Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHINTAMANI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : MITTAHALLI
Work Name: ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/AV/93393042892295660)
1931 30/05/2022 17304
1931 30/05/2022 7416
1932 30/05/2022 12360
1932 30/05/2022 4944
Work Name: ನಂದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/AV/93393042892295661)
15214 24/12/2022 2472
15214 24/12/2022 7416
Work Name: ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/AV/93393042892305673)
15215 24/12/2022 7416
Work Name: ನಂದನವನ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/AV/93393042892305675)
17183 31/01/2023 2163.04
17183 31/01/2023 6489.12
Work Name: ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ NRLM ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/AV/93393042892318932)
15216 24/12/2022 24720
15217 24/12/2022 2472
15217 24/12/2022 17304
15605 02/01/2023 21630
15606 02/01/2023 19467
Work Name: AJC ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಿಡ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/DP/93393042892323671)
7536 04/08/2022 1236
7536 04/08/2022 1236
8005 20/08/2022 2163
8005 20/08/2022 4326
Work Name: ಕೊಮ್ಮೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಯಣ್ಣ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/FP/93393042892281935)
6087 28/07/2022 10815
6087 28/07/2022 8652
6088 28/07/2022 15141
6088 28/07/2022 2163
14660 17/12/2022 9888
14660 17/12/2022 14832
14661 17/12/2022 12360
14661 17/12/2022 9888
Work Name: ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಿ ಮೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಪ್ಪ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/FP/93393042892283684)
6089 28/07/2022 7416
6089 28/07/2022 17304
6090 28/07/2022 22248
7203 11/08/2022 24720
7204 11/08/2022 12360
Work Name: ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಂಡೋಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/FP/93393042892285493)
4644 14/07/2022 17304
4644 14/07/2022 7416
4645 14/07/2022 2472
4645 14/07/2022 4944
6047 28/07/2022 7416
6047 28/07/2022 17304
6048 28/07/2022 9888
6048 28/07/2022 4944
7198 11/08/2022 4944
7198 11/08/2022 19776
7199 11/08/2022 9888
7199 11/08/2022 9888
Work Name: ಕೊಮ್ಮೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಡ್ಬ್ಲೂ ಡಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/FP/93393042892286202)
4983 22/07/2022 22248
4983 22/07/2022 2472
4984 22/07/2022 17304
4984 22/07/2022 2472
6055 28/07/2022 12360
6055 28/07/2022 12360
6056 28/07/2022 19776
6056 28/07/2022 2472
8038 20/08/2022 7416
8038 20/08/2022 9888
Work Name: ಅನುಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಜೋಬಡಿಯಿಂದ ಪಿ ಡ್ಬ್ಲೂ ಡಿ ರಸ್ತೆ ಮೋರಿಯ ವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗ(1528003019/FP/93393042892286203)
6505 05/08/2022 24720
6506 05/08/2022 22248
7644 11/08/2022 22248
Work Name: ಕೊಮ್ಮೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಂದ ಮೇಲೂರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IC/93393042892272170)
4985 22/07/2022 17304
4985 22/07/2022 7416
4986 22/07/2022 7416
4986 22/07/2022 12360
6066 28/07/2022 12360
6066 28/07/2022 9888
6066 28/07/2022 2472
6067 28/07/2022 7416
6067 28/07/2022 14832
8035 20/08/2022 8652
8035 20/08/2022 12978
8036 20/08/2022 19467
9570 19/09/2022 2472
9570 19/09/2022 22248
9571 19/09/2022 4944
9571 19/09/2022 17304
10727 13/10/2022 14832
10727 13/10/2022 7416
10728 13/10/2022 17304
10728 13/10/2022 4944
11726 27/10/2022 22248
11726 27/10/2022 2472
11727 27/10/2022 17304
11727 27/10/2022 2472
Work Name: ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ನಾಗಲಕಟ್ಟೆ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರೀವೀಟ್ ಮೆಂಟ್(1528003019/IC/93393042892272435)
17184 31/01/2023 4944
17184 31/01/2023 19776
17185 31/01/2023 2472
17185 31/01/2023 22248
17186 31/01/2023 1854
18883 17/03/2023 16686
19561 31/03/2023 6180
19562 31/03/2023 6180
19563 31/03/2023 4326
Work Name: ರಾಸಪ್ಲಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯಿಂದ ಕೋನಪರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IC/93393042892273280)
6508 05/08/2022 12360
6508 05/08/2022 12360
6509 05/08/2022 22248
7645 11/08/2022 14832
7645 11/08/2022 9888
7646 11/08/2022 22248
8501 30/08/2022 24720
8502 30/08/2022 17304
8502 30/08/2022 4944
8970 08/09/2022 17304
8970 08/09/2022 7416
8971 08/09/2022 22248
