Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : SIDLAGHATTA
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : THIMMANAYAKANAHALLI
Work Name: ನಾಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ/ಕಿ/ಪ್ರಾ/ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಅಡುಗೆಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/AV/93393042892262159)
740 26/04/2022 6489
740 26/04/2022 15141
741 26/04/2022 4326
741 26/04/2022 17304
742 26/04/2022 4326
742 26/04/2022 6489
Work Name: ಯರ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/AV/93393042892296802)
1181 17/05/2022 21630
1182 17/05/2022 4326
Work Name: ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/AV/93393042892297849)
1183 17/05/2022 8652
1183 17/05/2022 12978
1184 17/05/2022 10815
1184 17/05/2022 6489
2382 07/06/2022 4326
2382 07/06/2022 8652
2383 07/06/2022 4326
2383 07/06/2022 2163
Work Name: ದಢಂಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/AV/93393042892299107)
1185 17/05/2022 12978
1185 17/05/2022 8652
1186 17/05/2022 6489
1186 17/05/2022 10815
2387 03/06/2022 4944
2387 03/06/2022 14832
2388 03/06/2022 4944
2388 03/06/2022 12360
3171 21/06/2022 4944
3171 21/06/2022 19776
3172 21/06/2022 7416
3172 21/06/2022 14832
Work Name: ಅಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/AV/93393042892300207)
2320 03/06/2022 12360
2320 03/06/2022 12360
2321 03/06/2022 4944
Work Name: ಜಿ ಕೆ ಹೂಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/AV/93393042892304742)
13782 01/03/2023 24720
13783 01/03/2023 24720
13784 01/03/2023 24720
13785 01/03/2023 24720
13786 01/03/2023 4017
Work Name: ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಲಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/FP/93393042892257218)
5050 26/07/2022 12978
5050 26/07/2022 8652
5051 26/07/2022 15141
5051 26/07/2022 4326
5734 05/08/2022 17304
5734 05/08/2022 7416
Work Name: ಜಿ ಕೆ ಹೂಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಕೆರೆವರೆಗೂ ಮೇಸನರಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/FP/93393042892267646)
1187 17/05/2022 4326
1187 17/05/2022 15141
1187 03/06/2022 2163
1188 17/05/2022 2163
1188 17/05/2022 17304
2389 03/06/2022 4944
2389 03/06/2022 17304
2389 26/07/2022 2472
2390 03/06/2022 2472
2390 03/06/2022 17304
3173 21/06/2022 4017
3173 21/06/2022 17304
3173 26/07/2022 2472
3174 21/06/2022 9888
4465 13/07/2022 19467
4466 13/07/2022 8652
4466 13/07/2022 6489
4466 10/08/2022 2163
Work Name: ದಢಂಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/FP/93393042892269414)
1189 17/05/2022 4326
1189 17/05/2022 17304
1190 17/05/2022 10815
1190 17/05/2022 10815
1191 17/05/2022 4326
1191 17/05/2022 6489
Work Name: ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ PWD ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾ(1528006025/FP/93393042892284241)
4394 13/07/2022 15141
4394 13/07/2022 6489
4395 13/07/2022 2163
6868 30/08/2022 4326
6868 30/08/2022 17304
6869 30/08/2022 6489
6869 30/08/2022 4944
Work Name: ಗೊರ್ಲಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಪೆದ್ದನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ರಫಿ ಮನೆವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/FP/93393042892287543)
4447 13/07/2022 10815
4447 13/07/2022 10815
4448 13/07/2022 17304
4448 13/07/2022 2163
Work Name: ಗೊರ್ಲಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪುರೊಳ್ಳು ಬಾವಿವರೆಗೂ ಬಾವಿವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/FP/93393042892287544)
4450 13/07/2022 8652
4450 13/07/2022 12978
4451 13/07/2022 17304
4451 13/07/2022 2163
5052 26/07/2022 8652
5052 26/07/2022 12978
5053 26/07/2022 17304
5053 26/07/2022 2163
Work Name: ಗೋಣಿಮರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042892310384)
9580 04/11/2022 5871
Work Name: ಕುದುಪಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ V ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006025/IF/93393042892402791)
5499 29/07/2022 8652
5499 29/07/2022 4326
Work Name: ದಢಂಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042892528387)
2322 03/06/2022 5871
