Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHINTAMANI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : KAGATHI
Work Name: ಬಚ್ಚವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/AV/93393042892296505)
1901 30/05/2022 12978
1901 30/05/2022 8652
1902 30/05/2022 8652
1902 30/05/2022 10815
13778 01/12/2022 15141
13778 01/12/2022 4326
14677 23/12/2022 5871
14677 23/12/2022 15141
Work Name: ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವೀಲೆವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/AV/93393042892311989)
15248 22/12/2022 8652
15248 22/12/2022 12978
15249 22/12/2022 4326
15249 22/12/2022 15141
15918 07/01/2023 8652
15918 07/01/2023 12978
15919 07/01/2023 4326
15919 07/01/2023 6489
16286 13/01/2023 12978
16286 13/01/2023 5562
16287 13/01/2023 16686
16287 13/01/2023 1854
16288 13/01/2023 16686
16288 13/01/2023 1854
16289 13/01/2023 9270
16289 13/01/2023 5562
18557 04/03/2023 21630
18558 04/03/2023 21630
18559 04/03/2023 21630
19137 18/03/2023 21630
19138 18/03/2023 21630
19139 18/03/2023 2163
19364 28/03/2023 24720
19365 28/03/2023 14832
Work Name: ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿಯ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/AV/93393042892312068)
10951 19/10/2022 12978
10951 19/10/2022 6489
10952 19/10/2022 12978
10952 19/10/2022 4326
11637 19/10/2022 15141
11637 19/10/2022 6489
11638 19/10/2022 12978
11638 19/10/2022 4326
Work Name: ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/AV/93393042892312125)
10939 11/10/2022 15141
10939 11/10/2022 6489
10940 11/10/2022 6489
10940 11/10/2022 4326
11365 19/10/2022 12978
11365 19/10/2022 8652
11366 19/10/2022 10815
11366 19/10/2022 8652
Work Name: ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಜಂತ್ರಿ ರಾಮಕ್ರೀಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಬಾಗದ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/FP/93393042892262875)
694 27/04/2022 4326
694 27/04/2022 17304
695 27/04/2022 12978
Work Name: ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿಸ್ಟನ್ ನಿಂದ ತಿಮ್ಮನ್ನ ಗುಂಡಿವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/FP/93393042892262877)
696 27/04/2022 15141
696 27/04/2022 6489
697 27/04/2022 10815
Work Name: ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ಯರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/FP/93393042892283533)
6188 03/08/2022 6489
6188 03/08/2022 15141
6189 03/08/2022 4326
6189 03/08/2022 15141
7375 11/08/2022 15141
7375 11/08/2022 6489
7376 11/08/2022 6489
Work Name: ದೊಡ್ಡ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ನಿವೇಶನದಿಂದ ಶಾಂತಮ್ಮ ನಿವೇಶನದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಂತಮ್ಮ ನಿವೇಶನದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ(1528003013/FP/93393042892285521)
3431 02/07/2022 10815
3431 02/07/2022 10815
3432 02/07/2022 17304
4804 16/07/2022 2163
4804 16/07/2022 19467
4805 16/07/2022 15141
6258 11/08/2022 3708
6258 11/08/2022 2163
6259 11/08/2022 2163
6259 11/08/2022 4326
Work Name: ಬಚ್ಚವಾರಹಳ್ಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮನ್ನಗಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮನ್ನರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಅ(1528003013/FP/93393042892292462)
14321 13/12/2022 10815
14321 13/12/2022 8652
14322 13/12/2022 8652
15182 22/12/2022 6489
15182 22/12/2022 12978
15183 22/12/2022 4326
15183 22/12/2022 8652
15921 07/01/2023 6489
15921 07/01/2023 12978
15922 07/01/2023 4326
15922 07/01/2023 6489
Work Name: ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪನ ಮೊಮ್ಮಗ ರೆಡ್ಡಪ್ಪನವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/FP/93393042892294103)
10537 07/10/2022 12978
10537 07/10/2022 8652
10538 07/10/2022 19467
11394 19/10/2022 8652
11394 19/10/2022 12978
11395 19/10/2022 3399
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042892556698)
7324 11/08/2022 2163
7324 11/08/2022 2781
Work Name: ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮ ಅಶ್ವಥಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಕೊಂಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042892598319)
16097 07/01/2023 5253
Work Name: ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕನ್ನಗಾರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ(1528003013/IF/93393042892795821)
12831 19/11/2022 6489
Work Name: ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಿನಮ್ಮ ಕೋಂ ಆಶ್ವಥರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893071597)
1814 18/05/2022 12978
1814 18/05/2022 6489
Work Name: ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮದ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಬಳಿ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್(1528003013/IF/93393042893158595)
