Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : SIDLAGHATTA
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : MALLUR
Work Name: ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/AV/93393042892252769)
1 08/04/2022 24720
2 08/04/2022 14832
2 08/04/2022 7416
751 29/04/2022 24720
752 29/04/2022 9888
752 29/04/2022 14832
753 29/04/2022 7416
753 29/04/2022 7416
1165 11/05/2022 24720
1166 11/05/2022 9888
1166 11/05/2022 14832
1167 11/05/2022 7416
1167 11/05/2022 7416
1792 24/05/2022 24720
1793 24/05/2022 19776
1793 24/05/2022 4944
1794 24/05/2022 7416
1794 24/05/2022 9888
3278 29/06/2022 24720
3279 29/06/2022 12360
3279 29/06/2022 9888
6055 03/08/2022 2472
6055 03/08/2022 618
9062 13/10/2022 19467
9062 13/10/2022 2163
9063 13/10/2022 10815
9063 13/10/2022 4326
13938 08/03/2023 18540
13939 08/03/2023 15450
13940 08/03/2023 6180
14524 18/03/2023 18231
14525 18/03/2023 18540
14526 18/03/2023 9270
Work Name: ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/AV/93393042892258926)
12 08/04/2022 12360
12 08/04/2022 12360
13 08/04/2022 4944
13 08/04/2022 7416
754 29/04/2022 12360
754 29/04/2022 12360
755 29/04/2022 19776
755 29/04/2022 4944
Work Name: ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/AV/93393042892300524)
5 08/04/2022 2472
5 08/04/2022 22248
6 08/04/2022 12360
6 08/04/2022 9888
756 29/04/2022 16995
756 29/04/2022 2163
757 29/04/2022 12360
757 29/04/2022 12360
Work Name: ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಘವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/FP/93393042892300484)
10471 28/11/2022 22248
10472 28/11/2022 7416
10472 28/11/2022 9888
11321 16/12/2022 17304
11321 16/12/2022 4326
11322 16/12/2022 6489
11322 16/12/2022 8652
Work Name: ಕಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜಪ್ಪ ರವರ ಪಿ ಎಂ ಎ ವೈ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006020/IF/93393042892276396)
835 29/04/2022 6489
Work Name: ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006020/IF/93393042892344396)
2328 04/06/2022 4944
2328 04/06/2022 7416
Work Name: ಅಂಕತಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಮತಾ ಎನ್ ಕೋಂ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಣ(1528006020/IF/93393042892372064)
836 29/04/2022 3708
836 29/04/2022 1854
Work Name: ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಲಾ ಕೋಂ ಬಾಬು ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006020/IF/93393042892396814)
1795 24/05/2022 9888
5477 28/07/2022 7107
Work Name: ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006020/IF/93393042892481403)
3072 14/06/2022 4326
5478 28/07/2022 7416
8092 26/09/2022 4326
Work Name: ಕಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ರವರ ಕುರಿಗಳದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042892541153)
837 29/04/2022 7416
837 29/04/2022 8343
Work Name: ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭೈರೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಎನ್ ಬಿ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042892975963)
9061 13/10/2022 4944
Work Name: ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೇಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042893161182)
6056 16/08/2022 5871
Work Name: ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042893453131)
3073 14/06/2022 1854
3073 14/06/2022 4326
Work Name: ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿಗಳ ಕೊಟ್ಟಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042893454414)
3074 14/06/2022 4326
3074 14/06/2022 12978
Work Name: ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರಿ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೈತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042893512212)
1796 24/05/2022 1545
Work Name: ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಆನಂದ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೈತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042893518639)
1797 24/05/2022 1545
Work Name: ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎಸ್ ಲಲಿತ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೈತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006020/IF/93393042893518794)
1798 24/05/2022 1545
Work Name: ಅಂಕತಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಎ ಬಿ ಕೆಂಪಯ್ಯ ರವರ ದನಗಳ ಕೊಟ್ಟಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042893575308)
1899 24/05/2022 8034
1899 24/05/2022 10197
Work Name: ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ರವರ ದನಗಳ ಕೊಟ್ಟಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042893587692)
5480 28/07/2022 19467
Work Name: ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸವಿತಾ ಕೋಂ ಮಹೇಶ್ ರವರ ದನಗಳ ಕೊಟ್ಟಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042893587768)
1900 24/05/2022 8652
1900 24/05/2022 8652
Work Name: ಕಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ದನಗಳ ಕೊಟ್ಟಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042893748391)
1901 24/05/2022 17304
1901 24/05/2022 4326
Work Name: ಕಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕೆ ಎಂ ಪಿಳ್ಳರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿಗಳ ಕೊಟ್ಟಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042893757505)