9568 19/09/2022 17304
9568 19/09/2022 7416
9569 19/09/2022 22248
Work Name: ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿಂದ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003019/IC/93393042892274393)
4646 14/07/2022 22248
4646 14/07/2022 2472
4647 14/07/2022 19776
4647 14/07/2022 2472
6070 28/07/2022 7416
6070 28/07/2022 17304
6071 28/07/2022 9888
6071 28/07/2022 4944
7998 20/08/2022 14832
7998 20/08/2022 9888
7999 20/08/2022 19776
7999 20/08/2022 2472
8503 30/08/2022 24720
8504 30/08/2022 2472
8504 30/08/2022 19776
8973 08/09/2022 17304
10729 13/10/2022 19776
10729 13/10/2022 4944
10730 13/10/2022 14832
10730 13/10/2022 7416
14638 17/12/2022 12360
14638 17/12/2022 12360
14639 17/12/2022 4944
14639 17/12/2022 4944
Work Name: ಅನುಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯಿಂದ ಪ್ರದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IC/93393042892280157)
14635 17/12/2022 14832
14635 17/12/2022 9888
14636 17/12/2022 7416
14636 17/12/2022 14832
15496 02/01/2023 4944
15496 02/01/2023 19776
15497 02/01/2023 2472
15497 02/01/2023 14832
17996 21/02/2023 12360
19750 31/03/2023 17922
19750 31/03/2023 2163
19751 31/03/2023 19467
19751 31/03/2023 2163
19752 31/03/2023 6489
Work Name: ಕೊಮ್ಮೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IC/93393042892280161)
19564 31/03/2023 15141
19564 31/03/2023 4326
Work Name: ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಗಮಗಪ್ಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ರೀವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IC/93393042892282053)
15607 02/01/2023 2163
15607 02/01/2023 19467
15608 02/01/2023 19467
17187 31/01/2023 4944
17187 31/01/2023 19776
17188 31/01/2023 4944
17188 31/01/2023 2472
17948 17/03/2023 2472
17948 17/03/2023 22248
17949 17/03/2023 2472
17949 17/03/2023 21939
Work Name: ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುರಳಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಜೀನಪ್ಪ ಗಾರಿ ಜಮೀನಿನ ವರೆವಿಗೂ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IC/93393042892282430)
18996 17/03/2023 21630
19565 31/03/2023 9270
19566 31/03/2023 8343
Work Name: ಅಮಿಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬಾಷ ಜಮೀನಿನಿನ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IC/93393042892282837)
17189 31/01/2023 4326
17189 31/01/2023 10815
17901 17/03/2023 12360
17901 17/03/2023 9579
17902 17/03/2023 2472
17902 17/03/2023 8652
17903 17/03/2023 4326
17903 17/03/2023 6798
18884 17/03/2023 13596
18885 17/03/2023 8961
Work Name: ಅಮಿಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕುಲಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿನ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IC/93393042892282838)
17190 31/01/2023 4635
17190 31/01/2023 10815
19567 31/03/2023 1854
19568 31/03/2023 1545
Work Name: ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಡ್ಬ್ಲೂ ಡಿ ರಸ್ತೆ ಮೋರಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪನಕುಂಟೆ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ರೀವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃಧ್ಧ(1528003019/IC/93393042892282879)
14413 14/12/2022 9888
14413 14/12/2022 14832
14414 14/12/2022 2472
14414 14/12/2022 19776
17191 31/01/2023 2472
17191 31/01/2023 22248
17192 31/01/2023 19776
17911 17/02/2023 24700
17912 17/02/2023 24700
18997 17/03/2023 21630
18998 17/03/2023 21630
18999 17/03/2023 6489
19753 31/03/2023 12360
19754 31/03/2023 12360
19755 31/03/2023 1236
Work Name: ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042892615260)
17904 17/03/2023 2472
17904 17/03/2023 2472
19000 17/03/2023 2163
Work Name: ಕೊಮ್ಮೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಧನಗಳದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042893510151)
14118 08/12/2022 2472
14118 08/12/2022 2472
Work Name: ನಂದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶೊಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತೀರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003019/IF/93393042893771303)
1933 30/05/2022 9888
1933 30/05/2022 2472
Work Name: ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003019/IF/93393042893776384)
16143 13/01/2023 4326
Work Name: ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ದಿಗವಿಂಟಿ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತೀರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003019/IF/93393042893776541)
4236 14/07/2022 4944
