Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHIKBALLAPUR
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : NANDI
Work Name: ಸುಲ್ತಾನ್ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/AV/93393042892262584)
1722 21/05/2022 17304
1722 21/05/2022 7416
1723 21/05/2022 4944
1723 21/05/2022 4944
1729 21/05/2022 9888
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/AV/93393042892291120)
8525 10/10/2022 309
8740 21/10/2022 4326
8740 21/10/2022 6489
8740 21/10/2022 4326
9124 10/11/2022 22248
9124 10/11/2022 2472
9125 10/11/2022 12360
9125 10/11/2022 9888
9812 25/11/2022 19776
9812 25/11/2022 2472
9813 25/11/2022 2163
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/AV/93393042892297625)
597 22/04/2022 7416
597 22/04/2022 14832
598 22/04/2022 2472
598 22/04/2022 22248
599 22/04/2022 2472
599 22/04/2022 4944
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗೋದಾಮು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/AV/93393042892308898)
10216 08/12/2022 24720
10217 08/12/2022 2472
10855 17/12/2022 24720
10856 17/12/2022 2472
11092 28/12/2022 22248
12834 21/03/2023 22248
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/DP/93393042892331019)
6335 05/09/2022 19776
6335 05/09/2022 19776
7985 28/09/2022 618
8123 21/10/2022 19158
8123 21/10/2022 4944
9913 30/11/2022 14832
9913 30/11/2022 7416
9914 30/11/2022 7416
9914 30/11/2022 7416
10315 12/12/2022 17304
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/DP/93393042892348653)
10244 12/12/2022 2472
10244 12/12/2022 19776
10858 17/12/2022 19776
10858 17/12/2022 2472
Work Name: ಸಿಂಗಾಟಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/FP/93393042892297341)
11632 17/01/2023 3090
11632 17/01/2023 12360
11633 17/01/2023 3090
12835 21/03/2023 22248
12836 21/03/2023 17304
Work Name: ಸುಲ್ತಾನ್ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕೊಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರು ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002021/IF/93393042892557427)
11406 17/01/2023 4944
11406 17/01/2023 4944
Work Name: ಸುಲ್ತಾನ್ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೊಂ ಕೆ ನಾಗರಾಜು ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ Soak Pit ಕಾಮಗಾರಿ (1528002021/IF/93393042892591886)
3696 05/07/2022 4944
3696 05/07/2022 6489
Work Name: ಸುಲ್ತಾನ್ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಲ ಹೆಚ್ ಕೊಂ ಎನ್ ಮುನಿರಾಜು ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ (1528002021/IF/93393042893424651)
475 15/04/2022 5871
475 15/04/2022 8034
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಳಸಮ್ಮ ಕೊಂ ಪಿಳ್ಳಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/IF/93393042893480712)
9599 18/11/2022 3399
9600 25/11/2022 927
Work Name: ಬೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ SOAK PIT ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/IF/93393042893625706)
5533 10/08/2022 3090
5533 10/08/2022 1545
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಲೀತಮ್ಮ ಕೊಂ ಮುನೇಗೌಡ ರವರ SOAK PIT (1528002021/IF/93393042893717102)
981 01/05/2022 6489
981 01/05/2022 7416
Work Name: ಸುಲ್ತಾನ್ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಿಕಾ ಕೊಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ( ST) ರವರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/IF/93393042893755802)
1959 30/05/2022 7416
1959 30/05/2022 9888
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತಮ್ಮ ಕೊಂ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ರವರ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/IF/93393042893760744)
2653 13/06/2022 4326
2653 13/06/2022 4326
Work Name: ಮೊಡಕುಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಮ್ಮ ರವರ SOAK PIT(1528002021/IF/93393042893860931)
5261 04/08/2022 4944
Work Name: ಸುಲ್ತಾನ್ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಧಿಕ್ ಬಾನು ಕೊಂ ಮಹಬೂಬ್ ಪಾಷ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/IF/93393042894017635)
11407 17/01/2023 9888
Work Name: ಸುಲ್ತಾನ್ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002021/IF/93393042894033445)
7485 23/09/2022 2163
