Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHINTAMANI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : BHOOMISHETTIHALLI
Work Name: ಸಿದ್ದೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/AV/93393042892302581)
17308 03/02/2023 4944
Work Name: ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/AV/93393042892305215)
6268 29/07/2022 10815
6268 29/07/2022 6489
7297 09/08/2022 12978
7297 09/08/2022 8652
7298 09/08/2022 2163
7298 09/08/2022 17304
7933 17/08/2022 8652
7933 17/08/2022 12978
7934 17/08/2022 10815
7934 17/08/2022 2163
Work Name: ಭೂಮಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/AV/93393042892316168)
18199 27/02/2023 12978
18671 09/03/2023 9270
19285 28/03/2023 4635
Work Name: ಭೂಮಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/AV/93393042892321325)
18770 16/03/2023 21630
18771 16/03/2023 4326
Work Name: AJC ಭೂಮಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅದರ್ಶ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/DP/93393042892323602)
3896 15/07/2022 19467
3896 15/07/2022 2163
5328 25/07/2022 4326
Work Name: AJC ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/DP/93393042892323935)
3907 15/07/2022 10815
Work Name: ಮೂಗಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/FP/93393042892302821)
17704 15/02/2023 21630
18201 27/02/2023 15450
18672 09/03/2023 18540
Work Name: AJC ದೊಮಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IC/93393042892281605)
18773 16/03/2023 21630
18774 16/03/2023 10815
19287 28/03/2023 12360
19288 28/03/2023 3708
Work Name: ಗೊಂದಿವಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಯರ್ರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042892504405)
6269 29/07/2022 8652
Work Name: ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೋಂ ತಾತೆಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042892505720)
5330 25/07/2022 2163
Work Name: ಗೊಂದಿವಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042892514475)
5331 25/07/2022 6489
6270 29/07/2022 6489
Work Name: ಗೊಂದಿವಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042892514481)
5332 25/07/2022 6489
6271 29/07/2022 6489
Work Name: ಸಿದ್ದೇಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ತಲಾರಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042892514877)
13 11/04/2022 4326
13 11/04/2022 12978
Work Name: ಮೂಗಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಕ್ಕ ಕೋಂ ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042892615354)
14 11/04/2022 8652
Work Name: ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042892986792)
4597 15/07/2022 4326
4597 15/07/2022 6489
Work Name: ಮೂಗಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042892986819)
4598 15/07/2022 4326
5334 25/07/2022 4326
Work Name: ಆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042892993499)
4599 15/07/2022 17304
4599 15/07/2022 4326
4600 15/07/2022 4326
5335 25/07/2022 4326
5335 25/07/2022 15141
5336 25/07/2022 2163
Work Name: ಆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಾರೆಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042892993526)
15 11/04/2022 8652
15 11/04/2022 12978
16 11/04/2022 2163
16 11/04/2022 2163
1012 06/05/2022 8652
1012 06/05/2022 12978
1013 06/05/2022 2163
Work Name: ಆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893000780)
6273 29/07/2022 4326
6273 29/07/2022 15141
6274 29/07/2022 4326
7305 09/08/2022 4326
7305 09/08/2022 15141
9351 16/09/2022 1236
Work Name: ಆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893000928)
4601 15/07/2022 2163
4601 15/07/2022 19467
4602 15/07/2022 4326
5337 25/07/2022 19467
5337 25/07/2022 2163
5338 25/07/2022 2163
Work Name: ಆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893000984)
8868 03/09/2022 17304
8868 03/09/2022 4326
8869 03/09/2022 2163
8869 03/09/2022 2163
9349 16/09/2022 8652
