Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHINTAMANI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : DODDAGANJUR
Work Name: AJC ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನಾಟಿ (1528003033/DP/93393042892323587)
5769 22/07/2022 12978
5769 22/07/2022 4326
Work Name: ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/FP/93393042892267585)
815 30/04/2022 13905
815 30/04/2022 1545
816 30/04/2022 3090
816 30/04/2022 6180
Work Name: ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/FP/93393042892269125)
817 30/04/2022 15450
818 30/04/2022 7725
Work Name: ಹಾದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ತುಲಸಿಕೃಷ್ಣ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/FP/93393042892271312)
1448 13/05/2022 22248
Work Name: ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡ್ರೈವರ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಮೇಸೆಂಟ್ರೀ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/FP/93393042892281232)
3149 27/06/2022 14832
3149 27/06/2022 9888
3150 27/06/2022 9888
4118 12/07/2022 9888
4118 12/07/2022 14832
4119 12/07/2022 19776
5607 22/07/2022 7416
5607 22/07/2022 17304
5608 22/07/2022 22248
Work Name: ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893130224)
7455 12/08/2022 2163
7455 12/08/2022 3090
Work Name: ಚೀಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಆಡು ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893176608)
14626 14/12/2022 2472
Work Name: ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ರವರ ಆಡು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893767657)
3153 24/06/2022 22248
Work Name: ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮಣಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರೆಪ್ಪ ರವರು ಆಡು ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893777560)
3938 06/07/2022 17304
3938 06/07/2022 7416
Work Name: ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎ ಅನಿತ ಕೋಂ ಎಂ ಮುರಳಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893777688)
5316 22/07/2022 309
5609 22/07/2022 8652
5609 22/07/2022 4944
Work Name: ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಮುರಳಿ ಬಿನ್ ಲೇ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರು ಆಡು ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893778248)
5317 12/08/2022 309
12342 10/11/2022 1854
Work Name: ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893779885)
5318 12/08/2022 309
Work Name: ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೈರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರು ಆಡು ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893789783)
4120 12/07/2022 14832
4120 12/07/2022 9888
Work Name: ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893810476)
10904 12/10/2022 4326
Work Name: ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆಂಪರೆಡ್ಡಿ ರವರು ಆಡು ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893829278)
16198 17/01/2023 2472
Work Name: ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಆಂಜಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893865378)
10291 29/09/2022 4326
Work Name: ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಹಮದ್ ಸಾಲರ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893865395)
8542 27/08/2022 4326
Work Name: ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಲಿಯಾ ತಬ್ಸುಂ ಕೋಂ ಬಾಬಾಸಾಬ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893865436)
10292 29/09/2022 4326
Work Name: ಸಿದ್ಧಿಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಹರ್ಷಿಯಾ ಭಾನು ಕೋಂ ಸೈಯದ್ ಅಲ್ಲಾಬಕಾಶ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893867691)
5610 22/07/2022 8652
5610 22/07/2022 4944
Work Name: ಸಿದ್ಧಿಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಪೀರ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ರಸೂಲ್ ಖಾನ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893867733)
4121 12/07/2022 8652
4121 12/07/2022 4944
Work Name: ಸಿದ್ಧಿಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೀರ್ ಜಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಸಾಬ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಆಡು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893876536)
10335 29/09/2022 2163
Work Name: AJC ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಅಕುಲ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042893964871)
7563 12/08/2022 14832
7563 12/08/2022 9888
8438 27/08/2022 6798
8438 27/08/2022 14832
Work Name: AJC ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ವೈ ಆಂಜನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎಳಸಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893969247)
9538 17/09/2022 4326
Work Name: AJC ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893969380)
13383 05/12/2022 3708
Work Name: AJC ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂದೀಶರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893969681)
8437 27/08/2022 4326
Work Name: AJC ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893969750)
9539 17/09/2022 4326
Work Name: AJC ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893976981)
10333 29/09/2022 2163
10333 29/09/2022 2163
Work Name: AJC ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನೂರಿ ತಾಜ್ ಬಿನ್ ಸಮೀರ್ ಪಾಷ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893977124)
9540 17/09/2022 4326
Work Name: AJC ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎಲ್ ರಮಣಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893977160)
10331 29/09/2022 4326
Work Name: AJC ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893977181)
