Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHINTAMANI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : CHILAKALANERPU
Work Name: ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಬತ್ತಲ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003034/FP/93393042892214260)
213 20/04/2022 8343
213 20/04/2022 6180
Work Name: ಮಿಂಚೀಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ಟಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/FP/93393042892252939)
214 20/04/2022 30900
215 20/04/2022 3090
215 20/04/2022 24720
1713 20/05/2022 24720
1714 20/05/2022 24720
1715 20/05/2022 17613
Work Name: ಟಿ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಯಾಮನ್ನಗಾರಿ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ನವರ ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/FP/93393042892256798)
2698 17/06/2022 17304
2698 17/06/2022 7416
2699 17/06/2022 4944
2699 17/06/2022 2472
Work Name: ಟಿ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/FP/93393042892256802)
125 20/04/2022 15450
125 20/04/2022 15450
1159 11/05/2022 17304
1159 11/05/2022 7416
1160 11/05/2022 14832
1160 11/05/2022 7416
1161 11/05/2022 4944
1161 11/05/2022 4944
Work Name: ಧರ್ಮವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡೈರಿಯಿ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/FP/93393042892256804)
216 20/04/2022 24720
216 20/04/2022 6180
217 20/04/2022 9270
217 20/04/2022 15450
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಸಿಎಂ ಹಾಸ್ಟಲ್ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/FP/93393042892260569)
218 20/04/2022 18540
218 20/04/2022 12360
219 20/04/2022 8652
219 20/04/2022 9270
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಬಿಸಿಎಂ ಹಾಸ್ಟಲ್ ನಿಂದ ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/FP/93393042892260587)
220 20/04/2022 18540
220 20/04/2022 12360
221 20/04/2022 3090
221 20/04/2022 16995
Work Name: T DEVAPALLI GRAMADA BHAGYAMMA RAVARA MANEYINDA HUNASEMARADAVAREGE CHARANDI KAMAGARI(1528003034/FP/93393042892263413)
15515 03/01/2023 4944
15515 03/01/2023 19776
15516 03/01/2023 2472
15516 03/01/2023 19776
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಟಿ ಓ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ಮನೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/FP/93393042892264888)
222 20/04/2022 15450
222 20/04/2022 15450
223 20/04/2022 19776
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042892234787)
17913 14/02/2023 9888
Work Name: ತುಳವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಸೀತಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042892508535)
17680 14/02/2023 22248
17681 14/02/2023 7416
17682 17/02/2023 16686
17683 17/02/2023 5562
Work Name: ಟಿ ದೇವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಲರಾಂ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ಮದ್ದನ್ನ ಬಳಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042892545787)
225 20/04/2022 3090
225 20/04/2022 15450
Work Name: ಟಿ ದೇವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಪಾಪಣ್ಣ ಬಳಿ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042892545791)
1696 20/05/2022 16377
1696 20/05/2022 2472
Work Name: ಟಿ ದೇವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂ ಎನ್ ಕೊಂ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042892674510)
1697 20/05/2022 12360
Work Name: ಮಿಂಚೀಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೊಂ ಚೌಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042892698482)
13298 01/12/2022 4944
Work Name: ಟಿ ದೇವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಿ ಕೊಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042892712189)
1698 20/05/2022 17304
1698 20/05/2022 1545
Work Name: ಟಿ ದೇವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೊಂ ಚಿನ್ನ ಮದ್ದನ್ನ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042892712224)
282 20/04/2022 9270
282 20/04/2022 9270
Work Name: venkatamma w/o narayanappa beedhalahalli village construction of cattle shed(1528003034/IF/93393042892728278)
15519 03/01/2023 7416
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೊಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042892747887)
1162 11/05/2022 19776
Work Name: ಟಿ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧ ಕೊಂ ರಾಜೇಶ್ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042892827064)
261 20/04/2022 6180
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ರಾಧಮ್ಮ ಕೊಂ ಎಂ ಎಂ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042892827567)
1163 11/05/2022 6489
1163 11/05/2022 8652
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನ,ಮ್ಮ ಕೊಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042892838265)
