Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHINTAMANI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : PERAMACHANAHALLI
Work Name: ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಠ ಶಾಲೆಗೆ ಕೌಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/AV/93393042892261604)
1847 23/05/2022 4326
1847 23/05/2022 12978
1848 23/05/2022 10815
1848 23/05/2022 4326
2236 01/06/2022 4326
2236 01/06/2022 17304
2237 01/06/2022 12978
2237 01/06/2022 4326
2238 01/06/2022 2163
2238 01/06/2022 2163
Work Name: ಪೆರಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/AV/93393042892294481)
361 18/04/2022 19467
361 18/04/2022 2163
362 18/04/2022 10815
362 18/04/2022 8652
1003 07/05/2022 19467
1003 07/05/2022 2163
1004 07/05/2022 8652
1004 07/05/2022 10815
1834 23/05/2022 19467
1834 23/05/2022 2163
1835 23/05/2022 8652
1835 23/05/2022 10815
6184 30/07/2022 8652
6184 30/07/2022 12978
Work Name: ಮಡಬಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/AV/93393042892305842)
5204 22/07/2022 17304
5204 22/07/2022 2163
Work Name: ನಾಯಿಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/AV/93393042892305847)
4252 08/07/2022 10815
4252 08/07/2022 10815
4253 08/07/2022 4326
Work Name: ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೆಲೆರಿ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/FP/93393042892276659)
363 18/04/2022 6489
363 18/04/2022 15141
364 18/04/2022 8652
364 18/04/2022 10815
1007 07/05/2022 4326
1007 07/05/2022 17304
1008 07/05/2022 15141
2239 01/06/2022 8652
2239 01/06/2022 10815
2240 01/06/2022 10815
2240 01/06/2022 6489
2241 01/06/2022 2163
Work Name: ಕೆಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-156 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/FP/93393042892286379)
5523 22/07/2022 10815
5523 22/07/2022 10815
5524 22/07/2022 17304
Work Name: ಕೆಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪರಾಜು ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/FP/93393042892286558)
5527 22/07/2022 6489
5527 22/07/2022 15141
5528 22/07/2022 4326
5528 22/07/2022 17304
5529 22/07/2022 2163
Work Name: ನಾಯಿಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಲಿಡ್ಕರ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003012/IF/93393042892154279)
6186 30/07/2022 4326
6186 30/07/2022 3090
Work Name: ನಾಯಿಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸುನಂದಮ್ಮ ಕೋಂ ದೇವರಾಜ್ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003012/IF/93393042892293099)
1838 23/05/2022 927
1838 23/05/2022 2163
6187 30/07/2022 2163
6187 30/07/2022 6489
Work Name: ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೈಲಮ್ಮ ಕೋಂ ರಮೇಶ್ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042892370678)
1839 23/05/2022 6489
1839 23/05/2022 1545
Work Name: ಮೈಲಾಫುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಧಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042892398743)
2803 14/06/2022 7416
8207 25/08/2022 3090
10959 15/10/2022 6489
Work Name: ಕೆಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042892570542)
6969 12/08/2022 6489
Work Name: ಮೈಲಾಫುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಲಿಡ್ಕರ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042892720586)
5205 22/07/2022 2163
5205 22/07/2022 6489
Work Name: ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893043568)
1009 07/05/2022 6489
1009 07/05/2022 12978
Work Name: ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿವೆಂಕಟರೋಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893060813)
5206 22/07/2022 10197
5206 22/07/2022 2163
Work Name: ಕೆಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಪಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893065860)
2700 14/06/2022 19467
2700 14/06/2022 2163
2701 14/06/2022 8652
2701 14/06/2022 10815
4254 08/07/2022 2163
4254 08/07/2022 17304
4255 08/07/2022 6489
4255 08/07/2022 6489
Work Name: ಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893073683)
14325 08/12/2022 2163
14325 08/12/2022 4326
Work Name: ಕೆಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಂಜಿ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893129560)
2628 14/06/2022 8034
2628 14/06/2022 4326
Work Name: ನಾಗದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂ ಎನ್ ರವರ ಮೇಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893193185)
1239 13/05/2022 4326
1239 13/05/2022 15141
Work Name: ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಂ ಎನ್ ರವಿ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893295342)
2145 01/06/2022 8652
2145 01/06/2022 5253
Work Name: ಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಬಿ ನರಸಿಂಹ ಬಿನ್ ಬ್ಯಾಟರಾಯಪ್ಪ ಮೇಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893330728)