Work Name: ಜಿ ಕೆ ಹೂಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042892766676)
9588 29/10/2022 6180
9588 29/10/2022 1854
Work Name: ಕುದುಪಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರನಾರಾಯಣರವರ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಆಡು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006025/IF/93393042892807498)
3175 21/06/2022 21630
Work Name: ಕುದುಪಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಿ ಕೋಂ ಎಂ ಶ್ರೀರಾಮ್ ರವರ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042892889757)
14 21/04/2022 8652
Work Name: ಲಗಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893085440)
9115 15/10/2022 6489
Work Name: ರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರೋಣಪ್ಪರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893220920)
15 21/04/2022 8652
Work Name: ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893332144)
18 13/04/2022 2781
18 13/04/2022 6489
Work Name: ಜಿ ಕೆ ಹೂಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893375180)
16 21/04/2022 8652
Work Name: ಜಿ ಕೆ ಹೂಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893375267)
9052 22/10/2022 8652
9584 04/11/2022 7416
10243 15/11/2022 3090
Work Name: ನಾಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೀತಾ ಕೋಂ ಮುನಿರಾಜು ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893432172)
19 13/04/2022 10815
19 13/04/2022 2163
Work Name: ನಾಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮಾವತಿ ಕೋಂ ಮುನಿರಾಜುರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893432203)
750 26/04/2022 4326
750 26/04/2022 10815
Work Name: ಜಿ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893666776)
5500 29/07/2022 10815
5500 29/07/2022 2163
5501 29/07/2022 8652
5501 29/07/2022 8652
Work Name: ಜಿ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893668640)
3177 21/06/2022 12978
3177 21/06/2022 8652
Work Name: ಯರ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಕದಿರಪ್ಪರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893693062)
17 21/04/2022 8652
4467 13/07/2022 3708
4467 13/07/2022 3708
5059 26/07/2022 1545
5059 26/07/2022 1545
7580 19/09/2022 3399
7580 19/09/2022 3399
Work Name: ಅಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893706896)
9116 15/10/2022 2472
9116 15/10/2022 6180
Work Name: ಅಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೋಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893706962)
2323 03/06/2022 12360
2323 03/06/2022 12360
Work Name: ನಾಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893707647)
1125 07/05/2022 7416
1125 07/05/2022 4326
Work Name: ಜಿ ಕೆ ಹೂಸೂರು (11ನೇಮೈಲಿಕ್ರಾಸ್) ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೋಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಆಡು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893765295)
1458 23/05/2022 12360
1458 23/05/2022 9888
Work Name: ಅಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893771205)
3541 27/06/2022 7416
3541 27/06/2022 5562
Work Name: ಅಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ವಡ್ಡೆಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893771231)
2324 03/06/2022 14832
2324 03/06/2022 9888
Work Name: ಲಗಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಆಡು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893778456)
3542 27/06/2022 9888
3542 27/06/2022 12360
Work Name: ನಲ್ಲೋಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಆಡು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893792280)
3179 21/06/2022 24720
Work Name: ಲಗಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿತ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893799634)
3180 21/06/2022 4326
3180 21/06/2022 4326
7581 19/09/2022 3708
7581 19/09/2022 3708
8651 06/10/2022 1545
8651 06/10/2022 1545
Work Name: ಲಗಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಿನಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಆಡು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893800668)
2325 03/06/2022 9888
2325 03/06/2022 14832
Work Name: ದಢಂಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893803407)
3181 21/06/2022 6489
