Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHINTAMANI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : ANOOR
Work Name: ಆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/AV/93393042892299084)
18682 09/03/2023 3708
Work Name: AJC ಆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಆವರಣ ಸುತ್ತಲೂ ಗಿಡ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/DP/93393042892323630)
10992 14/10/2022 2163
10992 14/10/2022 10815
Work Name: AJC ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/DP/93393042892323638)
10993 14/10/2022 12978
Work Name: ಕೃಷ್ಣಮ್ಮನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಸಶ್ಮಾನದವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1528003002/IC/93393042892280493)
18831 14/03/2023 2163
18831 14/03/2023 17304
18832 14/03/2023 2163
18832 14/03/2023 19467
18833 14/03/2023 4326
18833 14/03/2023 17304
18834 14/03/2023 4326
18834 14/03/2023 17304
Work Name: ಪಣಸಚೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಿಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೊಂಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042892585177)
12388 09/11/2022 5253
Work Name: ಆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಎಂ.ರವೀಂದ್ರಬಾಬು ಬಿನ್ ಮುನಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042892782811)
10026 30/09/2022 8034
Work Name: ಆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003002/IF/93393042892892106)
6224 30/07/2022 2163
7415 13/08/2022 2163
Work Name: ಆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಮಾದೇವಿ ಕೋಂ ಸುರೇಶ್ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893684793)
2866 15/06/2022 4326
3554 01/07/2022 1545
Work Name: ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕೋಂ ರಘುರಾಜ್ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003002/IF/93393042893684865)
1409 12/05/2022 1545
1409 12/05/2022 1236
2441 08/06/2022 1545
2441 08/06/2022 1545
2867 15/06/2022 2163
2867 15/06/2022 2163
3160 23/06/2022 1236
3160 23/06/2022 2163
Work Name: ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಮ್ಮಯ್ಯ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಮುನಿಶ್ವಾಮಿ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893711858)
1410 12/05/2022 2781
2442 08/06/2022 3090
2868 15/06/2022 4046
3161 23/06/2022 3708
Work Name: ಆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮಣಿ ಕೋಂ ರಮೇಶ್ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893711885)
1411 12/05/2022 3090
2443 08/06/2022 4326
3555 01/07/2022 1545
Work Name: ಮೂಡಚಿಂತಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶಾ ಕೋಂ ಅಶೋಕ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893712098)
15274 27/12/2022 3090
Work Name: ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಂದಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಶ್ವಾಮಿರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893732806)
1413 12/05/2022 3708
2444 08/06/2022 4326
3159 23/06/2022 3708
Work Name: ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893732849)
1412 12/05/2022 1545
1412 12/05/2022 1236
2445 08/06/2022 1545
2445 08/06/2022 1545
2869 15/06/2022 2023
2869 15/06/2022 2023
3162 23/06/2022 1854
3162 23/06/2022 1854
Work Name: ಆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893863431)
11770 29/10/2022 927
11770 29/10/2022 2472
Work Name: ಮೂಡಚಿಂತಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ನಾಗೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893863449)
4105 11/07/2022 12051
Work Name: ದೊಡ್ಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೇಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893863481)
6261 30/07/2022 2163
7537 13/08/2022 618
7537 13/08/2022 309
Work Name: ಪಣಸಚೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893877245)
18716 09/03/2023 2472
Work Name: AJC ಆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಮರನಾಥ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893877343)
4109 11/07/2022 6489
4109 11/07/2022 5562
Work Name: ಆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಮರನಾಥರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003002/IF/93393042893877389)
12928 17/11/2022 2163
12928 17/11/2022 1236
Work Name: AJC ಕೃಷ್ಣಮ್ಮನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಗೋಪಾಲಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003002/IF/93393042893896440)
4113 11/07/2022 5562
4113 11/07/2022 6489
Work Name: AJC ಕೃಷ್ಣಮ್ಮನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003002/IF/93393042893896545)
19673 29/03/2023 4326
Work Name: AJC ಕೃಷ್ಣಮ್ಮನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರಾವತಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜುರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003002/IF/93393042893896588)
6263 30/07/2022 2163
6263 30/07/2022 3399
Work Name: ಆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಧಾ ಕೋಂ ಅಮರನಾಥರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003002/IF/93393042893896696)
10924 14/10/2022 3399
Work Name: ಆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿರ್ಮಲ ಕೋಂ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893896765)
9241 15/09/2022 1236
9241 15/09/2022 2163
Work Name: ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮಾದೇವಿ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893900262)
3676 01/07/2022 4326
3676 01/07/2022 4326