12832 19/11/2022 5562
Work Name: ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೋಸ್ಟ್ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893199059)
10828 11/10/2022 927
10828 11/10/2022 2163
Work Name: ಬುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893314907)
10829 11/10/2022 3090
10829 11/10/2022 1854
Work Name: ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893426087)
16098 07/01/2023 2163
16098 07/01/2023 2781
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೇಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893448636)
7352 11/08/2022 3399
7352 11/08/2022 2163
Work Name: ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸೊಣ್ಣಪರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚನ್ನರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ(1528003013/IF/93393042893450109)
9581 20/09/2022 4326
9581 20/09/2022 618
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಜಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893607670)
4806 16/07/2022 10815
4806 16/07/2022 4326
Work Name: ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಜಿ ವಿ ಬಯ್ಯಣ್ಣ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ(1528003013/IF/93393042893637925)
4807 16/07/2022 19467
Work Name: ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893685155)
7912 19/08/2022 4944
Work Name: ದಿಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಬಿನ್ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893685211)
8193 24/08/2022 4326
8193 24/08/2022 618
Work Name: ಬಚ್ಚವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ರವರ ಖಾಲಿಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/IF/93393042893730332)
10953 19/10/2022 4326
Work Name: ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/IF/93393042893738690)
4808 16/07/2022 4326
4808 16/07/2022 15141
Work Name: ಸುಜಾತಮ್ಮ ಕೋಂ ರೆಡ್ಡೆಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/IF/93393042893794925)
7913 19/08/2022 3708
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/IF/93393042893797654)
9610 20/09/2022 2163
9610 20/09/2022 2472
Work Name: ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬತ್ತೇಗೌಡ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042893798164)
3433 02/07/2022 12978
3433 02/07/2022 5871
Work Name: ದಿಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042893800483)
7355 11/08/2022 4635
Work Name: ಬಚ್ಚವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾತೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾರೆಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042893800940)
6518 02/08/2022 4326
6518 02/08/2022 927
Work Name: ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/IF/93393042893801235)
17127 03/02/2023 22248
17128 03/02/2023 19776
18961 13/03/2023 14832
18962 13/03/2023 14832
Work Name: ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042893803223)
7357 11/08/2022 4944
Work Name: ಬಚ್ಚವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042893817936)
7360 11/08/2022 5562
Work Name: ಬಚ್ಚವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042893818006)
10954 19/10/2022 15141
10954 19/10/2022 6489
10955 19/10/2022 4326
13722 01/12/2022 4326
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042893820310)
12833 19/11/2022 5253
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಅಶೋಕ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042893820386)
7417 11/08/2022 1236
7417 11/08/2022 3708
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042893820468)
8997 09/09/2022 12978
8997 09/09/2022 5562
8998 09/09/2022 9270
8998 09/09/2022 3708
11806 29/10/2022 17304
11806 29/10/2022 4326
15920 07/01/2023 4326
15920 07/01/2023 15759
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042893820509)
7364 11/08/2022 15141
7364 11/08/2022 6489
7365 11/08/2022 15141
7365 11/08/2022 2163
8194 24/08/2022 10815
8194 24/08/2022 4326
8195 24/08/2022 17304
8195 24/08/2022 2163
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042893820547)
5025 23/07/2022 1854
5025 23/07/2022 12051
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮೀಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುರಗೇಶ್ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042893820574)
4922 16/07/2022 9579
4922 16/07/2022 4326
Work Name: ಬಚ್ಚವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಎನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042893828134)
7369 11/08/2022 4944
Work Name: ಮುಂತಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893833384)
