Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHIKBALLAPUR
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : DODDAMARALI
Work Name: ಬೀಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/AV/93393042892302300)
8591 28/10/2022 41715
8592 28/10/2022 18540
9825 05/12/2022 45423
Work Name: ಕೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/AV/93393042892302567)
2185 31/05/2022 14832
2185 31/05/2022 9888
2186 31/05/2022 22248
2758 10/06/2022 9888
2758 10/06/2022 14832
2759 10/06/2022 22248
Work Name: ಕೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/AV/93393042892302568)
2387 03/06/2022 17304
2387 03/06/2022 7416
2388 03/06/2022 22248
3034 16/06/2022 7416
3034 16/06/2022 9888
3035 16/06/2022 22248
Work Name: ಚದಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002019/DP/93393042892313362)
6171 30/08/2022 37080
6172 30/08/2022 37080
Work Name: ಚದಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/DP/93393042892323886)
5535 10/08/2022 7416
5535 10/08/2022 16995
8599 14/10/2022 2472
8599 14/10/2022 618
Work Name: ದೊಡ್ಡಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರ(1528002019/FP/93393042892293829)
5504 10/08/2022 12360
5504 10/08/2022 12360
5505 10/08/2022 4944
Work Name: AJC ದೊಡ್ಡಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ತೋಟದಿಂದ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002019/IC/93393042892283688)
11648 30/01/2023 8034
11648 30/01/2023 32136
11649 30/01/2023 16068
11649 30/01/2023 24102
11650 30/01/2023 4017
11650 30/01/2023 16068
12671 20/03/2023 7416
12671 20/03/2023 29664
12672 20/03/2023 3708
12672 20/03/2023 33372
12673 20/03/2023 3708
12673 20/03/2023 14832
Work Name: AJC ದೊಡ್ಡಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002019/IC/93393042892283689)
11652 30/01/2023 8034
11652 30/01/2023 32136
11653 30/01/2023 24102
11653 30/01/2023 16068
11654 30/01/2023 4017
11654 30/01/2023 16068
12674 20/03/2023 7416
12674 20/03/2023 29664
12675 20/03/2023 37080
12676 20/03/2023 18540
Work Name: ಡಿ.ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮಾರಪ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042892569756)
5508 18/08/2022 9270
Work Name: ಚದಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002019/IF/93393042893040697)
1243 06/05/2022 12360
1243 06/05/2022 4944
Work Name: ಮತ್ಯ್ಸಾಶ್ರಯ -12 ಬೀಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿವೀರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1528002019/IF/93393042893466266)
3394 23/06/2022 4326
3394 23/06/2022 4326
Work Name: ಯಲುವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ಕಾಮಗ(1528002019/IF/93393042893718721)
1774 20/05/2022 7416
Work Name: ದೊಡ್ಡಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತ ಕೋಂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042893792551)
8122 14/10/2022 4326
8122 14/10/2022 4635
Work Name: ಬೀಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042894033423)
6595 03/09/2022 1854
Work Name: ಬೀಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042894033499)
6597 03/09/2022 1854
Work Name: ದೊಡ್ಡಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042894034978)
9612 21/11/2022 2163
Work Name: ದೊಡ್ಡಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ರವರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042894035020)
6598 03/09/2022 1854
10580 12/12/2022 1236
Work Name: ಚದಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ರವರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042894035960)
6601 03/09/2022 1854
Work Name: ಬೀಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಿವಾಕರ್ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಗೌಡ ಬಿ.ಜಿ ರವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042894036008)
6602 03/09/2022 1854
Work Name: ಚದಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002019/IF/93393042894036127)
6969 08/09/2022 1854
Work Name: ದೊಡ್ಡಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042894036133)
6604 03/09/2022 1854
Work Name: ದೊಡ್ಡಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಸಿ ಬಿನ್ ಚನ್ನೇಗೌಡ ರವರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042894036166)
