Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHINTAMANI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : KONAPALLI
Work Name: AJC ಕೋನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಾಜಿದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003027/DP/93393042892323273)
4821 18/07/2022 15141
4821 18/07/2022 6489
Work Name: ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆವುಲಕೊಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003027/FP/93393042892288005)
3347 22/06/2022 7416
3347 22/06/2022 9270
3348 22/06/2022 7416
3348 22/06/2022 9270
4131 11/07/2022 6489
4131 11/07/2022 12978
4132 11/07/2022 6489
4132 11/07/2022 10815
Work Name: ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ಮೊರಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003027/FP/93393042892288222)
6132 30/07/2022 2163
6132 30/07/2022 19467
6133 30/07/2022 8652
6133 30/07/2022 8652
Work Name: ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಸ್ಟನ್‌ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ತೋಟದವರೆಗೆ ಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003027/FP/93393042892292350)
6134 30/07/2022 2163
6134 30/07/2022 19467
6135 30/07/2022 12978
6135 30/07/2022 4326
6136 30/07/2022 12978
Work Name: ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಅನುದಾತ ಕಟ್ಟಡ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003027/FP/93393042892301731)
19710 31/03/2023 3090
Work Name: AJC ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯರ್ರಗುಂಟೆ ಕೆರೆಯಿಂದ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003027/IC/93393042892280910)
10825 12/10/2022 6489
10825 12/10/2022 12978
10826 12/10/2022 2163
10826 12/10/2022 12978
10827 12/10/2022 4326
10827 12/10/2022 6489
12156 09/11/2022 12978
12156 09/11/2022 8652
12157 09/11/2022 19467
13215 24/11/2022 12978
13215 24/11/2022 6489
13216 24/11/2022 15141
13216 24/11/2022 4326
13847 01/12/2022 12978
13847 01/12/2022 8652
13848 01/12/2022 15141
13848 01/12/2022 4326
14258 12/12/2022 17304
14258 12/12/2022 2163
14259 12/12/2022 12978
14259 12/12/2022 8652
14260 12/12/2022 8652
14260 12/12/2022 4326
18491 04/03/2023 20085
18492 04/03/2023 17922
18493 04/03/2023 21630
18494 04/03/2023 18540
18495 04/03/2023 2163
19102 18/03/2023 20085
19103 18/03/2023 19776
19104 18/03/2023 21630
19105 18/03/2023 15141
Work Name: ಸುಬ್ಬರಾಯನಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್.ನಾರೆಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003027/IF/93393042892543638)
8221 24/08/2022 3399
Work Name: ಧನಮಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಪಾಫಿರೆಡ್ಡಿಬಿನ್.ಗೆಂಗಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003027/IF/93393042892543642)
7068 01/08/2022 309
9026 08/09/2022 2472
Work Name: ಮಹಮ್ಮದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಬಿನ್.ಅಕ್ಕಲಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003027/IF/93393042892570508)
4137 11/07/2022 2163
4137 11/07/2022 2163
Work Name: ಮಹಮ್ಮದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್.ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003027/IF/93393042892570534)
4138 11/07/2022 2163
4138 11/07/2022 2163
4835 18/07/2022 2163
4835 18/07/2022 8343
Work Name: ಮಹಮ್ಮದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮಣಿ ಕೋಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003027/IF/93393042892570539)
18258 23/02/2023 3399
Work Name: ಮಹಮ್ಮದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸತೀಶ್ .ಬಿನ್.ಪಿಲ್ಲಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003027/IF/93393042892589783)
4134 11/07/2022 2163
4134 11/07/2022 2163
6145 30/07/2022 4326
6145 30/07/2022 4326
Work Name: ಮಹಮ್ಮದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಮ್ಮ ಕೋಂ.ಲೇ.ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042893550906)
3351 22/06/2022 11124
3351 22/06/2022 7416
3352 22/06/2022 12978
3352 22/06/2022 3708
3353 22/06/2022 1854
Work Name: ಮಹಮ್ಮದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮಣಿ ಕೋಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042893681489)
14257 12/12/2022 2163
14257 12/12/2022 1854
Work Name: ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಎನ್.ಬಚ್ಚಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042893731953)
