Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHINTAMANI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : BURUDAGUNTE
Work Name: ಕೋನೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/AV/93393042892303528)
19938 31/03/2023 5562
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬಾಜಾನ್ ನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಇಮಾಮಲ ನವರ ಮನೆ ವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/FP/93393042892280620)
2250 02/06/2022 12978
2250 02/06/2022 8652
2251 02/06/2022 6489
2251 02/06/2022 10815
2932 18/06/2022 12978
2932 18/06/2022 8652
2933 18/06/2022 12978
2933 18/06/2022 8652
2934 18/06/2022 6489
2934 18/06/2022 2163
Work Name: ಸಾಲಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮೈನ್ ರೋಟ್ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/FP/93393042892280968)
5617 22/07/2022 4326
5617 22/07/2022 17304
5618 22/07/2022 2163
5618 22/07/2022 15141
6567 05/08/2022 4326
6567 05/08/2022 17304
Work Name: ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ದನಕರುಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮ(1528003020/FP/93393042892281512)
2935 18/06/2022 10815
Work Name: ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಗ ದಿಂದ ಬರುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ಮಹದೇವರೆಡ್ಡಿ ಜಿ ವಿ ನವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾ(1528003020/FP/93393042892281973)
3434 01/07/2022 6489
3434 01/07/2022 15141
3435 01/07/2022 12978
3435 01/07/2022 8652
3436 01/07/2022 8652
Work Name: ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಸ್ಟನ್ ನಿಂದ ಯರ್ರಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/FP/93393042892285430)
3437 01/07/2022 12978
3437 01/07/2022 8652
3438 01/07/2022 4326
3438 01/07/2022 17304
3439 01/07/2022 2163
3439 01/07/2022 4326
5622 22/07/2022 6489
5622 22/07/2022 15141
5623 22/07/2022 6489
5623 22/07/2022 15141
5624 22/07/2022 8652
5624 22/07/2022 12978
5625 22/07/2022 2163
5625 22/07/2022 10815
Work Name: AJC ಬಸವಾಫುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಮ್ಮ ನವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ನವರ ಜಮೀನಿನಿ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬನ್ನ ಜಮೀನ ಮೋರಿ (1528003020/FP/93393042892285749)
6570 05/08/2022 6489
6570 05/08/2022 15141
6571 05/08/2022 8652
6571 05/08/2022 12978
6572 05/08/2022 4326
6572 05/08/2022 17304
6573 05/08/2022 4326
6573 05/08/2022 2163
Work Name: ಬಸವಾಫುರ ಗ್ರಾಮದ ಊರು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಕಾಲುವೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ(1528003020/FP/93393042892288130)
6575 07/08/2022 15141
Work Name: ಸಾಲಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾತೂರು ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/FP/93393042892294238)
19638 31/03/2023 9270
Work Name: ಸಾಲಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/FP/93393042892294239)
19641 31/03/2023 9270
Work Name: ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬನ್ನ ನವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಗಬ್ಬಿನಾಯನ ಕಾಲೋವೆಗೆ ರೀವಿಟ್ ಮೇಂಟ(1528003020/IC/93393042892248157)
651 26/04/2022 17304
652 26/04/2022 10815
1751 20/05/2022 6489
1751 20/05/2022 12978
1752 20/05/2022 10815
1752 20/05/2022 10815
1753 20/05/2022 8652
1753 20/05/2022 10815
Work Name: ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂತೂರು ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನ ಕುಶಾವತಿ ನದಿಯ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IC/93393042892252249)
655 26/04/2022 21630
656 26/04/2022 6489
1754 20/05/2022 2163
1754 20/05/2022 19467
1755 20/05/2022 10815
1755 20/05/2022 10815
1756 20/05/2022 10815
1756 20/05/2022 10815
2253 02/06/2022 2163
2253 02/06/2022 19467
2254 02/06/2022 8652
2254 02/06/2022 12978
2255 02/06/2022 10815
2255 02/06/2022 10815
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಆರ್ ಅಕ್ಬರ್ ನವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮಿಷನ್ ಪೆದ್ದಪ್ಪಯ್ಯ ನವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IC/93393042892271327)
2936 18/06/2022 8652
2936 18/06/2022 12978
2937 18/06/2022 8652
2937 18/06/2022 12978
2938 18/06/2022 8652
2938 18/06/2022 4326
3440 01/07/2022 12978
3440 01/07/2022 8652
3441 01/07/2022 8652
3441 01/07/2022 12978
3442 01/07/2022 17304
3442 01/07/2022 2163
5619 22/07/2022 10815
5619 22/07/2022 10815
5620 22/07/2022 8652
5620 22/07/2022 12978
5621 22/07/2022 8652
5621 22/07/2022 10815
6576 05/08/2022 8652
6576 05/08/2022 12978
6577 05/08/2022 12978
6577 05/08/2022 8652
6578 05/08/2022 4326
6578 05/08/2022 17304
6579 05/08/2022 4326
6579 05/08/2022 6489
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೋನೆಪಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಾಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IC/93393042892271613)
2952 18/06/2022 4326
2952 18/06/2022 17304
2953 18/06/2022 6489
2953 18/06/2022 12978
2954 18/06/2022 6489
2954 18/06/2022 10815
3443 01/07/2022 2163
3443 01/07/2022 19467
3444 01/07/2022 8652
3444 01/07/2022 12978
3445 01/07/2022 2163
3445 01/07/2022 4326
5626 22/07/2022 4326
5626 22/07/2022 17304
5627 22/07/2022 2163
5627 22/07/2022 19467
5628 22/07/2022 2163
5628 22/07/2022 19467
5629 22/07/2022 8652
5629 22/07/2022 12978
5630 22/07/2022 4326
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಜೆ ಬಷೀರ್ ನವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಷಂಶಾದ್ ಬೇಗಂ ನವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IC/93393042892271854)
2256 02/06/2022 10115
2256 02/06/2022 10115
2257 02/06/2022 10115
2257 02/06/2022 10115
2258 02/06/2022 16184
2258 02/06/2022 4046
2955 18/06/2022 10815
2955 18/06/2022 10815
2956 18/06/2022 10815
2956 18/06/2022 10815
2957 18/06/2022 15141
2957 18/06/2022 4326
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದು ಸಾಬಿ ನವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಪಾಪಾಗ್ನಿ ನದಿಯ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರ(1528003020/IC/93393042892272092)
14997 23/12/2022 6489
18719 16/03/2023 18540
18720 16/03/2023 16686
18720 16/03/2023 1854
19627 31/03/2023 18540
19628 31/03/2023 1854
19628 31/03/2023 11124
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಜ್ ನವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕೊತ್ತರು ಸರ್ದಾರ್ ನವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IC/93393042892272095)