14261 10/12/2022 4944
Work Name: CHOWDAREDDY S/O CHOWDAPPA CHILAKALANERPU VILLAGE CONSTRUCTION OF SOAK PIT(1528003034/IF/93393042892853640)
1170 11/05/2022 2163
1170 11/05/2022 10815
Work Name: VENKATARAVANAPPA S/O SUBBARAYAPPA CHILAKALANERPU VILLAGE CONSTRUCTION OF CATTLE SHED(1528003034/IF/93393042892853645)
12138 09/11/2022 4944
Work Name: BAKTHAVATSALAM CHILAKALANERPU VILLAGE CONSTRUCTION OF SOAK PIT(1528003034/IF/93393042892853700)
1164 11/05/2022 8652
1164 11/05/2022 4326
Work Name: MANJULA W/O SRINIVASA CHILAKALANERPU VILLAGE CONSTRUCTION OF CATTLE SHED(1528003034/IF/93393042892853706)
1165 11/05/2022 9270
1165 11/05/2022 9270
Work Name: MAMATHA W/O SUDHAKARA M C CHILAKALANERPU VILLAGE CONSTRUCTION OF CATTLE SHED(1528003034/IF/93393042892858250)
264 20/04/2022 6180
264 20/04/2022 12360
Work Name: LAKSHMIDEVI W/O CHOWDAREDDY M C CHILAKALANERPU VILLAGE CONSTRUCTION OF CATTLE SHED(1528003034/IF/93393042892858280)
1166 11/05/2022 8652
1166 11/05/2022 6489
Work Name: SRIRAMAPPA S/O VENKATARAYAPPA DEVAPALLI VILLAGE CONSTRUCTION OF CATTLE SHED(1528003034/IF/93393042892921325)
1700 20/05/2022 11433
1700 20/05/2022 7416
Work Name: KRISHNAREDDY S/O VENKATAPPA T DEVAPALLU VILLAGE CONSTRUCTION OF SOAK PIT (1528003034/IF/93393042892966718)
260 20/04/2022 3090
260 20/04/2022 9270
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೊಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042893068691)
12136 09/11/2022 1236
12136 09/11/2022 3708
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಕಳಾವತಿ ಕೊಂ ಸುಬ್ಬಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042893116262)
1171 11/05/2022 2163
1171 11/05/2022 10815
Work Name: Mohan DS s/o k c sriramareddy t devapalli village construction of cattle shed(1528003034/IF/93393042893119733)
1701 20/05/2022 16377
1701 20/05/2022 2472
Work Name: ತುಳವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಾಯತ್ರಮ್ಮ ಕೊಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042893134675)
259 20/04/2022 6180
259 20/04/2022 7416
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ನಂದೀಶ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042893157761)
288 20/04/2022 13596
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮ್ಮ ಕೊಂ ರಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042893189430)
1633 20/05/2022 7416
1633 20/05/2022 9888
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎಸ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆ ಬಳಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042893190416)
8841 07/09/2022 4944
Work Name: anusuyamma w/o chowdareddy t devapalli village construction of soak pit(1528003034/IF/93393042893199899)
1699 20/05/2022 12360
Work Name: Venkatamma w/o thimmareddy t devapalli village construction of soak pit(1528003034/IF/93393042893205686)
258 20/04/2022 12360
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಕೋನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮನ್ನ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಮೇಕೆ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042893253962)
265 20/04/2022 15450
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜ್ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042893291033)
14262 10/12/2022 4326
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042893297596)
1634 20/05/2022 4944
1634 20/05/2022 12360
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ನಗೀನಾ ಕೊಂ ರಹಮತ್ ವುಲ್ಲಾ ರವರ ಮನರ ಬಳಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042893348964)
1168 11/05/2022 12978
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಬಸಮ್ಮ ಕೊಂ ಬಸವರಾಜು ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042893349132)
1169 11/05/2022 2472
1169 11/05/2022 14832
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042893374548)
270 20/04/2022 3090
270 20/04/2022 12360
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ ಬಿ ಸುಕನ್ಯ ಕೊಂ ಸುಬ್ಬಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042893448201)
12135 09/11/2022 4944
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಕೊಂ ಈರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042893452668)
12137 09/11/2022 4944
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ನಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬುಡ್ಡಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042893459491)
8842 07/09/2022 5253
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೊಂ ಶಂಕರ ಜಿ ಎಸ್ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042893459547)
12134 09/11/2022 1854
12134 09/11/2022 3090