4142 11/07/2022 10815
4142 11/07/2022 6489
Work Name: ಕೋನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಮೀಮ್ ಕೋಂ.ಸಲೀಂಪಾಷ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042893818569)
4139 11/07/2022 10815
4139 11/07/2022 2163
Work Name: ಕೋನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ.ಮುನಿರಾಜು ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042893818599)
6138 30/07/2022 4326
6138 30/07/2022 8652
Work Name: ಮಹಮ್ಮದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್.ಲೇ.ಪಾಪಣ್ಣರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003027/IF/93393042893912988)
8222 24/08/2022 10815
8222 24/08/2022 4326
8223 24/08/2022 12978
8223 24/08/2022 6489
9028 08/09/2022 6489
9028 08/09/2022 6489
9029 08/09/2022 4326
9029 08/09/2022 15141
Work Name: ಧನಮಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮನೆ ಬಳಿ ದನದ ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042893913001)
13217 24/11/2022 4017
Work Name: ಸುಬ್ಬರಾಯನಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042893926739)
7072 01/08/2022 309
9889 23/09/2022 3708
Work Name: ಸುಬ್ಬರಾಯನಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪರಾಜು ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042893926749)
7074 01/08/2022 309
9890 23/09/2022 3708
Work Name: ಸುಬ್ಬರಾಯನಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರೆಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042893926755)
9891 23/09/2022 4017
Work Name: ಸುಬ್ಬರಾಯನಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042893926768)
7075 01/08/2022 309
9892 23/09/2022 1545
9892 23/09/2022 2163
Work Name: ಧನಮಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003027/IF/93393042893928612)
7654 12/08/2022 2163
7654 12/08/2022 1854
Work Name: ಧನಮಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003027/IF/93393042893928624)
7076 01/08/2022 309
Work Name: ಧನಮಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್.ಗೆರಿಗಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003027/IF/93393042893928659)
7650 12/08/2022 2163
7650 12/08/2022 1854
Work Name: ಧನಮಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003027/IF/93393042893928668)
9893 23/09/2022 1854
9893 23/09/2022 2163
Work Name: ಕೋನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಧರ್‌ ಬಿನ್.ನಾರಾಯಣಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್‌ ಫಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042893928675)
7077 01/08/2022 309
9027 08/09/2022 3708
Work Name: ಕೋನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ.ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಸೋಕ್‌ ಫಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042893928689)
6139 30/07/2022 2163
6139 30/07/2022 10815
Work Name: ಸುಬ್ಬರಾಯನಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042893940755)
12158 09/11/2022 2163
12158 09/11/2022 1854
Work Name: ಮಹಮ್ಮದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾನೆಮ್ಮ ಕೋಂ.ನಾಗರಾಜರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042893948487)
12387 09/11/2022 3399
Work Name: ಸುಬ್ಬರಾಯನಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್.ಮುನಿಸ್ವಾಮಿರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್‌ ಫಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042893950933)
7071 01/08/2022 309
10676 07/10/2022 3708
Work Name: ಕೋನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಂಸ ಕೋಂ.ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್‌ ಫಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042893969936)
6957 01/08/2022 309
Work Name: ಕೋನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್‌ ಫಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042893970032)
7001 01/08/2022 309
Work Name: ಕೋನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್.ಸೀತಾರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್‌ ಫಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042893970116)
6959 01/08/2022 309
Work Name: ಕೋನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಳಿ ಸೋಕ್‌ ಫಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042893970136)
6960 01/08/2022 309
10677 07/10/2022 3708
Work Name: ಕಾವುಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ಆಂಜಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042894035110)