3446 01/07/2022 8652
3446 01/07/2022 12978
3447 01/07/2022 6489
3447 01/07/2022 15141
3448 01/07/2022 19467
5631 22/07/2022 2163
5631 22/07/2022 19467
5632 22/07/2022 2163
5632 22/07/2022 19467
5633 22/07/2022 2163
5633 22/07/2022 12978
6580 05/08/2022 2163
6580 05/08/2022 19467
6581 05/08/2022 2163
6581 05/08/2022 19467
6582 05/08/2022 2163
6582 05/08/2022 12978
7709 18/08/2022 8652
7709 18/08/2022 12978
7710 18/08/2022 19467
8590 01/09/2022 4326
8590 01/09/2022 17304
Work Name: ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಯಾದ್ ಇಮಾಂ ಸಾಬ್ ನವರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003020/IC/93393042892272199)
5634 22/07/2022 2163
5634 22/07/2022 19467
5635 22/07/2022 8652
5635 22/07/2022 12978
5636 22/07/2022 15141
6583 05/08/2022 2163
6583 05/08/2022 19467
6584 05/08/2022 6489
6584 05/08/2022 10815
7711 18/08/2022 2163
7711 18/08/2022 19467
7712 18/08/2022 6489
7712 18/08/2022 12978
Work Name: ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಗ ಬಳಿಯಿಂದ ಬೋವಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IC/93393042892272201)
5637 22/07/2022 4326
5637 22/07/2022 2163
5637 22/07/2022 15141
5638 22/07/2022 8652
5638 22/07/2022 12978
5639 22/07/2022 12978
5639 22/07/2022 6489
6585 05/08/2022 6489
6585 05/08/2022 15141
Work Name: AJC ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೆಶೆಟ್ಟಿಕುಂಟೆಯಿಂದ ಬೋವಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IC/93393042892275677)
3449 01/07/2022 21630
3450 01/07/2022 21630
3451 01/07/2022 8652
5640 22/07/2022 10815
5640 22/07/2022 10815
5641 22/07/2022 17304
5641 22/07/2022 4326
5642 22/07/2022 21630
6589 05/08/2022 10815
6589 05/08/2022 10815
6590 05/08/2022 21630
6591 05/08/2022 12978
Work Name: AJC ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಗಂಗಮ್ಮ ಜಮೀನಿಂದ ಕುಂಟಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ(1528003020/IC/93393042892280295)
14998 22/12/2022 2163
14998 22/12/2022 19467
14999 22/12/2022 2163
14999 22/12/2022 17304
18721 16/03/2023 21630
18722 16/03/2023 21630
18723 16/03/2023 2163
Work Name: AJC ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾರೆಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IC/93393042892280326)
15000 23/12/2022 15141
15000 23/12/2022 2163
18737 16/03/2023 21630
18738 16/03/2023 4326
19629 31/03/2023 18540
19630 31/03/2023 1854
19630 31/03/2023 14832
Work Name: AJC ಬುರುಡಗಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ತಿಯಾರ್ ನವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಪೆದ್ದವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮ(1528003020/IC/93393042892280557)
15001 22/12/2022 2163
15001 22/12/2022 19467
15002 22/12/2022 2163
18724 16/03/2023 21630
18725 16/03/2023 21630
18726 16/03/2023 15141
19631 31/03/2023 18540
19632 31/03/2023 1854
19632 31/03/2023 16686
19633 31/03/2023 3708
Work Name: AJC ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟೋರ್ ಪಲ್ಲಿ ವೇಣು ನವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಉಲಿಬೆಲೆ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿ(1528003020/IC/93393042892280559)
19634 31/03/2023 18540
Work Name: AJCಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಪಸಾನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಖಾದರ್ ಸಾಬ್ ನವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IC/93393042892280588)
15003 23/12/2022 8652
18739 17/03/2023 17304
19636 31/03/2023 18540
19637 31/03/2023 12978
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೊಂ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ನವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042892372969)
2259 02/06/2022 6489
2958 18/06/2022 6489
Work Name: ಚಿಕ್ಕಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಕೊಂ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042892417814)
3595 01/07/2022 2163
3595 01/07/2022 2163
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಕೊಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ನವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042892417816)
15004 22/12/2022 2163
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಂದ್ಯ ಕೊಂ ಸುಧಾಕರ ನವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042892424423)
1757 20/05/2022 4326
2273 02/06/2022 4326
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಕೊಂ ಸುಬ್ರಮಣಿ ನವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042892443214)
2272 02/06/2022 4326
7713 18/08/2022 4326
Work Name: ಚಿಕ್ಕಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯರ್ರಪ್ಪ ನವರ ಸರ್ವೇ ನಂ 2 ರ ಜಮೀನಿಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003020/IF/93393042892500329)
8592 01/09/2022 4326
10051 28/09/2022 8652
10051 28/09/2022 12978
11397 20/10/2022 8652
11397 20/10/2022 12978
11398 20/10/2022 8652
11398 20/10/2022 4326
19645 31/03/2023 1854
19645 31/03/2023 12978
Work Name: ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೊಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ನವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042892507407)
5643 22/07/2022 2163
12773 19/11/2022 2163
Work Name: ಗಡಿವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೊಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ನವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003020/IF/93393042892508773)
2343 02/06/2022 6489
Work Name: ಗಡಿವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರಮ್ಮ ಕೊಂ ಪೆದ್ದಕದಿರಪ್ಪ ನವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003020/IF/93393042892509400)
2344 02/06/2022 2163
2344 02/06/2022 4326
2959 18/06/2022 2163
2959 18/06/2022 4326
Work Name: ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಮ್ಮ ಕೊಂ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ನವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003020/IF/93393042892509403)
2345 02/06/2022 4326
2345 02/06/2022 2163
Work Name: ಸಾಲಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಂಗಪಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042892551981)
2960 18/06/2022 2163
2960 18/06/2022 10815
Work Name: ಻ನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಇ ಈಶ೵ವರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042892560933)
8593 01/09/2022 2163
8593 01/09/2022 2163
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಎಸ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003020/IF/93393042892581713)
