Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHINTAMANI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : MUNAGANAHALLI
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/AV/93393042892295711)
1208 16/05/2022 17304
1208 16/05/2022 4944
Work Name: ಕಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/AV/93393042892301385)
19018 14/03/2023 18540
19019 14/03/2023 12978
19456 24/03/2023 24720
19457 24/03/2023 24720
Work Name: ಕಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್/ಎಸ್ ಟಿ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/AV/93393042892301386)
19022 14/03/2023 18540
19023 14/03/2023 12978
19458 24/03/2023 24720
19459 24/03/2023 12360
Work Name: ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/AV/93393042892310657)
19807 24/03/2023 4635
Work Name: ಕಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/AV/93393042892322456)
19808 24/03/2023 1854
19808 24/03/2023 1854
Work Name: AJC ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ SLWM ಘಟಕದ ಬಳಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/DP/93393042892316802)
3893 07/07/2022 9888
3893 07/07/2022 14832
3894 07/07/2022 9888
3894 07/07/2022 12360
6627 05/08/2022 2163
6627 05/08/2022 6489
6628 05/08/2022 4326
Work Name: ಕುರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಕ್ರಿಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬೇಗ್ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಮೇಷನರಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/FP/93393042892272743)
533 25/04/2022 24720
534 25/04/2022 9888
Work Name: ಕಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೋಟೆಲ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯೆಪ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/FP/93393042892290190)
3911 07/07/2022 4944
3911 07/07/2022 19776
3912 07/07/2022 22248
4471 14/07/2022 7416
4471 14/07/2022 17304
4472 14/07/2022 14832
4472 14/07/2022 9888
4473 14/07/2022 24720
4474 14/07/2022 2472
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯೆಪ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/FP/93393042892292833)
19809 24/03/2023 4635
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ರಾಮಪ್ಪ ಶೆಡ್ ವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯೆಪ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/FP/93393042892292834)
19810 24/03/2023 2781
19810 24/03/2023 927
Work Name: ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಕೋಲಾರ ರಸ್ತೆವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IC/93393042892279912)
6629 05/08/2022 8652
6629 05/08/2022 12978
6630 05/08/2022 10815
6630 05/08/2022 6489
7467 13/08/2022 20085
7467 13/08/2022 2472
7468 13/08/2022 9888
7468 13/08/2022 14832
7469 13/08/2022 14832
7469 13/08/2022 9888
7470 13/08/2022 17304
7470 13/08/2022 5253
7471 13/08/2022 14832
7471 13/08/2022 9888
7472 13/08/2022 2472
7472 13/08/2022 2472
8064 25/08/2022 19776
8064 25/08/2022 4944
8065 25/08/2022 17304
8065 25/08/2022 7416
15483 29/12/2022 4944
15483 29/12/2022 12360
Work Name: ಕುರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯೆಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಆಭಿವೃಧ್ದಿ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮ(1528003014/IC/93393042892285828)
19811 24/03/2023 8343
19811 24/03/2023 927
19812 24/03/2023 3708
Work Name: ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಯಾಮಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042892392637)
1080 05/05/2022 7416
1080 05/05/2022 14832
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಗೌಡ ಬಿನ್ ಓಬೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042892613955)
12905 17/11/2022 4326
Work Name: ಕಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಆಂಜಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042892631929)
101 12/04/2022 12360
Work Name: ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯೆರಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿವೀರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042892812115)
8068 25/08/2022 6798
8068 25/08/2022 4944
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893000197)
8703 07/09/2022 4326
Work Name: ಕಟಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷಮ್ಮಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IF/93393042893002781)
1081 05/05/2022 2472
1081 05/05/2022 17304
1082 05/05/2022 2472
Work Name: ಬಿಟ್ಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893133325)
5406 27/07/2022 17304
5406 27/07/2022 4944
5407 27/07/2022 17304
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893171815)
1084 05/05/2022 19776
1084 05/05/2022 2472
Work Name: ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಿನ್ನೆ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893313619)
