Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHINTAMANI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : MASTENAHALLI
Work Name: ಮಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಂ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/AV/93393042892292197)
5 12/04/2022 17304
5 12/04/2022 7416
6 12/04/2022 4944
6 12/04/2022 19776
7 12/04/2022 19776
542 30/04/2022 27810
542 30/04/2022 18540
543 30/04/2022 4635
543 30/04/2022 37080
1414 23/05/2022 32445
1414 23/05/2022 13905
1415 23/05/2022 4635
1415 23/05/2022 32445
2653 13/06/2022 15141
2653 13/06/2022 6489
2654 13/06/2022 15141
Work Name: ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/AV/93393042892311195)
12812 09/11/2022 309
Work Name: ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/AV/93393042892311199)
12813 09/11/2022 309
Work Name: ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್ 1(1528003031/AV/93393042892315443)
12814 09/11/2022 309
13152 25/11/2022 8343
13152 25/11/2022 19467
13153 25/11/2022 8343
15309 28/12/2022 30900
15310 28/12/2022 15450
Work Name: ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್ 2(1528003031/AV/93393042892315447)
12815 09/11/2022 309
13154 25/11/2022 11124
13154 25/11/2022 16686
13155 25/11/2022 8343
Work Name: ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್ 3(1528003031/AV/93393042892315745)
12816 09/11/2022 309
13156 25/11/2022 27810
13157 25/11/2022 5562
Work Name: ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್ 4(1528003031/AV/93393042892315746)
12818 09/11/2022 309
13158 25/11/2022 2781
13158 25/11/2022 25029
13159 25/11/2022 5562
Work Name: ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/FP/93393042892281728)
5484 22/07/2022 19467
5484 22/07/2022 2163
5485 22/07/2022 6489
6851 30/07/2022 618
6851 30/07/2022 1236
8098 29/08/2022 19776
Work Name: ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಚನ್ನಪ್ಪನವರ ರವಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/FP/93393042892281730)
5486 22/07/2022 21630
5487 22/07/2022 6489
6852 30/07/2022 927
8099 29/08/2022 4635
8099 29/08/2022 16995
Work Name: ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/FP/93393042892281732)
5488 22/07/2022 19467
6853 30/07/2022 618
6853 30/07/2022 618
8100 29/08/2022 26574
Work Name: ಹುಲುಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/FP/93393042892301545)
12819 09/11/2022 309
15381 28/12/2022 30900
15382 28/12/2022 6180
15382 28/12/2022 21630
17998 21/02/2023 6180
Work Name: ಹುಲುಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/FP/93393042892302567)
12820 09/11/2022 309
18679 10/03/2023 21630
18680 10/03/2023 8652
Work Name: ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 15/1 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042892502860)
1416 23/05/2022 27810
1416 23/05/2022 18540
6778 18/08/2022 22866
6778 18/08/2022 4635
Work Name: ಜಂಗಮಶೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕಾಂತಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನ/ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893006178)
3746 14/07/2022 13905
3746 14/07/2022 4635
Work Name: ಜಂಗಮಶೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893201873)
9797 30/09/2022 9270
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893201928)
1298 17/05/2022 4326
7385 11/08/2022 5253
Work Name: ಹುಲುಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿರಾಜು ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893201946)
9798 30/09/2022 4326
9798 30/09/2022 4326
Work Name: ಹುಲಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893215176)
3747 14/07/2022 4635
3747 14/07/2022 9270
Work Name: ಮಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893215219)
3748 14/07/2022 4635
3748 14/07/2022 9270
Work Name: ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಿ ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ/ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893215329)
16102 11/01/2023 4635
Work Name: ಜಂಗಮಶೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೇಶವಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893502971)
12191 09/11/2022 4944
Work Name: ಮಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾನೆಪ್ಪ ರವರ ದನ/ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893650070)
3749 14/07/2022 13905
3749 14/07/2022 4635
Work Name: ಜಂಗಮಶೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ಸುಧಾ ಕೋಂ ಎಸ್ ಸುಬ್ರಮಣಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ/ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893654996)
12192 09/11/2022 4944
Work Name: ಜಂಗಮಶೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ/ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893655022)
16103 11/01/2023 2781
16103 11/01/2023 2163
Work Name: ಮಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎಂ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893655079)
5401 29/07/2022 4635
5401 29/07/2022 9270
Work Name: ಮಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893655098)
5403 29/07/2022 13905
Work Name: ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893658434)
16106 11/01/2023 4326
Work Name: ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುಬ್ರಮಣಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಋಈ(1528003031/IF/93393042893658525)
16107 11/01/2023 3090
Work Name: ಹುಲುಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ವಿ (ಹಾಲು) ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003031/IF/93393042893658583)
16110 11/01/2023 2163
16110 11/01/2023 2163
Work Name: ಜಂಗಮಶೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ/ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893658602)
12193 09/11/2022 4944
Work Name: ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ/ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893658624)