Work Name: ಸುಲ್ತಾನ್ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ರವರು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002021/IF/93393042894033645)
7730 06/10/2022 4326
Work Name: ಸುಲ್ತಾನ್ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ವಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002021/IF/93393042894034525)
9101 10/11/2022 4326
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಲ್ಪ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002021/IF/93393042894035198)
7726 06/10/2022 4326
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮ್ಯ ಕೊಂ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ನವರು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002021/IF/93393042894035240)
7116 08/09/2022 2163
7562 23/09/2022 2163
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಎನ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002021/IF/93393042894035281)
8747 04/11/2022 4326
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎನ್ ಶ್ವೇತ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ನವರು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002021/IF/93393042894035313)
6829 05/09/2022 2472
7563 23/09/2022 1545
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎನ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ನವರು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002021/IF/93393042894035378)
7566 06/10/2022 4326
Work Name: ಸಿಂಗಾಟಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ನವರು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002021/IF/93393042894035538)
7117 08/09/2022 2163
7564 23/09/2022 2163
Work Name: ಸಿಂಗಾಟಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಕೊಂ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ನವರು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002021/IF/93393042894035578)
7118 08/09/2022 2163
7565 23/09/2022 2163
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಮತ ಕೊಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಎನ್ ಆರ್ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/IF/93393042894091607)
9246 10/11/2022 3090
10052 03/12/2022 4944
10985 26/12/2022 4944
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಶಾಮಿ ಗೌಡ ರವರ ನೆನೆಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/IF/93393042894120602)
10175 12/12/2022 4944
Work Name: ಮೊಡಕುಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗಪ್ಪ (ಎಸ್ ಸಿ) ರವರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ (1528002021/IF/93393042894150409)
12589 04/03/2023 7416
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ ಕೊಂ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ರವರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/IF/93393042894158184)
11340 17/01/2023 3090
11341 17/01/2023 4326
11341 17/01/2023 17304
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ರವರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/IF/93393042894230383)
12681 16/03/2023 12360
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ದೀಪ ಕೊಂ ಎನ್ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ನೆನೆಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/IF/93393042894233927)
10963 26/12/2022 1236
10963 26/12/2022 4326
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೊಂ ನಾಗರಾಜು ರವರು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002021/IF/93393042894234295)
12590 04/03/2023 2163
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಸುಮಿತ್ರ ಕೊಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002021/IF/93393042894234383)
12591 04/03/2023 2472
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಎನ್ ಈ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002021/IF/93393042894234484)
12592 04/03/2023 4326
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಕೊಂ ಸಿದ್ದನಗಾವಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002021/IF/93393042894234879)
12593 04/03/2023 2472
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾನಕಿ ಕೊಂ ಚಂದ್ರಚಾರಿ ರವರು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002021/IF/93393042894234920)
12594 04/03/2023 4326