3181 21/06/2022 15141
Work Name: ಜಿ ಕೆ ಹೂಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893804212)
5502 29/07/2022 17304
5502 31/01/2023 2163
Work Name: ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893814540)
3543 27/06/2022 9888
3543 27/06/2022 14832
Work Name: ತೋಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893814652)
4449 13/07/2022 12360
4449 13/07/2022 7416
Work Name: ಜಿ ಕೆ ಹೂಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅನಸೂಯಮ್ಮ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893838760)
3544 27/06/2022 8343
3544 27/06/2022 10815
Work Name: ತೋಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893839010)
3182 21/06/2022 8652
3182 21/06/2022 12978
Work Name: ರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಕ್ಕಲಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893851667)
8652 06/10/2022 4017
8652 06/10/2022 4326
Work Name: ಲಗಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಶ್ವಥ್ಥಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಆಡು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893859267)
9119 15/10/2022 1236
9119 15/10/2022 2163
Work Name: ಜಿ ಕೆ ಹೂಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042893871202)
10257 15/11/2022 4017
10257 15/11/2022 2163
10257 31/01/2023 2163
Work Name: ಗೊರ್ಲಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042894008227)
8653 06/10/2022 4017
Work Name: ಗೊರ್ಲಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ಯಾಮಲ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕದ್ಯಾವಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042894008263)
8654 06/10/2022 2163
8654 06/10/2022 1854
Work Name: ಗೊರ್ಲಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042894008276)
8655 06/10/2022 4017
Work Name: ಲಗಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ಮುನಿರಾಜು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042894088044)
10244 15/11/2022 4326
10244 15/11/2022 8034
Work Name: ಕುದುಪಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042894090094)
9053 22/10/2022 8652
9582 04/11/2022 7416
10245 15/11/2022 3090
Work Name: ಕುದುಪಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಲಮ್ಮ ಕೋಂ ರೆಡ್ಡೆಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042894090146)
9054 22/10/2022 8652
9583 04/11/2022 7416
10246 15/11/2022 3090
Work Name: ಕುದುಪಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042894090191)
9055 22/10/2022 8652
9581 04/11/2022 7416
10247 15/11/2022 3090
11595 27/12/2022 4944
Work Name: ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಟಿ ವಿ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042894107929)
9585 04/11/2022 8652
10248 22/11/2022 7416
Work Name: ದಢಂಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042894124385)
10249 22/11/2022 8652
10823 01/12/2022 4944
Work Name: ದಢಂಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಂದಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042894124386)
10250 22/11/2022 8652
Work Name: ಅಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಶಾಮಿರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042894124389)
10877 09/12/2022 4326
10877 09/12/2022 4326
11593 03/01/2023 4944
11593 03/01/2023 4944
Work Name: ಯರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042894124419)
14170 23/03/2023 8652
Work Name: ನಾಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042894124437)
10251 22/11/2022 4326
10251 22/11/2022 4326
10816 01/12/2022 4944
11596 27/12/2022 4944
Work Name: ಗೊರ್ಲಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮಣಿ ಕೋಂ ಮುನಿರಾಜು ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042894124444)
9590 29/10/2022 4326
9590 29/10/2022 4326
9976 08/11/2022 3708
9976 08/11/2022 3708
10252 15/11/2022 3090
Work Name: ದಢಂಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042894124448)
10253 22/11/2022 4326
10253 22/11/2022 4326
Work Name: ಅಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದ್ರ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042894124449)
11591 03/01/2023 8652
13112 31/01/2023 11742
13112 31/01/2023 7416