8547 27/08/2022 4326
Work Name: AJC ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893977196)
9541 17/09/2022 4326
Work Name: AJC ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893977224)
9542 17/09/2022 2163
9542 17/09/2022 2163
Work Name: AJC ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ದಾಮೋಧರ ಬಾಬು ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893979087)
9543 17/09/2022 4326
Work Name: ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕಣಿಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಆಡು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893979349)
7565 12/08/2022 2472
Work Name: AJC ಸಿದ್ಧಿಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೃತ್ ಉನ್ನೀಸ್ಸಾ ಕೋಂ ಸಾದೀಕ್ ಪಾಷ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893979796)
10336 29/09/2022 4326
Work Name: AJC ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಂದಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೆ ಎನ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893984414)
10330 29/09/2022 4326
Work Name: AJC ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿಲ್ಪ ಕೆ ಎನ್ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ ಸಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893984533)
8439 27/08/2022 4326
Work Name: AJC ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರವಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893984779)
10906 12/10/2022 19467
10906 12/10/2022 2163
10907 12/10/2022 10815
12402 10/11/2022 19467
12402 10/11/2022 2163
12403 10/11/2022 8652
13384 05/12/2022 9888
13384 05/12/2022 2472
Work Name: AJC ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರವಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893984845)
8548 27/08/2022 4944
8548 27/08/2022 19776
8549 27/08/2022 9888
9544 17/09/2022 17304
9544 17/09/2022 4326
9545 17/09/2022 8652
Work Name: AJC ಚೀಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಕೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042893985049)
10911 12/10/2022 4326
Work Name: AJC ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ ಓ ಬಿನ್ ಓಬಳಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042894002082)
9546 17/09/2022 2163
9546 17/09/2022 2163
Work Name: AJC ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಥಪ್ಪ ಬಿನ್ ಓಬಳಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894002328)
9547 17/09/2022 4326
Work Name: AJC ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಸಿ ತಮ್ಮರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003033/IF/93393042894003359)
13832 05/12/2022 12360
13832 05/12/2022 9888
13833 05/12/2022 4944
13833 05/12/2022 7416
16166 17/01/2023 6489
16166 17/01/2023 15141
16167 17/01/2023 2163
16167 17/01/2023 6489
Work Name: AJC ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಬ್ಬೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಅಕ್ಬರ್ ಸಾಬ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894003574)
9548 17/09/2022 4326
Work Name: AJC ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಆಂಜಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894013583)
14985 16/12/2022 3708
Work Name: AJC ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894019728)
12343 10/11/2022 3708
Work Name: AJC ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಬೀಹ ಸುಲ್ತಾನ ಕೋಂ ಅಲ್ಲಾಬಕಾಶ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894023374)
12344 10/11/2022 3708
Work Name: AJC ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಲ ಕೆ ಆರ್ ಕೋಂ ಹರಿನಾಥ ಕೆ ಆರ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894023473)
12370 10/11/2022 3708
Work Name: AJC ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬಾಜಾನ್ ಬಿನ್ ಕರೀಂ ಸಾಬ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894023505)
10914 12/10/2022 4326
Work Name: AJC ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894023554)
13385 05/12/2022 4944
13385 05/12/2022 19776
13386 05/12/2022 7416
13386 05/12/2022 4944
Work Name: ಚೀಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬೈರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಆಡು ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894023706)
13387 05/12/2022 2472
Work Name: AJC ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ದಯಾನಂದ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಚಾರಿ ಪಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894025547)
10919 12/10/2022 4326
Work Name: ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲಘುಮರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಆಡು ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894028345)
16199 17/01/2023 2472
Work Name: AJC ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894028392)
13390 05/12/2022 1854
13390 05/12/2022 1854
Work Name: ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಕನ್ಯ ಕೋಂ ಅಮರನಾಥ ರವರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003033/IF/93393042894030103)
10329 29/09/2022 4326
Work Name: ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರ್ವಿನ್ ತಾಜ್ ಕೋಂ ಅಲ್ತಾಪ್ ಪಾಷ ರವರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003033/IF/93393042894030200)
9281 14/09/2022 4944
14986 16/12/2022 4944
Work Name: ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾಸೀನಾ ತಾಜ್ ಕೋಂ ಮುಕ್ತಿಯರ್ ಪಾಷ ರವರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003033/IF/93393042894030268)
9283 14/09/2022 2163
14987 16/12/2022 7416
Work Name: ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಚ್ಚಪ್ಪ ರವರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003033/IF/93393042894030331)