8704 07/09/2022 3708
8704 07/09/2022 1545
Work Name: ಕುರುಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಧಕ್ರಿಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893313694)
1085 05/05/2022 19776
Work Name: ಕುರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893331194)
14894 17/12/2022 14832
16173 12/01/2023 4326
Work Name: ಕುರುಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ.ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ದನದದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893397760)
1209 16/05/2022 9888
1209 16/05/2022 8961
Work Name: ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀಣಾ ಕೋಂ ಸೊಣ್ಣಪರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893403098)
1086 05/05/2022 17304
1086 05/05/2022 7416
Work Name: ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893407207)
1087 05/05/2022 14832
1087 05/05/2022 4944
1088 05/05/2022 4944
Work Name: ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893437056)
8184 26/08/2022 12360
8184 26/08/2022 6180
Work Name: ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕ್ರಿಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893437148)
1210 16/05/2022 2472
1210 16/05/2022 16377
Work Name: ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893524506)
5408 27/07/2022 7416
5408 27/07/2022 9888
5409 27/07/2022 9888
Work Name: ಕಟಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893578357)
4475 14/07/2022 1236
4475 14/07/2022 12360
Work Name: ಕಟಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893578386)
3751 07/07/2022 13287
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893578733)
536 25/04/2022 2472
536 25/04/2022 9888
Work Name: ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮ್ಯೆಲಾರಿ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893578955)
537 25/04/2022 4944
537 25/04/2022 7416
Work Name: ಕುರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893612921)
538 25/04/2022 19776
538 25/04/2022 2472
539 25/04/2022 2472
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ರಿಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893621498)
1211 16/05/2022 14832
1211 16/05/2022 9888
4476 14/07/2022 12360
4476 14/07/2022 12360
4477 14/07/2022 7416
10873 15/10/2022 9888
10873 15/10/2022 7416
Work Name: ಕುರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಇ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893649563)
8067 25/08/2022 9270
8067 25/08/2022 2472
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜನಮ್ಮ ಕೋಂಚಂದ್ರಶೇಖರ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893654894)
8185 26/08/2022 1854
8185 26/08/2022 2472
Work Name: ಕಟಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893656268)
1091 05/05/2022 12360
Work Name: ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893661216)
5410 27/07/2022 18849
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893662115)
1092 05/05/2022 12360
1092 05/05/2022 4944
1093 05/05/2022 4944
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893662229)
19024 14/03/2023 5253
Work Name: ಕುರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ವಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893662804)
8069 25/08/2022 9888
8069 25/08/2022 1854
Work Name: ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬಿನ್ ಮುನಿವೆಂಕಟೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893671661)
540 25/04/2022 9888
540 25/04/2022 4944
541 25/04/2022 2472
Work Name: ಕುರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಆರ್ ಕ್ರಿಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893693359)
8186 26/08/2022 9888
8186 26/08/2022 6489
Work Name: ಕಟಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೀದಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893704859)
1094 05/05/2022 4944
1094 05/05/2022 7416
Work Name: ಕಟಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕಬಚ್ಚಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893704877)
4478 14/07/2022 13596
Work Name: ಕಟಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893706127)
3752 07/07/2022 2472
3752 07/07/2022 10815
Work Name: ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕಹನುಮಂತು ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆಶೆಡ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893755110)
7079 13/08/2022 2472
Work Name: ಕಟಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ವಿ.ಮುನಿನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893811970)
3753 07/07/2022 6798
3753 07/07/2022 4944
Work Name: ಕುರುಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ರವರ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿ(1528003014/IF/93393042893823696)
3710 07/07/2022 4944
