Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHINTAMANI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : IRGAMPALLI
Work Name: ಕುರ್ರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003008/AV/93393042892311332)
11400 20/10/2022 6180
11400 20/10/2022 24720
11401 20/10/2022 15450
11401 20/10/2022 9270
12238 15/11/2022 9888
12238 15/11/2022 14832
12239 15/11/2022 7416
12239 15/11/2022 14832
14244 13/12/2022 3090
14244 13/12/2022 14214
14245 13/12/2022 10815
14245 13/12/2022 5253
14246 13/12/2022 5562
14246 13/12/2022 12978
14247 13/12/2022 5253
Work Name: ಸೀತಾರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/AV/93393042892312945)
11230 20/10/2022 3090
17575 13/02/2023 15450
Work Name: AJC ಗುಡ್ಡಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವಿನ ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/DP/93393042892323600)
3838 05/07/2022 6489
3838 05/07/2022 15141
3839 05/07/2022 2163
Work Name: ಸೀತಾರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೋಟಲ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋರಿ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/FP/93393042892294247)
11428 20/10/2022 3090
16090 11/01/2023 24102
16091 11/01/2023 5562
16091 11/01/2023 19467
18482 28/02/2023 19158
18483 28/02/2023 24720
18949 16/03/2023 17304
Work Name: ಕುರ್ರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/FP/93393042892297676)
11024 20/10/2022 22248
11024 20/10/2022 5562
11025 20/10/2022 8343
11025 20/10/2022 5562
12240 15/11/2022 19776
12240 15/11/2022 2472
12241 15/11/2022 4944
12241 15/11/2022 12360
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಂದ ಕಾಲೋನಿಯ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/FP/93393042892300220)
11234 20/10/2022 24720
11234 20/10/2022 3090
11235 20/10/2022 9270
11235 20/10/2022 18540
13455 30/11/2022 4944
13455 30/11/2022 19776
13456 30/11/2022 12360
13456 30/11/2022 7416
Work Name: ಮ್ಯಾಕಪೋತಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನೆಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/FP/93393042892300222)
11236 20/10/2022 18540
11236 20/10/2022 12360
11237 20/10/2022 6180
11237 20/10/2022 6180
12245 15/11/2022 12360
12245 15/11/2022 7416
Work Name: ಜುಂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈರಾನಕುಂಟೆ ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IC/93393042892262231)
9903 30/09/2022 27192
9903 30/09/2022 6798
9904 30/09/2022 16995
9904 30/09/2022 10197
10708 11/10/2022 18540
10708 11/10/2022 12360
10709 11/10/2022 24720
10709 11/10/2022 3090
12246 15/11/2022 14832
12246 15/11/2022 9888
14236 13/12/2022 12978
14236 13/12/2022 4326
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IC/93393042892262520)
3825 05/07/2022 18540
3825 05/07/2022 12360
3826 05/07/2022 6180
3826 05/07/2022 18540
Work Name: ಗುಂಟಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರೋಡ್ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮಾವಿಡ ಕುಂಟೆಗೆ ಬರುವ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೇಂಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IC/93393042892264553)
1417 12/05/2022 7416
1417 12/05/2022 17304
1418 12/05/2022 17304
1418 12/05/2022 4944
Work Name: AJC ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಶ್ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IC/93393042892282263)
11240 20/10/2022 9270
11240 20/10/2022 21630
11241 20/10/2022 15450
11241 20/10/2022 12360
12248 15/11/2022 7416
12248 15/11/2022 17304
12249 15/11/2022 12360
12249 15/11/2022 9888
13397 30/11/2022 15450
13397 30/11/2022 13287
16088 11/01/2023 12360
16088 11/01/2023 18540
16089 11/01/2023 3090
16089 11/01/2023 18540
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾಡಿಗಡ್ಡೆಯ ವೆಂಕರವಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IC/93393042892282765)
18435 28/02/2023 24720
18436 28/02/2023 24720
18950 16/03/2023 30900
18951 16/03/2023 30900
18952 16/03/2023 24720
Work Name: ಮ್ಯಾಕಪೋತಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಪಲ್ಲ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನ/ಕುರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042893403079)
9237 13/09/2022 4326