Work Name: ಬೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೊಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002021/IF/93393042894236346)
12596 04/03/2023 4326
Work Name: ಬೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಂಧು ಕೊಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002021/IF/93393042894236499)
12597 04/03/2023 4326
Work Name: ಸುಲ್ತಾನ್ ಪೇಟೆ ಸುಜಾತ ಕೊಂ ವೀರ ತಿಪ್ಪಾ ರವರು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002021/IF/93393042894241110)
11058 26/12/2022 4326
Work Name: ಸುಲ್ತಾನ್ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನವೀನ ಕೊಂ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ರವರು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002021/IF/93393042894241141)
11059 26/12/2022 2472
12604 04/03/2023 1854
Work Name: ಸುಲ್ತಾನ್ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ರವರು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002021/IF/93393042894241197)
11060 26/12/2022 2472
Work Name: ಸುಲ್ತಾನ್ ಪೇಟ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಆರ್ ಪ್ರೇಮಾವತಿ ಕೊಂ ಶಿವಶಂಕರ್ ಎಸ್ ಬಿ ರವರು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002021/IF/93393042894243670)
11061 26/12/2022 2472
Work Name: ಸುಲ್ತಾನ್ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭ ಕೊಂ ರಮೇಶ್ ರವರು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002021/IF/93393042894243692)
11062 26/12/2022 4326
Work Name: ಸುಲ್ತಾನ್ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೊಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಣ ರವರು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002021/IF/93393042894256561)
12601 04/03/2023 4326
Work Name: ಸುಲ್ತಾನ್ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಿ ಕೊಂ ಅಪ್ಪಯಣ್ಣ ರವರು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟದ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002021/IF/93393042894256756)
12602 04/03/2023 4326
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಮ್ಮ ಕೊಂ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ರವರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/IF/93393042894307579)
11408 17/01/2023 4326
11408 17/01/2023 24102
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/LD/93393042892274200)
400 15/04/2022 30591
401 15/04/2022 30591
402 15/04/2022 33990
403 15/04/2022 13596
403 15/04/2022 20394
404 15/04/2022 23793
404 15/04/2022 10197
405 15/04/2022 13596
405 15/04/2022 10197
406 15/04/2022 3399
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ನಿವೇಶನ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/LD/93393042892274202)
1720 21/05/2022 14832
1720 21/05/2022 7416
1721 21/05/2022 19776
1721 21/05/2022 2472
2525 13/06/2022 24720
2526 13/06/2022 17304
2526 13/06/2022 4635
3727 05/07/2022 4944
3727 05/07/2022 14832
3728 05/07/2022 4944
3728 05/07/2022 17304
5765 10/08/2022 2472
5765 10/08/2022 22248
6511 30/08/2022 22248
6512 30/08/2022 9888
6512 30/08/2022 12360
7481 23/09/2022 14832
7947 10/10/2022 22248
7947 10/10/2022 2472
8745 29/10/2022 22248
9062 10/11/2022 19776
9062 10/11/2022 4944
9063 10/11/2022 19776
9063 10/11/2022 2472
9814 25/11/2022 19776
9814 25/11/2022 4944
9815 25/11/2022 14832
10172 08/12/2022 4944
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಆವರಣ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/LD/93393042892275999)
993 01/05/2022 14832
993 01/05/2022 9888
994 01/05/2022 7416
Work Name: ಶಿಂಗಾಟಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/LD/93393042892280679)
1142 06/05/2022 22248
1142 06/05/2022 2472
1143 06/05/2022 2472
1143 06/05/2022 2472
2496 07/06/2022 12360
2496 07/06/2022 9888
2497 07/06/2022 14832
2497 07/06/2022 7416
3418 24/06/2022 17304
3418 24/06/2022 7416
3419 24/06/2022 14832
3419 24/06/2022 9888
3420 24/06/2022 19776
3420 24/06/2022 4944
3421 24/06/2022 14832
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಉದ್ಯಾನವನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/LD/93393042892292874)
1285 06/05/2022 927
1285 06/05/2022 927
1718 21/05/2022 24720
1719 21/05/2022 22248
2523 13/06/2022 49440
2524 13/06/2022 34608
2524 13/06/2022 9888
4128 21/07/2022 4944
4128 21/07/2022 43878