9349 16/09/2022 2163
Work Name: ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಮರಿಯಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893148974)
1014 06/05/2022 4326
1014 06/05/2022 1854
Work Name: ಸಿದ್ದೇಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಶಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893225135)
17 11/04/2022 11433
17 11/04/2022 6489
Work Name: ದೊಮಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಓಬಳಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893481118)
4603 15/07/2022 6489
4603 15/07/2022 15141
4604 15/07/2022 2163
4604 15/07/2022 2163
5339 25/07/2022 12978
5339 25/07/2022 6489
5340 25/07/2022 2163
Work Name: ಆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893587254)
18 11/04/2022 9270
18 11/04/2022 8652
Work Name: ಬೈರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893605100)
10804 12/10/2022 2163
11672 26/10/2022 2163
12102 03/11/2022 2163
12498 15/11/2022 2163
Work Name: ಗುಡಮಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಥರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893605124)
7308 09/08/2022 6489
7308 09/08/2022 2163
Work Name: ಗೊಂದಿವಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಯರ್ರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893710640)
4605 15/07/2022 4326
4605 15/07/2022 12978
Work Name: ಮೂಗಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893767911)
1407 17/05/2022 4326
5341 25/07/2022 4326
6275 29/07/2022 4326
7309 09/08/2022 4326
7935 17/08/2022 4326
8232 26/08/2022 4326
Work Name: ಮೂಗಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893767981)
1408 17/05/2022 2163
5342 25/07/2022 2163
7310 09/08/2022 4326
7310 09/08/2022 4326
7936 17/08/2022 4326
7936 17/08/2022 8652
Work Name: ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಂಕರಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893768043)
9352 16/09/2022 2163
9853 22/09/2022 2163
10306 29/09/2022 2163
12103 03/11/2022 2163
Work Name: ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893768189)
7311 09/08/2022 10815
7311 09/08/2022 8652
7312 09/08/2022 2163
10805 12/10/2022 15141
10805 12/10/2022 4326
12104 03/11/2022 2163
Work Name: ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳಮ್ಮ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893809957)
4606 15/07/2022 8652
4606 15/07/2022 5253
Work Name: ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಲಪತಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕದೊಡ್ಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893810051)
4607 15/07/2022 4326
4607 15/07/2022 4326
Work Name: ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಧಾಕರ್ ಬಿನ್ ಮದ್ದೂರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893810102)
12105 03/11/2022 1236
12105 03/11/2022 2163
Work Name: ಆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಆಂಜಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893810318)
19289 28/03/2023 3399
Work Name: ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಿ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893812675)
9354 16/09/2022 2163
Work Name: ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮಣಿ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893812698)
12106 03/11/2022 4326
Work Name: ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893812722)
5344 25/07/2022 8652
5344 25/07/2022 5253
Work Name: ಸೊಮಯಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893812743)
8870 03/09/2022 927
8870 03/09/2022 3090
Work Name: ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893812776)
9854 22/09/2022 4326
Work Name: ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893812791)
5345 25/07/2022 7416
5345 25/07/2022 6489
Work Name: ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಸೀನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893812803)