Work Name: ಗುಂಟಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಲ್ಲಪ್ಪಗಾರಿ ಕಿಟ್ಟನ್ನ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನ/ಕುರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042893531089)
8 12/04/2022 9888
8 12/04/2022 9888
Work Name: ಸೀತಾರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನ/ಕುರಿ ಕೊಠಡಿ (1528003008/IF/93393042893649792)
4481 12/07/2022 22248
Work Name: ಸೀತಾರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಕೊಂ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042893649898)
2008 31/05/2022 9888
2008 31/05/2022 9888
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಸ್ತ ಸೀನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042893716928)
1423 12/05/2022 9888
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ರವಣಮ್ಮ ಕೊಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042893755835)
1938 31/05/2022 7416
Work Name: ಗುಂಟಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಿಲ್ಲಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನ/ಕುರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003008/IF/93393042893810095)
2401 08/06/2022 7416
2401 08/06/2022 14832
Work Name: ಸೀತಾರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಲ್ಲಮ್ಮ ಕೊಂ ಬಾಲಾಜಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042893823867)
3827 05/07/2022 6180
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042893823889)
3828 05/07/2022 6180
Work Name: ಜುಂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎಂ ಮಂಜುಳ ಕೊಂ ನಂಜಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042893823904)
3829 05/07/2022 3090
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನ್ನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042893824082)
4484 12/07/2022 4944
4484 12/07/2022 17304
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೊಂ ರಮೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನ/ಕುರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042893824785)
11546 20/10/2022 2472
11546 20/10/2022 6798
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೊಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042893890211)
5314 21/07/2022 2472
6235 03/08/2022 3090
Work Name: ಕುರ್ರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042893929345)
6236 03/08/2022 6180
Work Name: ಗುಂದಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಈರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042893929366)
6237 03/08/2022 6180
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042893934446)
5252 21/07/2022 2472
6238 03/08/2022 3090
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ಬಿನ್ ಆಂಜನೇಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003008/IF/93393042893934462)
6239 03/08/2022 6180
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಬಜ್ಜಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042893934661)
6981 12/08/2022 2472
6981 12/08/2022 3708
Work Name: ಸೀತಾರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತ ಕೊಂ ಚೌಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042893935928)
6982 12/08/2022 6180
Work Name: ಸೀತಾರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಮ್ಮ ಕೊಂ ದೇವರಾಜ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042893941125)
6983 12/08/2022 6180
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ ಕೊಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042893977026)
6984 12/08/2022 2472
12252 15/11/2022 2472
17579 13/02/2023 2472
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೊಂ ಕದಿರರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042893977086)
6985 12/08/2022 4944
6985 12/08/2022 2472
12255 15/11/2022 2472
12255 15/11/2022 2472
13398 30/11/2022 3090
13398 30/11/2022 3090
16113 11/01/2023 5562
Work Name: ಕುರ್ರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಮ್ಮ ಕೊಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042893977176)
6986 12/08/2022 4944
6986 12/08/2022 2472
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾವ್ಯ ಕೊಂ ರಮೇಶ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042893977214)
6987 12/08/2022 2472
12244 15/11/2022 2472
14237 13/12/2022 2163
16115 11/01/2023 2781
17580 13/02/2023 2472
18811 12/03/2023 2163
19236 21/03/2023 3708
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042893977317)
6988 12/08/2022 2472
12257 15/11/2022 2472