17031 20/01/2023 618
Work Name: ದೇಶಂವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಿ ಕೊಂ ಆರ್ ಕುಮಾರ್ ನವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003020/IF/93393042892648831)
2346 02/06/2022 8652
2961 18/06/2022 8652
5644 22/07/2022 4326
Work Name: ದೇಶಂವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರಾವತಿ ಕೊಂ ಆರ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ನವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042892648844)
2347 02/06/2022 4326
2347 02/06/2022 4326
2962 18/06/2022 4326
2962 18/06/2022 4326
5645 22/07/2022 4326
Work Name: ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೊಂ ನಾಗರಾಜ್ ನವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042892648869)
2963 18/06/2022 6489
Work Name: ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ನವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042892670960)
2964 18/06/2022 2163
2964 18/06/2022 4326
3452 01/07/2022 2163
3452 01/07/2022 4326
5646 22/07/2022 2163
5646 22/07/2022 4326
6730 05/08/2022 2163
6730 05/08/2022 4326
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ತೋಳಸಮ್ಮ ಕೊಂ ಮೂರ್ತಿ ನವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042892671174)
2361 02/06/2022 2163
2361 02/06/2022 2163
Work Name: ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೊಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ನವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003020/IF/93393042892671284)
19646 31/03/2023 1854
19646 31/03/2023 1854
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೊಂ ಕೊಂಡಪ್ಪ ನವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003020/IF/93393042892671430)
2965 18/06/2022 4326
2965 18/06/2022 2163
3596 01/07/2022 4326
3596 01/07/2022 2163
Work Name: ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾವನ್ನಗಾರಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ನವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003020/IF/93393042892680094)
2362 02/06/2022 2163
2362 02/06/2022 4326
2966 18/06/2022 2163
2966 18/06/2022 4326
Work Name: ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893055268)
653 26/04/2022 10815
654 26/04/2022 15141
1758 20/05/2022 8652
1758 20/05/2022 12978
1759 20/05/2022 2163
Work Name: ಮರವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೊಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893135538)
18878 16/03/2023 6489
Work Name: ಮರವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೈಲಜ ಕೊಂ ಹರೀಶ್ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893135595)
18873 16/03/2023 6489
Work Name: ಮರವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಭವಾನಿ ಕೊಂ ರಮೆಶ್ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893135623)
18877 16/03/2023 6489
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ವಿ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಬಿನ್ ಗುಜ್ಜೇಪಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893147952)
2967 18/06/2022 8652
2967 18/06/2022 12978
Work Name: ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀಬೀಜಾನ್ ಕೊಂ ಇಮಾಂಸಾಬಿ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893195444)
2968 18/06/2022 8652
2968 18/06/2022 4326
Work Name: ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ನವರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪಿಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರ(1528003020/IF/93393042893209958)
7721 18/08/2022 6489
7721 18/08/2022 2163
Work Name: ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893209987)
5647 22/07/2022 6489
5647 22/07/2022 3399
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟನರಸಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893292934)
2969 18/06/2022 8652
2969 18/06/2022 4326
Work Name: ಕೋನೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಲಪತಿ ಬಿನ್ ಬಜ್ಜನ್ನ ನವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893298851)
18902 16/03/2023 19467
19647 31/03/2023 12978
Work Name: ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೊಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893313795)
8594 01/09/2022 4326
Work Name: ಅನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಬಿ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893410342)
13876 06/12/2022 3708
13876 06/12/2022 3708
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲೂರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೂತಮು ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893447779)
3453 01/07/2022 6489
3453 01/07/2022 15141
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಮ್ಮ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893543848)
1760 20/05/2022 10815
1760 20/05/2022 10815
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಳ ಕೊಂ ಮುನಿವೆಂಕಟರವಣ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893543889)
11399 20/10/2022 4326
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುಧರಾಣಿ ಕೊಂ ಅಂಬರೀಷ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893543910)
2970 18/06/2022 6489
2970 18/06/2022 15141
Work Name: ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೈದರಾಲಿ ಬಿನ್ ಖಾಸಿಂ ಸಾಬಿ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893644307)
6593 05/08/2022 2163
6593 05/08/2022 2163
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಿನಿ ಬಿ ಕೆ ಕೊಂ ಬಿ ಸಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893688440)
2971 18/06/2022 8652
2971 18/06/2022 4326
Work Name: ಕೋನೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಲಪ್ಪನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೊಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893702754)
6592 05/08/2022 2163
6592 05/08/2022 2163
Work Name: ಕೋನೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮ ಕೊಂ ಮದ್ದಿರೆಡ್ಡಿ ದೊಡ್ಡ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೊಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893702769)
6594 05/08/2022 4326
Work Name: ಕೋನೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893705089)
3597 01/07/2022 12978
Work Name: ಕೋನೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮೋಹನ್ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893705106)
6595 05/08/2022 4326
Work Name: ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893705472)
3473 01/07/2022 2163
3473 01/07/2022 10815