9284 14/09/2022 2472
Work Name: ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894030582)
10341 29/09/2022 4326
14988 16/12/2022 4944
Work Name: ಚೀಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತ ಜಿ ಸಿ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣ ರವರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894030749)
10328 29/09/2022 2163
14990 16/12/2022 4944
Work Name: ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೌಮ್ಯ ಕೋಂ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ರವರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894030860)
16201 17/01/2023 5253
17032 27/01/2023 4944
Work Name: ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894030906)
10327 29/09/2022 4326
14991 16/12/2022 4944
Work Name: ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಾಬು ರವರು ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಕ್ಕರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894030985)
10326 29/09/2022 3708
14992 16/12/2022 4944
Work Name: ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894031087)
10346 29/09/2022 2472
15751 28/12/2022 4944
Work Name: ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಿಕ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರು ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894031105)
10345 29/09/2022 4944
Work Name: ಹಾದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿತ ಸಿ ಎಂ ಕೋಂ ಸುರೇಶ್ ರವರು ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894033562)
10342 29/09/2022 4944
Work Name: ಹಾದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರವಣಮ್ಮ ವಿ ಕೋಂ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894033648)
10343 29/09/2022 4944
Work Name: ಹಾದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ರವರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894033683)
13391 05/12/2022 2472
13391 05/12/2022 2472
Work Name: ಹಾದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಮ್ಮ ಕೋಂ ಸೋಮಶೇಖರ ರವರು ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894033737)
10918 12/10/2022 2163
Work Name: ಹಾದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮಣಿ ಕೋಂ ಕಿರೇಣ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894034556)
10344 29/09/2022 4944
Work Name: AJC ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎಲ್ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894035571)
14628 14/12/2022 3708
Work Name: AJC ಸಿದ್ಧಿಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಇನಾ ಕೌಸರ್ ಆರ್ ಕೋಂ ಮುಬಾರಕ್ ಪಾಷ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042894046729)
14629 14/12/2022 3708
Work Name: ಸಿದ್ಧಿಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಮೀದ ಬೀ ಕೋಂ ರಹಮತ್ತುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ರವರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003033/IF/93393042894054498)
14630 14/12/2022 4944
Work Name: ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆಂಬರೀಶ ಬಿನ್ ಆಂಜಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894066886)
13829 05/12/2022 4944
Work Name: ಸಿದ್ಧಿಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಶೀರಿನ್ ತಾಜ್ ಕೋಂ ಚಾಂದ್ ಪಾಷ ರವರು ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894119505)
14631 14/12/2022 2472
Work Name: ಸಿದ್ಧಿಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿದ ಬೇಗಂ ಕೋಂ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಪಾಷ ರವರು ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894119545)
14632 14/12/2022 4944
Work Name: ಹಾದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರೂಹಿ ಸಲ್ಮಾ ಕೋಂ ಸಿಕಂದರ್ ರವರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894119592)
13392 05/12/2022 4944
Work Name: ಹಾದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಖಿಲ್ ತಾಜ್ ಕೋಂ ಸಲೀಂ ರವರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894119701)
16200 17/01/2023 5253
Work Name: ಹಾದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರೇಷ್ಮಾ ತಾಜ್ ಕೋಂ ಸರತಾಜ್ ರವರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894119770)
13393 05/12/2022 4944
Work Name: AJC ಸಿದ್ಧಿಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೀರ್ ಜಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್(1528003033/IF/93393042894119907)
13835 05/12/2022 3708
Work Name: AJC ಸಿದ್ಧಿಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಸಾದಿಕ್ ಪಾಷ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಷೀದ್ ಸಾಬ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894130779)
13827 05/12/2022 3708
Work Name: AJC ಸಿದ್ಧಿಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಚಾಂದ್ ಪಾಷ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಷೀದ್ ಸಾಬ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894130815)
13822 05/12/2022 3708
Work Name: AJC ಸಿದ್ಧಿಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಬೂಬ್ ಪಾಷ ಬಿನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಬ್ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042894133674)
13816 05/12/2022 19776
13816 05/12/2022 4944
13817 05/12/2022 19776
17033 27/01/2023 9888
17033 27/01/2023 14832
Work Name: AJC ಸಿದ್ಧಿಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಮೀದ್ ಖಾನ್ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003033/IF/93393042894133833)
13785 05/12/2022 9888
13785 05/12/2022 2472
13786 05/12/2022 15141
Work Name: AJC ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ವೇತ ಕೋಂ ಅಂಬರೀಶ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003033/IF/93393042894150636)
13394 05/12/2022 3708
Sub Total Rs. 1015065
Grand Total Rs. 1015065
Expenditure In Lakhs For block :10.15
Report Completed
Excel View