13403 30/11/2022 3090
16114 11/01/2023 2781
17595 13/02/2023 2472
18812 12/03/2023 2163
19237 21/03/2023 3708
Work Name: ಗುಂಟಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಮ್ಮ ಕೊಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042893977386)
6989 12/08/2022 7416
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೊಂ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬನ್ನ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042893977430)
6990 12/08/2022 7416
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಲ್ಪ ಕೊಂ ಶ‍್ರೀನಾಥ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042894025028)
9725 20/09/2022 3090
9725 20/09/2022 3090
Work Name: ಜುಂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಮ್ಮ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುರಿ /ಧನದ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042894077037)
11547 20/10/2022 2472
11547 20/10/2022 5871
Work Name: ಸೀತಾರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ವೆಂಕಟ್ರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುರಿ/ಧನದ ಕೊಠಢಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042894139462)
16116 11/01/2023 2781
16116 11/01/2023 5562
Work Name: ಮ್ಯಾಕಪೋತಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042894165094)
14238 13/12/2022 4326
Work Name: ಕುರ್ರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುರಿ/ಧನದ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042894165110)
13404 30/11/2022 2163
13404 30/11/2022 6180
Work Name: ಗುಂದಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಈರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ/ಕುರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042894174653)
13405 30/11/2022 2472
Work Name: ಸೀತಾರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೊಂ ಈರಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042894188174)
16119 11/01/2023 8343
17581 13/02/2023 7416
Work Name: ಜುಂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೊಂ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042894188208)
14239 13/12/2022 4326
17582 13/02/2023 4944
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರ್ಶೀದ್ ನ್ನಿಸಾ ಕೊಂ ಮಹ್ಮದ್ ಹನೀಪ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042894188236)
16120 11/01/2023 2781
17583 13/02/2023 2472
18813 12/03/2023 2163
19238 21/03/2023 3708
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ ರಾದಮ್ಮ ಕೊಂ ಟಿ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042894188276)
14241 13/12/2022 4326
17584 13/02/2023 4944
Work Name: ಗುಂದಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೊಂ ವಿಜಿಯಕುಮಾರ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003008/IF/93393042894188382)
13407 30/11/2022 3090
13407 30/11/2022 3090
16121 11/01/2023 5562
17585 13/02/2023 4944
18814 12/03/2023 3708
19239 21/03/2023 7416
Work Name: ಸೀತಾರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮ್ಮ ಕೊಂ ರಾಮಾಂಜಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042894188431)
13408 30/11/2022 6180
16118 11/01/2023 5562
17596 13/02/2023 4944
18815 12/03/2023 4326
19240 21/03/2023 4326
Work Name: ಜುಂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಕೊಂ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ಕೈ ತೊಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003008/IF/93393042894189522)
13409 30/11/2022 3090
Work Name: ಜುಂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜ್ಯೋತಿ ಕೊಂ ಜ್ಯೋಗಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌ(1528003008/IF/93393042894189576)
13410 30/11/2022 3090
Work Name: ಜುಂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀನಾ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ಕೈ ತೊಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003008/IF/93393042894189634)
13411 30/11/2022 3090
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಣಮ್ಮ ಕೊಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042894190332)
14248 13/12/2022 2163
17271 01/02/2023 2781
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೊಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೀಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042894259424)
16117 11/01/2023 2472
16117 11/01/2023 2472
Work Name: ಕುರ್ರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003008/IF/93393042894342685)