Work Name: ಚಿಕ್ಕಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗೋರ್ಲವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893707367)
2972 18/06/2022 12978
Work Name: ಚಿಕ್ಕಕುರಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಪನ ಕೊಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893710846)
7714 18/08/2022 6489
Work Name: ಬುರುಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಗಫಾರ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಹೈದರ್ ಸಾಬ್ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893710880)
5648 22/07/2022 8652
5648 22/07/2022 4326
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಶೀದ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಡಾ.ಹೈದರ್ ಸಾಬ್ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893758543)
3472 01/07/2022 12978
3472 01/07/2022 4326
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಬರ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893758555)
3471 01/07/2022 8652
3471 01/07/2022 10815
Work Name: ಅನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭ ಕೊಂ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893761469)
2973 18/06/2022 6489
2973 18/06/2022 4326
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶರಿಪುಲ್ಲಾ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893762282)
2270 02/06/2022 8652
2270 02/06/2022 4326
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮಾಜಾನ್ ಕೊಂ ಮೌಲಾ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893762289)
5649 22/07/2022 6489
5649 22/07/2022 6489
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಎಂ ಸಾಧಿಕ್ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893768277)
2974 18/06/2022 4326
2974 18/06/2022 8652
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಮತಾಜ್ ಕೊಂ ಮೂದು ಸಾಬಿ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893768308)
2269 02/06/2022 6489
2269 02/06/2022 6489
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಎಂ ಅಕ್ರಂ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893771302)
2975 18/06/2022 2163
2975 18/06/2022 10815
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೋಸೀನಾ ಕೊಂ ಶಬ್ಬೀರ್ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893771311)
2268 02/06/2022 4326
2268 02/06/2022 8652
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಸ್ಮಾ ಕೊಂ ರಿಜ್ವನ್ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893771321)
2267 02/06/2022 12797.82
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮದ್ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893771334)
2976 18/06/2022 8652
2976 18/06/2022 4326
Work Name: ಅನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪನವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893805997)
6729 05/08/2022 2163
Work Name: ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ವಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893807652)
3470 01/07/2022 4326
3470 01/07/2022 17304
Work Name: ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗುಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೋನಪ್ಪ ನವರ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893814883)
2977 18/06/2022 4326
2977 18/06/2022 4326
3601 01/07/2022 2163
3601 01/07/2022 2163
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ‍್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಜವಾನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893816533)
8606 01/09/2022 6489
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪುಲಗಲ್ಲು ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893816565)
3469 01/07/2022 12978
3469 01/07/2022 8652
Work Name: ಸಾಲಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಬೈಯಮ್ಮ ಕೊಂ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893816610)
6596 05/08/2022 4326
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಸಾರ್ ಪಾಷ ನವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893820216)
5650 22/07/2022 2163
5650 22/07/2022 10815
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಕೊಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ನವರ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893824983)
3468 01/07/2022 8652
5651 22/07/2022 2163
5651 22/07/2022 2163
10062 28/09/2022 2163
10062 28/09/2022 2163
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಮ್ಮ ಕೊಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003020/IF/93393042893834285)
8607 01/09/2022 4326
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಿ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003020/IF/93393042893834363)
10052 28/09/2022 4326
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದನಾರಾಯಣಮ್ಮ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003020/IF/93393042893834377)
10055 28/09/2022 4326
Work Name: ಅನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನವರ ಮನೆ ಬಳಿಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893841603)
3467 01/07/2022 6489
3467 01/07/2022 6489
Work Name: ಅನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893841674)
3466 01/07/2022 12978
3466 01/07/2022 4326
Work Name: ಬತ್ತಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತಮ್ಮ ಕೊಂ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893847319)
5652 22/07/2022 8652
5652 22/07/2022 4326
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮದಾಸು ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893876398)
7720 18/08/2022 4326
7720 18/08/2022 2163
Work Name: ಅನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊತ್ತುಳ್ಳ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ನವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003020/IF/93393042893890237)
15005 22/12/2022 2163
15005 22/12/2022 2163
Work Name: ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003020/IF/93393042893900361)
18809 16/03/2023 6489
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಫಕೃದ್ದೀನ್ ಸಾಬ್ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893913320)
11405 20/10/2022 4326
Work Name: ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈರಮ್ಮ ಕೊಂ ಕದಿರಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893915083)
8608 01/09/2022 4326
8608 01/09/2022 2163
Work Name: AJC ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಸರ್ ಪಾಷ ಸರ್ವೇ ನಂ162 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893928890)
10053 28/09/2022 15141
10053 28/09/2022 4326
10054 28/09/2022 2163
11406 20/10/2022 8652