1902 24/05/2022 12978
1902 24/05/2022 2163
Work Name: ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042893778833)
1903 24/05/2022 11124
Work Name: ಅಂಕತಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042893789770)
1904 24/05/2022 8034
1904 24/05/2022 4326
Work Name: ಕಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿಗಳ ಕೊಟ್ಟಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042893840411)
5483 28/07/2022 12978
5483 28/07/2022 6489
Work Name: ಅಂಕತಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿಗಳ ಕೊಟ್ಟಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042893843128)
3929 07/07/2022 4326
3929 07/07/2022 8652
3929 22/07/2022 2163
Work Name: AJC ಅಂಕತಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042893852322)
6057 16/08/2022 4944
Work Name: AJC ಅಂಕತಟ್ಟಿ ಗ್ರಮದ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಬಿನ್ ಪಾಪಣ್ಣ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042893854681)
6058 16/08/2022 2163
6058 16/08/2022 3708
Work Name: ಕಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕೋಂ ದೇವರಾಜ್‌ ರವರ ದನಗಳದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042893860990)
10721 28/11/2022 8652
Work Name: ಅಂಕತಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿಗಳ ಕೊಟ್ಟಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006020/IF/93393042893861988)
5482 28/07/2022 7416
5482 28/07/2022 9888
Work Name: ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಧಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜ್ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042893875879)
3927 07/07/2022 7416
10717 28/11/2022 4944
10717 28/11/2022 2472
14530 18/03/2023 4326
Work Name: ಅಂಕತಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಷಾ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕೋಂ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042893876462)
3926 07/07/2022 2472
3926 07/07/2022 7416
5296 28/07/2022 6489
5296 28/07/2022 2163
9058 13/10/2022 4944
9058 13/10/2022 2472
10718 28/11/2022 1854
Work Name: ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ತುಳಸಮ್ಮ ಕೋಂ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042893879275)
10716 28/11/2022 4326
10716 28/11/2022 4326
13011 04/02/2023 8652
Work Name: ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜ್ಯೋತಿ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042893882993)
8099 26/09/2022 7416
10710 28/11/2022 7416
13005 04/02/2023 6489
14045 08/03/2023 4326
Work Name: ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೋಡಪ್ಪ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042893886982)
3925 07/07/2022 7416
5297 28/07/2022 7416
6059 16/08/2022 7416
8103 26/09/2022 5562
Work Name: ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಿಳ್ಳರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042893895374)
5298 28/07/2022 6489
5298 28/07/2022 2163
8106 26/09/2022 2472
8106 26/09/2022 4944
10709 28/11/2022 4326
10709 28/11/2022 2163
13004 04/02/2023 4326
Work Name: ಅಂಕತಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಾಪಣ್ಣ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042893895430)
5299 28/07/2022 4944
5299 28/07/2022 9888
6060 16/08/2022 4326
6060 16/08/2022 4326
Work Name: ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042893895481)
3928 07/07/2022 4326
3928 07/07/2022 10815
10706 28/11/2022 4944
14232 18/03/2023 4326
Work Name: ಅಂಕತಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮಾದೇವಿ ಕೋಂ ಅನಂತರಾಮಚಾರಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042893945031)
10719 28/11/2022 4326
Work Name: ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಚಿತ್ರ ಕೋಂ ರಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ರವರ ದನಗಳ ಕೊಟ್ಟಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042894019765)
11342 16/12/2022 10815
11342 16/12/2022 8652
13006 04/02/2023 10815
Work Name: ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೂಪ ಎಸ್ ಕೋಂ ಗೋವಿಂದರಾಜು ರವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042894020353)
10713 28/11/2022 4944
10713 28/11/2022 2472
Work Name: ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ರವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042894023032)
14531 18/03/2023 4326
Work Name: ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ನಾಗಮಣಿ ಕೋಂ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042894026256)
10703 28/11/2022 6489
10703 28/11/2022 2163
Work Name: ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿಗಳ ಕೊಟ್ಟಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042894041368)
11343 16/12/2022 4944
11343 16/12/2022 14832
14532 18/03/2023 4326
Work Name: ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭ ಕೋಂ ದೇವರಾಜ್ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042894070103)
9059 13/10/2022 7416
10702 28/11/2022 6489
Work Name: ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟಿ ಎಸ್ ಕೋಂ ನಾಗೇಶ್ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042894072913)
9060 13/10/2022 10815