4655 13/07/2022 2163
5946 28/07/2022 2163
6519 02/08/2022 2163
6519 02/08/2022 2163
11028 19/10/2022 309
11028 19/10/2022 1854
11028 19/10/2022 2163
11753 29/10/2022 2163
Work Name: ಬುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜುರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893833491)
5947 28/07/2022 4326
6520 02/08/2022 4326
Work Name: ದಿಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಾಯಿತ್ರಿ ವಿ ಕೋಂ ಆನಂದ್ ಕೆ ವಿ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893833560)
4656 13/07/2022 4326
5960 28/07/2022 4326
Work Name: ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗಾಧರ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893833703)
4666 13/07/2022 4326
5956 28/07/2022 4326
9762 20/09/2022 4326
10536 07/10/2022 3090
11029 19/10/2022 3090
Work Name: ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893833823)
5957 28/07/2022 4326
6521 02/08/2022 4326
Work Name: ಹಿರಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹನಾಯಕ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893833952)
13732 01/12/2022 2163
Work Name: ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮನೋಹರಿ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893834068)
4667 13/07/2022 4326
5954 28/07/2022 4326
6522 02/08/2022 4326
7424 11/08/2022 3090
11033 19/10/2022 3090
11754 29/10/2022 4326
Work Name: ದಿಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಶೋಕ ವಿ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893834334)
4660 13/07/2022 4326
5961 28/07/2022 4326
8945 09/09/2022 4326
9763 20/09/2022 3090
11030 19/10/2022 3090
13734 01/12/2022 4326
Work Name: ದಿಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893836624)
4657 13/07/2022 2163
5953 28/07/2022 2163
7419 11/08/2022 2163
8947 09/09/2022 2163
Work Name: ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಮ್ಮ ಕೋಂ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893836656)
4663 13/07/2022 2163
4663 13/07/2022 2163
5951 28/07/2022 2163
5951 28/07/2022 2163
Work Name: ಬುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893836690)
5948 28/07/2022 4326
6524 02/08/2022 4326
Work Name: ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಸರಿನ್ ತಾಜ್ ಕೋಂ ಬಾಬಾ ಜಾನ್ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893841366)
4659 13/07/2022 2163
5949 28/07/2022 2163
6525 02/08/2022 2163
13753 01/12/2022 2163
Work Name: ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಎಸ್ ಸಬಿಹಾ ಕೋಂ ಮೌಲಾ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893841471)
4668 13/07/2022 2163
4668 13/07/2022 2163
5952 28/07/2022 2163
5952 28/07/2022 2163
7423 11/08/2022 2163
7423 11/08/2022 2163
8946 09/09/2022 1545
8946 09/09/2022 1545
9764 20/09/2022 1545
9764 20/09/2022 1545
11035 19/10/2022 2163
11035 19/10/2022 2163
11755 29/10/2022 1545
11755 29/10/2022 1545
Work Name: ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಬಾನು ಕೋಂ ಬಾಬಾ ಜಾನ್ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893841638)
4669 13/07/2022 2163
5950 28/07/2022 2163
6526 02/08/2022 2163
7425 11/08/2022 2163
13755 01/12/2022 2163
Work Name: ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಜಿತ ಅರ್ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893841768)
4670 13/07/2022 4326
5955 28/07/2022 4326
8948 09/09/2022 4326
9765 20/09/2022 3090
11031 19/10/2022 3090
11756 29/10/2022 4326
13757 01/12/2022 4326
Work Name: ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೀಲಾವತಿ ಕೋಂ ಶ್ರೀರಾಮ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893841899)
4671 13/07/2022 4326
5958 28/07/2022 4326
Work Name: ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಮ್ಯ ಕೋಂ ಬತ್ತೇಗೌಡ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893843104)
4672 13/07/2022 4326
5959 28/07/2022 4326
Work Name: ಬಚ್ಚವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ಯಾಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893843146)
4673 13/07/2022 4326
5970 28/07/2022 4326
9767 20/09/2022 4326
10539 07/10/2022 3090
11032 19/10/2022 3090
13756 01/12/2022 2163
Work Name: ಬಚ್ಚವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೈರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893843203)
4674 13/07/2022 4326
5963 28/07/2022 4326
6527 02/08/2022 4326
7429 11/08/2022 3090
11034 19/10/2022 3090
13759 01/12/2022 4326
Work Name: ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮಾದೇವಿ ಕೋಂ ಸೋಮಶೇಖರರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893843242)
4676 13/07/2022 2163
4676 13/07/2022 2163
5962 28/07/2022 2163
5962 28/07/2022 2163
7431 11/08/2022 2163
7431 11/08/2022 2163
8956 09/09/2022 1545