11406 20/10/2022 6489
Work Name: AJC ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಹೆಬ್ಬೀ ಕೊಂ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಹಬೂಬ್ ಜಾನ್ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893934324)
7722 18/08/2022 12978
7722 18/08/2022 8652
8613 01/09/2022 12978
8613 01/09/2022 8652
10056 28/09/2022 10815
10056 28/09/2022 10815
19648 31/03/2023 5562
Work Name: AJC ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಾಬ್ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893934723)
7723 18/08/2022 21630
7724 18/08/2022 8652
8614 01/09/2022 4326
8614 01/09/2022 17304
8615 01/09/2022 2163
8615 01/09/2022 4326
12774 19/11/2022 8652
12774 19/11/2022 2163
Work Name: AJC ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರಿ ಸೋಮು ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893945897)
8621 01/09/2022 6489
8621 01/09/2022 15141
10070 28/09/2022 6489
10070 28/09/2022 4326
11403 20/10/2022 8652
11403 20/10/2022 12978
11404 20/10/2022 2163
12775 19/11/2022 2163
12775 19/11/2022 8652
Work Name: ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲಾಭಕಾಷ್ ಬಿನ್ ಸೈಯಾದ್ ಇಮಾಂಸಾಬಿ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893946495)
15006 22/12/2022 4326
Work Name: ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನವರ ಸರ್ವೇ ನಂ 22 ರಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003020/IF/93393042893946565)
8611 01/09/2022 2163
8611 01/09/2022 12978
10057 28/09/2022 6489
13879 06/12/2022 5562
15007 22/12/2022 8652
Work Name: AJC ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಆರ್ ಅಕ್ಬರ್ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893955341)
7725 18/08/2022 10815
7725 18/08/2022 10815
7726 18/08/2022 4326
7726 18/08/2022 2163
8609 01/09/2022 4326
8609 01/09/2022 8652
8609 01/09/2022 8652
8610 01/09/2022 4326
8610 01/09/2022 15141
11409 20/10/2022 4017
Work Name: AJC ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊತ್ತು ಸರ್ ದಾರ್ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893969841)
7730 18/08/2022 8652
7730 18/08/2022 12978
7731 18/08/2022 19467
8616 01/09/2022 6489
8616 01/09/2022 15141
8617 01/09/2022 12978
Work Name: AJC ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಬ್ಬೀರ್ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893969870)
7727 18/08/2022 12978
7727 18/08/2022 8652
7728 18/08/2022 4326
7728 18/08/2022 4326
8619 01/09/2022 10815
8619 01/09/2022 10815
8620 01/09/2022 2163
8620 01/09/2022 2163
11407 20/10/2022 10815
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893970461)
8618 01/09/2022 4326
Work Name: AJC ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸೀತಾರಾಮಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893970732)
11410 20/10/2022 15141
11410 20/10/2022 4326
12777 19/11/2022 15141
12777 19/11/2022 4326
Work Name: AJC ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಯಮ್ಮ ಕೊಂ ಬೈಯಣ್ಣ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893970755)
11411 20/10/2022 12978
11411 20/10/2022 8652
11412 20/10/2022 6489
11412 20/10/2022 4326
12778 19/11/2022 10815
12778 19/11/2022 10815
12779 19/11/2022 2163
12779 19/11/2022 2163
Work Name: ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಮದ್ದಿರೆಡ್ಡಿ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893970790)
13880 06/12/2022 1236
13880 06/12/2022 3708
Work Name: ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮೀಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893973069)
11413 20/10/2022 2163
Work Name: AJC ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಆರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893982052)
12780 19/11/2022 4326
12780 19/11/2022 8652
13881 06/12/2022 3708
13881 06/12/2022 1854
Work Name: ಕೋನೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪಿರೆಡ್ಡಿ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893984484)
18907 16/03/2023 2163
Work Name: ಕೋನೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಬಳಮ್ಮ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893984489)
18910 16/03/2023 2163
Work Name: ಕೋನೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893984542)
18906 16/03/2023 2163
Work Name: ಕೋನೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893984610)
18905 16/03/2023 2163
Work Name: ಕೋನೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಾರಾಮರೆಡ್ಡಿ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893984739)
18904 16/03/2023 2163
Work Name: ಕೋನೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗರಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893984752)
18914 16/03/2023 2163
Work Name: ಕೋನೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893984812)
18903 16/03/2023 2163
Work Name: ಕೋನೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಲ್ಪ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893984828)
18912 16/03/2023 2163
Work Name: ಕೋನೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893984876)
18908 16/03/2023 2163
Work Name: ಕೋನೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893984887)
18909 16/03/2023 2163
Work Name: AJC ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಧಿಕ್ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042893989445)
18808 16/03/2023 10815
19649 31/03/2023 3708
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042893992786)
12781 19/11/2022 4326
Work Name: ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮಾರ್ತಿ ನವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042894007548)
13882 06/12/2022 1854
13882 06/12/2022 1854
Work Name: ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನಮಂತು ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ನವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042894007601)
13883 06/12/2022 1854
13883 06/12/2022 1854
Work Name: ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂತ್ತೂರು ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ನವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042894007643)
18772 16/03/2023 4326
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಉತ್ತನ್ನ ಕೋಂ ರಾಮನ್ನ ನವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೂಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042894007674)
10058 28/09/2022 4326
Work Name: ಅನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಪೆದ್ದಕೂಂಡಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042894024650)