Work Name: ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿಗಳ ಕೊಟ್ಟಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042894139046)
11320 16/12/2022 12978
11320 16/12/2022 6489
12997 04/02/2023 9888
Work Name: ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ರವರ ದನಗಳ ಕೊಟ್ಟಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042894139129)
11319 16/12/2022 19467
11319 16/12/2022 2163
13009 04/02/2023 10815
Work Name: ಕಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಿಳ್ಳರೆಡ್ಡಿ ರವರ ದನಗಳ ಕೊಟ್ಟಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042894139159)
11317 16/12/2022 12978
11317 16/12/2022 8652
13001 04/02/2023 9888
Work Name: ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಮಾದೇವಿ ಕೋಂ ನಂಜೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನಗಳದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042894142810)
10720 28/11/2022 6489
10720 28/11/2022 4326
12998 04/02/2023 17304
14233 18/03/2023 3708
Work Name: ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮದ್ದೂರಪ್ಪ ರವರ ದನಗಳ ಕೊಟ್ಟಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042894167963)
13003 04/02/2023 9888
14533 18/03/2023 7416
Work Name: ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿಗಳ ಕೊಟ್ಟಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042894167997)
14046 08/03/2023 9888
Work Name: ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಾವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ರಾಜಣ್ಣ ರವರ ದನಗಳ ಕೊಟ್ಟಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042894168139)
11344 16/12/2022 12360
11344 16/12/2022 9888
13000 04/02/2023 7416
Work Name: ಕಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜಿನಿ ಕೆ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ದನಗಳ ಕೊಟ್ಟಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042894168353)
11345 16/12/2022 6489
11345 16/12/2022 12978
13010 04/02/2023 7416
Work Name: ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ದನಗಳ ಕೊಟ್ಟಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042894168372)
13002 04/02/2023 12978
14047 08/03/2023 12360
Work Name: ಮುತ್ತೂರು ಜಿ.ಕೆ ರಾಮೇಗೌಡ ಬಿನ್‌ ಕೆಂಪಣ್ಣ ರವರ ದನಗಳದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042894185652)
13008 04/02/2023 10815
14116 08/03/2023 9270
Work Name: ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಸಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ರವರ ದನಗಳ ಕೊಟ್ಟಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042894195592)
14534 18/03/2023 12978
Work Name: ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೆ ಪಿ ಮಧುಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕೆ ಎನ್ ಪಿಳ್ಳನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ದನಗಳ ಕೊಟ್ಟಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042894200239)
13007 04/02/2023 12360
14535 18/03/2023 10815
Work Name: ಅಂಕತಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಕಿರಣ್ ಬಿನ ಬ್ಯಾಟಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿಗಳ ಕೊಟ್ಟಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042894215330)
11346 16/12/2022 10815
11346 16/12/2022 8652
13012 04/02/2023 9888
Work Name: ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ರಾಮಣ್ಣ ರವರ ದನಗಳ ಕೊಟ್ಟಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/IF/93393042894244001)
13013 04/02/2023 7416
Work Name: ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕತಮ್ಮೇಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಸೊಂಟಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕೆಸಲ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/RC/93393042892361223)
11811 03/01/2023 12360
11811 03/01/2023 12360
11812 03/01/2023 7416
11812 03/01/2023 4944
12734 25/01/2023 21630
12735 25/01/2023 8652
14230 18/03/2023 18540
14231 18/03/2023 9270
Work Name: ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಯ್ಯಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಜಿ ಕೆ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ತೋಟದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006020/RC/93393042892361225)
12736 25/01/2023 4326
12736 25/01/2023 17304
12737 25/01/2023 2163
12737 25/01/2023 15141
13630 24/02/2023 21630
13631 24/02/2023 15141
Work Name: ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಪಿಳ್ಳವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ತೋಟದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಕೆಲಸ(1528006020/WC/93393042892300634)
3930 07/07/2022 6489
3930 07/07/2022 15141
3931 07/07/2022 8652
3931 07/07/2022 8652
Work Name: ಮಗ್ರಾಪಂ ಮುತ್ತೂರು ಮೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಂಜುನಾಥ ದ್ರಕ್ಷೀ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಪಿಳ್ಳೇಗೌಡ ದ್ರಾಕ್ಷೀ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವ(1528006020/WC/93393042892431221)
3 08/04/2022 7416
3 08/04/2022 11124
4 08/04/2022 5562
4 08/04/2022 12978
758 30/04/2022 8652
758 30/04/2022 12978
759 30/04/2022 6489
759 30/04/2022 12978
3932 07/07/2022 8652
3932 07/07/2022 12978
3933 07/07/2022 6489
3933 07/07/2022 8652
7559 12/09/2022 17304
7559 12/09/2022 4326
Sub Total Rs. 1937739
Grand Total Rs. 1937739
Expenditure In Lakhs For block :19.38
Report Completed
Excel View