Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHINTAMANI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : KOTAGAL
Work Name: ಕೋಟಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ SLWM ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/AV/93393042892262042)
10263 27/09/2022 6489
10263 27/09/2022 15141
10264 27/09/2022 8652
10264 27/09/2022 10815
10545 07/10/2022 12978
10545 07/10/2022 8652
10546 07/10/2022 19467
11015 17/10/2022 8652
11015 17/10/2022 12978
11016 17/10/2022 17304
11763 28/10/2022 12978
11763 28/10/2022 8652
11764 28/10/2022 17304
12178 08/11/2022 8652
12178 08/11/2022 12978
12179 08/11/2022 17304
12797 15/11/2022 10815
12797 15/11/2022 10815
12798 15/11/2022 17304
13178 22/11/2022 6489
13178 22/11/2022 15141
13179 22/11/2022 10815
13179 22/11/2022 2163
Work Name: ಸುಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003010/AV/93393042892295698)
11017 17/10/2022 6489
11017 17/10/2022 2781
Work Name: ಕೆ.ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ(1528003010/AV/93393042892296108)
522 21/04/2022 4326
522 21/04/2022 15141
523 21/04/2022 8652
523 21/04/2022 12978
1203 12/05/2022 17304
1203 12/05/2022 4326
1204 12/05/2022 15141
1204 12/05/2022 6489
1205 12/05/2022 2163
Work Name: ಕೆ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ (ಸಮುದಾಯ ಭವನ) ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003010/AV/93393042892296145)
525 21/04/2022 19467
525 21/04/2022 2163
526 21/04/2022 4326
526 21/04/2022 4326
Work Name: ಎನ್.ಕೊತ್ತೂರು-1 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ (ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ) ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003010/AV/93393042892296146)
4169 11/07/2022 9888
4169 11/07/2022 14832
4170 11/07/2022 14832
4170 11/07/2022 3708
4171 11/07/2022 2472
Work Name: ಎನ್.ಕೊತ್ತೂರು-2 ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ (ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ) ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003010/AV/93393042892296147)
5010 20/07/2022 8652
5010 20/07/2022 12978
5011 20/07/2022 17304
5011 20/07/2022 4326
5012 20/07/2022 2163
Work Name: ವೀರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003010/AV/93393042892312057)
19052 15/03/2023 18540
19053 15/03/2023 13596
Work Name: ಕೋಟಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಸ್ಮಶಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/DP/93393042892302815)
10265 27/09/2022 15141
10265 27/09/2022 6489
10266 27/09/2022 4326
10266 27/09/2022 15141
Work Name: AJC ಕೆ ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/DP/93393042892324301)
4123 11/07/2022 6489
4123 11/07/2022 4326
Work Name: ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಡಪ್ಪನ ಕುಂಟೆಯಿಂದ ಕೋಟಗಲ್ ಅಮಾನಿಕೆರೆವರೆಗೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮ,(1528003010/IC/93393042892264059)
6104 26/07/2022 8652
6104 26/07/2022 10815
6106 26/07/2022 2163
11765 28/10/2022 17304
11765 28/10/2022 4326
11766 28/10/2022 8652
Work Name: ಗೋಪಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೀರ್ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IC/93393042892266181)
14249 09/12/2022 10815
14249 09/12/2022 10815
14250 09/12/2022 4326
14914 15/12/2022 6489
14914 15/12/2022 8652
14915 15/12/2022 2163
14915 15/12/2022 4326
15301 26/12/2022 10815
15301 26/12/2022 10815
15302 26/12/2022 6489
15302 26/12/2022 4326
19057 15/03/2023 15450
19058 15/03/2023 3090
Work Name: ಕೋಟಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ವೆಂಕಟರವಣಶೆಟ್ಟಿ ಜಮೀನಿನವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003010/IC/93393042892269032)
6925 11/08/2022 11124
6925 11/08/2022 8652
6926 11/08/2022 4326
6926 11/08/2022 17304
6927 11/08/2022 4326
6927 11/08/2022 2163
11767 28/10/2022 10815
11767 28/10/2022 10815
11768 28/10/2022 4326
Work Name: ದೊಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಮ್ಮು ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042892328864)
4172 11/07/2022 4944
4172 11/07/2022 2472
6929 02/08/2022 618
8019 20/08/2022 2163
9555 17/09/2022 4326
Work Name: ದೊಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಲಿಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003010/IF/93393042892427258)
4173 11/07/2022 4944
8535 30/08/2022 3090
Work Name: ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042892498406)
6703 11/08/2022 2163
6703 11/08/2022 2163
6961 02/08/2022 309
Work Name: ಕುರುರ್ಮಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042892565765)
137 13/04/2022 12978
137 13/04/2022 8652
138 13/04/2022 4326
Work Name: ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೇಮ ಕೋಂ ನರೇಂದ್ರ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003010/IF/93393042892591301)
4174 11/07/2022 12360
Work Name: ವೀರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪನ್ನ ಬಿನ್‌ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042892614430)
11021 17/10/2022 2163
11021 17/10/2022 4326