4749 14/07/2022 3708
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮಾದೇವಿ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ರವರ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893824585)
15484 29/12/2022 4944
16180 12/01/2023 3708
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶುಭ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ರವರ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893824654)
10880 15/10/2022 2472
11841 02/11/2022 2472
12906 17/11/2022 2472
Work Name: ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಾಪಣ್ಣ ರವರ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893825385)
10555 08/10/2022 4944
11840 02/11/2022 3708
14895 17/12/2022 7416
16183 12/01/2023 3090
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಂಕರಪ್ಪ ರವರ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893825462)
9267 15/09/2022 2472
10886 15/10/2022 2472
11842 02/11/2022 2472
19025 14/03/2023 4944
19493 24/03/2023 2472
Work Name: ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತ ಕೋಂ ಲೇ.ಪೆದ್ದಪ್ಪಯ್ಯ ರವರ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893826872)
15485 29/12/2022 7416
16184 12/01/2023 1236
Work Name: ಕಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893826963)
3712 07/07/2022 2472
4750 14/07/2022 2163
5411 27/07/2022 2472
6633 05/08/2022 1545
10887 15/10/2022 2472
11843 02/11/2022 2472
12907 17/11/2022 2472
16185 12/01/2023 927
16185 12/01/2023 2163
Work Name: ಕುರುಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಶ್ವತ್ಥರೆಡ್ಡಿ 2021-22ನೇಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893827063)
11845 02/11/2022 7416
15486 29/12/2022 2472
15486 29/12/2022 4944
16186 12/01/2023 1545
16186 12/01/2023 1545
16638 24/01/2023 2472
16638 24/01/2023 6180
Work Name: ಕುರುಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಮೀಮ್ ಕೋಂ ಚಾಂದ್ ಪಾಷ ರವರ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893827172)
4751 14/07/2022 4326
5412 27/07/2022 4326
6638 05/08/2022 4326
7475 13/08/2022 3090
8715 07/09/2022 3090
10888 15/10/2022 4944
Work Name: ಕಟಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆಡ್ಡಿರವರ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003014/IF/93393042893827250)
3717 07/07/2022 2472
5413 27/07/2022 2472
6639 05/08/2022 2163
7476 13/08/2022 1545
15487 29/12/2022 2472
15487 29/12/2022 4944
16187 12/01/2023 3090
Work Name: ಬಿಟ್ಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಾಥರವರ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್(ಗ್ರಾ) ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003014/IF/93393042893827322)
8713 07/09/2022 4944
9268 15/09/2022 3708
Work Name: ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪರವರ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003014/IF/93393042893833218)
4752 14/07/2022 4326
5414 27/07/2022 4326
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗರತ್ನ ಕೋಂ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ರವರ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893833964)
4753 14/07/2022 2163
5415 27/07/2022 2472
6640 05/08/2022 2163
7477 13/08/2022 1854
11846 02/11/2022 4944
12908 17/11/2022 2472
14896 17/12/2022 3090
17633 16/02/2023 4944
Work Name: ಕುರುಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ರವರ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893834033)
3718 07/07/2022 4944
4754 14/07/2022 3708
8714 07/09/2022 7416
14897 17/12/2022 1545
14897 17/12/2022 1545
16188 12/01/2023 8652
Work Name: ಕುರುಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಮ್ಮ ಕೋಂ ಸೀನಪ್ಪ ರವರ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893834815)
4755 14/07/2022 2163
5416 27/07/2022 2472
6641 05/08/2022 2163
7478 13/08/2022 1854
8712 07/09/2022 2472
9269 15/09/2022 4944
11847 02/11/2022 3090
14898 17/12/2022 4944
16640 24/01/2023 2472
Work Name: ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿ ರವರ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893841114)
16641 24/01/2023 2472
16641 24/01/2023 2472
17634 16/02/2023 2472
19814 24/03/2023 1236
Work Name: ಕುರುಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಮಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕಗುಂಡಪ್ಪರವರ2021-22ನೇಸಾಲಿನಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್(ಗ್ರಾ)ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003014/IF/93393042893841185)
9272 15/09/2022 4944
10895 15/10/2022 2472
11851 02/11/2022 1236
Work Name: ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಆಂಜಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893845057)
12909 17/11/2022 2472
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಬಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893855036)
8070 25/08/2022 2472