6606 03/09/2022 1854
Work Name: ದೊಡ್ಡಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ರವರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042894036194)
6607 03/09/2022 1854
Work Name: ಬೀಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042894036235)
6609 03/09/2022 1854
Work Name: ಬೀಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042894036299)
6610 03/09/2022 1854
Work Name: ಬೀಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042894036326)
6611 03/09/2022 1854
Work Name: ಡಿ.ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002019/IF/93393042894036399)
6612 03/09/2022 1854
Work Name: ದೇವಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭ ಬಿನ್ ಮುನಿದೊಡ್ಡಪ್ಪ ರವರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042894036468)
6739 03/09/2022 1854
Work Name: ದೇವಿಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಚಿನ್ನಪ್ಪ ರವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042894036489)
9619 21/11/2022 2163
Work Name: ಬೀಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಜು ರವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042894036683)
9609 21/11/2022 2163
Work Name: ಕೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042894036720)
6971 08/09/2022 1854
Work Name: ಯಲುವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಬಚ್ಚಪ್ಪ ರವರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042894036740)
6737 03/09/2022 1854
Work Name: ಯಲುವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ D/O ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042894036768)
8965 28/10/2022 1545
9683 10/11/2022 309
10582 12/12/2022 1236
Work Name: ಡಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೂರ್ತಿ ಹೆಚ್.ಪಿ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಪೂಜಪ್ಪ ರವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042894036779)
6978 20/09/2022 2472
Work Name: ಬೀಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042894036793)
6738 03/09/2022 1854
Work Name: ದೊಡ್ಡಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರತ್ನ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042894137601)
8966 28/10/2022 1545
9684 10/11/2022 309
10583 12/12/2022 1236
Work Name: ಯಲುವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಸಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ರವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042894137701)
8967 28/10/2022 1545
9685 10/11/2022 309
10581 12/12/2022 1236
Work Name: ದೊಡ್ಡಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042894219167)
10213 09/12/2022 2163
Work Name: ದೊಡ್ಡಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪವಿತ್ರ ಕೋಂ ದರ್ಮೆಶ್ ರವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042894219263)
10214 09/12/2022 2163
Work Name: ದೊಡ್ಡಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042894219284)
10215 09/12/2022 2163
Work Name: ಯಲುವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರೀಶ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಎಸ್.ಸಿ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/IF/93393042894314275)
12677 20/03/2023 23175
Work Name: ದೇವಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/LD/93393042892261422)
217 12/04/2022 4944
217 12/04/2022 19776
218 12/04/2022 7416
Work Name: ದೊಡ್ಡಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮನೆಯಿಂದ ಜಯರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/RC/93393042892330467)
1255 09/05/2022 12360
1255 09/05/2022 12360
1256 09/05/2022 12360
1256 09/05/2022 2472
1826 20/05/2022 12360
1826 20/05/2022 12360
1827 20/05/2022 12360
1827 20/05/2022 2472
Work Name: ಡಿ.ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುನೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002019/RC/93393042892348309)
1289 09/05/2022 4944
1289 09/05/2022 19776
1828 20/05/2022 9888
1828 20/05/2022 14832
1829 20/05/2022 4944
Work Name: ಡಿ.ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002019/RC/93393042892348311)
3408 23/06/2022 9888
3408 23/06/2022 14832
3409 23/06/2022 12360
3409 23/06/2022 9888
Work Name: ಚದಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/RC/93393042892354239)