8956 09/09/2022 1545
10540 07/10/2022 1545
10540 07/10/2022 1545
13758 01/12/2022 2163
13758 01/12/2022 2163
Work Name: ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಿ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಿ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893843283)
5965 28/07/2022 4326
6528 02/08/2022 4326
8953 09/09/2022 4326
9766 20/09/2022 3090
10541 07/10/2022 3090
11036 19/10/2022 4326
11757 29/10/2022 2163
Work Name: ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳಾ ಸಿ ಅರ್ ಕೋಂ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893843322)
4677 13/07/2022 4326
5964 28/07/2022 4326
8952 09/09/2022 4326
9768 20/09/2022 3090
11037 19/10/2022 3090
13766 01/12/2022 4326
Work Name: ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಲಾ ಕೋಂ ದೇವರಾಜ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾ(1528003013/IF/93393042893843351)
4675 13/07/2022 4326
5969 28/07/2022 4326
Work Name: ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಲಿಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಆದಿನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893843424)
4678 13/07/2022 4326
5966 28/07/2022 4326
6529 02/08/2022 4326
7430 11/08/2022 3090
11038 19/10/2022 3090
11758 29/10/2022 2163
11758 29/10/2022 2163
Work Name: ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತ ಕೋಂ ಕೇಶರ್ಮೂತಿ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893843449)
4679 13/07/2022 4326
5967 28/07/2022 4326
Work Name: ಬಡಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಿ ವಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893843483)
4680 13/07/2022 4326
5968 28/07/2022 4326
Work Name: ಹಿರಹ್ಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆಂಪಣ್ಣ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893843532)
4681 13/07/2022 2163
6530 02/08/2022 2163
7435 11/08/2022 2163
8954 09/09/2022 2163
Work Name: ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಳ್ಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಪೆದ್ದನ್ನ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893843569)
4682 13/07/2022 2163
5971 28/07/2022 2163
5971 28/07/2022 2163
6531 02/08/2022 2163
11039 19/10/2022 2163
11039 19/10/2022 2163
11759 29/10/2022 1545
11759 29/10/2022 1545
Work Name: ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೋಂ ಸೀನಪ್ಪ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893843614)
4683 13/07/2022 4326
5972 28/07/2022 4326
8955 09/09/2022 4326
9769 20/09/2022 3090
13760 01/12/2022 3090
Work Name: ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893843672)
4684 13/07/2022 4326
5973 28/07/2022 4326
Work Name: ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಸಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893850978)
4685 13/07/2022 2163
6532 02/08/2022 2163
7427 11/08/2022 2163
7427 11/08/2022 2163
10542 07/10/2022 2163
10542 07/10/2022 2163
11040 19/10/2022 2163
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893851036)
4686 13/07/2022 2163
6533 02/08/2022 2163
8957 09/09/2022 2163
9770 20/09/2022 2163
Work Name: ರಾಧಮ್ಮ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರರೆಡ್ಡಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042893906930)
5325 23/07/2022 2163
5325 23/07/2022 10506
Work Name: ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042893929242)
13856 01/12/2022 4635
Work Name: ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042893930701)
11761 29/10/2022 4017
Work Name: ಲಘುಮಕ್ಕ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/IF/93393042893933556)
15525 02/01/2023 2163
15525 02/01/2023 2163
Work Name: ದಿಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಸೀಮಾ ತಾಜ್ ಕೋಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಲೀಲ್ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042893934439)
4809 16/07/2022 4326
6534 02/08/2022 4326
9771 20/09/2022 2163
9771 20/09/2022 2163
10543 07/10/2022 1545
10543 07/10/2022 1545
11041 19/10/2022 1545
11041 19/10/2022 1545
11760 29/10/2022 2163
Work Name: ಕರಿಯಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042893935985)
9814 20/09/2022 2163
9814 20/09/2022 4326
Work Name: ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/IF/93393042893936096)
12834 19/11/2022 2163
12834 19/11/2022 1236
Work Name: AJC ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042893960698)
6357 02/08/2022 4326
Work Name: AJC ದಿಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚೆಲಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042893960997)
18963 14/03/2023 12360
19402 29/03/2023 22248
19403 29/03/2023 22248