Work Name: ಎನ್ ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾರೆಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್ /ಕುರಿ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾ(1528003010/IF/93393042893160720)
528 21/04/2022 17304
528 21/04/2022 4326
529 21/04/2022 6489
Work Name: ಎನ್ ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಎನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆಶೇಡ್ /ಕುರಿ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893193996)
10269 27/09/2022 4326
10270 27/09/2022 2163
Work Name: ಕೋಟಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿರುಮಳಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893220914)
8020 20/08/2022 19467
8020 20/08/2022 2163
8021 20/08/2022 10815
8021 20/08/2022 8652
9055 08/09/2022 12978
9056 08/09/2022 4326
9056 08/09/2022 2163
13616 01/12/2022 2163
13617 01/12/2022 2163
13617 01/12/2022 2163
Work Name: ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿನ್ ನಡಪು ರಾಂಸಿಂಗ್ ರವರಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893379236)
5203 20/07/2022 4326
5203 20/07/2022 8652
Work Name: ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಂದಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893402355)
8536 30/08/2022 4326
Work Name: ವೀರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893461415)
4177 11/07/2022 7416
6930 02/08/2022 618
Work Name: ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893606745)
11019 17/10/2022 2163
Work Name: ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893641376)
139 13/04/2022 2163
139 13/04/2022 12978
Work Name: ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್ / ಕುರಿ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893646060)
140 13/04/2022 9270
140 13/04/2022 7416
Work Name: ದೊಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್/ ಕುರಿ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893669194)
1206 12/05/2022 8652
1206 12/05/2022 12978
1207 12/05/2022 6489
Work Name: ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಪೆದ್ದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893754292)
8982 08/09/2022 2163
8982 08/09/2022 2163
Work Name: ದೊಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭಮ್ಮ ಕೋಂ ಯರ್ರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893809853)
8984 08/09/2022 4326
Work Name: ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಶಿವಣ್ಣ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್ /ಕುರಿ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893834502)
4178 11/07/2022 1854
4178 11/07/2022 15450
Work Name: ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್ /ಕುರಿ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893834525)
4179 11/07/2022 14832
4179 11/07/2022 9888
4180 11/07/2022 12360
Work Name: ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893834548)
4181 11/07/2022 10197
4181 11/07/2022 2163
Work Name: ಜಗತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಟಿ ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರಿಗೆ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನ(1528003010/IF/93393042893840452)
6931 02/08/2022 618
14916 15/12/2022 6489
15236 26/12/2022 6489
15236 26/12/2022 2163
19328 21/03/2023 10815
Work Name: ಕೋಟಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ರವರಿಗೆ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003010/IF/93393042893840582)
4182 11/07/2022 2472
4182 11/07/2022 2472
6932 02/08/2022 618
13417 22/11/2022 309
Work Name: ಕೋಟಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ವಾವತಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪನ್ನ ರವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893840653)
4183 11/07/2022 2472
4183 11/07/2022 2472
6933 02/08/2022 618
8912 30/08/2022 309
17080 01/02/2023 4326
Work Name: ಜಗತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಎನ್ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ರವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾ(1528003010/IF/93393042893840729)
6107 26/07/2022 4944
9554 17/09/2022 6489
12801 15/11/2022 4326
13182 22/11/2022 4326
14757 15/12/2022 4326
15237 26/12/2022 927
15237 26/12/2022 2163
17077 01/02/2023 309
Work Name: ಎನ್ ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893840937)
6108 26/07/2022 2781
14917 15/12/2022 4326
15238 26/12/2022 6489
15899 07/01/2023 4326
15899 07/01/2023 2163
16125 11/01/2023 2163
16125 11/01/2023 4326
16521 19/01/2023 1236
Work Name: ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್ /ಕುರಿ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893841346)
4184 11/07/2022 11742
4184 11/07/2022 5562
Work Name: ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್ /ಕುರಿ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893846960)
4175 11/07/2022 2472
6005 26/07/2022 15141
6005 26/07/2022 4326
6006 26/07/2022 2163
6006 26/07/2022 10815
Work Name: ಕುರುಮಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ರೆಡ್ಡೆಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ(1528003010/IF/93393042893888084)