4129 21/07/2022 9270
4129 21/07/2022 4944
5561 20/08/2022 6798
Work Name: ಮೊಡಕುಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾಣ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/LD/93393042892299621)
3924 05/07/2022 9888
3924 05/07/2022 14832
3925 05/07/2022 12360
3925 05/07/2022 9888
4577 21/07/2022 9888
4577 21/07/2022 14832
4578 21/07/2022 17304
4578 21/07/2022 4944
5978 20/08/2022 19776
5978 20/08/2022 4944
5979 20/08/2022 12360
5979 20/08/2022 9888
6878 05/09/2022 9888
6878 05/09/2022 14832
6879 05/09/2022 2472
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/LD/93393042892312240)
10162 08/12/2022 9888
10162 08/12/2022 14832
10163 08/12/2022 4944
10163 08/12/2022 4944
10809 17/12/2022 14832
10809 17/12/2022 9888
10810 17/12/2022 9888
11090 28/12/2022 19776
11090 28/12/2022 4944
11091 28/12/2022 9888
12838 21/03/2023 22248
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/RC/93393042892348289)
269 15/04/2022 4944
269 15/04/2022 19776
270 15/04/2022 4944
270 15/04/2022 17304
995 01/05/2022 19776
995 01/05/2022 4944
996 01/05/2022 14832
996 01/05/2022 4944
Work Name: ಸಿಂಗಾಟಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಯಾರೂಸಾಬಿ ತೋಟದಿಂದ ನಂದಿ ಕೆರೆಯವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/WC/93393042892321789)
1133 06/05/2022 12360
1133 06/05/2022 9888
1134 06/05/2022 12360
2431 03/06/2022 22248
2431 03/06/2022 2472
2432 03/06/2022 19776
2432 03/06/2022 2472
Work Name: ಮೊಡಕುಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕತಮ್ಮಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/WC/93393042892407839)
135 08/04/2022 12360
135 08/04/2022 12360
136 08/04/2022 24720
137 08/04/2022 7416
137 08/04/2022 17304
138 08/04/2022 12360
138 08/04/2022 9888
139 08/04/2022 2472
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಠಗಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/WC/93393042892428806)
1724 21/05/2022 17304
1724 21/05/2022 7416
1725 21/05/2022 12360
1725 21/05/2022 9888
3404 24/06/2022 14832
3404 24/06/2022 9888
3405 24/06/2022 19776
3405 24/06/2022 2472
4164 13/07/2022 12360
4164 13/07/2022 12360
4165 13/07/2022 2472
6946 30/08/2022 2781
6946 30/08/2022 309
6947 30/08/2022 927
9817 25/11/2022 24720
9818 25/11/2022 14832
9818 25/11/2022 4944
10173 08/12/2022 2472
10173 08/12/2022 22248
10174 08/12/2022 4944
10174 08/12/2022 14832
10859 17/12/2022 22248
10859 17/12/2022 2472
10860 17/12/2022 12360
10860 17/12/2022 7416
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಓ ಹೆಚ್ ಟಿ ಇಂದ ಮುನಿವೆಂಕಟೇಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/WC/93393042892442369)
3044 13/06/2022 17304
3044 13/06/2022 2472
3045 13/06/2022 4944
3045 13/06/2022 4944
3046 13/06/2022 9888
3046 13/06/2022 2472
10161 03/12/2022 9888
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/WC/93393042892463591)
5323 04/08/2022 4944
5323 04/08/2022 2472
Work Name: ಮೊಡಕುಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾಣದ ಹತ್ತಿರ ದನಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/WC/93393042892485211)
3159 21/06/2022 12360
3159 21/06/2022 12360
3160 21/06/2022 2472
Work Name: AJC ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೃತ ಸರೋವರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/WC/93393042892502791)
4904 28/07/2022 22248
8746 21/10/2022 1236
8910 29/10/2022 21630
8911 29/10/2022 10815
8911 29/10/2022 8652
Work Name: ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ತೋಟದ ಕಡೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/WC/93393042892521765)
9590 18/11/2022 14832
9590 18/11/2022 7416
11095 02/01/2023 19776
Work Name: ಸಿಂಗಾಟಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002021/WC/93393042892521770)
8908 29/10/2022 7416
8908 29/10/2022 17304
8909 29/10/2022 17304
8909 29/10/2022 4944
9882 30/11/2022 9888
9882 30/11/2022 12360
9883 30/11/2022 7416
9883 30/11/2022 7416
10211 08/12/2022 14832
10211 08/12/2022 9888
10212 08/12/2022 7416
10212 08/12/2022 7416
Sub Total Rs. 2888223
Grand Total Rs. 2888223
Expenditure In Lakhs For block :28.88
Report Completed
Excel View