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042893968902)
11471 19/10/2022 4326
11471 19/10/2022 309
Work Name: AJC ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರೀಶ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042893996000)
12835 19/11/2022 2163
12835 19/11/2022 2163
Work Name: AJC ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರೆಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042894000580)
10956 19/10/2022 4635
Work Name: AJC ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೋತುಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042894000724)
12836 19/11/2022 4635
Work Name: ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಮ್ಯ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋಂ ದೇವರಾಜ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003013/IF/93393042894009249)
8976 09/09/2022 2163
9772 20/09/2022 2163
10544 07/10/2022 4326
11042 19/10/2022 3090
Work Name: ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/IF/93393042894020038)
9773 20/09/2022 2472
Work Name: ಬಡಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042894048805)
12839 19/11/2022 4017
Work Name: ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042894070598)
13761 01/12/2022 4326
Work Name: ಬಡಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಮನೆಯ ಬಳ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/IF/93393042894115219)
16269 13/01/2023 4017
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042894122129)
19817 28/03/2023 19467
19817 29/03/2023 2163
19818 28/03/2023 2163
19818 29/03/2023 2163
Work Name: ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/IF/93393042894127044)
14133 07/12/2022 2781
Work Name: ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042894142384)
15528 02/01/2023 4017
Work Name: ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042894142429)
15537 02/01/2023 1854
15537 02/01/2023 2163
Work Name: ಬಚ್ಚವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042894165616)
17154 03/02/2023 14832
17155 03/02/2023 19776
18959 13/03/2023 21630
18960 13/03/2023 6489
Work Name: ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಕುಂತಲಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/IF/93393042894168441)
18404 04/03/2023 4635
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042894170461)
18405 04/03/2023 4635
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಅಶೋಕ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042894175077)
16099 07/01/2023 2163
16099 07/01/2023 1854
Work Name: ಬಡಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042894178503)
16263 13/01/2023 4017
Work Name: ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042894200570)
16341 13/01/2023 4017
Work Name: ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡ್ಡಸೀನಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042894203382)
18565 04/03/2023 4635
Work Name: ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಕೋಂ ರತ್ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042894252993)
17156 03/02/2023 4635
Work Name: ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಾಲಾಜಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/IF/93393042894259461)
17159 03/02/2023 4635
Work Name: ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ರವಣಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042894280400)
19404 28/03/2023 4635
Work Name: ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042894280411)
17569 13/03/2023 4326
Work Name: ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/IF/93393042894299094)
17570 13/03/2023 4326
Work Name: ಬಚ್ಚವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/IF/93393042894323944)
19366 28/03/2023 4635
Work Name: AJC ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/LD/93393042892303085)
4015 07/07/2022 2163
4015 07/07/2022 19467
4016 07/07/2022 2163
4016 07/07/2022 2163
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಹಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಲದಮರದಿಂದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/RC/93393042892344427)
1799 18/05/2022 10815
1799 18/05/2022 10815
1800 18/05/2022 2163
1800 18/05/2022 2163
12840 19/11/2022 10815
12840 19/11/2022 10815
12841 19/11/2022 2163
12841 19/11/2022 4326
13763 01/12/2022 10815
13763 01/12/2022 10815
13764 01/12/2022 4326
13764 01/12/2022 2163
15250 22/12/2022 6489
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಹಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/RC/93393042892344428)
5026 23/07/2022 17304
5026 23/07/2022 4326
5027 23/07/2022 8652
6535 02/08/2022 17304
