Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHINTAMANI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : KURUBUR
Work Name: ಗಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/AV/93393042892258857)
1129 09/05/2022 10815
1129 09/05/2022 8652
1130 09/05/2022 4326
1130 09/05/2022 17304
1131 09/05/2022 2163
1131 09/05/2022 2163
Work Name: ಯಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/AV/93393042892303774)
2156 01/06/2022 8652
2156 01/06/2022 12978
Work Name: ಬಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/AV/93393042892303775)
2157 01/06/2022 4326
2157 01/06/2022 17304
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/AV/93393042892303776)
2158 01/06/2022 12978
2158 01/06/2022 8652
Work Name: ಸೀಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/AV/93393042892307325)
15999 14/01/2023 4944
15999 14/01/2023 7416
16000 14/01/2023 2472
16000 14/01/2023 9888
16001 14/01/2023 2472
16001 14/01/2023 9888
16002 14/01/2023 1236
16476 19/01/2023 2163
16476 19/01/2023 19467
16477 19/01/2023 6489
16477 19/01/2023 15141
16478 19/01/2023 2163
16478 19/01/2023 8652
18281 25/02/2023 18540
18282 25/02/2023 9270
Work Name: AJC ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಿಡನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/DP/93393042892323555)
3991 07/07/2022 3708
3991 07/07/2022 5562
5754 28/07/2022 7416
5754 28/07/2022 11124
5755 28/07/2022 3708
Work Name: ಸೀಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ವಕ್ಕರಿಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪನವರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಮೆಷನರಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/FP/93393042892251984)
1134 09/05/2022 8652
1134 09/05/2022 10815
1135 09/05/2022 6489
1135 09/05/2022 8652
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಾಲಾಪ್ಪನವರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಪಾತೂರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ .(1528003021/FP/93393042892253547)
1136 09/05/2022 10815
1136 09/05/2022 10815
1137 09/05/2022 6489
1137 09/05/2022 10815
Work Name: ಸೀಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬೈರಪ್ಪ ನವರ ರಘುನಾಥ ರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಶ್ಯಾನುಬೋಗರ ರಾಮೂರ್ತಿ ನವರ ಜಮೀನನ (1528003021/FP/93393042892257163)
1138 09/05/2022 2163
1138 09/05/2022 19467
1139 09/05/2022 8652
1139 09/05/2022 10815
3166 21/06/2022 4326
3166 21/06/2022 17304
Work Name: ಗಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಯ್ಯನವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/FP/93393042892269051)
1140 09/05/2022 19467
1140 09/05/2022 2163
1141 09/05/2022 10815
1141 09/05/2022 8652
3168 21/06/2022 15141
3168 21/06/2022 6489
3169 21/06/2022 12978
3169 21/06/2022 4326
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋರಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/FP/93393042892269635)
1142 09/05/2022 6489
1142 09/05/2022 15141
1143 09/05/2022 10815
1143 09/05/2022 4326
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರಪ್ಪಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಮೇಷನರಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/FP/93393042892269662)
1144 09/05/2022 10815
1144 09/05/2022 10815
1145 09/05/2022 15141
1145 09/05/2022 4326
3170 21/06/2022 7416
3170 21/06/2022 4944
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣರಾಜು ಮನೆಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮರಿಯಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿದವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/FP/93393042892269747)
1146 09/05/2022 12978
1146 09/05/2022 8652
1147 09/05/2022 15141
1147 09/05/2022 4326
3172 21/06/2022 6489
3172 21/06/2022 15141
3173 21/06/2022 4326
3173 21/06/2022 12978
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೂಳೇಗೌಡರವರ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಶಿವರಾಮ್ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಮೆಷನರಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/FP/93393042892274231)
1156 09/05/2022 10815
1156 09/05/2022 10815
1157 09/05/2022 12978
1157 09/05/2022 4326
3174 21/06/2022 10815
3174 21/06/2022 10815
3175 21/06/2022 4326
3175 21/06/2022 15141
Work Name: ಕೂತರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಭದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042892485791)
19503 25/03/2023 4326
Work Name: ಬಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೊಮ್ಮಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042892500210)
3993 07/07/2022 8652
3993 07/07/2022 8652
Work Name: ಸೀಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042892510730)
19508 25/03/2023 2163
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೀತಾ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಾಥ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042892519917)
5756 28/07/2022 3708
5756 28/07/2022 9270
Work Name: ಬಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿನಾರಾಯಣಮ್ಮ ರವರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042892541183)
5757 28/07/2022 1854
7445 16/08/2022 2472
7445 16/08/2022 2163
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ನಾರೇಪ್ಪ ಓಭಳಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನೆಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003021/IF/93393042892563306)
3994 07/07/2022 5871
3994 07/07/2022 8034
