19467
658 25/04/2022 10815
658 25/04/2022 8652
659 25/04/2022 4326
659 25/04/2022 15141
2002 24/05/2022 8652
2002 24/05/2022 12978
2003 24/05/2022 6489
2003 24/05/2022 6489
Work Name: ಗಿಡ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೈ ಎನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ತಡೆ ಗೊಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/WC/93393042892442932)
119 08/04/2022 14832
119 08/04/2022 9888
120 08/04/2022 7416
120 08/04/2022 17304
Work Name: ಹೆಣ್ಣೂರುಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೇಶವಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕಣದ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/WC/93393042892445058)
366 15/04/2022 2472
366 15/04/2022 19776
367 15/04/2022 9888
367 15/04/2022 12360
368 15/04/2022 17304
368 15/04/2022 7416
369 15/04/2022 2472
369 15/04/2022 22248
370 15/04/2022 9888
Work Name: ಕೇಶವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮೋರಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ರವರ ತೋಟ್ಟದ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/WC/93393042892445066)
8629 21/10/2022 12360
8629 21/10/2022 12360
8630 21/10/2022 7416
8630 21/10/2022 17304
8631 21/10/2022 24720
8632 21/10/2022 7416
8632 21/10/2022 2472
9664 21/11/2022 10815
9664 21/11/2022 10815
9665 21/11/2022 8652
9665 21/11/2022 12978
9666 21/11/2022 10815
9666 21/11/2022 2163
9915 23/11/2022 800
9915 23/11/2022 100
9916 23/11/2022 100
9916 23/11/2022 100
10352 09/12/2022 19467
10352 09/12/2022 2163
10353 09/12/2022 21630
10354 09/12/2022 4326
Work Name: ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ಬೈರಪ್ಪನ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/WC/93393042892446962)
371 15/04/2022 2472
371 15/04/2022 22248
372 15/04/2022 24720
373 15/04/2022 7416
660 25/04/2022 22248
660 25/04/2022 2472
661 25/04/2022 24720
662 25/04/2022 4944
1542 18/05/2022 12978
1542 18/05/2022 8652
1543 18/05/2022 17304
1543 18/05/2022 2163
2144 03/06/2022 6489
2144 03/06/2022 10815
Work Name: ಕೇಶವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಗೂರು ನಂಜಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಚನ್ನರಾಯಪ್ಪನ ತೋಟ್ಟದ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/WC/93393042892446963)
122 08/04/2022 12360
122 08/04/2022 7416
123 08/04/2022 4944
123 08/04/2022 19776
124 08/04/2022 17304
124 08/04/2022 4944
125 08/04/2022 12360
125 08/04/2022 2472
Work Name: ತಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/WC/93393042892446964)
666 25/04/2022 15141
666 25/04/2022 6489
667 25/04/2022 12978
667 25/04/2022 8652
668 25/04/2022 15141
668 25/04/2022 4326
2705 10/06/2022 10815
2705 10/06/2022 10815
2706 10/06/2022 15141
2706 10/06/2022 6489
2707 10/06/2022 6489
2707 10/06/2022 6489
3684 30/06/2022 14832
3684 30/06/2022 9888
3685 30/06/2022 14832
3685 30/06/2022 9888
3686 30/06/2022 17304
3686 30/06/2022 7416
Work Name: ಜಾತವಾರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ತೋಟದಿಂದ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/WC/93393042892448612)
1035 07/05/2022 9888
1035 07/05/2022 14832
1036 07/05/2022 9888
1036 07/05/2022 4944
Work Name: ಜಾತವಾರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬುಡ್ಡಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಅಶ್ವಥಕಟ್ಟೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/WC/93393042892448618)
4631 18/07/2022 4944
Work Name: ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಬೈರಪ್ಪನ ತೋಟ್ಟದಿಂದ ಆನಂದ್‌ ತೋಟ್ಟದ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002017/WC/93393042892450089)
378 15/04/2022 14832
378 15/04/2022 9888
379 15/04/2022 22248
379 15/04/2022 2472
380 15/04/2022 2472
380 15/04/2022 2472
663 25/04/2022 9888
663 25/04/2022 14832
664 25/04/2022 2472
664 25/04/2022 22248
665 25/04/2022 2472
665 25/04/2022 2472
1544 18/05/2022 8652
1544 18/05/2022 12978
1545 18/05/2022 12978
1545 18/05/2022 2163
2145 03/06/2022 8652
2145 03/06/2022 12978
2146 03/06/2022 10815
2146 03/06/2022 2163
3687 30/06/2022 12360
3687 30/06/2022 12051
3688 30/06/2022 7107
3688 30/06/2022 17304
3689 30/06/2022 22248
3689 30/06/2022 2472
3690 30/06/2022 14832
3690 30/06/2022 9888
Sub Total Rs. 3645670
Grand Total Rs. 3645670
Expenditure In Lakhs For block :36.46
Report Completed
Excel View