4236 14/07/2022 4944
Work Name: ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಲಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ(1528003019/IF/93393042893776554)
2143 30/05/2022 7416
2143 30/05/2022 17304
4648 14/07/2022 7416
4648 14/07/2022 17304
4649 14/07/2022 4944
4649 14/07/2022 9888
Work Name: ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತೀರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003019/IF/93393042893780137)
4650 14/07/2022 12360
Work Name: ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತೀರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003019/IF/93393042893780150)
6074 28/07/2022 7416
6074 28/07/2022 4944
Work Name: ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮನೆಯ ಹತ್ತೀರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003019/IF/93393042893780166)
4651 14/07/2022 2472
4651 14/07/2022 9888
Work Name: ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003019/IF/93393042893780187)
7647 12/08/2022 4326
Work Name: ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಕದಿರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತೀರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003019/IF/93393042893780214)
10731 13/10/2022 4326
Work Name: ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿತ ಕೊಂ ಯಾಮಾನ್ನ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತೀರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003019/IF/93393042893780236)
4652 14/07/2022 2472
4652 14/07/2022 9888
Work Name: ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತೀರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003019/IF/93393042893780279)
7648 12/08/2022 4326
Work Name: ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003019/IF/93393042893780289)
4653 14/07/2022 7416
4653 14/07/2022 4944
Work Name: ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003019/IF/93393042893780299)
4654 14/07/2022 9888
4654 14/07/2022 2472
Work Name: ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003019/IF/93393042893780311)
9574 19/09/2022 4326
Work Name: ಅನುಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಿತ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಧನಗಳದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042893780352)
9289 14/09/2022 4326
Work Name: ಅನುಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042893780358)
7210 11/08/2022 2472
7210 11/08/2022 2472
Work Name: ಅಗ್ರಹಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಿಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಧನಗಳದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042893780806)
10093 29/09/2022 4944
Work Name: ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042893780855)
17971 17/02/2023 2163
Work Name: ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧ S/O ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042893790348)
9290 14/09/2022 2163
9290 14/09/2022 2163
Work Name: ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003019/IF/93393042893811758)
9291 14/09/2022 2163
9291 14/09/2022 2163
Work Name: ಅಮ್ಮಿಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮ ಕೊಂ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042893812213)
15221 24/12/2022 2472
15221 24/12/2022 12360
16144 13/01/2023 24720
Work Name: ಅಮಿಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ರವರ ಜಮೀನಿಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042893812222)
11730 27/10/2022 2472
11730 27/10/2022 22248
15222 24/12/2022 4944
15222 24/12/2022 9888
Work Name: ಅಮಿಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042893812234)
11732 27/10/2022 24720
13632 22/11/2022 1545
13632 22/11/2022 1236
Work Name: ಅಮ್ಮಿಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವೆಂಕರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042893812275)
15223 24/12/2022 24720
16146 13/01/2023 2472
16146 13/01/2023 22248
16147 13/01/2023 12360
Work Name: ನಂದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನನ್ನಸಾಭಿ ಬಿನ್ ಕೀದರ್ ಸಾಭಿ ರವರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003019/IF/93393042893823579)
9575 19/09/2022 2472
9575 19/09/2022 2472
Work Name: ಅನುಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬಿ ವಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮೇಕೆಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003019/IF/93393042893948941)
10732 13/10/2022 2163