Work Name: ಕುರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಾಂದ್ ಪಾಷ ಬಿನ್ ವಹಬ್ ಸಾಬ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893858682)
8711 07/09/2022 5253
Work Name: ಕಟಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿರವರ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾ(1528003014/IF/93393042893860464)
3720 07/07/2022 4944
4756 14/07/2022 3708
5417 27/07/2022 4944
6644 05/08/2022 2472
10896 15/10/2022 3090
15488 29/12/2022 4944
16642 24/01/2023 2472
Work Name: ಕಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ದನದದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893862233)
8187 26/08/2022 2781
8187 26/08/2022 2472
Work Name: ಕುರುಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಾವತಿ ಕೋಂ ಲೇ.ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893863934)
3721 07/07/2022 2472
4757 14/07/2022 2163
5418 27/07/2022 2472
6650 05/08/2022 1545
Work Name: ಕಟಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಮತ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥರವರ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893863979)
19027 14/03/2023 1854
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕೆಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ.ನರಸಿಂಹಪ್ಪ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893864037)
9273 15/09/2022 4944
10899 15/10/2022 3708
14899 17/12/2022 4944
15489 29/12/2022 2472
17635 16/02/2023 3090
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿನ್ನಪ್ಪರವರ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್(ಗ್ರಾ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003014/IF/93393042893864084)
4758 14/07/2022 4326
5419 27/07/2022 4326
10898 15/10/2022 4944
11848 02/11/2022 2472
15490 29/12/2022 3090
17636 16/02/2023 4944
Work Name: ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ರವರ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್(ಗ್ರಾ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003014/IF/93393042893864134)
16195 12/01/2023 4326
16195 12/01/2023 4326
17643 16/02/2023 4944
Work Name: ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್(ಗ್ರಾ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003014/IF/93393042893864176)
16190 12/01/2023 4326
16190 12/01/2023 4326
17644 16/02/2023 4944
Work Name: ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೈಲಜ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್(ಗ್ರಾ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893864414)
5420 27/07/2022 2472
6649 05/08/2022 2163
7479 13/08/2022 2472
8710 07/09/2022 1545
10897 15/10/2022 4944
11849 02/11/2022 4944
19028 14/03/2023 3090
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಮ್ಮಕೋಂ ಪಿಳ್ಳಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893870726)
12910 17/11/2022 2472
12910 17/11/2022 2781
Work Name: ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರೆಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893873730)
11850 02/11/2022 4944
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಿ.ವಿ ಕೋಂ ಶಿವರಾಜ್ ಎ ಎಸ್ರವರ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮ(1528003014/IF/93393042893877067)
4759 14/07/2022 4326
5421 27/07/2022 4326
Work Name: ಕುರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893880559)
5422 27/07/2022 24720
5423 27/07/2022 4944
5423 27/07/2022 9888
Work Name: ಕುರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ವಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003014/IF/93393042893883764)
8071 25/08/2022 2472
Work Name: ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾರೆಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗುಲಪ್ಪರವರ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್(ಗ್ರಾ)ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003014/IF/93393042893888331)
17645 16/02/2023 8652
Work Name: ಕಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಹನಾಜಿ ಕೋಂ ಚಾಂದ್ ಪಾಷ ರವರ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893888386)
4760 14/07/2022 6489
5424 27/07/2022 2163
14900 17/12/2022 2472
14900 17/12/2022 4944
17646 16/02/2023 3090
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಮುನಿರಾಜು ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893898340)
8188 26/08/2022 4326
Work Name: ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾದರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893912360)
6037 29/07/2022 22248
6037 29/07/2022 2472
6038 29/07/2022 7416
6038 29/07/2022 4944
7480 13/08/2022 4944
7480 13/08/2022 19776
Work Name: ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗೊರ್ಲತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893912416)
6039 29/07/2022 7416
6039 29/07/2022 14832
6039 26/08/2022 2472
8072 25/08/2022 14832
8072 25/08/2022 9888
8073 25/08/2022 12360