9918 23/09/2022 2163
9918 23/09/2022 10815
13344 29/11/2022 8652
13344 29/11/2022 12978
13345 29/11/2022 8652
13345 29/11/2022 10815
17252 01/02/2023 8652
17252 01/02/2023 12978
Work Name: ಕೋನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042894065663)
10678 07/10/2022 2163
10678 07/10/2022 4326
Work Name: ಕೋನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೃಥ್ವಿ ಕೋಂ.ಆನಂದ ರವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042894065708)
10679 07/10/2022 4326
10679 07/10/2022 4326
Work Name: ಕೋನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಿನಿ ಕೋಂ.ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042894065787)
9894 23/09/2022 8652
Work Name: ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಖಾ ಕೋಂ.ಬಚ್ಚಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042894065898)
9895 23/09/2022 8652
10680 07/10/2022 7416
12267 09/11/2022 9270
Work Name: ಕೋನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀಬಿಜಾನ್ ಕೋಂ.ಚಾಂದ್‌ ಪಾಷ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042894065975)
9896 23/09/2022 2163
9896 23/09/2022 6489
Work Name: ಮಹಮ್ಮದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೆಹನಾತಾಜ್‌ ಕೋಂ.ಸಾದಿಕ್‌ ಪಾಷರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042894066013)
10683 07/10/2022 6489
10683 07/10/2022 2163
Work Name: ಮಹಮ್ಮದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಮೇಲೂರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೋಕ್‌ ಫಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042894086036)
12159 09/11/2022 4017
Work Name: ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಕೋಂ.ಸತೀಶ್‌ ರವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042894103397)
10681 07/10/2022 6489
12160 09/11/2022 5562
13218 24/11/2022 10815
Work Name: ಕೋನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ.ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042894103452)
12268 09/11/2022 8652
14924 20/12/2022 5562
14924 20/12/2022 1854
18810 10/03/2023 10815
Work Name: ಕೋನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರಿಜಾತ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042894103478)
10682 07/10/2022 8652
12161 09/11/2022 7416
Work Name: ಕೋನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ.ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042894119638)
12270 09/11/2022 4326
12270 09/11/2022 4326
Work Name: ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋದಮ್ಮ ಕೋಂ.ಹನುಮಂತರಡ್ಡಿರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042894119716)
12269 09/11/2022 8652
Work Name: ಕಾವುಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್.ತಿರುಮಳ್ಳಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042894127873)
13219 24/11/2022 4017
Work Name: ಕೋನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042894195410)
14923 12/12/2022 309
Work Name: ಕೋನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042894195447)
14922 12/12/2022 309
Work Name: ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆ ಬಳಿ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/IF/93393042894362714)
18257 23/02/2023 2472
Work Name: ಕೋನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಾಜಿದುರ್ಗ ತಪ್ಪಲಿನ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಬಳಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1(1528003027/LD/93393042892273626)
9 07/04/2022 6489
9 07/04/2022 15141
10 07/04/2022 6489
10 07/04/2022 12978
365 18/04/2022 8652
365 18/04/2022 12978
366 18/04/2022 2163
366 18/04/2022 19467
367 18/04/2022 12978
367 18/04/2022 8652
687 26/04/2022 8652
687 26/04/2022 12978
688 26/04/2022 2163
688 26/04/2022 19467
689 26/04/2022 12978
689 26/04/2022 8652
1424 17/05/2022 8652
1424 17/05/2022 12978
1425 17/05/2022 2163
1425 17/05/2022 19467
1426 17/05/2022 10815
1426 17/05/2022 10815
1427 17/05/2022 6489
1851 21/05/2022 12978
1851 21/05/2022 7107
1852 21/05/2022 19467
1852 21/05/2022 2163
1853 21/05/2022 12978
1853 21/05/2022 8652
1854 21/05/2022 15141
2118 27/05/2022 4326
2118 27/05/2022 17304
2119 27/05/2022 4326
2119 27/05/2022 15141
2399 04/06/2022 4326
2399 07/06/2022 17304
2400 04/06/2022 4326
2400 07/06/2022 15141
3100 17/06/2022 17304
3100 17/06/2022 4326
