Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHIKBALLAPUR
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : PATRENAHALLI
Work Name: ಅಡವಿಗೊಲ್ಲವಾರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಂಡ್ರಮರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002023/DP/93393042892324067)
5098 28/07/2022 4944
5098 28/07/2022 4944
6614 25/08/2022 4326
6614 25/08/2022 1854
6615 25/08/2022 618
7069 12/09/2022 2472
Work Name: AJCಅಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002023/FP/93393042892293370)
9252 10/11/2022 17304
9252 10/11/2022 4944
9253 10/11/2022 14832
9253 10/11/2022 4944
10030 01/12/2022 19776
10030 01/12/2022 4944
10031 01/12/2022 7416
10031 01/12/2022 2472
10403 12/12/2022 19776
10403 12/12/2022 4944
11446 11/01/2023 1854
11446 11/01/2023 9270
12788 20/03/2023 9270
12788 20/03/2023 1854
Work Name: ಅಡವಿಗೊಲ್ಲವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕಗೋಪಾಲಪ್ಪ ರವರ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ(1528002023/IF/93393042892513835)
7700 29/09/2022 2472
7700 29/09/2022 2472
8257 13/10/2022 1854
Work Name: ಅಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರದಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ(1528002023/IF/93393042892513841)
4131 08/07/2022 2472
Work Name: ಅಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಬಿನ್ ಶಾಮಣ್ಣ ರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002023/IF/93393042893088388)
47 08/04/2022 8961
47 08/04/2022 4944
Work Name: ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002023/IF/93393042893148916)
134 08/04/2022 13905
Work Name: ಅಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಪ್ಪ ರವರ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲಿಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (1528002023/IF/93393042893174075)
2730 13/06/2022 2472
3398 24/06/2022 2472
7699 29/09/2022 4944
8258 13/10/2022 2472
9254 10/11/2022 2472
10404 12/12/2022 2472
11447 11/01/2023 2472
Work Name: ಅಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶಾ ಕೋಂ ಗಿರೀಶ್ ರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002023/IF/93393042893435192)
1993 27/05/2022 13905
Work Name: ಅಡವಿಗೊಲ್ಲವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ದನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002023/IF/93393042893461911)
1994 27/05/2022 7416
1994 27/05/2022 9888
Work Name: ಅಡವಿಗೊಲ್ಲವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಕೆಂಚಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002023/IF/93393042893658213)
30 08/04/2022 12360
30 08/04/2022 9888
31 08/04/2022 14832
31 08/04/2022 4944
Work Name: ಅಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ರವರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002023/IF/93393042893709185)
5090 28/07/2022 12360
5090 28/07/2022 9888
5091 28/07/2022 9888
5091 28/07/2022 4944
Work Name: ಅಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೈಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರವರ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್‌ ಯೋಜನೆ(1528002023/IF/93393042893834208)
2728 13/06/2022 4944
3397 24/06/2022 2472
7071 12/09/2022 2472
7071 12/09/2022 4944
8259 13/10/2022 4944
Work Name: ಅಡವಿಗೊಲ್ಲವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (1528002023/IF/93393042893834296)
2729 13/06/2022 2472
3399 24/06/2022 2472
4132 08/07/2022 2472
7070 12/09/2022 4944
7698 29/09/2022 4944
Work Name: ಅಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಕೆ ಆರ್‌ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ(1528002023/IF/93393042893839109)
8260 13/10/2022 4944
8260 13/10/2022 4944
8898 31/10/2022 6180
8898 31/10/2022 6180
Work Name: AJC ಅಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002023/IF/93393042893876573)
5341 03/08/2022 24720
5341 03/08/2022 6180
5342 03/08/2022 6180
5342 03/08/2022 3090
7072 12/09/2022 4944
7072 12/09/2022 19776
7073 12/09/2022 2472
8261 13/10/2022 17304
8261 13/10/2022 2472
9255 10/11/2022 12360
9255 10/11/2022 2472
Work Name: ಅಣಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭಾರ್ಗವ ಎ ವಿ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರವರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002023/IF/93393042893880827)
5647 10/08/2022 8961
Work Name: ಅಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಕುಂತಲ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ(1528002023/IF/93393042894006711)
8899 31/10/2022 6180
9256 10/11/2022 4944
10406 12/12/2022 4944
11448 11/01/2023 4944
Work Name: ಪೂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್‌ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002023/IF/93393042894034931)
7010 12/09/2022 2781
Work Name: ಅಣಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಉದ್ಯಾನ ವನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002023/LD/93393042892304414)
7074 12/09/2022 9888
7074 12/09/2022 14832
7820 29/09/2022 1854
7820 29/09/2022 1236
Work Name: ಪೂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೇಣುರವರ ಮನೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002023/RC/93393042892372363)