8451 25/08/2022 3090
Work Name: ಕೊಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893403867)
16251 16/01/2023 3090
Work Name: ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893438527)
3636 02/07/2022 12978
3636 02/07/2022 6489
Work Name: ಕೆಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893448087)
11877 29/10/2022 2163
11877 29/10/2022 4326
Work Name: ಪೆರಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893448266)
2804 14/06/2022 2163
2804 14/06/2022 7416
Work Name: ನಾಗದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡನರಸಿಂಹಪ್ಪ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ (ಲಿಡ್ಕರ್) ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893454972)
8452 25/08/2022 8652
Work Name: ಗುನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಚ್ಚರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮೇಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893510248)
1240 13/05/2022 5488.98
1240 13/05/2022 10977.96
Work Name: ಕೆಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893553335)
14328 08/12/2022 4017
14328 08/12/2022 2472
Work Name: ಕೆಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ನಡುಪ್ಪಣ್ಣ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893579096)
12414 15/11/2022 4326
12414 15/11/2022 2163
Work Name: ಕೊಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಸುಬ್ಬಣ್ಣ ರವರ ಮೇಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893606594)
16252 16/01/2023 927
16252 16/01/2023 2163
Work Name: ಕೊಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಲಷ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಮೇಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893606781)
16253 16/01/2023 3090
Work Name: ಕೆಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೋಭ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜ್ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893607563)
5207 22/07/2022 4326
5207 22/07/2022 14832
Work Name: ನಾಗದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893607757)
4256 08/07/2022 9888
4256 08/07/2022 2163
Work Name: ಪೆರಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893619833)
10974 15/10/2022 4326
10974 15/10/2022 2163
Work Name: ಕೆಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಾಳೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893631223)
12415 15/11/2022 3090
Work Name: ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಂ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893666378)
3635 02/07/2022 8652
3635 02/07/2022 4326
Work Name: ಗುನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಿಳ್ಳಪ್ಪ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893676593)
1840 23/05/2022 6489
1840 23/05/2022 2163
Work Name: ನಾಯಿಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಕದಿರಪ್ಪ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893679041)
2147 01/06/2022 5253
2147 01/06/2022 2163
6193 30/07/2022 927
6193 30/07/2022 2163
Work Name: ನಾಯಿಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸುವಸತಿಯೋಜನೆಮನೆ(ಲಿಡ್ಕರ್) ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893690518)
1841 23/05/2022 6489
1841 23/05/2022 2163
4257 08/07/2022 6489
4257 08/07/2022 927
10960 15/10/2022 3090
14329 08/12/2022 2163
14329 08/12/2022 2163
Work Name: ಕೆಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡಿಪನ್ನ ಬಿನ್ ಮುನಿಕದಿರಪ್ಪ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893690557)
5208 22/07/2022 2163
5208 22/07/2022 15141
Work Name: ನಾಗದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರಚಾರಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893698301)
6190 30/07/2022 2163
6190 30/07/2022 3708
Work Name: ಕೆಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ರವರ ರಾಮಾಂಜನಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893703055)
4258 08/07/2022 2163
4258 08/07/2022 17304
Work Name: ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುನಿರಾಜು ಎಂ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893709408)
3637 02/07/2022 4326
3637 02/07/2022 8652
Work Name: ನಾಯಿಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಕದಿರಪ್ಪ ಪಿ.ಎಂ.ಎ. ವೈ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893747993)
11878 29/10/2022 4326
11878 29/10/2022 4326
Work Name: ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893748476)
2633 14/06/2022 4326
2633 14/06/2022 4326
Work Name: ಪೆರಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಟಿ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ತೊಟ್ಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893864147)
12417 15/11/2022 2781
12417 15/11/2022 2163
Work Name: ಕೆಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893864265)
5210 22/07/2022 8652
5210 22/07/2022 6489