Work Name: ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬನ್ನ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003019/IF/93393042893948965)
12475 16/11/2022 2472
12475 16/11/2022 2472
Work Name: ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003019/IF/93393042893949010)
6515 05/08/2022 4944
Work Name: ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003019/IF/93393042893949019)
7649 12/08/2022 4944
Work Name: ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶ್ವರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಪಾಪಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042893964046)
12663 16/11/2022 4944
12663 16/11/2022 19776
13213 25/11/2022 9888
13213 25/11/2022 14832
13214 25/11/2022 2472
13214 25/11/2022 9888
Work Name: ಗೋನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣ ಬಿನ್‌ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042893973043)
15224 24/12/2022 9888
15224 24/12/2022 14832
Work Name: ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎಲ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೋವಿ ರವರ ಧನಗಳದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042893992744)
15498 02/01/2023 4944
Work Name: ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894007127)
18544 08/03/2023 2472
Work Name: ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894029376)
10733 13/10/2022 2163
Work Name: ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ರವರ ಕುರಿಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003019/IF/93393042894048524)
10734 13/10/2022 2163
10734 13/10/2022 2163
Work Name: ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಮುನಿಶಾಮಿ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003019/IF/93393042894048543)
10735 13/10/2022 4326
Work Name: ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003019/IF/93393042894048564)
10736 13/10/2022 4326
Work Name: ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003019/IF/93393042894048577)
10737 13/10/2022 4326
Work Name: ಅನುಪ್ಲಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894053766)
18888 17/03/2023 24720
18889 17/03/2023 14832
19756 31/03/2023 21630
Work Name: ಕೊಮ್ಮೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಯನ್ನ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894066402)
14119 08/12/2022 2472
Work Name: ಕೊಮ್ಮೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬೈಯನ್ನ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894066409)
14120 08/12/2022 2472
Work Name: ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವರಣ ರವರ ಕುರಿಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003019/IF/93393042894076319)
12429 16/11/2022 2472
12429 16/11/2022 2472
Work Name: ಗುರ್ರಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894086722)
14637 17/12/2022 2472
Work Name: ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಿಗವಿಂಟಿ ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894112575)
12476 16/11/2022 17304
12476 16/11/2022 7416
12477 16/11/2022 9888
12477 16/11/2022 2472
15632 02/01/2023 24720
15633 02/01/2023 9888
Work Name: ಅಪ್ಪಸಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 97 ಮತ್ತು 18ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾನ(1528003019/IF/93393042894124996)
14415 14/12/2022 2472
16558 23/01/2023 2472
16558 23/01/2023 22248
16559 23/01/2023 2472
Work Name: ಅಪ್ಪಸಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದುರ್ ಸಾಬಿ ಬಿನ್ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬಿ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 37ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894125022)
15499 02/01/2023 2472
15499 02/01/2023 19776
16560 23/01/2023 7416
Work Name: ನಂದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894125045)
13210 25/11/2022 4017
Work Name: ಅನುಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಧನಗಳದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894125213)
13145 25/11/2022 2163
13145 25/11/2022 2163
Work Name: ನಂದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಯಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894125325)
13146 25/11/2022 2163
13146 25/11/2022 309
Work Name: ನಂದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಿಂಹ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894125355)
13147 25/11/2022 2472
Work Name: ನಂದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಧನಗಳದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894125377)
15225 24/12/2022 2472