1161 06/05/2022 9888
1161 06/05/2022 7416
2776 10/06/2022 12360
2776 10/06/2022 12360
2777 10/06/2022 4944
5498 10/08/2022 4944
5498 10/08/2022 12360
Work Name: ಡಿ.ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ವಿ ಮುನೇಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ ಕಡೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002019/RC/93393042892355499)
1290 09/05/2022 9888
1290 09/05/2022 14832
1830 20/05/2022 14832
1830 20/05/2022 9888
1831 20/05/2022 12360
Work Name: ದೊಡ್ಡಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೂ ಮಣ್ಣು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/RC/93393042892374548)
5499 10/08/2022 927
5499 10/08/2022 17304
5500 10/08/2022 2472
5500 10/08/2022 2472
Work Name: ಗವಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002019/WC/93393042892360934)
1251 06/05/2022 14832
1251 06/05/2022 9888
1252 06/05/2022 19776
1252 06/05/2022 2472
1699 20/05/2022 22248
1699 20/05/2022 2472
1700 20/05/2022 17304
1700 20/05/2022 4944
2167 31/05/2022 19776
2167 31/05/2022 4944
2168 31/05/2022 7416
2168 31/05/2022 12360
2762 10/06/2022 17304
2762 10/06/2022 4944
2763 10/06/2022 7416
2763 10/06/2022 2472
Work Name: ಗವಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಿಂದ ವಿ ವರದರಾಜು ರವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002019/WC/93393042892360997)
611 27/04/2022 4944
611 27/04/2022 19776
612 27/04/2022 2472
612 27/04/2022 19776
1244 06/05/2022 19776
1244 06/05/2022 4944
1245 06/05/2022 19776
1245 06/05/2022 2472
1703 20/05/2022 14832
1703 20/05/2022 9888
1704 20/05/2022 7416
1704 20/05/2022 14832
2165 31/05/2022 9888
2165 31/05/2022 14832
2166 31/05/2022 9888
2166 31/05/2022 12360
2768 10/06/2022 12360
2768 10/06/2022 12360
2769 10/06/2022 14832
2769 10/06/2022 7416
Work Name: ದೇವಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬುಳ್ಳಯ್ಯ ನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗೌರಮ್ಮ ನವರ ಮನೆತನಕ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/WC/93393042892387505)
220 12/04/2022 4944
220 12/04/2022 19776
221 12/04/2022 2472
221 12/04/2022 2472
Work Name: ಚದಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ರವರ ತೋಟದಿಂದ ಶ್ರೀಧರ್ ಮೂರ್ತಿ ರವರ ತೋಟದವರೆಗೂ ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002019/WC/93393042892399764)
1159 06/05/2022 12360
1159 06/05/2022 12360
1160 06/05/2022 19776
1160 06/05/2022 2472
1705 20/05/2022 12360
1705 20/05/2022 12360
1706 20/05/2022 19776
1706 20/05/2022 2472
2316 31/05/2022 19776
2316 31/05/2022 4944
2317 31/05/2022 17304
2317 31/05/2022 4944
Work Name: ದೇವಿಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗಕ್ಕೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/WC/93393042892427929)
1291 09/05/2022 17304
1291 09/05/2022 7416
1292 09/05/2022 14832
1292 09/05/2022 7416
1832 20/05/2022 17304
1832 20/05/2022 7416
1833 20/05/2022 9888
1833 20/05/2022 12360
Work Name: ಗವಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿಂದ ವಿ ವರದರಾಜು ರವರ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/WC/93393042892450192)
613 27/04/2022 14832
613 27/04/2022 9888
614 27/04/2022 19776
614 27/04/2022 2472
Work Name: ಚದಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/WC/93393042892454498)
51 12/04/2022 2472
51 12/04/2022 19776
2314 31/05/2022 7416
2314 31/05/2022 17304
2315 31/05/2022 9888
2315 31/05/2022 12360
Work Name: ಕೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಮ್ಮ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/WC/93393042892462884)
1253 09/05/2022 12360
1253 09/05/2022 12360
1254 09/05/2022 17304
1254 09/05/2022 4944
1697 20/05/2022 12360
1697 20/05/2022 12360
1698 20/05/2022 17304
1698 20/05/2022 4944
2318 31/05/2022 17304
2318 31/05/2022 7416
2319 31/05/2022 19776
2319 31/05/2022 2472
Work Name: ಡಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ತೋಟದಿಂದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ತೋಟದವರೆಗೂ ನೀರು ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/WC/93393042892463915)
1247 06/05/2022 12360
1247 06/05/2022 9888
1701 20/05/2022 24720