Work Name: ಕೆಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893864294)
11879 29/10/2022 2163
11879 29/10/2022 4326
Work Name: ಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಳಿನ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893864392)
14330 08/12/2022 6489
Work Name: ನಾಯಿಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893864450)
6192 30/07/2022 2163
6192 30/07/2022 2781
Work Name: ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893865445)
11480 20/10/2022 3708
11480 20/10/2022 2163
Work Name: ಪೆರಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893874421)
5209 22/07/2022 8652
5209 22/07/2022 3708
Work Name: ಕೆಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893874490)
6971 12/08/2022 6489
Work Name: ಕೆಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಮ್ಮ ಕೋಂ ಚನ್ನರಾಯಪ್ಪ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893874642)
17136 01/02/2023 6489
Work Name: ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893879091)
12435 15/11/2022 2163
12435 15/11/2022 2472
Work Name: ನಾಗದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಪಚಾರಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893887351)
6954 12/08/2022 4944
Work Name: ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕದಿರಮ್ಮ ಕೋಂ ಕದಿರಪ್ಪ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಲಿಡ್ಕರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893894125)
6972 12/08/2022 2163
6972 12/08/2022 6489
11481 20/10/2022 5253
11481 20/10/2022 2163
14339 08/12/2022 927
14339 08/12/2022 2163
Work Name: ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಶೋಧಮ್ಮ ಕೋಂದೇವರಾಜ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893894613)
6191 30/07/2022 8652
8208 25/08/2022 7416
10961 15/10/2022 3090
14331 08/12/2022 2163
14331 08/12/2022 6489
Work Name: ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಮಾವತಿ ಕೋಂ ಎಂ ಕೆ ರಾಮಪ್ಪ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003012/IF/93393042893894657)
6973 12/08/2022 8652
10962 15/10/2022 7416
Work Name: ಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೌರಮ್ಮ ಎಂ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893894718)
6970 12/08/2022 4326
6970 12/08/2022 4326
8211 25/08/2022 4326
8211 25/08/2022 3090
10963 15/10/2022 3090
16254 16/01/2023 2163
16254 16/01/2023 6489
Work Name: ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಂಜಪ್ಪ ಕೋಂ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ -Leather Artisans-LIDKAR ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893894772)
11482 20/10/2022 6489
11482 20/10/2022 2163
14340 08/12/2022 7416
16255 16/01/2023 11742
Work Name: ಮಡಬಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಗಮಣಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಕೋಂ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಡಾ|| ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893895036)
12437 15/11/2022 6489
12437 15/11/2022 2163
Work Name: ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಆಂಜಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893912840)
15887 07/01/2023 6489
Work Name: ಪೆರಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಮೇಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893922951)
17137 01/02/2023 2163
Work Name: ಪೆರಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893923155)
12439 15/11/2022 4326
12439 15/11/2022 618
Work Name: ಪೆರಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003012/IF/93393042893943256)
11483 20/10/2022 3090
11483 20/10/2022 2163
Work Name: ಪೆರಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893943683)
11484 20/10/2022 3090
11484 20/10/2022 2163
Work Name: ಕೆಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893943782)
10964 15/10/2022 4944
Work Name: ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893958220)
12441 15/11/2022 4326
Work Name: ಪೆರಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893961843)
7426 12/08/2022 618
7426 12/08/2022 4326
Work Name: ಪೆರಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893963457)
12442 15/11/2022 4944
Work Name: ಪೆರಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893964729)
14332 08/12/2022 2163
14332 08/12/2022 2781
Work Name: ಕೆಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893966980)
11880 29/10/2022 8652
17138 01/02/2023 927
17138 01/02/2023 6489
Work Name: ಪೆರಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಪಿ.ಎಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893969317)
11485 20/10/2022 5253
Work Name: ಪೆರಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಜಿ.ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893969390)
12444 15/11/2022 4944