13884 06/12/2022 4326
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗುಜ್ಜಾರ್ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೂಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042894039952)
19650 31/03/2023 3708
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 114ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೂಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042894039970)
10061 28/09/2022 8652
10061 28/09/2022 4326
11414 20/10/2022 15141
11414 20/10/2022 6489
11415 20/10/2022 2163
11415 20/10/2022 8652
13885 06/12/2022 1854
13885 06/12/2022 9270
15008 22/12/2022 2163
15008 22/12/2022 4326
Work Name: AJCಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಜಿಂಕಲು ಮುನಿಯಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೂಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003020/IF/93393042894042531)
10071 28/09/2022 10815
10071 28/09/2022 10815
10072 28/09/2022 10815
10072 28/09/2022 2163
11416 20/10/2022 15141
11416 20/10/2022 6489
11417 20/10/2022 8652
11417 20/10/2022 4326
Work Name: AJCಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಹೆಚ್ ಮಹಬೂಬ್ ಜಾನ್ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೂಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003020/IF/93393042894042544)
10073 28/09/2022 8652
10073 28/09/2022 12978
10074 28/09/2022 2163
10074 28/09/2022 2163
11418 20/10/2022 10815
11418 20/10/2022 6489
12783 19/11/2022 6489
12783 19/11/2022 4326
Work Name: AJC ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಕಲು ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042894042683)
10067 28/09/2022 15141
10067 28/09/2022 6489
10068 28/09/2022 4326
10068 28/09/2022 2163
Work Name: ajcಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಹೂಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042894058805)
11419 20/10/2022 10815
11419 20/10/2022 10815
11420 20/10/2022 4326
11420 20/10/2022 4326
Work Name: ajcಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಕುಂಟಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬನ್ ಚಿನ್ನಕುಂಟಿ ಈರಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಹೂಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗ(1528003020/IF/93393042894061116)
10065 28/09/2022 10815
10065 28/09/2022 10815
10066 28/09/2022 6489
10066 28/09/2022 2163
11421 20/10/2022 10815
11421 20/10/2022 10815
11422 20/10/2022 2163
11422 20/10/2022 6489
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ತಲಾರಿ ಕದಿರಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಲಾರಿ ಲೇಟ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042894069860)
12786 19/11/2022 4326
Work Name: AJCಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೂಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042894075893)
12787 19/11/2022 8652
12787 19/11/2022 12978
12788 19/11/2022 2163
12788 19/11/2022 2163
13887 06/12/2022 3708
13887 06/12/2022 12978
15009 22/12/2022 21630
15010 22/12/2022 2163
Work Name: AJCಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಾದರ್ ಸಾಬ್ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೂಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042894076002)
18805 16/03/2023 21630
18806 16/03/2023 6489
19651 31/03/2023 5562
Work Name: AJCಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೂಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042894076037)
12790 19/11/2022 15141
13888 06/12/2022 14832
13888 06/12/2022 1854
15020 22/12/2022 2163
15020 22/12/2022 19467
19643 31/03/2023 7416
Work Name: AJCಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಆರ್ ವೆಂಕಟರಮಣಾರೆಡ್ಡಿ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೂಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042894076051)
18777 16/03/2023 15141
19644 31/03/2023 18540
Work Name: AJC ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಪ್ಪಗಾರಿ ಗಂಗಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042894076357)
12791 19/11/2022 10815
12791 19/11/2022 6489
13889 06/12/2022 1854
13889 06/12/2022 9270
Work Name: AJC ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಯಾದ್ ಅಕ್ಬರ್ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042894076400)
11423 20/10/2022 6489
11423 20/10/2022 10815
12792 19/11/2022 8652
12792 19/11/2022 4326
Work Name: ajcಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಹೂಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042894080600)
15019 22/12/2022 12978
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಾಂದ್ ಪಾಷ ನವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042894100722)
12793 19/11/2022 4326
Work Name: ಸಾಲಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೊಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ನವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042894103364)
12850 09/11/2022 1236
13907 06/12/2022 4326
15018 22/12/2022 4326
18782 16/03/2023 4326
19652 31/03/2023 3708
Work Name: ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಮ್ಮ ಕೊಂ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ನವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003020/IF/93393042894103421)
12851 09/11/2022 618
13905 06/12/2022 2163
15017 22/12/2022 2163
18804 16/03/2023 2163
19653 31/03/2023 1854
Work Name: ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರ್ವೀನ್ ತಾಜ್ ಕೊಂ ಸೈಯದ್ ನಬೀ ನವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003020/IF/93393042894103468)
12852 09/11/2022 618
13904 06/12/2022 2163
15016 22/12/2022 2163
Work Name: ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಕಳಾ ಡಿ ವಿ ಕೊಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ನವರಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮನೆ (1528003020/IF/93393042894103512)
18803 16/03/2023 2163
19654 31/03/2023 1854
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನಂದ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042894115689)
19655 31/03/2023 5562
Work Name: AJC ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಕ್ಕಲಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042894126951)
19656 31/03/2023 16686
Work Name: AJC ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಯರ್ರಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042894126966)
19657 31/03/2023 18540