3750 14/07/2022 18540
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋಧಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893919152)
6779 18/08/2022 5562
Work Name: ಜಂಗಮಶೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಭಿಕ ಕೋಂ ರವಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893919182)
12194 09/11/2022 5562
Work Name: ಜಂಗಮಶೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893919280)
9799 30/09/2022 5562
Work Name: ಮಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893919298)
6780 18/08/2022 5253
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893919418)
9800 30/09/2022 5562
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893922710)
6781 18/08/2022 5562
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893922805)
8988 19/09/2022 5562
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893922832)
6782 18/08/2022 927
6782 18/08/2022 4635
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೃತ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893922888)
8989 19/09/2022 5562
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893922931)
11811 29/10/2022 5562
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893922950)
11812 29/10/2022 5562
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893922971)
9801 30/09/2022 5562
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893934409)
9802 30/09/2022 5253
Work Name: ಜಂಗಮಶೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893936168)
9803 30/09/2022 5253
Work Name: ಜಂಗಮಶೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893969138)
11813 29/10/2022 5253
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003031/IF/93393042893969491)
11814 29/10/2022 2472
11814 29/10/2022 2781
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧಮ್ಮ ಕೋಂ ಮೋಹನ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003031/IF/93393042893969535)
9804 30/09/2022 5253
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ದೊಡ್ಡ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003031/IF/93393042893969585)
9806 30/09/2022 5253
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003031/IF/93393042893969621)
9810 30/09/2022 5253
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಎನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893970765)
9811 30/09/2022 4635
9811 30/09/2022 618
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893970780)
8990 19/09/2022 5253
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893996606)
11815 29/10/2022 4017
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042893996628)
11816 29/10/2022 4017
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋದಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042894024769)
11817 29/10/2022 2781
11817 29/10/2022 5562
12195 09/11/2022 6798
Work Name: ಹುಲುಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042894072476)
15953 01/01/2023 618
15953 01/01/2023 1854
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನೀರಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀರಾಮಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042894162722)
12196 09/11/2022 2781
12196 09/11/2022 13905
14613 13/12/2022 10506
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭ ಕೋಂ ದೇವರಾಜ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042894162787)
12197 09/11/2022 5562
13160 25/11/2022 8343
16108 11/01/2023 6489
16578 22/01/2023 4944
16578 22/01/2023 2163
Work Name: ಹುಲುಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರತ್ನ ಕೋಂ ಗೋಪಾಲ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042894173406)
15319 28/12/2022 3090
17011 04/02/2023 3708
Work Name: ಹುಲುಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042894219007)
16580 22/01/2023 4017
Work Name: ಹುಲುಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೀಪ ಕೋಂ ಮುನಿರಾಜು ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042894219037)
16109 11/01/2023 2163
16109 11/01/2023 309
Work Name: ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರೋಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042894249032)
16105 11/01/2023 309
16105 22/01/2023 2163
Work Name: ಹುಲುಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042894258706)
15326 28/12/2022 6180
17012 04/02/2023 7416
Work Name: ಹುಲುಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042894259692)
16581 22/01/2023 2163
Work Name: ಮಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗವೇಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042894261714)
16104 11/01/2023 2163
16104 11/01/2023 2163
Work Name: ಜಂಗಮಶೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042894261735)
16582 22/01/2023 4017
Work Name: ಜಂಗಮಶೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042894261752)
16583 22/01/2023 4017
Work Name: ಜಂಗಮಶೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042894262073)
16584 22/01/2023 2472
Work Name: ಹುಲುಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಲ್ಲವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮರಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042894262101)
18433 03/03/2023 2472
Work Name: ಮಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಮರಿಯಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042894263785)
15327 28/12/2022 6180
17013 04/02/2023 7416
Work Name: ಜಂಗಮಶೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042894264224)
15328 28/12/2022 6180
17014 04/02/2023 7416
Work Name: ಜಂಗಮಶೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ಕೋಂ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042894264365)
15383 28/12/2022 6180
17015 04/02/2023 7416
Work Name: ಜಂಗಮಶೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042894264456)
15329 28/12/2022 6180