Work Name: ಪೆರಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893969635)
12443 15/11/2022 4326
12443 15/11/2022 618
Work Name: ಪೆರಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಜಾತಮ್ಮ ಕೋಂ ದಿಗುವಳ್ಳಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893970795)
14338 08/12/2022 1545
14338 08/12/2022 6489
Work Name: ಕೆಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಶೋಧಮ್ಮ ಕೋಂ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042893991986)
10965 15/10/2022 8652
14343 08/12/2022 7416
Work Name: ಗುನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತ ಕೋಂ ಮುನಿರಾಜು ರವರ ಮೇಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042894001349)
17139 01/02/2023 2163
Work Name: ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾ ಕೋಂ ನಂಜರೆಡ್ಡಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042894023536)
11486 20/10/2022 2163
11486 20/10/2022 6489
14344 08/12/2022 7416
16256 16/01/2023 11742
Work Name: ಕೆಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042894044888)
14342 08/12/2022 4017
Work Name: ಪೆರಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂಸತ್ಯನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಡಾ|| ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸಯೋಜನೆಗ್ರಾಮೀಣಮನೆನಿರ್ಮಣ(1528003012/IF/93393042894045179)
12440 15/11/2022 8652
Work Name: ಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಪಿ ಎಂ ಎ ವೈ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042894045266)
12438 15/11/2022 7416
17153 01/02/2023 3090
17153 01/02/2023 8652
Work Name: ಮಡಬಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಂಕರಪ್ಪ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042894119360)
14345 08/12/2022 4326
14345 08/12/2022 4326
Work Name: ಗುನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ ಕೋಂ ತಮ್ಮಣ್ಣ ರವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042894119507)
14347 08/12/2022 8652
17160 01/02/2023 7416
Work Name: ಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಗಮಣಿ ಕೋಂ ಮುರಳಿ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042894131433)
17140 01/02/2023 2163
17140 01/02/2023 4326
Work Name: ಮಡಬಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042894136183)
12436 15/11/2022 8652
Work Name: ನಾಯಿಂದ್ರಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042894136472)
16258 16/01/2023 4326
16258 16/01/2023 4326
Work Name: ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೈಲಜ ಕೋಂ ರಮೇಶ್ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042894138866)
16259 16/01/2023 4326
Work Name: ಗುನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಯರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042894139744)
17143 01/02/2023 2163
17143 01/02/2023 1854
Work Name: ಗುನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಮುನಿರಾಜು ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಿವಾಸ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042894155467)
16260 16/01/2023 8652
17145 01/02/2023 7416
Work Name: ನಾಗದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಾಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ವಸತಿ (ಲಿಡ್ಕರ್) ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042894155935)
14346 08/12/2022 4326
14346 08/12/2022 4326
Work Name: ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ Flood Affected-Rural ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042894238849)
16261 16/01/2023 2163
16261 16/01/2023 6489
Work Name: ಗುನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/IF/93393042894263441)
17148 01/02/2023 2163
17148 01/02/2023 6489
Work Name: ಕೊಂಗನಹಳ್ಳಿ ಕೈವಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಪಕ್ಕ ಶ್ರೀಆಂಜನೆಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ(1528003012/RC/93393042892322833)
429 18/04/2022 17304
429 18/04/2022 4326
430 18/04/2022 6489
430 18/04/2022 12978
2304 01/06/2022 15141
2304 01/06/2022 4326
2305 01/06/2022 2163
2305 01/06/2022 17304
Work Name: ಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆಲದ ಮರದಿಂದ ಗೋಕುಂಟೆಯ ವರೆಗೂ ಗ್ರಾವಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/RC/93393042892342368)
427 18/04/2022 12978
427 18/04/2022 8652
428 18/04/2022 15141
428 18/04/2022 4326
1497 13/05/2022 10815
1497 13/05/2022 2163
1498 13/05/2022 10815
1498 13/05/2022 8652
1499 13/05/2022 4326
2148 01/06/2022 10815
2148 01/06/2022 4326
Work Name: ಕೆಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಪ್ಪನವರ ಮಂಜಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಂಜಪ್ಪನ ಮಗ ಮುನಿರಾಜುರವರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003012/RC/93393042892362633)
5530 22/07/2022 4326
5530 22/07/2022 17304
5531 22/07/2022 19467
Sub Total Rs. 1623885
Grand Total Rs. 1623885
Expenditure In Lakhs For block :16.24
Report Completed
Excel View