19658 31/03/2023 11124
Work Name: AJC ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ನವರಸರ್ವೇ ನಂ 32/6 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042894126976)
19659 31/03/2023 18540
19660 31/03/2023 1854
Work Name: AJC ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ನವರ ಸರ್ವೇ ನಂ 129 ರಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042894130919)
12795 19/11/2022 2163
12795 19/11/2022 10815
13896 06/12/2022 9270
13896 06/12/2022 1854
Work Name: AJC ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ ಅಂಜಪ್ಪ ನವರ ಸರ್ವೇ ನಂ 287 ರಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042894130933)
12794 19/11/2022 10815
12794 19/11/2022 2163
13897 06/12/2022 1854
13897 06/12/2022 9270
Work Name: AJC ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಸಾನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕದಿರಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042894135722)
18784 16/03/2023 15141
19661 31/03/2023 12978
Work Name: AJC ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ನವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042894135772)
15013 22/12/2022 21630
19709 31/03/2023 3708
19709 31/03/2023 9579
Work Name: AJC ಸಾಲಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಎಂ ಬೈಯಾರೆಡ್ಡಿ ನವರ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೇ ನಂ 159 ರಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003020/IF/93393042894141622)
19663 31/03/2023 18540
Work Name: AJC ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿಪೂ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003020/IF/93393042894186702)
18800 16/03/2023 21630
18801 16/03/2023 6489
19669 31/03/2023 18540
Work Name: AJC ಗಡಿಗವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬನ್ನ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042894186715)
18786 16/03/2023 17304
19662 31/03/2023 12978
Work Name: AJC ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042894188971)
18787 16/03/2023 21630
19707 31/03/2023 18540
19708 31/03/2023 9270
Work Name: AJC ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042894188994)
18788 16/03/2023 21630
18789 16/03/2023 2163
19703 31/03/2023 18540
19704 31/03/2023 9270
Work Name: AJC ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕಾಳಿಂಗ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042894225442)
18790 16/03/2023 19467
18790 16/03/2023 2163
19700 31/03/2023 1854
19700 31/03/2023 16686
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೊಂ ಪ್ರಸಾದ್ ನವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042894253613)
19699 31/03/2023 1854
Work Name: ಬತ್ತಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರಾವತಿ ಕೊಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಪ್ಪ ನವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003020/IF/93393042894253716)
19698 31/03/2023 7416
Work Name: ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಎನ್ ನಿರ್ಮಲ ಕೊಂ ಜಿ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ನವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003020/IF/93393042894253757)
19697 31/03/2023 3708
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಬೀನಾ ಕೊಂ ಮೌಲ ನವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042894253792)
19696 31/03/2023 3708
Work Name: AJC ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರಮ್ಮ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042894257931)
18886 16/03/2023 21630
18887 16/03/2023 2163
19694 31/03/2023 1854
19694 31/03/2023 16686
Work Name: AJC ಸಾಲಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಜ್ಜಮ್ಮ ಕೊಂ ಎಸ್ ಎಂ ಬೈಯಾರೆಡ್ಡಿ ನವ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೇ ನಂ 394 ರಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042894257994)
19665 31/03/2023 18540
Work Name: AJC ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಕ್ಕಲ ಶಿವ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042894265718)
19691 31/03/2023 18540
19692 31/03/2023 16686
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಎಸ್ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಶಂಕರನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರೀ ನವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/IF/93393042894319551)
18793 16/03/2023 2163
Work Name: AJC ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042894374505)
19690 31/03/2023 7416
Work Name: AJC ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಜೀಬ್ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042894374525)
19689 31/03/2023 1854
19689 31/03/2023 5562
Work Name: AJC ಅನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿಲ್ ಬಿನ್ ಪೆದ್ದವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042894374588)
19686 31/03/2023 18540
Work Name: AJC ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ 126 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042894399377)
19667 31/03/2023 18540
Work Name: ಸಾಲಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೊಂ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ನವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/IF/93393042894415167)
19642 31/03/2023 5562
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ತಲಾರಿ ಸೀನಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಣಿ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/LD/93393042892292423)
2265 02/06/2022 4326
2265 02/06/2022 17304
2266 02/06/2022 12978
2266 02/06/2022 6489
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ 126 ರ ನವರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಣಿ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/LD/93393042892292424)
2950 18/06/2022 17304
2950 18/06/2022 4326
2951 18/06/2022 15141
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೋನೆಪಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಕ್ಕಣಿ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/LD/93393042892292665)
2263 02/06/2022 6489
2263 02/06/2022 15141
2264 02/06/2022 2163
2264 02/06/2022 10815
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಾಫುರ ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ದಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಣಿ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/LD/93393042892292802)
2948 18/06/2022 8652
2948 18/06/2022 12978
2949 18/06/2022 17304
2949 18/06/2022 4326