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಕೋನಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮನ್ನ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042893473058)
12139 09/11/2022 3090
12139 09/11/2022 1854
Work Name: Lakshimidevamma W/o nayayanaswami minchilahalli village construction of house(1528003034/IF/93393042893755375)
13299 01/12/2022 14832
15597 03/01/2023 7416
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಬಿ ಕೆ ಕೊಂ ಮದ್ದಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿ ಎಸ್ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042893776827)
8843 07/09/2022 3708
Work Name: NALINI W/O SRINIVASA HOSAHUDYA VILLAGE CONSTRUCTION OF CATTLE SHED(1528003034/IF/93393042893851856)
15602 03/01/2023 4944
Work Name: LAKSHMIDEVAMMA W/O LATE JAYARAM HOSAHUDYA VILLAGE CONSTRUCTION OF SOAK PIT(1528003034/IF/93393042893851970)
15598 03/01/2023 4944
Work Name: BAYAMMA W/O GANGULAPPA HOSAHUDYA VILLAGE CONSTRUCTION OF SOAK PIT(1528003034/IF/93393042893851984)
15599 03/01/2023 4944
Work Name: LAKSHMIDEVI W/O SRINIVASAREDDY HOSAHUDYA VILLAGE CONSTRUCTION OF SOAK PIT(1528003034/IF/93393042893852009)
15601 03/01/2023 4944
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಕೊಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042893894883)
15472 28/12/2022 5253
Work Name: AJC ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿಮಾ೵ಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042893928708)
8844 07/09/2022 4017
Work Name: AJC ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೊಂ ಎಮ್ ವಿ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042893929079)
8845 07/09/2022 3708
Work Name: AJC ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಂಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042893929115)
8846 07/09/2022 3708
Work Name: AJC ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಮ್ಮಕೊಂ ಆಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042893929210)
12133 09/11/2022 1854
12133 09/11/2022 1854
Work Name: AJC ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042893929412)
8847 07/09/2022 3708
Work Name: AJC ತುಳವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಬಯ್ಯಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042893938857)
15433 30/12/2022 3708
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತಮ್ಮ ಕೊಂ ಆಂಜನೇಯಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042894029917)
11723 27/10/2022 6489
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರತ್ನ ಕೊಂ ವೆಂಕಟರವಣ ಬಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042894030602)
11687 27/10/2022 2163
11687 27/10/2022 6489
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ತ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ ಎಸ್ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042894030756)
11686 27/10/2022 10815
13300 01/12/2022 10815
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಕೊಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003034/IF/93393042894032613)
11724 27/10/2022 2163
11724 27/10/2022 4326
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಕೊಂ ಪಿ ಬಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042894032726)
11725 27/10/2022 8652
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಾವತಮ್ಮ ಕೊಂ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042894032788)
11722 27/10/2022 2163
11722 27/10/2022 6489
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೊಂ ಆಂಜನೇಯಪ್ಪ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042894033455)
14263 10/12/2022 4326
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಓ ಆಂಜನೇಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಓಬಲೇಶ್ ರವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042894053315)
11685 27/10/2022 4326
11685 27/10/2022 4326
13302 01/12/2022 4326
13302 01/12/2022 6489
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಕೊಂ ಬಿ ಕೆ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042894053363)
14264 10/12/2022 4326
14264 10/12/2022 6489
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಕೊಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042894068939)
14265 10/12/2022 6489
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮ ಕೊಂ ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042894086190)
13301 01/12/2022 6489
13301 01/12/2022 2163
14266 10/12/2022 4326
Work Name: ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಾರಪ್ಪ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042894086381)
12132 09/11/2022 6489
Work Name: ಮಿಂಚೀಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತಮ್ಮ ಕೊಂ ಚಿಕ್ಕ ಬಯ್ಯಣ್ಣ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042894087724)