6535 02/08/2022 4326
6536 02/08/2022 8652
Work Name: ದಿಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೇಟಪ್ಪ ರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ಹೊಲದವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/RC/93393042892371853)
12057 05/11/2022 12978
12057 05/11/2022 6489
12058 05/11/2022 10815
12058 05/11/2022 8652
12283 10/11/2022 12978
12283 10/11/2022 6489
12284 10/11/2022 10815
12284 10/11/2022 8652
12870 19/11/2022 8652
12870 19/11/2022 12978
12871 19/11/2022 4326
Work Name: ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಚತ್ರಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/RC/93393042892392725)
12059 05/11/2022 19467
12059 05/11/2022 2163
12060 05/11/2022 2163
12285 10/11/2022 19467
12285 10/11/2022 2163
12286 10/11/2022 10815
12286 10/11/2022 4326
12872 19/11/2022 4326
12872 19/11/2022 10506
12873 19/11/2022 3090
12873 19/11/2022 11742
14135 07/12/2022 4326
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಕುಂಟೆ ಕಾಮಾಗಾರಿ(1528003013/WC/93393042892356854)
307 16/04/2022 8652
307 16/04/2022 4326
1882 30/05/2022 10815
1882 30/05/2022 10815
1883 30/05/2022 2163
1883 30/05/2022 6489
Work Name: ಬಚ್ಚವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಲಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆ ನೀರಿನ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/WC/93393042892400799)
748 27/04/2022 8652
748 27/04/2022 12978
4830 16/07/2022 4271.96
4830 16/07/2022 17087.84
9611 20/09/2022 4326
9611 20/09/2022 15141
9612 20/09/2022 4326
9612 20/09/2022 2163
12842 19/11/2022 2163
12842 19/11/2022 19467
12843 19/11/2022 4326
12843 19/11/2022 8652
14136 07/12/2022 2163
14136 07/12/2022 19467
14137 07/12/2022 4326
14137 07/12/2022 8652
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಿಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಾಗಾರಿ(1528003013/WC/93393042892401637)
749 27/04/2022 19467
749 27/04/2022 2163
750 27/04/2022 4326
750 27/04/2022 6489
Work Name: ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮದ ನಗರಕೆರೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಊಲವಾಡಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/WC/93393042892418210)
12844 19/11/2022 17304
12844 19/11/2022 4326
13857 01/12/2022 4326
13857 01/12/2022 17304
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗನಾಯ್ಡು ಹೊಂಲದಿಂದ ಕೆರೆವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/WC/93393042892423184)
751 27/04/2022 6489
751 27/04/2022 4326
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಟೇಲ್ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿಂದ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/WC/93393042892423187)
310 16/04/2022 19467
310 16/04/2022 2163
311 16/04/2022 2163
7372 11/08/2022 19467
7372 11/08/2022 2163
12845 19/11/2022 21630
12846 19/11/2022 2163
12846 19/11/2022 8652
16100 07/01/2023 6489
16100 07/01/2023 10815
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ಹೋಲದಿಂದ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವಿಟ್ಮ್ ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೊಮೊರಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/WC/93393042892426988)
312 16/04/2022 8652
312 16/04/2022 12978
752 27/04/2022 8652
752 27/04/2022 12978
753 27/04/2022 8652
1447 18/05/2022 8652
16101 07/01/2023 15141
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೆಂಗಿನಾಯಡು ಜಮೀನಿಂದ ನಿಲಕುಂಠೆ ಕೆರೆಯವರೆಗೂ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವಿಟ್ಮ್ ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೊಮೊರಿ ಕಾಮಗಾರ(1528003013/WC/93393042892426996)
754 27/04/2022 21630
755 27/04/2022 2163
755 27/04/2022 2163
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದಿಂದ ಅಶ್ವತಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/WC/93393042892427011)
313 16/04/2022 15141
313 16/04/2022 6489
15251 22/12/2022 2163
15251 22/12/2022 8652
Work Name: ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಘಮಂಢಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಿರುವ ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1528003013/WC/93393042892442741)
1743 18/05/2022 12978
1743 18/05/2022 8652
1744 18/05/2022 19467
5326 23/07/2022 15141
5326 23/07/2022 4326
5327 23/07/2022 2163
5327 23/07/2022 12978
9564 20/09/2022 10815
9564 20/09/2022 10815
9565 20/09/2022 17304
12847 19/11/2022 12978
12847 19/11/2022 8652
12848 19/11/2022 15141
15923 07/01/2023 6489
15923 07/01/2023 15141
15924 07/01/2023 10815
Work Name: ಬಚ್ಚವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಲಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆ ನೀರಿನ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/WC/93393042892444250)