3101 22/06/2022 15141
3101 22/06/2022 4326
3356 23/06/2022 4326
3356 23/06/2022 17304
3357 23/06/2022 4326
3357 23/06/2022 15141
Work Name: ಕೋನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಾಜಿದುರ್ಗ ತಪ್ಪಲಿನ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಬಳಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2(1528003027/LD/93393042892273629)
3354 22/06/2022 11124
3354 22/06/2022 7416
3355 22/06/2022 16686
4135 11/07/2022 4326
4135 11/07/2022 17304
4136 11/07/2022 10815
4136 11/07/2022 8652
4823 18/07/2022 4326
4823 18/07/2022 17304
4824 18/07/2022 2163
4824 18/07/2022 17304
6150 30/07/2022 4326
6150 30/07/2022 17304
6151 30/07/2022 6489
6151 30/07/2022 12978
Work Name: ಧನಮಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಸತ್ಯಮ್ಮದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ(1528003027/RC/93393042892263456)
368 18/04/2022 21630
369 18/04/2022 10815
369 18/04/2022 8652
Work Name: ಮಹಮ್ಮದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಷಪೀಕುದ್ದೀನ್ ಜಮೀನಿಂದ ರಾಜಮ್ಮ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003027/RC/93393042892344078)
690 26/04/2022 8652
690 26/04/2022 12978
691 26/04/2022 4326
691 26/04/2022 17304
692 26/04/2022 17304
692 26/04/2022 4326
693 26/04/2022 2163
693 26/04/2022 2163
Work Name: ಧನಮಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂಡೊಲ್ಲ ಬೈರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/RC/93393042892361640)
4831 18/07/2022 10815
4831 18/07/2022 10815
4832 18/07/2022 6489
4832 18/07/2022 15141
4833 18/07/2022 4326
4833 18/07/2022 17304
4834 18/07/2022 2163
4834 18/07/2022 2163
6146 30/07/2022 8652
6146 30/07/2022 12978
6147 30/07/2022 8652
6147 30/07/2022 12978
6148 30/07/2022 2163
6148 30/07/2022 19467
6149 30/07/2022 2163
6149 30/07/2022 2163
Work Name: ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಹೊಲದಿಂದ ಮುನಿತಾಯಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003027/RC/93393042892364097)
3358 23/06/2022 8652
3358 23/06/2022 12978
3359 23/06/2022 15141
3359 23/06/2022 4326
4140 11/07/2022 10815
4140 11/07/2022 6489
4141 11/07/2022 19467
Work Name: ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003027/RC/93393042892364099)
3349 22/06/2022 12978
3349 22/06/2022 5562
3350 22/06/2022 11124
3350 22/06/2022 5562
4143 11/07/2022 8652
4143 11/07/2022 12978
4144 11/07/2022 6489
4144 11/07/2022 12978
Work Name: ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003027/RC/93393042892365749)
6140 30/07/2022 6489
6140 30/07/2022 15141
6141 30/07/2022 4326
6141 30/07/2022 12978
7651 12/08/2022 8652
7651 12/08/2022 10815
7652 12/08/2022 6489
7652 12/08/2022 10815
Work Name: ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಸ್ಟನ್‌ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003027/RC/93393042892371890)
7653 12/08/2022 15141
7653 12/08/2022 6489
Work Name: ಧನಮಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡಿಗೇನಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಕುಂಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003027/WC/93393042892317621)
1428 17/05/2022 9270
1428 17/05/2022 9270
1429 17/05/2022 3399
1429 17/05/2022 1854
1861 21/05/2022 4635
1861 21/05/2022 10197
1862 21/05/2022 1545
1862 21/05/2022 3090
3098 17/06/2022 2163
3098 17/06/2022 4635
Work Name: ಕೋನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಮ್ಮನಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003027/WC/93393042892439336)
14927 20/12/2022 8961
14927 20/12/2022 10815
14928 20/12/2022 17304
14928 20/12/2022 4326
14929 20/12/2022 17304
14929 20/12/2022 2163
16111 13/01/2023 4635
16111 13/01/2023 10815
16112 13/01/2023 3090
16112 13/01/2023 10815
Work Name: AJC ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರ್‌ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ತೋಟದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003027/WC/93393042892525390)
19711 31/03/2023 3090
Work Name: AJC ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಯರ್ರಗುಂಟೆ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರ(1528003027/WC/93393042892526444)
19712 31/03/2023 4017
Sub Total Rs. 2349945
Grand Total Rs. 2349945
Expenditure In Lakhs For block :23.5
Report Completed
Excel View