14563 17/12/2022 4944
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ರೂಪ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ವಾಸುದೇವ ರವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042894088394)
11684 27/10/2022 4326
11684 27/10/2022 4326
Work Name: ಟಿ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಕೊಂ ನರಸಿಂಹಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042894088803)
12131 09/11/2022 6489
12131 09/11/2022 2163
16709 27/01/2023 7416
16709 14/02/2023 2472
Work Name: ಟಿ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೊಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042894088864)
16710 27/01/2023 12360
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮಾಜಾನ್ ಕೊಂ ಹನೀಪ್ ಎ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042894088900)
11683 27/10/2022 4326
11683 27/10/2022 2163
11683 27/10/2022 2163
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮಾಜಾನ್ ಕೊಂ ನಜೀರ್ ಬಾಷಾ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042894088926)
11682 27/10/2022 2163
11682 27/10/2022 4326
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡೆಮ್ಮ ಕೊಂ ಯಾಮನ್ನ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042894205396)
15474 28/12/2022 3708
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಉಮಾದೇವಿ ಕೊಂ ಸಿ ವಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042894205444)
15475 28/12/2022 3708
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ ಆಂಜನೇಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/IF/93393042894205476)
15476 30/12/2022 4326
Work Name: ದ್ವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓಕ್ಕಣಿ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003034/LD/93393042892263197)
262 20/04/2022 21630
262 20/04/2022 9270
263 20/04/2022 12360
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/LD/93393042892271041)
274 20/04/2022 21630
274 20/04/2022 9270
275 20/04/2022 15450
275 20/04/2022 3090
Work Name: ಟಿ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿರುಮಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅರಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/RC/93393042892269670)
128 20/04/2022 6180
128 20/04/2022 18540
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಆಂಧ್ರಗಡಿವರೆಗೂ ರೈತರು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/RC/93393042892287823)
280 20/04/2022 18540
280 20/04/2022 12360
281 20/04/2022 9270
281 20/04/2022 12360
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/RS/93393042892278668)
255 20/04/2022 6180
255 20/04/2022 21630
256 20/04/2022 6180
256 20/04/2022 24720
257 20/04/2022 15450
257 20/04/2022 15450
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಮ್ಮಲವಂಕೆಯಿಂದ ಕುಶಾವತಿ ನದಿವರೆಗೂ ಕಾಲೂವೆ ಅಭೀವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/WC/93393042892416483)
283 20/04/2022 18540
283 20/04/2022 9270
284 20/04/2022 12360
284 20/04/2022 18540
285 20/04/2022 6180
285 20/04/2022 21630
Work Name: ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಥರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/WC/93393042892422901)
266 20/04/2022 9270
266 20/04/2022 21630
267 20/04/2022 6180
267 20/04/2022 24720
268 20/04/2022 6180
268 20/04/2022 24720
269 20/04/2022 3090
269 20/04/2022 9270
Work Name: ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಯರ್ರಕುಂಟೆಯಲಲಿ ಹೊಳೇತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/WC/93393042892422908)
276 20/04/2022 30900
277 20/04/2022 30900
278 20/04/2022 27810
279 20/04/2022 12360
Work Name: ಟಿ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೊಂ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/WC/93393042892424074)
1637 20/05/2022 9888
1637 20/05/2022 14832
1638 20/05/2022 2472
1638 20/05/2022 4944
2348 06/06/2022 8343
2348 06/06/2022 19467
2349 06/06/2022 5562
2349 06/06/2022 8343
Work Name: ಮಿಂಚಿಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಡಿಯನ ಕುಂಟೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1528003034/WC/93393042892430535)
286 20/04/2022 18540
286 20/04/2022 12360
287 20/04/2022 3090
287 20/04/2022 24720
1707 20/05/2022 4944
1707 20/05/2022 17304
1708 20/05/2022 7416
1708 20/05/2022 17304
1709 20/05/2022 7416
1709 20/05/2022 14832
1710 20/05/2022 19776
1710 20/05/2022 4944
2230 06/06/2022 25029
2231 06/06/2022 27810
2232 06/06/2022 19467
2232 06/06/2022 8343
Work Name: AJC ದ್ವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಲ್ಲಬೊಡು ಕುಂಟೆ ಅಮೃತ್ ಸರೋವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/WC/93393042892497626)
13303 01/12/2022 2472
13303 01/12/2022 22248
13304 01/12/2022 7416
13304 01/12/2022 12360
13305 01/12/2022 1854