Work Name: ಗಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042892564315)
19529 25/03/2023 4326
Work Name: ಗಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042892593684)
19530 25/03/2023 4326
Work Name: ಗಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜ ಬಿನ್ ಬುಡ್ಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042892593685)
19531 25/03/2023 4326
Work Name: ಗಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಚೌಡಪ್ಪರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042892595795)
1148 09/05/2022 4326
12853 15/11/2022 618
12853 19/12/2022 618
15062 19/12/2022 1854
19532 25/03/2023 4326
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಲಪತಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೆಶಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042892787432)
15063 19/12/2022 3708
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042892892563)
5758 28/07/2022 12978
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಹಮದ್ ಬೇಗ್ ಬಿನ್ ಸಮೀರ್ ಬೇಗ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042892892676)
5759 28/07/2022 1854
5759 28/07/2022 12978
Work Name: ಸೀಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿತ ಕೋಂ ಮಾರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003021/IF/93393042892962272)
7446 16/08/2022 5253
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷೀದೇವಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003021/IF/93393042892962663)
5760 28/07/2022 1854
5760 28/07/2022 12978
Work Name: ಸೀಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಮ ಮುನಿರತ್ನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003021/IF/93393042893008211)
7447 16/08/2022 3090
7447 16/08/2022 2163
Work Name: ಸೀಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042893131243)
3995 07/07/2022 6489
3995 07/07/2022 10815
Work Name: ಸೀಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ರೂಪ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042893254538)
5761 28/07/2022 12978
5762 28/07/2022 1854
Work Name: ಸೀಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತಮ್ಮ ಕೊಂ ಮುನಿಶಾಮಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042893254605)
19533 25/03/2023 4326
Work Name: ಗಡದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893315647)
3998 07/07/2022 10815
3998 07/07/2022 10815
Work Name: ಗಡದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೆಶಪ್ಪ ರವರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893315973)
7448 16/08/2022 2472
7448 16/08/2022 2781
Work Name: ಗಡದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ರವರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893316002)
3999 07/07/2022 8652
3999 07/07/2022 12978
Work Name: ಗಡದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿರಾಜು ರವರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893321150)
4000 07/07/2022 6489
4000 07/07/2022 15141
Work Name: ಗಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರೆಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುಧಾಕರ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042893321653)
19534 25/03/2023 2163
Work Name: ಗಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893369009)
19535 25/03/2023 4326
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಾಥ ಬಿನ್ ನ್ಯಾತಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042893391052)
1149 09/05/2022 6489
1149 09/05/2022 15141
1150 09/05/2022 2163
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಆಂಜಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042893396045)
15736 31/12/2022 2163
Work Name: ಸೀಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ವಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ 143 ರಲ್ಲಿ ಮಾವು ಗಿಡನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893646241)
19276 19/03/2023 21630
19277 19/03/2023 12978
Work Name: ಗಡದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893681724)
4001 07/07/2022 8652
4001 07/07/2022 12978
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ರವರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893721158)
1151 09/05/2022 8652
1151 09/05/2022 8652
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ರವರ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893810665)
4002 07/07/2022 4326
4002 07/07/2022 9579
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893810722)
4003 07/07/2022 1854
4003 07/07/2022 12051
Work Name: ಕೂತರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಂಜೀವಪ್ಪರವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893812654)
4004 07/07/2022 1854
4004 07/07/2022 12051
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893812710)
7450 16/08/2022 4017
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಯಾರೇಜಾನ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893814233)
4005 07/07/2022 12051
4005 07/07/2022 1854
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿರಾಜ್ ಬೇಗ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042893814250)
4006 07/07/2022 12051
4006 07/07/2022 1854
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಾಬಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042893814256)
4007 07/07/2022 12051
4007 07/07/2022 1854
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೈರೋಜ್ ಬೇಗ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893816686)
4009 07/07/2022 9888
4009 07/07/2022 4017
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ವರ್ ಪಾಷ ಬಿನ್ ಸನಾವುಲ್ಲಾ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893816705)