4608 15/07/2022 9579
4608 15/07/2022 4326
Work Name: ಗೊಂದಿವಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893812832)
8871 03/09/2022 2163
8871 03/09/2022 2163
Work Name: ಮೂಗಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಲ್ಲ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893812911)
5350 25/07/2022 3090
5350 25/07/2022 8652
Work Name: ಕಾಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893813166)
7315 09/08/2022 4326
Work Name: ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿನಾರಾಯಣಮ್ಮ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893817712)
4609 15/07/2022 4326
4609 15/07/2022 13287
Work Name: ಕಾಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893817800)
4610 15/07/2022 17304
4610 15/07/2022 4326
4611 15/07/2022 6489
4611 15/07/2022 6489
5351 25/07/2022 6489
5351 25/07/2022 15141
5352 25/07/2022 4326
5352 25/07/2022 8652
9855 22/09/2022 4326
9855 22/09/2022 1545
Work Name: ಆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ನ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893861580)
9356 16/09/2022 15141
9356 16/09/2022 6489
9357 16/09/2022 4326
9856 22/09/2022 10815
9856 22/09/2022 6489
9857 22/09/2022 2163
Work Name: ಆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893861603)
13237 25/11/2022 12978
13237 25/11/2022 2163
14225 14/12/2022 2163
14225 14/12/2022 6489
15375 26/12/2022 4326
15375 26/12/2022 15141
Work Name: ಆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893861622)
13189 25/11/2022 8652
13189 25/11/2022 6489
13779 01/12/2022 17304
13779 01/12/2022 4326
13780 01/12/2022 8652
Work Name: ಸಿದ್ದೇಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893867439)
4314 15/07/2022 4326
5353 25/07/2022 4326
6280 29/07/2022 4326
7940 17/08/2022 4326
Work Name: ಸಿದ್ದೇಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಮ್ಮ ಹೆಚ್ .ಡಿ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್.ಕೆ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893867540)
4612 15/07/2022 6489
5354 25/07/2022 6489
6281 29/07/2022 6489
7941 17/08/2022 6489
Work Name: ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893867707)
6282 29/07/2022 2163
6282 29/07/2022 2163
7318 09/08/2022 2163
7318 09/08/2022 2163
7942 17/08/2022 2163
7942 17/08/2022 2163
8233 26/08/2022 2163
8233 26/08/2022 2163
10808 12/10/2022 2163
11674 26/10/2022 2163
11674 26/10/2022 2163
12107 03/11/2022 2163
Work Name: ಕಾಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893867823)
8234 26/08/2022 2163
8234 26/08/2022 2163
8872 03/09/2022 2163
8872 03/09/2022 2163
9358 16/09/2022 2163
9358 16/09/2022 2163
9858 22/09/2022 2163
9858 22/09/2022 2163
10307 29/09/2022 2163
10307 29/09/2022 2163
12499 15/11/2022 2163
12499 15/11/2022 2163
Work Name: ಸೋಮಯಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893867965)
8873 03/09/2022 2163
9359 16/09/2022 2163
9859 22/09/2022 2163
10308 29/09/2022 2163
10308 29/09/2022 2163
10810 12/10/2022 2163
11676 26/10/2022 2163
12526 15/11/2022 4326
Work Name: ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893870424)
4315 15/07/2022 7416
4315 15/07/2022 4326
Work Name: ಗುಡಮಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ಯಾಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿ ವಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893903035)
5355 25/07/2022 2163
6283 29/07/2022 2163
7943 17/08/2022 4326
7943 17/08/2022 4326
8235 26/08/2022 4326
8235 26/08/2022 4326
8874 03/09/2022 4326
Work Name: ಚೌಡರೆಡ್ಡಿಪಾ ಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುಬ್ರಮಣಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893903449)
10811 12/10/2022 4326
11675 26/10/2022 4326
12125 03/11/2022 4326
12500 15/11/2022 4326
13203 25/11/2022 4326
13781 01/12/2022 4326