16609 20/01/2023 2163
16609 20/01/2023 2163
Work Name: ಕುರ್ರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮಣಿ ಕೊಂ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ರವರ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003008/IF/93393042894342726)
16610 20/01/2023 2163
16610 20/01/2023 2163
Work Name: ಕುರ್ರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಯರ್ರಕೋಟಮ್ಮ ಕೊಂ ಕೋನಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003008/IF/93393042894342796)
16625 20/01/2023 2163
16625 20/01/2023 2163
Work Name: ಕುರ್ರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರಮ್ಮ ಕೊಂ ಜರ್ನಾಧನಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003008/IF/93393042894342820)
16626 20/01/2023 2163
16626 20/01/2023 2163
Work Name: ಕುರ್ರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನೆಮ್ಮ ಕೊಂ ಚಲಪತಿ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003008/IF/93393042894342835)
16627 20/01/2023 4326
Work Name: ಕುರ್ರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೊಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003008/IF/93393042894342844)
16628 20/01/2023 2163
16628 20/01/2023 2163
Work Name: ಸೀತಾರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/IF/93393042894368106)
17598 13/02/2023 2472
18448 28/02/2023 2472
Work Name: ಜುಂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪನ್ನಗಾರಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಸಿಮೇಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/RC/93393042892347050)
249 13/04/2022 7416
249 13/04/2022 17304
250 13/04/2022 17304
250 13/04/2022 7416
251 13/04/2022 2472
Work Name: ಜುಂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಗವೋಳ್ಳ ಸುಬ್ಬರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಂಜಿರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/RC/93393042892356945)
2402 08/06/2022 14832
2402 08/06/2022 9888
2403 08/06/2022 9888
2403 08/06/2022 9888
2922 18/06/2022 12360
2922 18/06/2022 18540
2923 18/06/2022 6180
2923 18/06/2022 12360
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರೇಂದ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬು ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/RC/93393042892371394)
11402 20/10/2022 1236
11402 20/10/2022 618
18437 28/02/2023 24720
18438 28/02/2023 24720
18439 28/02/2023 24720
18440 28/02/2023 24720
18922 16/03/2023 30900
18923 16/03/2023 30900
18924 16/03/2023 30900
18925 16/03/2023 10815
Work Name: ಜುಂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜುಂಜನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಜುಂಜನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/RC/93393042892374751)
9905 30/09/2022 16995
9905 30/09/2022 16686
9906 30/09/2022 13287
9906 30/09/2022 16686
10710 11/10/2022 15450
10710 11/10/2022 14523
10711 11/10/2022 15450
10711 11/10/2022 12360
Work Name: ಜುಂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003008/RC/93393042892374752)
9907 30/09/2022 20394
9907 30/09/2022 13596
9908 30/09/2022 20394
9908 30/09/2022 10197
10712 11/10/2022 12360
10712 11/10/2022 18540
10713 11/10/2022 9270
10713 11/10/2022 18540
Work Name: ಗುಂಟಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟ್ರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/WC/93393042892369874)
9175 13/09/2022 7416
9175 13/09/2022 17304
9176 13/09/2022 4635
Work Name: ಸೀತಾರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಟಿಕೆರೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವೇಂಟ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/WC/93393042892382392)
252 13/04/2022 14832
252 13/04/2022 9888
253 13/04/2022 9888
253 13/04/2022 14832
254 13/04/2022 17304
2920 18/06/2022 9270
2920 18/06/2022 21630
2921 18/06/2022 12360
2921 18/06/2022 15450
Work Name: ಗುಡ್ಡಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಕುಂಟೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/WC/93393042892408099)
7092 12/08/2022 14832
7092 12/08/2022 9888
7093 12/08/2022 9888
7093 12/08/2022 14832
7094 12/08/2022 24720
7095 12/08/2022 24720
Work Name: ಗುಡ್ಡಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವಿನಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/WC/93393042892411614)
10714 11/10/2022 8961
10714 11/10/2022 4944