Work Name: ನಂದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮ್ಯ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894125467)
15226 24/12/2022 2472
Work Name: ಗೋನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮೀಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕರೆಡ್ಡಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003019/IF/93393042894125880)
16561 23/01/2023 7416
16561 23/01/2023 4944
Work Name: ಕೊಮ್ಮೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003019/IF/93393042894130904)
19569 31/03/2023 10815
Work Name: ಕೊಮ್ಮೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003019/IF/93393042894130921)
19570 31/03/2023 6489
Work Name: ಗೋನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮ ಕೋಂ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003019/IF/93393042894130970)
19001 17/03/2023 9888
Work Name: ಕಟ್ಟಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಲಪತಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894131034)
16148 13/01/2023 2472
Work Name: ನಂದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದೀಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894147885)
16149 13/01/2023 2472
Work Name: ನಂದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಲಪತಿ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894147908)
16150 13/01/2023 2472
Work Name: ಅಮಿಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894148405)
15227 24/12/2022 9888
15227 24/12/2022 14832
15228 24/12/2022 2472
15228 24/12/2022 9888
Work Name: ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪುಲಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯನಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಧನಗಳದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894150129)
15610 02/01/2023 2163
15610 02/01/2023 2163
Work Name: ಕೊಮ್ಮೃಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894152504)
14121 08/12/2022 2472
14121 08/12/2022 22248
14122 08/12/2022 2472
14122 08/12/2022 2472
15613 02/01/2023 21630
Work Name: ಕೊಮ್ಮೃಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೋಡಪ್ಪ ರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894152517)
14123 08/12/2022 14832
14123 08/12/2022 9888
14124 08/12/2022 2472
14124 08/12/2022 2472
15611 02/01/2023 19467
Work Name: ಕೊಮ್ಮೃಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894152540)
14416 14/12/2022 24720
14417 14/12/2022 4944
14417 14/12/2022 2472
15612 02/01/2023 10815
15612 02/01/2023 10815
Work Name: ಕೊಮ್ಮೃಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894152560)
14418 14/12/2022 9888
14418 14/12/2022 14832
14419 14/12/2022 2472
14419 14/12/2022 4944
15619 02/01/2023 4326
15619 02/01/2023 17304
Work Name: ಕೊಮ್ಮೃಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894152580)
14125 08/12/2022 19776
14125 08/12/2022 4944
14126 08/12/2022 2472
14126 08/12/2022 2472
15617 02/01/2023 6489
15617 02/01/2023 15141
Work Name: ಕೊಮ್ಮೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಪೇಂದ್ರ ರವರ ಧನಗಳದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894152608)
14127 08/12/2022 4944
Work Name: ಕೊಮ್ಮೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರೆಪ್ಪ ರವರ ಧನಗಳದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894152623)
15229 24/12/2022 4944
Work Name: ನಂದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894170034)
19002 17/03/2023 3708
Work Name: ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಆದೆಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894174688)
16562 23/01/2023 3708
Work Name: ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894174705)
16151 13/01/2023 4017
Work Name: ನಂದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಬಯನ್ನ ರವರ ಧನಗಳದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894177621)
18547 08/03/2023 4944
Work Name: ನಂದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಸೀತಪ್ಪ ರವರ ಧನಗಳದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894177757)
18548 08/03/2023 4944
Work Name: ಕಟ್ಟಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮಣಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894185448)
17535 10/02/2023 12978
18549 08/03/2023 12360
Work Name: ಅನುಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003019/IF/93393042894200256)
16563 23/01/2023 4944
Work Name: ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894200479)
16564 23/01/2023 3708