Work Name: ಚೌಡರೆಡ್ಡಿಪಾ ಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರಜನಿ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893903542)
6284 29/07/2022 2163
6284 29/07/2022 2163
7319 09/08/2022 2163
7319 09/08/2022 2163
7944 17/08/2022 2163
7944 17/08/2022 2163
8236 26/08/2022 2163
8236 26/08/2022 2163
8875 03/09/2022 2163
8875 03/09/2022 2163
9360 16/09/2022 2163
9360 16/09/2022 2163
Work Name: ಸಿದ್ದೇಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893903625)
13204 25/11/2022 2163
13782 01/12/2022 2163
14226 14/12/2022 6489
14685 14/12/2022 6489
15837 02/01/2023 6489
16217 12/01/2023 2163
Work Name: ಆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಾವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುಬ್ಬನ್ನ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893903741)
8876 03/09/2022 2163
8876 03/09/2022 2163
9361 16/09/2022 4326
9861 22/09/2022 8652
10309 29/09/2022 8652
Work Name: ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಧಾಕರ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893928584)
16698 24/01/2023 4326
Work Name: ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893928783)
9860 22/09/2022 2163
9860 22/09/2022 2163
Work Name: AJC ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893972922)
9862 22/09/2022 4326
9862 22/09/2022 17304
9863 22/09/2022 8652
9863 22/09/2022 6489
10312 29/09/2022 17304
10312 29/09/2022 4326
10313 29/09/2022 4326
10313 29/09/2022 6489
12501 15/11/2022 4326
Work Name: AJC ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿನರಸಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893982012)
12502 15/11/2022 1545
12502 15/11/2022 2163
Work Name: AJC ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893989696)
17316 03/02/2023 2163
17316 03/02/2023 1854
Work Name: ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಮ್ಮ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042893996297)
12503 15/11/2022 4326
13783 01/12/2022 2472
Work Name: AJC ಆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಮ್ಮ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/IF/93393042894009678)
12504 15/11/2022 12978
12504 15/11/2022 8652
12505 15/11/2022 2163
12505 15/11/2022 8652
13205 25/11/2022 12978
13205 25/11/2022 8652
13206 25/11/2022 4326
13206 25/11/2022 6489
13784 01/12/2022 4326
13784 01/12/2022 4017
Work Name: AJC ಕಾಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಈರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894022322)
8879 03/09/2022 4017
8879 03/09/2022 17304
8880 03/09/2022 2163
8880 03/09/2022 6489
9864 22/09/2022 2163
9864 22/09/2022 19467
10310 29/09/2022 15141
10310 29/09/2022 4326
Work Name: AJC ಗುಡಮಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894036348)
12128 03/11/2022 8652
12128 03/11/2022 12978
12129 03/11/2022 4326
12129 03/11/2022 10815
12506 15/11/2022 8652
12506 15/11/2022 12978
16699 24/01/2023 6489
Work Name: AJC ಆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ನ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894036364)
13238 25/11/2022 15141
13238 25/11/2022 6489
14228 14/12/2022 6489
14228 14/12/2022 8652
14686 14/12/2022 2163
14686 14/12/2022 12669
16218 12/01/2023 21630
Work Name: ಸೋಮಯಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894050090)
9865 22/09/2022 2163
10314 29/09/2022 2163
10814 12/10/2022 2163
11677 26/10/2022 4326
11677 26/10/2022 4326
12126 03/11/2022 4326
12126 03/11/2022 4326
12508 15/11/2022 2163
Work Name: ಗೊಂದಿವಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಲ್ಪ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894050137)
11671 26/10/2022 4326
11671 26/10/2022 2163
12130 03/11/2022 2163
12130 03/11/2022 4326
12509 15/11/2022 8652
13202 25/11/2022 4326
Work Name: ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಾವತಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894050235)
11670 26/10/2022 2163