17018 04/02/2023 21321
Work Name: ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಕೃಷಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042894286043)
16122 11/01/2023 4326
16122 11/01/2023 17304
16123 11/01/2023 17304
17019 04/02/2023 29664
Work Name: ಹುಲುಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/IF/93393042894398435)
18434 03/03/2023 4944
Work Name: AJC ಮಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/LD/93393042892303077)
3897 14/07/2022 30282
3897 14/07/2022 13905
3898 14/07/2022 4635
Work Name: ಮಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡೈರಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ರಂಗಣ್ಣ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/RC/93393042892378570)
12821 09/11/2022 309
Work Name: ಮಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಣ್ಣ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಎಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/RC/93393042892378574)
12817 09/11/2022 309
Work Name: ಮಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಶುದ್ದಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ವರೆಗೂ ಸೀಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆನಿರ್ಮಾಣ(1528003031/RC/93393042892378584)
12822 09/11/2022 309
Work Name: ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/RC/93393042892389654)
12823 09/11/2022 309
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮುನಿವೆಂಕಟರೂಣಪ್ಪ (ಎಸ್.ಸಿ) ಜಮೀನಿಂದ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೂ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮ(1528003031/WC/93393042892384428)
4987 22/07/2022 22248
4988 22/07/2022 17304
5001 29/07/2022 21630
5002 29/07/2022 15141
Work Name: ಹುಲುಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅಕ್ಷಾಂಶ 13 358446 ರೇಖಾಂಶ 77 972901 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/WC/93393042892440639)
135 21/04/2022 18540
135 21/04/2022 27810
136 21/04/2022 13905
136 21/04/2022 27810
Work Name: ಮಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪತೆಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದ ವರೆಗೂ ನೀರುಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/WC/93393042892449720)
10535 07/10/2022 10815
10535 07/10/2022 8652
11012 18/10/2022 12360
11012 18/10/2022 9888
11818 29/10/2022 11124
11818 29/10/2022 13905
11819 29/10/2022 2781
13161 25/11/2022 3399
13161 25/11/2022 16686
14094 05/12/2022 2163
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಕುಂಟೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/WC/93393042892470343)
12824 09/11/2022 309
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಾಕಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/WC/93393042892470358)
12825 09/11/2022 309
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/WC/93393042892470695)
6167 29/07/2022 2163
6167 29/07/2022 17304
6168 29/07/2022 4326
6854 30/07/2022 309
6854 30/07/2022 1545
7386 11/08/2022 5562
7386 11/08/2022 22248
7387 11/08/2022 5562
8991 19/09/2022 4635
8991 19/09/2022 6180
Work Name: ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಮನೆಯ ವರಗೆ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾ(1528003031/WC/93393042892480106)
6179 29/07/2022 21630
6180 29/07/2022 2163
6180 29/07/2022 4326
6855 30/07/2022 309
6855 30/07/2022 1854
7388 11/08/2022 27810
7389 11/08/2022 5562
8992 19/09/2022 39243
Work Name: AJC ಹುಲುಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/WC/93393042892497026)
4998 22/07/2022 12360
4998 22/07/2022 12360
6783 18/08/2022 27810
6783 18/08/2022 18540
6784 18/08/2022 9270
6784 18/08/2022 18540
9812 30/09/2022 32445
9812 30/09/2022 13905
9813 30/09/2022 4635
9813 30/09/2022 26265
Work Name: AJC ಹುಲುಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮ್ಮ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 78 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/WC/93393042892497032)
4111 14/07/2022 15141
4111 14/07/2022 6489
4112 14/07/2022 6489
4999 29/07/2022 13905
4999 29/07/2022 27810
5000 29/07/2022 13905
6787 18/08/2022 4635
6787 18/08/2022 2163
Work Name: AJC ಹುಲುಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/WC/93393042892512513)
12826 09/11/2022 309
13162 25/11/2022 13905
13162 25/11/2022 13905
13163 25/11/2022 11124
15384 28/12/2022 30900
15385 28/12/2022 12360
16402 22/01/2023 29046
16403 22/01/2023 20085
16403 22/01/2023 9270
17999 03/03/2023 38934
18000 03/03/2023 43260
18001 03/03/2023 8034
Work Name: AJC ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಡೈರಿ ವರೆಗೂ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/WC/93393042892518875)
12849 09/11/2022 309
15330 28/12/2022 3090
15330 28/12/2022 27810
15331 28/12/2022 3090
15331 28/12/2022 12360
Work Name: AJC ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಪಟೇಲ್‌ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/WC/93393042892518876)
12827 09/11/2022 309
15332 28/12/2022 30900
15333 28/12/2022 9270
Work Name: ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ನರಸಂಹಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/WC/93393042892522965)
12828 09/11/2022 309
Work Name: AJC ಹುಲುಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಆಟೋ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ ನಿ ಕಾ(1528003031/WC/93393042892523457)
12830 09/11/2022 309
14083 05/12/2022 12360
14083 05/12/2022 3090
14084 05/12/2022 12360
14084 05/12/2022 3090
14614 13/12/2022 13287
Work Name: AJC ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ರವಿಚಂದ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನಮ್ಮನ ಮನೆಯ ವರೆಗೂ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003031/WC/93393042892523613)
12829 09/11/2022 309
Sub Total Rs. 2451297
Grand Total Rs. 2451297
Expenditure In Lakhs For block :24.51
Report Completed
Excel View