Work Name: ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಧನಗಳದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894213050)
18550 08/03/2023 4944
Work Name: ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೋನಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003019/IF/93393042894222369)
16152 13/01/2023 2472
16152 13/01/2023 2472
Work Name: ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾದರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಪ್ಪ ರವರ ಧನಗಳದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894287238)
16153 13/01/2023 4944
Work Name: ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುರಳಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894310080)
17533 10/02/2023 19467
17534 10/02/2023 10815
18551 08/03/2023 3708
Work Name: ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894366106)
17973 21/02/2023 24720
17974 21/02/2023 17304
18552 08/03/2023 24720
18553 08/03/2023 4944
Work Name: ಅಪ್ಪಸಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894392839)
18891 17/03/2023 22248
18892 17/03/2023 7416
Work Name: ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894392889)
18893 17/03/2023 24720
18894 17/03/2023 2472
18894 17/03/2023 4944
Work Name: ರಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗುಲಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಧನಗಳದೊಡ್ಡಿ(1528003019/IF/93393042894393103)
18895 17/03/2023 4944
Work Name: ಅನುಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ(1528003019/IF/93393042894393114)
18896 17/03/2023 24720
18897 17/03/2023 9888
19758 31/03/2023 21630
Work Name: ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/IF/93393042894395423)
18898 17/03/2023 24720
18899 17/03/2023 7416
Work Name: ಕೊಮ್ಮೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಗೋಪಾಲಪ್ಪರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಕಾರಿ(1528003019/IF/93393042894395814)
19572 31/03/2023 2163
Work Name: ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಮುರಳಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಯರ್ರಪಲ್ಲಿ ಕದಿರಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ತಾನದ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/RC/93393042892358345)
6938 11/08/2022 7416
6938 11/08/2022 17304
6939 11/08/2022 4944
Work Name: ನಂದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾಪಿರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/RC/93393042892360718)
6940 11/08/2022 7416
6940 11/08/2022 17304
8975 08/09/2022 7416
8975 08/09/2022 9888
Work Name: ಅಮಿಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ದಿಂದ ತುಮರಕುಂಟ ಕರೆಗೆ ಕಾಲವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/WC/93393042892354233)
1314 13/05/2022 17304
1314 13/05/2022 7416
Work Name: ಅಮಿಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಥಪ್ಪ ಜಮೀನುನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಭೊಮಯ್ಯಕುಂಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/WC/93393042892354247)
117 14/04/2022 12360
117 14/04/2022 9888
118 14/04/2022 12360
118 14/04/2022 12360
119 14/04/2022 2472
Work Name: AJC ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೃತ ಸರೋವರ ಪಾಪನ್ನ ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಲೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/WC/93393042892504212)
11827 27/10/2022 4944
11827 27/10/2022 19776
11828 27/10/2022 2472
11828 27/10/2022 4944
12426 16/11/2022 6489
12426 16/11/2022 15141
12427 16/11/2022 4326
12427 16/11/2022 17304
12428 16/11/2022 12978
13211 22/11/2022 4944
13211 22/11/2022 19776
13212 22/11/2022 2472
13212 22/11/2022 17304
14655 19/12/2022 22248
14655 19/12/2022 2472
14656 19/12/2022 19776
14656 19/12/2022 4944
14657 19/12/2022 22248
14657 19/12/2022 2472
14658 19/12/2022 22248
14658 19/12/2022 2472
14659 19/12/2022 4944
15614 02/01/2023 1236
15614 02/01/2023 11124
15615 02/01/2023 2472
15615 02/01/2023 9888
15616 02/01/2023 2472
15616 02/01/2023 7416
17908 17/02/2023 21012
17910 17/02/2023 18849
18554 08/03/2023 24720
18555 08/03/2023 7416
19005 17/03/2023 21630
19006 17/03/2023 15141
Work Name: AJC ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೃತ ಸರೋವರ ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003019/WC/93393042892530422)
17975 17/03/2023 2163
17975 17/03/2023 16686
18556 17/03/2023 24720
18900 17/03/2023 21630
18901 17/03/2023 10815
Sub Total Rs. 4178258
Grand Total Rs. 4178258
Expenditure In Lakhs For block :41.78
Report Completed
Excel View