Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHINTAMANI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : CHINNASANDRA
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003024/AV/93393042892289897)
102 11/04/2022 12360
102 11/04/2022 12360
103 11/04/2022 14832
103 11/04/2022 9888
104 11/04/2022 2472
104 11/04/2022 2472
897 04/05/2022 12360
897 04/05/2022 12360
898 04/05/2022 12360
898 04/05/2022 9888
1319 12/05/2022 12360
1319 12/05/2022 12360
1320 12/05/2022 12360
1320 12/05/2022 9888
Work Name: ಚಿನ್ನ ಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಸ್ನೇಹಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003024/AV/93393042892299801)
105 11/04/2022 7416
105 11/04/2022 17304
106 11/04/2022 2472
899 04/05/2022 7416
899 04/05/2022 9888
900 04/05/2022 12360
900 04/05/2022 9888
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003024/AV/93393042892302230)
107 11/04/2022 17304
107 11/04/2022 7416
901 04/05/2022 9888
901 04/05/2022 13596
902 04/05/2022 12360
1321 12/05/2022 9888
1321 12/05/2022 14832
1322 12/05/2022 14832
2043 30/05/2022 17304
2043 30/05/2022 7416
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮೈದಿನ್ ಬೇಗ್ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ನಾಲೆಯವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003024/FP/93393042892286809)
10922 10/10/2022 8652
10922 10/10/2022 12978
11820 29/10/2022 12978
11820 29/10/2022 8652
11821 29/10/2022 15141
11821 29/10/2022 2163
13110 24/11/2022 10815
13110 24/11/2022 10815
13111 24/11/2022 10815
13805 30/11/2022 10815
13805 30/11/2022 10815
13806 30/11/2022 12978
13806 30/11/2022 4326
14411 15/12/2022 19467
14411 15/12/2022 2163
14412 15/12/2022 8652
14412 15/12/2022 6489
15260 22/12/2022 21630
15261 22/12/2022 10815
15261 22/12/2022 6489
16629 20/01/2023 19467
16630 20/01/2023 6489
16630 20/01/2023 10815
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಾಪರ್ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003024/FP/93393042892297731)
13890 30/11/2022 12978
13890 30/11/2022 8652
13891 30/11/2022 2163
14498 15/12/2022 19467
14498 15/12/2022 2163
14499 15/12/2022 4326
14499 15/12/2022 2163
15262 22/12/2022 19467
15262 22/12/2022 2163
15263 22/12/2022 2163
15263 22/12/2022 2163
16585 20/01/2023 6489
16585 20/01/2023 15141
16586 20/01/2023 2163
16586 20/01/2023 6489
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ನೀರಿಗೆ ಹುಸೇನ್ ಮನೆಯಿಂದ ವಜೀರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1528003024/IC/93393042892281502)
16587 20/01/2023 2163
16587 20/01/2023 12978
16588 20/01/2023 4326
16588 20/01/2023 4326
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮೈದಿನ್ ಬೇಗ್ ಜಮೀನಿಂದ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ನಾಲೆಯವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003024/IC/93393042892284466)
19145 20/03/2023 18540
19146 20/03/2023 4326
19146 20/03/2023 6489
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಪಂ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ನ್ಯಾತಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003024/IF/93393042892493763)
2044 30/05/2022 3090
2044 30/05/2022 10815
13823 30/11/2022 432.6
13823 30/11/2022 1514.1
14500 15/12/2022 12978
14500 15/12/2022 2163
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ತಾಪ ಚೋಟಿಜಾನ್ ಬಿನ್ ಗೌಸ್ ಸಾಬ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003024/IF/93393042892560355)
2046 30/05/2022 4575
2046 30/05/2022 1220
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003024/IF/93393042892566236)
2048 30/05/2022 11433
2048 30/05/2022 7416
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನೇಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003024/IF/93393042893167431)
4469 14/07/2022 14832
4469 14/07/2022 7416
4470 14/07/2022 4944
7995 20/08/2022 7725
7995 20/08/2022 12360
7996 20/08/2022 618
7996 20/08/2022 7416
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನೀರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003024/IF/93393042893255802)
8902 05/09/2022 15141
8902 05/09/2022 6489
11896 29/10/2022 12978
11896 29/10/2022 8652
16660 20/01/2023 4326
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003024/IF/93393042893305534)
15264 22/12/2022 6489
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಹಮದ್ ಹೈದರ್ ಬಿನ್ ಮಹಮದ್ ಮುಸ್ತಾಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003024/IF/93393042893305815)
10923 10/10/2022 6489
11523 21/10/2022 6489
12337 14/11/2022 6489
13112 24/11/2022 6489
14624 15/12/2022 8652
15265 22/12/2022 6489
16662 20/01/2023 6489
17477 03/02/2023 4326
17477 03/02/2023 6489
Work Name: ನಲ್ಲಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ(1528003024/IF/93393042893306818)
108 11/04/2022 9792
903 04/05/2022 12360
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003024/IF/93393042893545246)
904 04/05/2022 4944
904 04/05/2022 4944
Work Name: ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬಯ್ಯಣ್ಣ ರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003024/IF/93393042893545696)
1668 17/05/2022 4944
1668 17/05/2022 2472
Work Name: ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಯಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003024/IF/93393042893592868)
1323 12/05/2022 4944
1323 12/05/2022 4944