13305 01/12/2022 16686
13306 01/12/2022 5562
13306 01/12/2022 9270
14561 17/12/2022 24720
14562 17/12/2022 4944
14562 17/12/2022 17304
14568 17/12/2022 21630
14569 17/12/2022 4326
14569 17/12/2022 15141
15511 03/01/2023 24720
15512 03/01/2023 4944
15512 03/01/2023 17304
15513 11/01/2023 21630
15514 11/01/2023 4326
15514 11/01/2023 15141
Work Name: AJC MINCHILAHALLI GRAMADA MUDIYANA KUNTE ABIRUDDI KAMAGARI(1528003034/WC/93393042892506950)
13307 01/12/2022 2472
13307 01/12/2022 22248
13308 01/12/2022 7416
13308 01/12/2022 14832
13309 01/12/2022 1854
13309 01/12/2022 16686
13310 01/12/2022 5562
13310 01/12/2022 11124
14559 17/12/2022 4944
14559 17/12/2022 19776
14560 17/12/2022 22248
14566 17/12/2022 4326
14566 17/12/2022 17304
14567 17/12/2022 19467
15509 11/01/2023 2163
15509 11/01/2023 19467
15510 11/01/2023 17304
15745 03/01/2023 2163
15745 03/01/2023 19467
15746 03/01/2023 19467
Work Name: AJC HOSAHUDYA GRAMADA KERE KATTE ABIRUDDI KAMAGARI(1528003034/WC/93393042892506978)
15593 03/01/2023 2472
15593 03/01/2023 22248
15594 03/01/2023 9888
15594 03/01/2023 12360
Work Name: AJC ಟಿ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲಿನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/WC/93393042892509964)
13311 01/12/2022 6489
13311 01/12/2022 12978
13312 01/12/2022 8652
13312 01/12/2022 8652
14267 10/12/2022 2163
14267 10/12/2022 19467
14268 10/12/2022 2163
14268 10/12/2022 17304
15240 28/12/2022 4326
15240 28/12/2022 17304
15241 28/12/2022 2163
15241 28/12/2022 19467
15242 28/12/2022 4326
15242 28/12/2022 17304
15243 28/12/2022 10815
Work Name: AJC ಚೀಲಕಲನೆರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಸಬರಮತಿ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003034/WC/93393042892517718)
15589 30/12/2022 24720
15590 30/12/2022 19776
15591 11/01/2023 21630
15592 11/01/2023 17304
17684 17/02/2023 24720
17685 17/02/2023 24720
17686 17/02/2023 24720
17687 17/02/2023 19776
Work Name: AJC ಮಿಂಚಿಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಿ ಕುಂಟೆ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/WC/93393042892517721)
13313 01/12/2022 19776
13313 01/12/2022 4944
13314 01/12/2022 7416
13314 01/12/2022 14832
13315 01/12/2022 14832
13315 01/12/2022 3708
13316 01/12/2022 5562
13316 01/12/2022 11124
14557 17/12/2022 24720
14558 17/12/2022 22248
14564 17/12/2022 21630
14565 17/12/2022 19467
15503 03/01/2023 24720
15504 03/01/2023 2472
15504 03/01/2023 19776
Work Name: AJC ತುಳವನೊರು ಗ್ರಾಮದ ಸಕ್ಕರೆನುಪಲ್ಲಿ ಕುಂಟೆಯ ಬಲಿ ಕಾಲುವೆ ಆಭೀವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/WC/93393042892517742)
11678 27/10/2022 8652
11678 27/10/2022 10815
11679 27/10/2022 4326
11679 27/10/2022 12978
13317 01/12/2022 12978
13317 01/12/2022 8652
13318 01/12/2022 10815
13318 01/12/2022 4326
14269 10/12/2022 2163
14269 10/12/2022 15141
14270 10/12/2022 4326
14270 10/12/2022 12978
15429 30/12/2022 2163
15429 30/12/2022 19467
15430 30/12/2022 19467
15431 30/12/2022 1545
15431 30/12/2022 13905
15432 30/12/2022 13905
Work Name: AJC ಧರ್ಮವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಯಮ್ಮ ರವರ ಜಮೀಮಿನ ಬಳಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವಿಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/WC/93393042892517745)
15421 30/12/2022 21630
15422 30/12/2022 21630
15423 30/12/2022 2163
15423 30/12/2022 19467
15424 30/12/2022 7416
16712 27/01/2023 21630
16713 27/01/2023 21630
16714 27/01/2023 19467
16714 14/02/2023 2163
16715 27/01/2023 10815
16716 27/01/2023 18540
16717 27/01/2023 18540
16718 27/01/2023 16686
16718 14/02/2023 1854
16719 27/01/2023 7416
Work Name: AJC ಬೀದಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯನಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/WC/93393042892519309)
15585 03/01/2023 24720
15586 03/01/2023 22248
15587 11/01/2023 21630
15588 11/01/2023 17304
Work Name: ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಾಲ ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003034/WH/93393042892224358)
271 20/04/2022 18540
271 20/04/2022 12360
Sub Total Rs. 3785868
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
30572 16/08/2022 2312
30589 16/08/2022 11560
30590 16/08/2022 9248
30591 16/08/2022 4624
30576 16/08/2022 4624
30577 16/08/2022 2312
30578 16/08/2022 23120
30579 16/08/2022 11560
22159 16/08/2022 2023
30581 16/08/2022 4624
30582 16/08/2022 11560
30583 16/08/2022 2312
30584 16/08/2022 6936
30585 16/08/2022 16184
30586 16/08/2022 4624
30587 16/08/2022 4624
30588 16/08/2022 4624
Sub Total Rs. 126871
Grand Total Rs. 3912739
Expenditure In Lakhs For block :39.13
Report Completed
Excel View