9252 15/09/2022 2781
9252 15/09/2022 4635
13606 01/12/2022 2163
13606 01/12/2022 927
19674 29/03/2023 6489
19674 29/03/2023 2163
Work Name: ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಕೋಂ ರಘುನಾಥರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893900375)
4108 11/07/2022 8652
5519 21/07/2022 1854
6264 30/07/2022 8652
Work Name: ಪಣಸಚೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಾಯಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮ್ಪಪ್ಪರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893900504)
3677 01/07/2022 5871
Work Name: ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಹನುಮಪ್ಪರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003002/IF/93393042893901633)
3678 01/07/2022 2163
3678 01/07/2022 2163
16264 12/01/2023 1854
16264 12/01/2023 618
Work Name: ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೀಣಾ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893901716)
4827 16/07/2022 2163
8797 06/09/2022 6489
11771 29/10/2022 3090
12665 17/11/2022 7416
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893907156)
3679 01/07/2022 2163
3679 01/07/2022 3708
4828 16/07/2022 1236
6265 30/07/2022 4326
7538 13/08/2022 618
7538 13/08/2022 618
Work Name: ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾನಮ್ಮ ಕೋಂ ಚೌಡಪ್ಪರವ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893908950)
3680 01/07/2022 4326
3680 01/07/2022 1545
Work Name: ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಗುರುಮೂರ್ತಿರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893909002)
3681 01/07/2022 3708
3681 01/07/2022 2163
5520 21/07/2022 1854
6262 30/07/2022 2163
6262 30/07/2022 4635
Work Name: ಆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893909228)
4110 11/07/2022 2163
4110 11/07/2022 4326
5521 21/07/2022 1854
Work Name: AJC ಆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಳ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893941171)
5506 21/07/2022 2163
5506 21/07/2022 9888
Work Name: ಆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003002/IF/93393042893950744)
5238 21/07/2022 2163
5238 21/07/2022 5253
7540 13/08/2022 2163
7540 13/08/2022 309
9969 30/09/2022 2163
9969 30/09/2022 2163
Work Name: ದೊಡ್ಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು ಡಿ.ಎನ್ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893950940)
5234 21/07/2022 4326
5234 21/07/2022 4326
6194 30/07/2022 4326
6194 30/07/2022 3090
7416 13/08/2022 1545
7416 13/08/2022 1545
9970 30/09/2022 4326
9970 30/09/2022 4326
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893951009)
5507 21/07/2022 2163
5507 21/07/2022 4326
8798 06/09/2022 2163
8798 06/09/2022 4326
11772 29/10/2022 2472
11772 29/10/2022 1854
13608 01/12/2022 4326
13608 01/12/2022 2163
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಶ್ವಥರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893951103)
5508 21/07/2022 8652
11773 29/10/2022 7416
12666 17/11/2022 3090
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893951927)
5319 21/07/2022 8652
8799 06/09/2022 7416
11779 29/10/2022 3090
13220 25/11/2022 7725
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಉಮಾ ಕೋಂ ಸುರೇಶ್ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893951970)
5509 21/07/2022 6489
5509 21/07/2022 2163
19675 29/03/2023 7416
Work Name: ಆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರಿ ಸಿ ಕೋಂ ಲವಣ್ಣ ಎ. ಆರ್. ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893952139)
5235 21/07/2022 2163
5235 21/07/2022 6489
6195 30/07/2022 7416
9242 15/09/2022 3399
9242 15/09/2022 309
11774 29/10/2022 6489
Work Name: ಆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893952182)
5236 21/07/2022 8652
9243 15/09/2022 7416
11775 29/10/2022 3090
17522 08/02/2023 6489
Work Name: ಆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೂಪ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893952213)
5511 21/07/2022 4326
5511 21/07/2022 4326
14620 14/12/2022 3090
14620 14/12/2022 4326
19676 29/03/2023 3090
Work Name: ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003002/IF/93393042893952254)
5514 21/07/2022 2163
5514 21/07/2022 6489
10925 14/10/2022 2163
10925 14/10/2022 5253
15275 27/12/2022 2163
15275 27/12/2022 927
Work Name: ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ನಟರಾಜ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893952378)
5237 21/07/2022 2163
5237 21/07/2022 6489
10928 14/10/2022 7416
11780 29/10/2022 3090
19677 29/03/2023 8652
Work Name: ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893952479)
5515 21/07/2022 8652
6266 30/07/2022 7416
7539 13/08/2022 3090
Work Name: ಆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಶ್ರೀ ಕಂಠರಾವ್ ರವರ ಗೃ ಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893952529)
5516 21/07/2022 8652
7541 13/08/2022 7416
11783 29/10/2022 3090
19678 29/03/2023 8652
Work Name: AJC ಕೃಷ್ಣಮ್ಮನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಧಾ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893952732)
5518 21/07/2022 1236
5518 21/07/2022 10815
Work Name: ಕೃಷ್ಣಮ್ಮನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893952750)
6267 30/07/2022 4326
Work Name: AJC ಕೃಷ್ಣಮ್ಮನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೀತಾ ಕೋಂ ವೇಣು ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893952764)