8073 25/08/2022 2472
10556 08/10/2022 9888
Work Name: ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893912506)
6040 29/07/2022 22248
6040 29/07/2022 2472
6041 29/07/2022 2472
9275 15/09/2022 12360
9275 15/09/2022 12360
9276 15/09/2022 22248
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893912564)
4761 14/07/2022 8652
4761 14/07/2022 12978
4762 14/07/2022 10815
6042 29/07/2022 22248
6042 29/07/2022 2472
10557 08/10/2022 12360
10557 08/10/2022 4944
Work Name: ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎನ್ ಬ್ಯೆರಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರೆಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893912627)
8708 07/09/2022 19776
8708 07/09/2022 4944
8709 07/09/2022 9888
8709 07/09/2022 4944
9277 15/09/2022 7416
9277 15/09/2022 17304
9278 15/09/2022 7416
Work Name: ಕಟಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇ ನಾರೆಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893912872)
8192 26/08/2022 2472
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893913090)
14910 17/12/2022 5253
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893913778)
12911 17/11/2022 5253
Work Name: ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ವಿ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893913813)
8707 07/09/2022 2472
Work Name: ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ರಾಧ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893928114)
12914 17/11/2022 1854
12914 17/11/2022 2472
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗೇಶ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893933485)
8191 26/08/2022 4326
Work Name: ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎನ್ ಆಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893949205)
8705 07/09/2022 2472
8705 07/09/2022 22248
9279 15/09/2022 17304
9279 15/09/2022 7416
9280 15/09/2022 2472
10559 08/10/2022 4944
10559 08/10/2022 17304
Work Name: ಕುರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆ.ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893973638)
8190 26/08/2022 4944
8190 26/08/2022 19776
9270 15/09/2022 4944
9270 15/09/2022 19776
9271 15/09/2022 9888
9271 15/09/2022 12360
10560 08/10/2022 3090
Work Name: ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಕರ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893973724)
10561 08/10/2022 1236
10561 08/10/2022 4017
Work Name: ಕುರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ್ ಕೆ.ವಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893986022)
15491 29/12/2022 2472
Work Name: ಕುರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042893986064)
15492 29/12/2022 2472
Work Name: ಕುರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮಕೋಂ ಲೇ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042894001410)
15493 29/12/2022 2472
Work Name: ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯೆರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರೆಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042894031450)
11852 02/11/2022 4944
11852 02/11/2022 17304
11853 02/11/2022 4944
11853 02/11/2022 14832
12228 10/11/2022 19776
12228 10/11/2022 4944
12229 10/11/2022 2472
12229 10/11/2022 2472
Work Name: ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯೆರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರೆಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042894031557)
12915 17/11/2022 7416
12915 17/11/2022 7416
12915 17/11/2022 7416
12916 17/11/2022 2472
14909 17/12/2022 4944
14909 17/12/2022 7416
Work Name: ಕಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರುಕ್ಮಣಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042894036344)
14908 17/12/2022 1854
14908 17/12/2022 1854
Work Name: ಬಿಟ್ಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ್ ಬಿನ್ ಲೇ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042894042369)
12918 17/11/2022 5253
Work Name: ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಬಶ್ರೀ ಕೋಂಲೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042894049923)
11854 02/11/2022 22248
11854 02/11/2022 2472
11855 02/11/2022 4944
11855 02/11/2022 12360
12230 10/11/2022 2472
12230 10/11/2022 22248
12231 10/11/2022 4944
Work Name: ಕುರುಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003014/IF/93393042894049947)
10893 15/10/2022 4944
11856 02/11/2022 3708
12919 17/11/2022 7416
14907 17/12/2022 1545
14907 17/12/2022 1545
19029 14/03/2023 7416
Work Name: ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್(ಗ್ರಾ) ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮ(1528003014/IF/93393042894050055)
11844 02/11/2022 2472
14906 17/12/2022 6180