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003024/IF/93393042893810404)
4658 14/07/2022 7416
4658 14/07/2022 4944
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ನೂರ್ ಪಾತೀಮಾ ರಫಿಯ ಕೋಂ ಯಾರಬ್ ಪಾಷ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003024/IF/93393042893893380)
7997 20/08/2022 7725
8903 05/09/2022 6489
10769 10/10/2022 8652
Work Name: ಸೂಲದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೇದಾ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ ರವರ ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ 2021-22ನೇ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003024/IF/93393042893893509)
8001 20/08/2022 4944
8001 20/08/2022 2472
8904 05/09/2022 4326
8904 05/09/2022 2163
10770 10/10/2022 2163
10770 10/10/2022 4326
Work Name: ನಾರಾಯಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರ್ರಪ್ಪ ರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003024/IF/93393042893893963)
15266 22/12/2022 2472
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಪೂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪೂಜಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003024/IF/93393042893894045)
15267 22/12/2022 2163
15267 22/12/2022 2163
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಡಾ|| ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮ(1528003024/IF/93393042893907627)
11526 21/10/2022 2163
12338 14/11/2022 2163
13838 30/11/2022 2163
13838 30/11/2022 2163
17412 03/02/2023 6489
18915 10/03/2023 2163
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ನಸೀಂ ತಾಜ್ ಕೋಂ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ(1528003024/IF/93393042893934672)
10773 10/10/2022 2163
10773 10/10/2022 2163
11527 21/10/2022 2163
12339 14/11/2022 2163
13109 24/11/2022 2163
15268 22/12/2022 2163
16664 20/01/2023 2163
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ನೂರ್ ಜಾನ್ ಕೋಂ ದಾದಾಪೀರ್ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003024/IF/93393042893990671)
13839 30/11/2022 2163
15269 22/12/2022 2163
16665 20/01/2023 2163
17413 03/02/2023 2163
18916 10/03/2023 2163
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶಬಾನಾ ಬಾನು ಕೋಂ ಅಯೂಬ್ ಬೇಗ್ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003024/IF/93393042893991353)
10776 10/10/2022 6489
11528 21/10/2022 4326
12340 14/11/2022 4326
15270 22/12/2022 4326
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶಬಾನಾ ಖಾನಂ ಕೋಂ ಮಹಬೂಬ್ ಪಾಷ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾ(1528003024/IF/93393042893991469)
10777 10/10/2022 2163
10777 10/10/2022 2163
11529 21/10/2022 2163
11529 21/10/2022 309
12341 14/11/2022 2163
13113 24/11/2022 2163
15271 22/12/2022 2163
16679 20/01/2023 2163
17414 03/02/2023 2163
18917 10/03/2023 2163
Work Name: ಸೂಲದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾನಿಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿನ್ನಪ್ಪಯ್ಯ ರವರ ಲಿಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾ(1528003024/IF/93393042893995977)
13840 30/11/2022 4326
13840 30/11/2022 2163
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ರವರ ಡಾ|| ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ 2021-22 ರ ವಸ(1528003024/IF/93393042894001189)
10780 10/10/2022 4326
11530 21/10/2022 2163
15272 22/12/2022 2163
16680 20/01/2023 2163
17478 03/02/2023 2163
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹೈದರ್ ಬೇಗ್ ಬಿನ್ ಮೀರನ್ ಬೇಗ್ (ವಿಶೇಷ ಚೇತನ) ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2021-22 ನೇ ವಸತಿ (1528003024/IF/93393042894001268)
17479 04/02/2023 2163
18918 10/03/2023 2163
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ತಹೆರ ತಾಜ್ ಕೋಂ ಮಹಮದ್ ಕೌಸರ್ ಪಾಷ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2021-22 ನೇ ಸಾಲು (1528003024/IF/93393042894001406)
17480 04/02/2023 6489
18733 10/03/2023 6489
Work Name: ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಜಿನಿ ಕೋಂ ರಘು ಆರ್ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003024/IF/93393042894201249)
17481 04/02/2023 4326
18734 10/03/2023 4326
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸರತ್ ಜಾನ್ ಕೋಂ ಶಫಿವುಲ್ಲಾ ರವರ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003024/IF/93393042894204081)
14625 15/12/2022 2163
15273 22/12/2022 4326
16684 20/01/2023 4326
17482 03/02/2023 4326
18735 10/03/2023 4326
Work Name: ನಾರಾಯಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ರವರ ಡಾ|| ಬಿ ಆರ್ 2021-22 ನೇ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003024/IF/93393042894285918)
16590 20/01/2023 10815
17483 03/02/2023 8652
18920 10/03/2023 6180
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ತೌಸೀಪ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (1528003024/IF/93393042894337407)
17484 04/02/2023 4326
18736 10/03/2023 4326
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ರೂಬಾನಾ ಕೋಂ ಜಾವಿದ್ ಪಾಷ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003024/IF/93393042894346178)
18921 10/03/2023 2163
Work Name: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತ ನಾರಾಯಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದ ಬಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003024/LD/93393042892306962)
10969 14/10/2022 12978
10969 14/10/2022 4326
Sub Total Rs. 1281962
Grand Total Rs. 1281962
Expenditure In Lakhs For block :12.82
Report Completed
Excel View