12127 03/11/2022 2163
12510 15/11/2022 2163
13795 01/12/2022 2163
14230 14/12/2022 2163
14687 14/12/2022 2163
15378 26/12/2022 4326
15838 02/01/2023 2163
16219 12/01/2023 2163
Work Name: ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿರ್ಮಲ ಕೋಂ ಶಿವಶಂಕರ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894050278)
10803 12/10/2022 4326
11669 26/10/2022 4326
12124 03/11/2022 4326
12511 15/11/2022 4326
13201 25/11/2022 4326
14688 14/12/2022 2163
14688 14/12/2022 2163
Work Name: ಗುಡಮಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894075773)
18210 27/02/2023 12978
18676 09/03/2023 10815
19290 28/03/2023 12978
Work Name: ದೊಮಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894075938)
11667 26/10/2022 10815
11667 26/10/2022 10815
11668 26/10/2022 2163
11668 26/10/2022 2163
12123 03/11/2022 10815
12123 03/11/2022 8652
Work Name: ದೊಮಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894075964)
10319 29/09/2022 4326
10319 29/09/2022 17304
10320 29/09/2022 2163
10320 29/09/2022 2163
11665 26/10/2022 4326
11665 26/10/2022 15450
Work Name: ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಕೈರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894075985)
10321 29/09/2022 10815
10321 29/09/2022 10815
10322 29/09/2022 4326
11663 26/10/2022 9888
11663 26/10/2022 10815
Work Name: ಚೌಡರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಆಂಜನೇಯಲು ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894089122)
10323 29/09/2022 4326
11662 26/10/2022 4326
12122 03/11/2022 4326
12512 15/11/2022 4326
13200 25/11/2022 4326
14229 14/12/2022 4326
Work Name: ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜಮ್ಮ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894103258)
13239 25/11/2022 4326
13239 25/11/2022 12978
14233 14/12/2022 6489
14233 14/12/2022 4326
15377 26/12/2022 4326
15377 26/12/2022 6489
Work Name: ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊತ್ತ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894103268)
13240 25/11/2022 12978
13240 25/11/2022 2163
14234 14/12/2022 4326
14234 14/12/2022 17304
14235 14/12/2022 2163
Work Name: ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894126177)
13241 25/11/2022 17304
13241 25/11/2022 4326
14231 14/12/2022 10815
14231 14/12/2022 10815
14689 14/12/2022 8652
14689 14/12/2022 6489
15839 02/01/2023 12669
15839 02/01/2023 2163
Work Name: AJC ಕಾಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಶಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894150652)
16220 12/01/2023 21630
16221 12/01/2023 2163
16700 24/01/2023 21630
16701 24/01/2023 2163
Work Name: ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರತ್ನಪ್ಪ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894170195)
15840 02/01/2023 2163
16222 12/01/2023 2163
16702 24/01/2023 2163
Work Name: ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಕಂಡಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894195108)
15841 02/01/2023 6489
15841 02/01/2023 15141
15842 02/01/2023 2163
16223 12/01/2023 15141
16223 12/01/2023 6489
Work Name: ಕಾಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894238190)
18209 27/02/2023 19467
19291 28/03/2023 15141
Work Name: ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894243560)
16224 12/01/2023 4326
16703 24/01/2023 10815
16703 24/01/2023 10815
16704 24/01/2023 8652
17314 03/02/2023 8034
17314 03/02/2023 2163
Work Name: ಭೂಮಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರೆಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894245098)
15376 26/12/2022 4326
15376 26/12/2022 2163
16225 12/01/2023 4326
16225 12/01/2023 2163
16705 24/01/2023 2163
16705 24/01/2023 4326
17313 03/02/2023 4326
17313 03/02/2023 2163
Work Name: ಆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಶಿವಾನಂದ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894296970)