4010 07/07/2022 10197
4010 07/07/2022 3708
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಜೀಬ್ ಪಾಷ ಬಿನ್ ಗಫರ್ ಸಾಬಿರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893816729)
5763 28/07/2022 5562
5763 28/07/2022 7416
Work Name: ಕೂತರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893816962)
4012 07/07/2022 10815
4012 07/07/2022 2163
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೇತ್ರ ಕೋಂ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893896579)
7451 16/08/2022 2163
7451 16/08/2022 2163
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893896600)
15065 19/12/2022 3708
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೋಂ ಚೌದರಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893896618)
15074 19/12/2022 3708
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಷ್ಪ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893896766)
15071 19/12/2022 1854
15071 19/12/2022 1854
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾವತಿ ಕೋಂ ಶಂಕರ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893896799)
15098 19/12/2022 3708
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893896829)
15100 19/12/2022 3708
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಳ ಕೋಂ ಆನಂದರಾಜ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893896844)
15134 19/12/2022 3708
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042893902985)
7452 16/08/2022 5253
Work Name: ಗಾಜಲಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರೆಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042893903012)
7454 16/08/2022 4326
7454 16/08/2022 927
Work Name: ಕೂತರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042893903060)
7458 16/08/2022 2163
7458 16/08/2022 3090
Work Name: ಕೂತರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893903090)
7457 16/08/2022 2163
7457 16/08/2022 3090
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮೋದ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗೌಡ ರವರ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042893928070)
5767 28/07/2022 7416
5767 28/07/2022 9270
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗೌಡ ರವರ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042893928095)
5768 28/07/2022 5562
5768 28/07/2022 11124
Work Name: ಗಡದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜುಂಡಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893956342)
12859 19/12/2022 1236
15101 19/12/2022 2163
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಆಂಜಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042893982144)
15103 19/12/2022 4326
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ ನವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893982379)
15105 19/12/2022 2472
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮೇಗೌಡ ರವರ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893982410)
7453 16/08/2022 309
7453 16/08/2022 10815
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾರಧಮ್ಮ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042893984264)
15106 19/12/2022 2163
15106 19/12/2022 309
Work Name: ಕೂತರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ನಾರೆಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042893984369)
15107 19/12/2022 309
15107 19/12/2022 2163
Work Name: ಸೀಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893984411)
16009 14/01/2023 2163
Work Name: ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೋಂ ಆಂಜಪ್ಪ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893984808)
12855 15/11/2022 618
12855 19/12/2022 1236
15108 19/12/2022 2163
15108 19/12/2022 2163
19536 25/03/2023 4326
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042893984912)
19537 25/03/2023 3708
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ವರ್ ಪಾಷ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893985845)
15737 31/12/2022 2163
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893985862)
15738 31/12/2022 2163
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಐಯಾಜ್ ಪಾಷ ರವರ ಮೇಕೆಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042893985892)
15739 31/12/2022 2163
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಹೇಲ್ ಪಾಷ ರವರ ಮೇಕೆಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042893985933)
15741 31/12/2022 2163
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರ್ವಿನ್ ತಾಜ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ರವರ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042893986021)
15109 19/12/2022 3708
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರತ್ನಯ್ಯ ರವರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042893995395)
15111 19/12/2022 4326
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎ ಸಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893995653)
15743 31/12/2022 2163
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎನ್ ಗಣೇಶ್ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042893995747)
15744 31/12/2022 2163
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042893995786)
15748 31/12/2022 1854
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ ಜೋದ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಸಾಬ್ ಜಾನ್ ಖಾನ್ ರವರ ಮೇಕೆಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893995867)
15112 19/12/2022 2472
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042893995978)