Work Name: ಕುರುಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಲೋಕೇಶ್ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ರವರ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003014/IF/93393042894050113)
14905 17/12/2022 3090
16216 12/01/2023 2472
16643 24/01/2023 1236
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನಿವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042894133082)
16189 12/01/2023 2163
Work Name: ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುನೆಮ್ಮಕೋಂ ತಾಡಿಗೋಳ್ಳು ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042894133224)
16193 12/01/2023 2163
16193 12/01/2023 15141
16194 12/01/2023 4326
16194 12/01/2023 10815
16644 24/01/2023 2472
16644 24/01/2023 19776
16645 24/01/2023 7416
16645 24/01/2023 9888
Work Name: ಬಿಟ್ಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿರುಮಳಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042894156197)
14904 17/12/2022 3708
Work Name: ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯೆರಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಸುಬ್ಬನ್ನ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042894156241)
19030 14/03/2023 24720
19031 14/03/2023 9888
19460 24/03/2023 24720
19461 24/03/2023 2472
Work Name: ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಡವಿಕ್ರಿಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042894171603)
19032 14/03/2023 5253
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸೀನಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042894171615)
14902 17/12/2022 9888
14902 17/12/2022 12360
14903 17/12/2022 2472
14903 17/12/2022 5562
15494 29/12/2022 7416
15494 29/12/2022 17304
15495 29/12/2022 14832
16192 12/01/2023 1854
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸೀನಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042894178474)
14901 17/12/2022 4944
14901 17/12/2022 19776
16191 12/01/2023 3399
16191 12/01/2023 6489
Work Name: ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಲೇ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042894201021)
16646 24/01/2023 5253
Work Name: ಕುರುಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಷಂಶೀಯಾತಾಜ್ ಕೋಂ ಸಮೀವುಲ್ಲಾರವರ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042894267230)
16647 24/01/2023 6180
16647 24/01/2023 2472
17651 16/02/2023 7416
19033 14/03/2023 3090
Work Name: ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042894278117)
17652 16/02/2023 19776
17653 16/02/2023 2472
Work Name: ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೀತಾ ಕೋಂ ಮುನಿಕ್ರಿಷ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/IF/93393042894278190)
17654 16/02/2023 14832
17655 16/02/2023 12360
Work Name: ಕಟಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ(1528003014/IF/93393042894305805)
16648 24/01/2023 2472
17656 16/02/2023 2472
19034 14/03/2023 3708
Work Name: ಕುರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಲಾರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಬರ್ ಸ್ಥಾನ್ ವರೆಗೂ ಮಣ್ನು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/RC/93393042892302878)
19035 14/03/2023 18540
19036 14/03/2023 1854
19490 24/03/2023 21630
19491 24/03/2023 19467
19491 24/03/2023 2163
19492 24/03/2023 19467
Work Name: ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಿಂದ ಕಾಚಹಳ್ಳಿವರೆಗೂರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1528003014/RC/93393042892312102)
530 25/04/2022 2472
530 25/04/2022 22248
531 25/04/2022 17304
531 25/04/2022 2472
Work Name: ಕಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/RC/93393042892368656)
6043 29/07/2022 7416
6043 29/07/2022 17304
6044 29/07/2022 7416
Work Name: ಆಲಂಬಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಕುಂಟೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/WC/93393042892349246)
3713 07/07/2022 7416
3713 07/07/2022 17304
3714 07/07/2022 14832
3714 07/07/2022 7416
Work Name: ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋಕುಂಟೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/WC/93393042892395776)
4479 14/07/2022 7416
4479 14/07/2022 17304
4480 14/07/2022 2472
4480 14/07/2022 19776
Work Name: AJC ಅಮೃತ ಸರೋವರದ ಕಟಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರ ಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/WC/93393042892500007)
4165 14/07/2022 7416
4165 14/07/2022 14832
4166 14/07/2022 9888
4166 14/07/2022 9888
5425 27/07/2022 14832
5425 27/07/2022 9888
5426 27/07/2022 12360
5426 27/07/2022 12360
5427 27/07/2022 4944
Work Name: AJCಬ್ರಾಹ್ಮಣದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗೋಕುಂಟೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003014/WC/93393042892517604)
19813 24/03/2023 3708
Sub Total Rs. 3257787
Grand Total Rs. 3257787
Expenditure In Lakhs For block :32.58
Report Completed
Excel View