17312 03/02/2023 12978
17312 03/02/2023 4326
18205 27/02/2023 10815
19292 28/03/2023 12978
Work Name: ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894303822)
18776 16/03/2023 17304
19293 28/03/2023 17304
Work Name: ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894365292)
19294 28/03/2023 15141
Work Name: ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಣಪತಿ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894372274)
18778 16/03/2023 21630
18779 16/03/2023 4326
19295 28/03/2023 19467
Work Name: ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪೆದ್ದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894377074)
19296 28/03/2023 15141
Work Name: ಸೋಮಯಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894408617)
19297 28/03/2023 15141
Work Name: ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಆರ್ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/IF/93393042894409888)
19298 28/03/2023 4326
19298 28/03/2023 15141
Work Name: ಸೋಮಯಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಪನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಬ್ಬರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/RC/93393042892300211)
1017 06/05/2022 8652
Work Name: ಚೌಡರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನಾರೆಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/RC/93393042892326538)
5356 25/07/2022 4326
5356 25/07/2022 17304
5357 25/07/2022 4326
5357 25/07/2022 8652
6285 29/07/2022 2163
Work Name: ಕಾಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/RC/93393042892360217)
6286 29/07/2022 6489
6286 29/07/2022 15141
6287 29/07/2022 2163
6287 29/07/2022 2163
7323 09/08/2022 4326
7323 09/08/2022 8652
Work Name: ದೋಮಲಹಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ವಲಸೆಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಎತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/WC/93393042892316423)
19299 28/03/2023 1236
19299 28/03/2023 11124
Work Name: ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಲಾರಿ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಗೋಕುಂಟೆ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/WC/93393042892367666)
19 11/04/2022 12978
19 11/04/2022 8652
20 11/04/2022 4326
20 11/04/2022 10815
Work Name: ಬೈರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/WC/93393042892384035)
4318 15/07/2022 21630
4319 15/07/2022 4326
5358 25/07/2022 8652
Work Name: ಬೈರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/WC/93393042892384039)
4320 15/07/2022 21630
4321 15/07/2022 4326
5359 25/07/2022 8652
Work Name: ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿನೋದಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಲ್ಲಗುಟ್ಟವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/WC/93393042892424179)
5362 25/07/2022 6489
5362 25/07/2022 10815
5363 25/07/2022 8652
5363 25/07/2022 12978
6288 29/07/2022 8652
6288 29/07/2022 12978
7325 09/08/2022 2163
7325 09/08/2022 6489
Work Name: ಭೂಮಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಉಪ್ಪರೊಳ್ಲ ವಂಕೆಗೆ ಬರುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/WC/93393042892434539)
5360 25/07/2022 6489
5360 25/07/2022 15141
5361 25/07/2022 4326
5361 25/07/2022 17304
6290 04/08/2022 15141
6290 04/08/2022 6489
6291 04/08/2022 17304
6291 04/08/2022 4326
7326 09/08/2022 2163
7326 09/08/2022 19467
7327 09/08/2022 2163
8237 26/08/2022 6489
8237 26/08/2022 15141
8238 26/08/2022 17304
8881 03/09/2022 21630
8882 03/09/2022 2163
Work Name: ಚೌಡರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕೆರೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/WC/93393042892439228)
6292 29/07/2022 4326
6292 29/07/2022 6489
7328 09/08/2022 4326
7328 09/08/2022 2163
8239 26/08/2022 8652
8239 26/08/2022 12978
8240 26/08/2022 4326
8883 03/09/2022 8652
8883 03/09/2022 12978
8884 03/09/2022 2163