12181 08/11/2022 4326
12181 08/11/2022 2163
12802 15/11/2022 4326
12802 15/11/2022 2163
13183 22/11/2022 2163
13183 22/11/2022 2163
Work Name: ಆದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಶಾಮಿ ರವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893888142)
14918 15/12/2022 4326
14918 15/12/2022 4326
15239 26/12/2022 2163
15239 26/12/2022 4326
16126 11/01/2023 2163
16126 11/01/2023 6489
Work Name: ಕೆ ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಟಿ ಕೆ D/o ಕೊಂಡಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ(1528003010/IF/93393042893890362)
8538 30/08/2022 4326
8538 30/08/2022 2163
8913 30/08/2022 309
11769 28/10/2022 4326
11769 28/10/2022 2163
12183 08/11/2022 1854
12183 08/11/2022 1854
12803 15/11/2022 4326
12803 15/11/2022 4326
13419 22/11/2022 309
13618 01/12/2022 927
13618 01/12/2022 618
17076 01/02/2023 309
Work Name: ದೊಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಗದೀಶ್ವರಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ (1528003010/IF/93393042893890453)
6007 26/07/2022 4326
6007 26/07/2022 2163
8539 30/08/2022 2163
8539 30/08/2022 2163
12185 08/11/2022 1545
12185 08/11/2022 1545
13184 22/11/2022 2163
13184 22/11/2022 2163
13873 01/12/2022 2163
13873 01/12/2022 2163
16524 19/01/2023 4326
Work Name: ದೊಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪನ್ನ ರವರಿಗೆ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗ(1528003010/IF/93393042893893956)
6008 26/07/2022 4326
8022 20/08/2022 2163
8022 20/08/2022 4326
13874 01/12/2022 4635
Work Name: ಎನ್ ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೋಂ ಕೆ ಎಲ್ ರಾಮಾಂಜಿ ರವರಿಗೆ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ (1528003010/IF/93393042893894011)
6109 26/07/2022 6489
6934 02/08/2022 618
8540 30/08/2022 4326
13620 01/12/2022 4326
Work Name: ಸುಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮಣಿ ಎನ್ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎಸ್ ಎಂ ರವರಿಗೆ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿ(1528003010/IF/93393042893894058)
8023 20/08/2022 2163
8023 20/08/2022 4326
9553 17/09/2022 6489
Work Name: ದೊಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾ(1528003010/IF/93393042893894315)
5013 20/07/2022 6489
8541 30/08/2022 6489
Work Name: ದೊಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡೆಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003010/IF/93393042893908955)
5014 20/07/2022 6489
6935 02/08/2022 309
13621 01/12/2022 2163
14251 09/12/2022 2163
16525 19/01/2023 2163
17079 01/02/2023 2163
17925 14/02/2023 2163
18119 23/02/2023 2163
19329 21/03/2023 6489
Work Name: ದೊಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಿರೆಡ್ಡಿ ರವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003010/IF/93393042893909168)
6009 26/07/2022 4326
8987 08/09/2022 6489
16528 19/01/2023 6489
17074 01/02/2023 6489
17927 14/02/2023 3708
Work Name: ಎನ್ ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು ರವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893909259)
13623 01/12/2022 2163
14252 09/12/2022 2163
15900 07/01/2023 2163
16529 19/01/2023 2163
16529 19/01/2023 2163
17082 01/02/2023 5562
17082 01/02/2023 3708
Work Name: ಎನ್ ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003010/IF/93393042893909714)
5015 20/07/2022 6489
Work Name: ಕುರುರ್ಮಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893922814)
6010 26/07/2022 2163
6772 11/08/2022 2163
6962 02/08/2022 309
Work Name: ಕುರುರ್ಮಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನೆಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893922850)
6773 11/08/2022 2163
6773 11/08/2022 2163
6964 02/08/2022 309
Work Name: ಕುರುರ್ಮಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ(1528003010/IF/93393042893922898)
6011 26/07/2022 6489
6011 26/07/2022 5871
Work Name: ಕುರುರ್ಮಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದವೆಂಕಟಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಯರ್ರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893923019)
6012 26/07/2022 8343
6012 26/07/2022 4017
Work Name: ಕುರುರ್ಮಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಿಲ್ಲವೆಂಕಟರಾಮನ್ನ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893923091)
6013 26/07/2022 2163
6013 26/07/2022 10197
Work Name: ಕುರುಮಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದಕ್ಕ ಕೋಂ ಬಾಗಾಲಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893923132)
6014 26/07/2022 8343
6014 26/07/2022 4017
Work Name: ಕುರುರ್ಮಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893923147)
6774 11/08/2022 4326
Work Name: ಕುರುರ್ಮಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893923182)
6015 26/07/2022 4326
6015 26/07/2022 6180
Work Name: ಕುರುಮಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893931450)
6016 26/07/2022 6180
6016 26/07/2022 6180
Work Name: AJC ದೊಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003010/IF/93393042893951426)
8985 08/09/2022 6489
8985 08/09/2022 15141
8986 08/09/2022 10815