15749 31/12/2022 2163
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042894029902)
12856 15/11/2022 618
12856 19/12/2022 2472
15133 19/12/2022 2163
Work Name: ಸೀಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042894030044)
19538 25/03/2023 2163
Work Name: ಗಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜ ರವರ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042894030196)
15132 19/12/2022 2472
Work Name: ಗಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈರನಬೋವಿರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042894030235)
15131 19/12/2022 2163
19539 25/03/2023 2163
Work Name: ಗಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣನಬೋವಿ ರವರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042894031565)
15130 19/12/2022 4326
Work Name: ಗಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042894064696)
12857 15/11/2022 1236
15129 19/12/2022 4326
19540 25/03/2023 4326
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042894064779)
12858 15/11/2022 618
12858 19/12/2022 1236
15128 19/12/2022 4326
19557 25/03/2023 4326
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042894064833)
19556 25/03/2023 4326
Work Name: ಕೂತರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042894064899)
15127 19/12/2022 4326
16483 19/01/2023 6489
19555 25/03/2023 4326
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042894066151)
15126 19/12/2022 4326
19554 25/03/2023 4326
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042894066199)
12860 19/12/2022 1236
15124 19/12/2022 2163
19558 25/03/2023 2163
Work Name: ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರಧಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042894066259)
12861 15/11/2022 618
12861 19/12/2022 618
15122 19/12/2022 2163
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042894066316)
15120 19/12/2022 4326
19553 25/03/2023 4326
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಗ್ಮಾ ಕೋಂ ಹೈದರಾಲಿ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042894066339)
15118 19/12/2022 2163
19552 25/03/2023 2163
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಮೇಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042894105451)
15750 31/12/2022 2163
Work Name: ಗಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ರವರ ಗೃಹನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042894110378)
12854 15/11/2022 618
12854 19/12/2022 1236
15116 19/12/2022 2163
15116 19/12/2022 2163
19551 25/03/2023 4326
Work Name: ಯಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶಗೌಡ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೆಶಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042894110727)
15114 19/12/2022 2472
Work Name: ಕೂತರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042894259524)
19559 25/03/2023 2163
Work Name: ಕೂತರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರ್ರಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042894259572)
19550 25/03/2023 2163
Work Name: ಸೀಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಅನಿತ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042894271016)
19560 25/03/2023 4326
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042894278797)
19549 25/03/2023 4326
Work Name: ಗಡದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರಧಮ್ಮ ಕೋಂ ಆಂಜೇಗೌಡ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042894285268)
19548 25/03/2023 4326
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಧಾ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042894292107)
19547 25/03/2023 4326
Work Name: ಗಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042894322991)
19546 25/03/2023 4326
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಂದ್ರಗೌಡ ರವರ ಮೇಕೆಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042894329249)
19545 25/03/2023 2163
Work Name: ಸೀಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ರವರ ಮೇಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042894330106)
19544 25/03/2023 2163
Work Name: ಗಡದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/IF/93393042894333784)
19543 25/03/2023 2163
Work Name: ಕೂತರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/IF/93393042894380441)
19528 25/03/2023 2472
Work Name: ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಹತ್ತಿರದಿಂದ ಆಂಜನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/RC/93393042892328229)
1152 09/05/2022 6489
1152 09/05/2022 15141
1153 09/05/2022 6489
1153 09/05/2022 10815
Work Name: ಕೂತರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಯಡಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಲಲಿತಮ್ಮನವರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/WC/93393042892441727)
1154 09/05/2022 8652
1154 09/05/2022 12978
1155 09/05/2022 4326
1155 09/05/2022 15141
Work Name: ಸೀಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003021/WC/93393042892494992)
19504 25/03/2023 21630
19505 25/03/2023 21630
19506 25/03/2023 21630
19507 25/03/2023 6489
Work Name: ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003021/WC/93393042892507462)
7766 16/08/2022 927
7767 16/08/2022 4635
7767 16/08/2022 15141
7768 16/08/2022 4326
7768 16/08/2022 17304
15832 31/12/2022 21630
15833 31/12/2022 17304
15833 31/12/2022 2163
Sub Total Rs. 1746159
Grand Total Rs. 1746159
Expenditure In Lakhs For block :17.46
Report Completed
Excel View