Work Name: ಚೌಡರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರೀಶ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/WC/93393042892439230)
4326 15/07/2022 12978
4326 15/07/2022 6489
4327 15/07/2022 6489
4327 15/07/2022 12978
5364 25/07/2022 8652
5364 25/07/2022 12978
5365 25/07/2022 2163
7333 09/08/2022 4326
Work Name: ಆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇನಂ 80/p 2 ರಲ್ಲಿ ಗೊಕುಂಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/WC/93393042892447902)
7334 09/08/2022 15141
7334 09/08/2022 6489
7335 09/08/2022 4326
8241 26/08/2022 10815
8241 26/08/2022 10815
8242 26/08/2022 2163
8242 26/08/2022 6489
8885 03/09/2022 12978
8885 03/09/2022 8652
8886 03/09/2022 2163
8886 03/09/2022 12978
10802 12/10/2022 12978
10802 12/10/2022 6489
11660 26/10/2022 6489
11660 26/10/2022 15141
11661 26/10/2022 4326
11661 26/10/2022 2163
12120 03/11/2022 15141
12120 03/11/2022 6489
12121 03/11/2022 6489
12121 03/11/2022 8652
12513 15/11/2022 15141
12513 15/11/2022 6489
12514 15/11/2022 6489
12514 15/11/2022 6489
13198 25/11/2022 15141
13198 25/11/2022 6489
13199 25/11/2022 4326
13199 25/11/2022 6489
13793 01/12/2022 15141
13793 01/12/2022 6489
13794 01/12/2022 2163
13794 01/12/2022 4326
14222 14/12/2022 2163
14222 14/12/2022 19467
14692 14/12/2022 2163
14692 14/12/2022 17304
15373 26/12/2022 2163
15373 26/12/2022 19467
15374 26/12/2022 2163
15374 12/01/2023 2163
16706 24/01/2023 1854
16706 24/01/2023 16686
16707 24/01/2023 11124
Work Name: ಆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಪೂಲಕುಂಟೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/WC/93393042892482556)
18204 27/02/2023 6798
18673 09/03/2023 5253
19304 28/03/2023 5253
Work Name: ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮಾರ್ಕಂಡಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/WC/93393042892482562)
10801 12/10/2022 8652
10801 12/10/2022 8652
11659 26/10/2022 8652
11659 26/10/2022 8652
12118 03/11/2022 10815
12118 03/11/2022 10815
12119 03/11/2022 6489
12119 03/11/2022 10815
12515 15/11/2022 8652
12515 15/11/2022 10815
12516 15/11/2022 6489
12516 15/11/2022 10815
13194 25/11/2022 8652
13194 25/11/2022 12978
13195 25/11/2022 8652
13195 25/11/2022 6489
13791 01/12/2022 8652
13791 01/12/2022 12978
13792 01/12/2022 6489
13792 01/12/2022 8652
14220 14/12/2022 6489
14220 14/12/2022 15141
14221 14/12/2022 2163
14221 14/12/2022 12978
14693 14/12/2022 4326
Work Name: ಗುಡಮಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಪೂಲುಕುಂಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/WC/93393042892495646)
5367 25/07/2022 21630
5368 25/07/2022 6489
5368 25/07/2022 15141
6294 29/07/2022 21630
6295 29/07/2022 4326
6295 29/07/2022 10815
7331 09/08/2022 21630
7332 09/08/2022 4326
7332 09/08/2022 12978
7950 17/08/2022 2163
7950 17/08/2022 19467
7951 17/08/2022 4326
7951 17/08/2022 12978
8245 26/08/2022 2163
8245 26/08/2022 19467
8246 26/08/2022 4326
8246 26/08/2022 12978
8887 03/09/2022 4326
Work Name: AJC ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/WC/93393042892499921)
10800 12/10/2022 17304
10800 12/10/2022 4326
11657 26/10/2022 8652
11657 26/10/2022 12978
11658 26/10/2022 2163
11658 26/10/2022 15141
12116 03/11/2022 15141
12116 03/11/2022 6489
12117 03/11/2022 12978
12117 03/11/2022 4326
12517 15/11/2022 12978
12517 15/11/2022 8652
12518 15/11/2022 15141
12518 15/11/2022 2163
13196 25/11/2022 12978
13196 25/11/2022 8652
13197 25/11/2022 15141
13197 25/11/2022 2163
13789 01/12/2022 12978
13789 01/12/2022 8652
13790 01/12/2022 15141
13790 01/12/2022 2163
14218 14/12/2022 4326
14218 14/12/2022 17304
14219 14/12/2022 4326
14219 14/12/2022 12978
14694 14/12/2022 4326
14694 14/12/2022 17304
14695 14/12/2022 4326
14695 14/12/2022 12978
15371 26/12/2022 2163
15371 26/12/2022 19467
15372 26/12/2022 4326