Work Name: AJC ಕೋಟಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರಾಮನ್ನ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 58ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003010/IF/93393042893951466)
6936 11/08/2022 10815
6936 11/08/2022 8652
6937 11/08/2022 6489
6937 11/08/2022 8652
6965 02/08/2022 309
9057 08/09/2022 4326
9057 08/09/2022 10815
9058 08/09/2022 6489
9058 08/09/2022 4326
13624 01/12/2022 4326
Work Name: AJC ಕೋಟಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಬಿ ಬಿನ್ ಭಾಷಾ ಸಾಬಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003010/IF/93393042893951537)
7413 11/08/2022 19467
7413 11/08/2022 2163
7414 11/08/2022 12978
7414 11/08/2022 6489
10755 07/10/2022 4326
10755 07/10/2022 10815
11020 17/10/2022 10815
11020 17/10/2022 4326
Work Name: ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್/ ಕುರಿ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893958887)
6775 11/08/2022 4326
Work Name: ದೊಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042893963616)
11762 28/10/2022 4326
Work Name: ಕೋಟಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟರಾಮನ್ನ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042894023254)
14253 09/12/2022 6489
14253 09/12/2022 12978
14254 09/12/2022 6489
14254 09/12/2022 4326
14925 15/12/2022 6489
14925 15/12/2022 15141
14926 15/12/2022 2163
17928 14/02/2023 15141
Work Name: ವಸಂತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾನಕಿ ಬಾಯಿ ಕೋಂ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ರವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042894037813)
9897 22/09/2022 4326
12809 15/11/2022 4326
Work Name: ವೀರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಿ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042894037843)
9898 22/09/2022 4326
9898 22/09/2022 4017
12187 08/11/2022 2163
12187 08/11/2022 4326
12810 15/11/2022 1545
12810 15/11/2022 1545
13418 22/11/2022 309
Work Name: ವಸಂತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜ ಕೋಂ ಮುನಿರಾಜು ರವರಿಗೆ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮ(1528003010/IF/93393042894037930)
9899 22/09/2022 4326
12811 15/11/2022 4326
Work Name: ಎನ್ ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042894038052)
13185 22/11/2022 4326
13875 01/12/2022 4326
14255 09/12/2022 4326
Work Name: AJC ಕೆರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 2/1,12/2 ರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗ(1528003010/IF/93393042894065938)
14256 09/12/2022 10815
14256 09/12/2022 10815
14932 15/12/2022 12978
14932 15/12/2022 6489
14933 15/12/2022 2163
16127 11/01/2023 15141
16128 11/01/2023 2163
18120 23/02/2023 8652
18121 23/02/2023 2163
Work Name: ದೊಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್ /ಕುರಿ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042894068842)
19330 21/03/2023 4326
Work Name: ಕೋಟಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್‌ /ಕುರಿ ಶೇಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042894155555)
14939 15/12/2022 4326
Work Name: ಕೋಟಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆ ಎನ್ ಪ್ರದೀಪ್ ರವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042894172643)
13629 01/12/2022 4326
14180 09/12/2022 4326
14934 15/12/2022 4326
15901 07/01/2023 2163
15901 07/01/2023 2163
Work Name: ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆಡ್ಡಿ ರವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾ(1528003010/IF/93393042894172705)
18712 14/03/2023 8652
Work Name: ಕೋಟಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಎ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಬಿ ಆರ್‌ ಆಂಜನೇಯ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003010/IF/93393042894195114)
14181 09/12/2022 4326
14911 15/12/2022 4326
Work Name: ಕೋಟಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೋಂ ಮುನಿರಾಜು ಕೆ ಎನ್‌ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042894195663)
16530 19/01/2023 2163
16530 19/01/2023 2163
17078 01/02/2023 2163
17078 01/02/2023 2163
17923 14/02/2023 2163
18123 23/02/2023 2163
18468 06/03/2023 4326
18711 14/03/2023 4326
Work Name: ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೊಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042894195743)
17075 01/02/2023 2163
Work Name: ವಸಂತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರಾವತಿ ಬಾಯಿ ಕೋಂ ರಾಜಾಸಿಂಗ್‌ ರವರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಶೇಡ್‌ /ಕುರಿ ಶೇಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/IF/93393042894328788)
18470 06/03/2023 4326
Work Name: ಕೋಟಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003010/RC/93393042892341251)
6928 11/08/2022 2163
6928 11/08/2022 12978
Work Name: AJC ಕೋಟಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಔಟ್ ಫಾಲ್ ಫಾಯಿಂಟ್ (1)ರ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003010/WC/93393042892515600)
14935 15/12/2022 6489
14935 15/12/2022 15141
14936 15/12/2022 10815
14936 15/12/2022 4326
Sub Total Rs. 2094402
Grand Total Rs. 2094402
Expenditure In Lakhs For block :20.94
Report Completed
Excel View