1702 20/05/2022 9888
1702 20/05/2022 12360
2175 31/05/2022 24720
2176 31/05/2022 4944
2176 31/05/2022 17304
2765 10/06/2022 14832
2765 10/06/2022 9888
2766 10/06/2022 14832
2766 10/06/2022 7416
Work Name: ಡಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಶ್.ಹೆಚ್.ಎಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಲಾರ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೂ ನೀರು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/WC/93393042892463939)
3410 23/06/2022 22248
3410 23/06/2022 2472
3411 23/06/2022 22248
4023 12/07/2022 7416
4023 12/07/2022 17304
4024 12/07/2022 19776
4024 12/07/2022 2472
5176 29/07/2022 17304
5176 29/07/2022 4944
5177 29/07/2022 9888
5177 29/07/2022 9888
Work Name: ಬೀಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ NH-7 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರುವರಾಜ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/WC/93393042892472874)
3183 18/06/2022 14832
3183 18/06/2022 9888
3184 18/06/2022 12360
3184 18/06/2022 9888
Work Name: ದೊಡ್ಡಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಮೂರ್ತಿ ತೋಟದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಯ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ರವರ ತೋಟದವರೆಗೂ ನೀರು ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/WC/93393042892474113)
2187 31/05/2022 19776
2187 31/05/2022 4944
2188 31/05/2022 9888
2188 31/05/2022 12360
2756 10/06/2022 19776
2756 10/06/2022 4944
2757 10/06/2022 7416
2757 10/06/2022 9888
Work Name: ದೊಡ್ಡಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಚ್ಚಪ್ಪ ರವರ ಆನಂದ್ ತೋಟದಿಂದ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಮೂರ್ತಿ ರವರ ತೋಟದವರೆಗೂ ನೀರು ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/WC/93393042892474481)
2189 31/05/2022 4944
2189 31/05/2022 19776
2190 31/05/2022 12360
2190 31/05/2022 9888
2760 10/06/2022 2472
2760 10/06/2022 17304
2761 10/06/2022 12360
2761 10/06/2022 9888
Work Name: ಕೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಿನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/WC/93393042892489461)
5174 29/07/2022 9888
5174 29/07/2022 14832
5175 29/07/2022 7416
5175 29/07/2022 9888
5537 18/08/2022 9270
5537 18/08/2022 18231
6973 20/09/2022 13905
6973 20/09/2022 9270
Work Name: ಕೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ತೋಟದಿಂದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ರವರ ತೋಟದವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002019/WC/93393042892489464)
4573 15/07/2022 7416
4573 15/07/2022 17304
4574 15/07/2022 19776
4574 15/07/2022 2472
6974 20/09/2022 41715
6974 20/09/2022 4635
6975 20/09/2022 13905
Work Name: AJC ಚದಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಢಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002019/WC/93393042892492247)
3704 01/07/2022 12360
3704 01/07/2022 12360
3705 01/07/2022 22248
4427 15/07/2022 17304
4427 15/07/2022 7416
4428 15/07/2022 22248
Work Name: AJC ಚದಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಢಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002019/WC/93393042892492256)
3700 01/07/2022 9888
3700 01/07/2022 14832
3701 01/07/2022 17304
3701 01/07/2022 7416
3702 01/07/2022 24720
3703 01/07/2022 12360
3703 01/07/2022 7416
Work Name: AJC ದೊಡ್ಡಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡೇಗೌಡ ತೋಟದಿಂದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರವರ ತೋಟದ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002019/WC/93393042892492279)
3999 12/07/2022 14832
3999 12/07/2022 7416
4000 12/07/2022 12360
4000 12/07/2022 9888
5501 16/08/2022 27810
5501 16/08/2022 18540
5502 16/08/2022 4635
5502 16/08/2022 8343
Work Name: AJC ದೊಡ್ಡಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೇಔಟ್ ನಿಂದ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002019/WC/93393042892492290)
3698 01/07/2022 4944
3698 01/07/2022 14832
3699 01/07/2022 7416
3699 01/07/2022 14832
4431 15/07/2022 12360
4431 15/07/2022 12360
4432 15/07/2022 14832
4432 15/07/2022 7416
5497 16/08/2022 4017
Sub Total Rs. 3333492
Grand Total Rs. 3333492
Expenditure In Lakhs For block :33.33
Report Completed
Excel View