5517 21/07/2022 4326
5517 21/07/2022 7725
Work Name: ಜಿ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರುಕ್ಷ್ಮಿಣಿ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893984177)
8097 25/08/2022 4326
8097 25/08/2022 4326
11777 29/10/2022 3090
11777 29/10/2022 4326
Work Name: AJC ಪಣಸಚೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾ ಬಿನ್ ಪದ್ಮಚಾರಿಸ್ವಾಮಿರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893985663)
7699 13/08/2022 2781
7699 13/08/2022 2472
Work Name: AJC ಕೃಷ್ಣಮ್ಮನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003002/IF/93393042893985770)
8800 06/09/2022 2781
8800 06/09/2022 2472
Work Name: AJC ಕೃಷ್ಣಮ್ಮನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003002/IF/93393042893985794)
7696 13/08/2022 4326
7696 13/08/2022 927
Work Name: ಕೃಷ್ಣಮ್ಮನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಗೋಪಾಲರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893985822)
11776 29/10/2022 2472
Work Name: ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ವಾಮಿರವರ ಕುರಿಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042893985867)
12389 09/11/2022 4326
12389 09/11/2022 927
Work Name: AJC ಕೃಷ್ಣಮ್ಮನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003002/IF/93393042893989427)
7697 13/08/2022 4944
7697 13/08/2022 309
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಧನಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042894004388)
8460 25/08/2022 2781
8460 25/08/2022 309
11778 29/10/2022 8652
Work Name: ಆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಳಾವತಿ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042894004489)
8461 25/08/2022 3090
10032 30/09/2022 6489
10032 30/09/2022 2163
Work Name: ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರೆಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042894040920)
19679 29/03/2023 2163
19679 29/03/2023 309
Work Name: ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿರುಮಳಪ್ಪ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042894068632)
10995 14/10/2022 2163
10995 14/10/2022 5253
11781 29/10/2022 3090
Work Name: ಆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಹೆಚ್ ಕೋಂ ಎ.ಸಿ.ವೆಂಕಟರವಣ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042894068778)
10994 14/10/2022 8652
11782 29/10/2022 7416
12392 09/11/2022 3090
18683 09/03/2023 7416
Work Name: ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ ಮಮತ ಕೋಂ ಎನ್ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042894072269)
11784 29/10/2022 8652
12391 09/11/2022 7107
12391 09/11/2022 309
16265 12/01/2023 3090
Work Name: ಮೂಡಚಿಂತಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿರ್ಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಶ್ವಥ ರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042894166133)
12668 17/11/2022 7416
13609 01/12/2022 8652
18684 09/03/2023 3090
Work Name: ಪಣಸಚೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಳ ಕೋಂ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042894166194)
12669 17/11/2022 5562
12669 17/11/2022 1854
13610 01/12/2022 6489
13610 01/12/2022 2163
15276 27/12/2022 927
15276 27/12/2022 2163
19148 14/03/2023 8652
Work Name: ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಮುನಿಯಪ್ಪರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042894166349)
13227 25/11/2022 5871
Work Name: ಆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಲೀಮ ಕೋಂ ಸೈಯದ್ ಶಫಿ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042894166470)
12670 17/11/2022 7416
16266 12/01/2023 3708
16266 12/01/2023 3708
Work Name: ಮೂಡಚಿಂತಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ಪೆದ್ದಪ್ಪಯ್ಯರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003002/IF/93393042894168503)
19685 29/03/2023 5253
Work Name: ದೊಡ್ಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಯರಾಮಪ್ಪರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042894168534)
16267 12/01/2023 2163
Work Name: ಪಣಸಚೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಭದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003002/IF/93393042894180614)
13228 25/11/2022 4017
13228 25/11/2022 1854
16268 12/01/2023 1854
16268 12/01/2023 1854
Work Name: ದೊಡ್ಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರಿಯಪ್ಪರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003002/IF/93393042894180697)
12959 17/11/2022 3708
12959 17/11/2022 3708
15277 27/12/2022 1854
Work Name: ದೊಡ್ಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೋಂ ಮುರಳಿ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042894297313)
18717 09/03/2023 7416
19688 29/03/2023 8652
Work Name: ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042894337494)
19693 29/03/2023 6489
Work Name: ಜಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ವಾಮಪ್ಪ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003002/IF/93393042894337548)
18718 09/03/2023 7416
19702 29/03/2023 8652
Work Name: ಆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ ದೊಡ್ಡನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003002/IF/93393042894342390)
19106 14/03/2023 2163
19106 14/03/2023 19467
19107 14/03/2023 2163
19107 14/03/2023 8652
19705 29/03/2023 19467
19706 29/03/2023 2163
19706 29/03/2023 4326
Sub Total Rs. 1038916
Grand Total Rs. 1038916
Expenditure In Lakhs For block :10.39
Report Completed
Excel View