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾಪ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/WC/93393042892427049)
9726 20/09/2022 12360
9726 20/09/2022 18540
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/WC/93393042892433807)
1420 12/05/2022 7416
1420 12/05/2022 17304
1421 12/05/2022 14832
1421 12/05/2022 7416
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಪೋಳ್ಳ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/WC/93393042892473169)
11242 20/10/2022 21630
11242 20/10/2022 6180
11243 20/10/2022 9270
11243 20/10/2022 15450
12258 15/11/2022 9270
12258 15/11/2022 4944
Work Name: ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾಲಿಂಕಿ ಕಿಟ್ಟನ್ನ ಜಮೀನಿಂದ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನು ಪಕ್ಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/WC/93393042892475303)
7922 22/08/2022 21630
7922 22/08/2022 9270
7923 22/08/2022 3090
7923 22/08/2022 24720
7924 22/08/2022 30900
12345 15/11/2022 17304
12345 15/11/2022 7416
12346 15/11/2022 2472
12346 15/11/2022 19776
Work Name: AJC ಕುರ್ರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮದರ್ ಕುಂಟೆ ಅಮೃತ ಸರೋವರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೂಳುತೆಗೆಯುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/WC/93393042892492391)
3830 05/07/2022 12360
3830 05/07/2022 18540
3831 05/07/2022 6180
3831 05/07/2022 21630
4482 12/07/2022 7416
4482 12/07/2022 14832
4483 12/07/2022 19776
5028 21/07/2022 2472
5028 21/07/2022 22248
5029 21/07/2022 14832
5029 21/07/2022 9888
5030 21/07/2022 4944
5030 21/07/2022 19776
5031 21/07/2022 2472
5031 21/07/2022 22248
5032 21/07/2022 4944
5032 21/07/2022 14832
5322 21/07/2022 7416
5322 21/07/2022 3090
5323 21/07/2022 618
5323 21/07/2022 4326
5324 21/07/2022 309
5324 21/07/2022 2781
6240 03/08/2022 21630
6240 03/08/2022 9270
6241 03/08/2022 30900
6242 03/08/2022 15450
6242 03/08/2022 15450
6243 03/08/2022 12360
6243 03/08/2022 18540
6244 03/08/2022 3090
6244 03/08/2022 27810
6991 12/08/2022 17304
6991 12/08/2022 7416
6992 12/08/2022 2472
6992 12/08/2022 22248
6993 12/08/2022 14832
6993 12/08/2022 9888
6994 12/08/2022 12360
6994 12/08/2022 12360
6995 12/08/2022 24720
7925 22/08/2022 24720
7925 22/08/2022 6180
7926 22/08/2022 12360
7926 22/08/2022 18540
7927 22/08/2022 15759
7927 22/08/2022 12360
7928 22/08/2022 9270
7928 22/08/2022 21630
7929 22/08/2022 12360
7929 22/08/2022 18540
10920 11/10/2022 14832
10920 11/10/2022 9888
10921 11/10/2022 14832
10921 11/10/2022 4944
11246 20/10/2022 9270
11247 20/10/2022 18540
11247 20/10/2022 9270
Work Name: AJC ಕುರ್ರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮದರ್ ಕುಂಟೆ ಅಮೃತ್ ಸರೋವರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/WC/93393042892499765)
4302 12/07/2022 3090
4302 12/07/2022 27810
4303 12/07/2022 3090
4303 12/07/2022 24720
5346 21/07/2022 12360
5346 21/07/2022 4944
5347 21/07/2022 7416
5347 21/07/2022 7416
5348 21/07/2022 9888
5348 21/07/2022 12360
5349 21/07/2022 14832
5349 21/07/2022 4944
6245 03/08/2022 12360
6245 03/08/2022 18540
6246 03/08/2022 9270
6246 03/08/2022 21630
6247 03/08/2022 6180
6247 03/08/2022 6180
6996 12/08/2022 14832
6996 12/08/2022 9888
6997 12/08/2022 4944
6997 12/08/2022 19776
6998 12/08/2022 7416
6998 12/08/2022 17304
6999 12/08/2022 4944
6999 12/08/2022 19776
7000 12/08/2022 7416
7930 22/08/2022 18540
7930 22/08/2022 12360
7931 22/08/2022 12360
7931 22/08/2022 18540
7932 22/08/2022 3090
7932 22/08/2022 12051
9728 20/09/2022 18540
9728 20/09/2022 12360
9729 20/09/2022 18540
9729 20/09/2022 9270
12262 15/11/2022 14832
12262 15/11/2022 9888
12263 15/11/2022 9888
12263 15/11/2022 9888
16086 11/01/2023 7725
16086 11/01/2023 19467
16087 11/01/2023 24411
18953 16/03/2023 30900
18954 16/03/2023 3090
Work Name: ಜುಂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಮ್ಮಲ್ಲ ಕುಂಟೆ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/WC/93393042892509430)
7917 22/08/2022 24720
7918 22/08/2022 15450
7918 22/08/2022 12360
7919 22/08/2022 21630
7919 22/08/2022 6180
7920 22/08/2022 3090
7920 22/08/2022 21630
9730 20/09/2022 3090
9730 20/09/2022 27810
9731 20/09/2022 15450
9731 20/09/2022 9270
10715 11/10/2022 12360
10715 11/10/2022 15450
10716 11/10/2022 6180