15372 26/12/2022 12978
15843 02/01/2023 2163
15843 02/01/2023 19467
15844 02/01/2023 4326
15844 02/01/2023 12978
Work Name: AJC ಉಪ್ಪಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ಸೀತಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸಪಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾ(1528003030/WC/93393042892499936)
10797 12/10/2022 10815
10797 12/10/2022 10815
10798 12/10/2022 8652
10798 12/10/2022 8652
11654 26/10/2022 12978
11654 26/10/2022 5562
11655 26/10/2022 5562
11655 26/10/2022 12978
11656 26/10/2022 7416
11656 26/10/2022 3708
12114 03/11/2022 4326
12114 03/11/2022 17304
12115 03/11/2022 15141
12115 03/11/2022 2163
12519 15/11/2022 6489
12519 15/11/2022 15141
12520 15/11/2022 12978
12520 15/11/2022 4326
13192 25/11/2022 8652
13192 25/11/2022 12978
13193 25/11/2022 2163
Work Name: AJC ಕಾಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/WC/93393042892501687)
10796 12/10/2022 8652
10796 12/10/2022 10815
11652 26/10/2022 17304
11652 26/10/2022 4326
11653 26/10/2022 4326
11653 26/10/2022 4326
12112 03/11/2022 4326
12112 03/11/2022 17304
12113 03/11/2022 2163
Work Name: AJC ದೊಮಲಹಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ವಲಸೆ ಕುಂಟೆ ಅಮೃತ್ ಸರೋವರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003030/WC/93393042892502597)
5369 25/07/2022 10815
5369 25/07/2022 10815
5370 25/07/2022 6489
5370 25/07/2022 15141
6296 29/07/2022 8652
6296 29/07/2022 12978
6297 29/07/2022 4326
6297 29/07/2022 10815
7329 09/08/2022 8652
7329 09/08/2022 12978
7330 09/08/2022 4326
7330 09/08/2022 10815
7952 17/08/2022 8652
7952 17/08/2022 12978
7953 17/08/2022 4326
7953 17/08/2022 10815
8247 26/08/2022 8652
8247 26/08/2022 12978
8248 26/08/2022 8652
8248 26/08/2022 8652
8889 03/09/2022 6489
8889 03/09/2022 15141
8890 03/09/2022 4326
9363 16/09/2022 19467
9363 16/09/2022 2163
9364 16/09/2022 4326
9866 22/09/2022 19467
9866 22/09/2022 2163
9867 22/09/2022 4326
9867 22/09/2022 10815
10324 29/09/2022 4326
10324 29/09/2022 17304
10325 29/09/2022 4326
10325 29/09/2022 12978
10794 12/10/2022 19467
10794 12/10/2022 2163
10795 12/10/2022 10815
10795 12/10/2022 6489
11650 26/10/2022 2163
11650 26/10/2022 19467
11651 26/10/2022 6489
17310 03/02/2023 21630
17311 03/02/2023 21630
17700 15/02/2023 18540
17701 15/02/2023 18540
18202 27/02/2023 21012
18203 27/02/2023 15141
18674 09/03/2023 17304
18675 09/03/2023 11124
19301 28/03/2023 15450
19302 28/03/2023 2781
Work Name: AJC ಗುಡಮಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರ್ಲಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/WC/93393042892509732)
12108 03/11/2022 6489
12108 03/11/2022 15141
12109 03/11/2022 4326
12109 03/11/2022 4326
12524 15/11/2022 2163
12524 15/11/2022 15141
12525 15/11/2022 8652
12525 15/11/2022 6489
Work Name: AJC ಆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/WC/93393042892513663)
14690 14/12/2022 4326
14690 14/12/2022 17304
14691 14/12/2022 12978
15369 26/12/2022 2163
15369 26/12/2022 15141
15369 12/01/2023 4326
15370 26/12/2022 10815
15370 12/01/2023 2163
15845 02/01/2023 2163
15845 02/01/2023 19467
15846 02/01/2023 12978
16708 24/01/2023 18540
17309 03/02/2023 19467
17309 03/02/2023 2163
19303 28/03/2023 9888
Work Name: AJC ಆಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003030/WC/93393042892529894)
18783 16/03/2023 5562
19300 28/03/2023 4017
Sub Total Rs. 5443344
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
30517 05/04/2022 2023
30518 05/04/2022 4046
30518 05/04/2022 2023
30519 05/04/2022 2023
30509 05/04/2022 2023
30509 05/04/2022 10115
30510 05/04/2022 4046
30510 05/04/2022 10115
30511 05/04/2022 2023
30511 05/04/2022 4046
30512 05/04/2022 12138
30513 05/04/2022 4335
Sub Total Rs. 58956
Grand Total Rs. 5502300
Expenditure In Lakhs For block :55.02
Report Completed
Excel View