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರಥಿ ನವರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಣಿ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/LD/93393042892292805)
2945 18/06/2022 6489
2945 18/06/2022 12978
2946 18/06/2022 8652
2946 18/06/2022 12978
2947 18/06/2022 6489
Work Name: ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಣಿ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003020/LD/93393042892293721)
3602 01/07/2022 15141
3602 01/07/2022 6489
3603 01/07/2022 8652
3603 01/07/2022 12978
3604 01/07/2022 2163
3604 01/07/2022 2163
Work Name: AJC ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಖಬರಸ್ತಾನ್ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಣಿ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003020/LD/93393042892297653)
3605 01/07/2022 12978
3605 01/07/2022 8652
3606 01/07/2022 21630
3607 01/07/2022 6489
3607 01/07/2022 2163
Work Name: AJC ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಾಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/LD/93393042892303117)
6920 05/08/2022 2472
6920 05/08/2022 8652
6921 05/08/2022 2472
6921 05/08/2022 1236
7734 18/08/2022 6489
Work Name: ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೈ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/RC/93393042892288763)
6726 05/08/2022 6489
6726 05/08/2022 15141
6728 05/08/2022 8652
6728 05/08/2022 2163
Work Name: ಕೋನೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಹಬೂಬ್ ಜಾನ್ ನವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/RC/93393042892354630)
3608 01/07/2022 21630
3609 01/07/2022 17304
3609 01/07/2022 4326
3610 01/07/2022 2163
3610 01/07/2022 2163
5653 22/07/2022 17304
5653 22/07/2022 4326
5654 22/07/2022 4326
5654 22/07/2022 17304
5655 22/07/2022 4326
5655 22/07/2022 17304
Work Name: ಕೋನೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/RC/93393042892354636)
5656 22/07/2022 4326
5656 22/07/2022 17304
5657 22/07/2022 4326
5657 22/07/2022 15141
6597 05/08/2022 21630
Work Name: ಕೋನೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಮಾಂವಲಿ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/RC/93393042892354647)
3611 01/07/2022 6489
3611 01/07/2022 15141
3612 01/07/2022 17304
3612 01/07/2022 4326
3613 01/07/2022 8652
6600 05/08/2022 4326
6600 05/08/2022 17304
Work Name: ಕೋನೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾವನ್ನಗಾರಿ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಪಾಪಾಗ್ನಿ ನದಿಯ ವರೆಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/RC/93393042892354649)
3463 01/07/2022 10815
3463 01/07/2022 10815
3464 01/07/2022 4326
3464 01/07/2022 17304
3465 01/07/2022 2163
5658 22/07/2022 21630
5659 22/07/2022 15141
Work Name: ಸಾಲಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೆಶೆಟ್ಟಿಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆಯ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/RC/93393042892354945)
2260 02/06/2022 6489
2260 02/06/2022 15141
2261 02/06/2022 19467
2261 02/06/2022 2163
2262 02/06/2022 6489
2262 02/06/2022 10815
2942 18/06/2022 8652
2942 18/06/2022 12978
2943 18/06/2022 19467
2943 18/06/2022 2163
2944 18/06/2022 4326
2944 18/06/2022 6489
3614 01/07/2022 4326
3614 01/07/2022 17304
3615 01/07/2022 10815
3615 01/07/2022 10815
3616 01/07/2022 12978
3616 01/07/2022 8652
3617 01/07/2022 6489
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರ(1528003020/RC/93393042892355192)
5660 22/07/2022 4326
5660 22/07/2022 17304
5661 22/07/2022 6489
5661 22/07/2022 15141
5662 22/07/2022 17304
5662 22/07/2022 2163
6604 05/08/2022 6489
6604 05/08/2022 15141
6605 05/08/2022 6489
6605 05/08/2022 2163
Work Name: ಸಾಲಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/RC/93393042892355490)
5663 22/07/2022 4326
5663 22/07/2022 17304
5664 22/07/2022 19467
6606 05/08/2022 2163
6606 05/08/2022 4326
7735 18/08/2022 2128
7735 18/08/2022 8512
7736 18/08/2022 2128
Work Name: ಅನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಐವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/RC/93393042892361062)
6724 05/08/2022 6489
6724 05/08/2022 15141
6725 05/08/2022 4326
7737 18/08/2022 2163
7737 18/08/2022 10815
10069 28/09/2022 15141
10069 28/09/2022 6489
Work Name: ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಸ್ಟನ್ ನಿಂದ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ನವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/RC/93393042892361063)
3460 01/07/2022 6489
3460 01/07/2022 15141
3461 01/07/2022 21630
3462 01/07/2022 6489
3462 01/07/2022 6489
Work Name: ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ನವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬಿ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ನವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/RC/93393042892361710)
2939 18/06/2022 2163
2939 18/06/2022 19467
2940 18/06/2022 15141
2940 18/06/2022 6489
2941 18/06/2022 10815
2941 18/06/2022 4326
3457 01/07/2022 8652
3457 01/07/2022 12978
3458 01/07/2022 8652
3458 01/07/2022 12978
3459 01/07/2022 6489
3459 01/07/2022 4326
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಸಾನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಬೀರ್ ನವರ ಜಮೀನಿನಿಗೆ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/RC/93393042892365913)
6607 05/08/2022 4326
6607 05/08/2022 17304
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ದೊಂಗ ಮನೆಯಿಂದ ಆದಿಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/RC/93393042892369149)
19713 31/03/2023 1854
19713 31/03/2023 11124
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿ ಸಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯ ವರೆಗೈ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/RC/93393042892369154)
19714 31/03/2023 16686
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮೋರಿಯಿಂದ ಈಸುಫ್ ನವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/RC/93393042892369573)
5668 22/07/2022 4326
5668 22/07/2022 17304
5669 22/07/2022 6489
5669 22/07/2022 15141
5670 22/07/2022 6489
5670 22/07/2022 8652
6612 05/08/2022 4326
6612 05/08/2022 17304
Work Name: ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳಿ ಪಾರಂ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಎ ಕೆ ಮೂರ್ತಿ ನವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003020/RC/93393042892371848)
6615 05/08/2022 12978
6615 05/08/2022 8652