10716 11/10/2022 3090
13519 30/11/2022 9888
13519 30/11/2022 14832
13520 30/11/2022 14832
13520 30/11/2022 7416
14242 13/12/2022 8652
14242 13/12/2022 12978
14243 13/12/2022 6489
14243 13/12/2022 4326
18446 28/02/2023 24720
18447 28/02/2023 19776
18955 16/03/2023 30900
18956 16/03/2023 18540
Work Name: AJC ಗುಂಟಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಟೇಲ್ ಸಾಬಿ ಜಮೀನಿಂದ ಬಾಪನ ಕುಂಟೆ ಕೆರೆವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/WC/93393042892521521)
17272 01/02/2023 17304
17272 01/02/2023 7416
17273 01/02/2023 7416
17273 01/02/2023 12360
18441 28/02/2023 24720
18442 28/02/2023 2472
18957 16/03/2023 27810
18958 16/03/2023 15450
Work Name: ಮ್ಯಾಕಪೋತಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊತ್ತಕುಂಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/WC/93393042892521531)
11248 20/10/2022 3090
11248 20/10/2022 27810
11249 20/10/2022 9270
11249 20/10/2022 18540
12265 15/11/2022 4944
12265 15/11/2022 19776
12266 15/11/2022 4944
12266 15/11/2022 12360
Work Name: AJC ಗುಂಟಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದೂರಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಬೋರೋಡ್ ಕೆರೆಯ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/WC/93393042892521535)
11348 20/10/2022 3090
Work Name: AJC ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಪೋಳ್ಳ ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/WC/93393042892521661)
16094 11/01/2023 18540
16094 11/01/2023 12360
16095 11/01/2023 9270
16095 11/01/2023 15450
16611 20/01/2023 8343
16611 20/01/2023 19467
16612 20/01/2023 11124
16612 20/01/2023 16686
16613 20/01/2023 8343
16613 20/01/2023 19467
17274 01/02/2023 8343
17274 01/02/2023 18849
17275 01/02/2023 10506
17275 01/02/2023 16686
17276 01/02/2023 8343
17276 01/02/2023 19158
Work Name: AJCಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಿಮಲ್ಲಿಕುಂಟೆ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/WC/93393042892522452)
17277 01/02/2023 22248
17277 01/02/2023 5562
17278 01/02/2023 10815
17278 01/02/2023 5562
Work Name: AJC ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಪ್ಪ ಜಮೀನಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/WC/93393042892525147)
16092 11/01/2023 7416
16092 11/01/2023 17304
16093 11/01/2023 7416
16093 11/01/2023 14832
16614 20/01/2023 11124
16614 20/01/2023 16686
16615 20/01/2023 16686
16615 20/01/2023 8343
17279 01/02/2023 12978
17279 01/02/2023 8652
17280 01/02/2023 12669
17280 01/02/2023 8652
17281 01/02/2023 2163
17281 01/02/2023 10506
Work Name: AJC ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನಂದ ಎಲ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಪಕ್ಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/WC/93393042892525886)
16616 20/01/2023 19467
16616 20/01/2023 8343
16617 20/01/2023 19467
16617 20/01/2023 8343
16618 20/01/2023 1854
16618 20/01/2023 2781
17589 13/02/2023 15450
17590 13/02/2023 15450
Work Name: AJC ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದೋಬಿ ಕಿಟ್ಟನ್ನ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/WH/93393042892246914)
11299 20/10/2022 9270
11299 20/10/2022 15450
11300 20/10/2022 6180
11300 20/10/2022 9270
13443 30/11/2022 14832
13443 30/11/2022 9888
13444 30/11/2022 14832
13444 30/11/2022 7416
16619 20/01/2023 16686
16619 20/01/2023 8343
16619 13/02/2023 2781
16620 20/01/2023 8343
16620 20/01/2023 19467
16621 20/01/2023 5562
16621 20/01/2023 8343
Work Name: AJC ಕುರ್ರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003008/WH/93393042892247041)
11026 20/10/2022 22248
11026 20/10/2022 5562
11027 20/10/2022 8343
11027 20/10/2022 16068
12242 15/11/2022 22248
12242 15/11/2022 2472
12243 15/11/2022 9888
12243 15/11/2022 12360
13412 30/11/2022 9270
13412 30/11/2022 21630
13413 30/11/2022 3090
16622 20/01/2023 27810
16623 20/01/2023 5562
16623 20/01/2023 13905
Sub Total Rs. 5536662
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
30283 29/08/2022 6936
30283 29/08/2022 4624
30284 29/08/2022 11560
30282 29/08/2022 20808
30286 29/08/2022 18496
30287 29/08/2022 11560
30287 29/08/2022 2312
30288 29/08/2022 2312
Sub Total Rs. 78608
Grand Total Rs. 5615270
Expenditure In Lakhs For block :56.15
Report Completed
Excel View