12837 19/11/2022 4326
12837 19/11/2022 17304
12838 19/11/2022 2163
12838 19/11/2022 2163
Work Name: ದಿಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವಕ್ಕರಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/WC/93393042892479553)
4810 16/07/2022 8652
4810 16/07/2022 12978
4811 16/07/2022 2163
6785 11/08/2022 8652
6785 11/08/2022 12978
6786 11/08/2022 2163
7914 19/08/2022 10815
7914 19/08/2022 10815
7915 19/08/2022 17304
7915 19/08/2022 4326
7916 19/08/2022 8652
7916 19/08/2022 2163
8243 24/08/2022 12978
8243 24/08/2022 8652
8244 24/08/2022 15141
8244 24/08/2022 4326
8853 05/09/2022 8652
8853 05/09/2022 12978
8854 05/09/2022 4326
8854 05/09/2022 15141
9577 20/09/2022 4326
9577 20/09/2022 17304
9578 20/09/2022 6489
9578 20/09/2022 12978
10591 11/10/2022 15141
10591 11/10/2022 6489
10592 11/10/2022 10815
10592 11/10/2022 8652
10957 19/10/2022 10815
10957 19/10/2022 10815
10958 19/10/2022 4326
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂನಿಂದ ರಮೇಶರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/WC/93393042892490058)
10821 11/10/2022 10815
10821 11/10/2022 10815
10822 11/10/2022 15141
10822 11/10/2022 6489
11043 19/10/2022 10815
11043 19/10/2022 10815
11044 19/10/2022 12978
11044 19/10/2022 6489
11807 29/10/2022 10815
11807 29/10/2022 10815
11808 29/10/2022 15141
11808 29/10/2022 4326
13768 01/12/2022 15141
13768 01/12/2022 6489
13769 01/12/2022 10815
13769 01/12/2022 6489
14323 13/12/2022 19467
14323 13/12/2022 2163
14324 13/12/2022 12978
14324 13/12/2022 4326
15925 07/01/2023 4326
15925 07/01/2023 17304
15926 07/01/2023 10815
Work Name: ಬಚ್ಚವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ತಾರಡಿ ಮರದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003013/WC/93393042892502717)
18560 04/03/2023 22248
19140 18/03/2023 18540
19141 18/03/2023 4635
Work Name: AJC ಬುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೃತ್ ಸರೋವರ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/WC/93393042892505697)
5510 23/07/2022 4326
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಪರಸ್ ಬಂದಿ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/WC/93393042892515742)
10823 11/10/2022 21630
10824 11/10/2022 4326
11045 19/10/2022 21630
11046 19/10/2022 12978
11809 29/10/2022 21630
11810 29/10/2022 4326
13868 01/12/2022 12978
13868 01/12/2022 8652
13869 01/12/2022 4326
13869 01/12/2022 4326
14326 13/12/2022 21630
14327 13/12/2022 10815
14327 13/12/2022 4326
15254 22/12/2022 2163
15254 22/12/2022 17613
15255 22/12/2022 21630
15256 22/12/2022 4326
15256 22/12/2022 17304
15257 22/12/2022 4326
15927 07/01/2023 2163
15927 07/01/2023 19467
15928 07/01/2023 10815
Work Name: ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದೋಬಿ ರಾಮಣ್ಣ ಹೊಲದಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/WC/93393042892526607)
14534 13/12/2022 8652
14534 13/12/2022 12978
14535 13/12/2022 2163
14535 13/12/2022 8652
15258 22/12/2022 6489
15258 22/12/2022 15141
15259 22/12/2022 6489
15259 22/12/2022 12978
15929 07/01/2023 4326
15929 07/01/2023 17304
15930 07/01/2023 2163
15930 07/01/2023 8652
18562 04/03/2023 24720
18563 04/03/2023 24720
18564 04/03/2023 6489
19142 18/03/2023 21630
19143 18/03/2023 21630
19144 18/03/2023 2163
19367 28/03/2023 24102
19368 28/03/2023 22248
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಮೋರಿಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನ ದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/WC/93393042892528583)
15931 07/01/2023 4326
15931 07/01/2023 17304
15932 07/01/2023 10815
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಸ್ ಬಂದಿಯಿಂದ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/WC/93393042892529268)
14633 13/12/2022 17304
14633 13/12/2022 4326
14634 13/12/2022 10815
14634 13/12/2022 8652
15252 22/12/2022 2163
15252 22/12/2022 19467
15253 22/12/2022 8652
15253 22/12/2022 10815
Work Name: ಹಿರಣ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1528003013/WC/93393042892543072)
19369 29/03/2023 24720
19370 29/03/2023 24720
19371 29/03/2023 4944
Work Name: ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಲಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕಡೆ ಗೋಕುಂಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003013/WC/93393042892543560)
19819 28/03/2023 4635
Work Name: ಕಾಗತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ & ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗ(1528003013/WC/93393042892543561)
19820 28/03/2023 5562
Sub Total Rs. 4508349
Grand Total Rs. 4508349
Expenditure In Lakhs For block :45.08
Report Completed
Excel View