5349 10/08/2022 6180
5349 10/08/2022 24720
7695 29/09/2022 4944
7695 29/09/2022 19776
7696 29/09/2022 9888
7696 29/09/2022 12360
8262 13/10/2022 4944
8262 13/10/2022 19776
8263 13/10/2022 9888
8263 13/10/2022 12360
Work Name: ಪೂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿರುಮಳಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಕಾಲುವೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528002023/RC/93393042892372364)
9257 10/11/2022 7416
9257 10/11/2022 17304
9258 10/11/2022 2472
9258 10/11/2022 17304
10032 01/12/2022 4944
10032 01/12/2022 19776
10033 01/12/2022 2472
10033 01/12/2022 14832
Work Name: ಅಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ರಮಣಿ ತೋಟದಿಂದ ಜಯರಾಮಯ್ಯ ತೋಟದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002023/WC/93393042892446967)
4133 08/07/2022 17304
4133 08/07/2022 4944
4134 08/07/2022 14832
4134 08/07/2022 9888
4135 08/07/2022 4944
4135 08/07/2022 7416
5092 28/07/2022 17304
5092 28/07/2022 7416
5093 28/07/2022 14832
5093 28/07/2022 7416
5653 10/08/2022 17304
5653 10/08/2022 7416
5654 10/08/2022 14832
5654 10/08/2022 7416
6294 25/08/2022 11124
6294 25/08/2022 16686
6295 25/08/2022 16686
6295 25/08/2022 2781
7075 12/09/2022 9888
7075 12/09/2022 12360
7076 12/09/2022 9888
7697 29/09/2022 19776
7697 29/09/2022 4944
8264 13/10/2022 14832
8264 13/10/2022 9888
8265 13/10/2022 9888
Work Name: ಅಡವಿಗೊಲ್ಲವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನವರ ತೋಟದ ಬಳಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002023/WC/93393042892455483)
1996 27/05/2022 12360
1996 27/05/2022 12360
1997 27/05/2022 9888
1997 27/05/2022 12360
2735 13/06/2022 14832
2735 13/06/2022 9888
2736 13/06/2022 7416
2736 13/06/2022 7416
3395 24/06/2022 9270
3395 24/06/2022 21630
3396 24/06/2022 12360
3396 24/06/2022 9270
Work Name: ತಾಂಡ್ರಮರದಹಳ್ಳಿ ಟಿ ವಿ ರವಿ ತೋಟದಿಂದ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002023/WC/93393042892462304)
5343 03/08/2022 15450
5343 03/08/2022 15450
5344 03/08/2022 12360
5344 03/08/2022 18540
5345 03/08/2022 6180
5345 03/08/2022 12360
8894 31/10/2022 27192
Work Name: ಅಣಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೆಶ್ ಪ್ರಸಾದ ತೋಟದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002023/WC/93393042892470461)
2177 27/05/2022 22248
2177 27/05/2022 2472
2178 27/05/2022 22248
2731 13/06/2022 22248
2731 13/06/2022 2472
2732 13/06/2022 22248
3400 24/06/2022 9888
3400 24/06/2022 14832
3401 24/06/2022 19776
3402 24/06/2022 9888
6419 25/08/2022 9270
6419 25/08/2022 9270
Work Name: ಅಣಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೆಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಮೀನಿನಿಂದ ದೇವರಾಜು ತೋಟದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002023/WC/93393042892470465)
8266 13/10/2022 19776
8266 13/10/2022 2472
8267 13/10/2022 9888
8900 31/10/2022 12360
8900 31/10/2022 15450
Work Name: AJC ಅಡವಿಗೊಲ್ಲವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಸೈಟ್‌ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002023/WC/93393042892492720)
5346 03/08/2022 9270
5346 03/08/2022 21630
5347 03/08/2022 6180
5347 03/08/2022 24720
5348 03/08/2022 18540
5348 03/08/2022 12360
6293 25/08/2022 7416
6293 25/08/2022 2781
Work Name: AJC ಅಣಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಗೋಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002023/WC/93393042892498506)
5094 28/07/2022 19776
5094 28/07/2022 4944
5095 28/07/2022 17304
5095 28/07/2022 7416
5096 28/07/2022 14832
5096 28/07/2022 9888
5097 28/07/2022 19776
5097 28/07/2022 4944
5650 10/08/2022 19776
5650 10/08/2022 4944
5651 10/08/2022 9888
5651 10/08/2022 12360
6296 25/08/2022 13905
Work Name: AJCಅಡವಿಗೊಲ್ಲವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೂದು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ ಮೊದಲನೇ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002023/WC/93393042892503371)
7068 12/09/2022 1854
7068 12/09/2022 4326
Work Name: AJCಅಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ತೋಟದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002023/WC/93393042892506045)
10034 01/12/2022 15141
10034 01/12/2022 4326
10035 01/12/2022 21630
10036 01/12/2022 12978
10036 01/12/2022 6489
10037 01/12/2022 4326
10037 01/12/2022 15141
10407 12/12/2022 16068
10408 12/12/2022 12978
10408 12/12/2022 5562
10409 12/12/2022 16686
10409 12/12/2022 1854
10410 12/12/2022 16686
11449 11/01/2023 18540
11450 11/01/2023 1854
11450 11/01/2023 16686
12791 20/03/2023 14523
12791 20/03/2023 3090
12792 20/03/2023 3708
12792 20/03/2023 1854
Work Name: ಅಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿ ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಕೆರೆ ಮರವೆ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528002023/WC/93393042892529422)
11451 11/01/2023 3708
11451 11/01/2023 14832
11452 11/01/2023 1854
11452 11/01/2023 16686
11453 11/01/2023 1854
11453 11/01/2023 1854
12793 20/03/2023 16686
12793 20/03/2023 1854
12794 20/03/2023 1854
Sub Total Rs. 2048670
Grand Total Rs. 2048670
Expenditure In Lakhs For block :20.49
Report Completed
Excel View