Work Name: ಅಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಶ್ಯಾಮಲದೇವಿ ಕೋಂ ಸುಬ್ಬರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042894124450)
10879 09/12/2022 4326
10879 09/12/2022 8652
11592 03/01/2023 4944
11592 03/01/2023 4944
Work Name: ಗೊರ್ಲಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುನ್ನೀಮಾ ಕೋಂ ಹಯಾತ್ ಸಾಭಿ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042894124456)
9592 29/10/2022 2163
9592 29/10/2022 6489
9977 08/11/2022 5562
9977 08/11/2022 1854
10254 15/11/2022 1545
10254 15/11/2022 1545
10822 01/12/2022 2163
10822 01/12/2022 6489
Work Name: ಜಿ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ರವಿ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042894124479)
10255 22/11/2022 8652
Work Name: ದಢಂಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042894124512)
10256 22/11/2022 4326
10256 22/11/2022 4326
10821 01/12/2022 2472
10821 01/12/2022 2472
11597 27/12/2022 3090
Work Name: ಜಿ ಕೆ ಹೂಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042894146990)
14171 23/03/2023 8652
Work Name: ಜಿ ಕೆ ಹೂಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ರೆಡ್ಡೆಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042894146994)
11598 27/12/2022 2472
11598 27/12/2022 2472
Work Name: ಅಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042894146997)
10880 09/12/2022 4326
10880 09/12/2022 4326
Work Name: ಕುದುಪಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀನಾತಾಜ್ ಕೋಂ ಮುನೀರ್ ಪಾಷ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042894147008)
11594 03/01/2023 4326
11594 03/01/2023 4326
Work Name: ಜಿ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042894165724)
10975 05/12/2022 9270
10975 05/12/2022 2472
Work Name: ತೋಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಿನಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/IF/93393042894172286)
13113 31/01/2023 2472
13113 31/01/2023 8652
Work Name: ರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1528006025/LD/93393042892282620)
1446 23/05/2022 17304
1446 23/05/2022 7416
1447 23/05/2022 22248
1447 23/05/2022 2472
1448 23/05/2022 14832
1448 23/05/2022 9888
2059 28/05/2022 7725
2059 28/05/2022 7725
2060 28/05/2022 3090
2391 07/06/2022 4944
2391 07/06/2022 19776
2392 07/06/2022 4944
2392 07/06/2022 7416
3854 06/07/2022 2472
3854 06/07/2022 22248
3855 06/07/2022 4944
3855 06/07/2022 17304
Work Name: ದಢಂಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/LD/93393042892299513)
11380 13/12/2022 14832
11380 13/12/2022 9888
11381 13/12/2022 19776
11599 27/12/2022 9888
11599 27/12/2022 14832
11600 27/12/2022 17304
Work Name: ಜಿ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರ್ಲಪರ್ತಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ(1528006025/RC/93393042892316445)
1449 23/05/2022 17304
1449 23/05/2022 7416
1450 23/05/2022 17304
1450 23/05/2022 4944
Work Name: ಲಗಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡೈರಿ ಮುಂದೆಯಿಂದ ದ್ಯಾವಮ್ಮನ ತೋಟದವರೆಗೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1528006025/RC/93393042892327683)
1194 17/05/2022 2163
1194 17/05/2022 19467
1195 17/05/2022 4326
1195 17/05/2022 12978
2395 03/06/2022 2472
2395 03/06/2022 22248
2396 03/06/2022 4944
2396 03/06/2022 14832
Work Name: ತೋಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸರ್ವಋತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/RC/93393042892342064)
1460 23/05/2022 9888
1460 23/05/2022 14832
1461 23/05/2022 12360
1461 23/05/2022 4944
2397 03/06/2022 12360
2397 03/06/2022 12360
2398 03/06/2022 7416
2398 03/06/2022 12360
Work Name: ಕುದುಪಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಯರ್ರಕುಂಟೆಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಧಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಪಾಪಾಗ್ನಿ ಪಾಪಾಗ್ನಿ ನದಿಗೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ (1528006025/WC/93393042892365517)
1192 17/05/2022 8652
1192 17/05/2022 12978
1193 17/05/2022 8652
1193 17/05/2022 10815
2399 07/06/2022 12978
2399 07/06/2022 8652
2400 07/06/2022 19467
3183 21/06/2022 12978
3183 21/06/2022 8652
3184 21/06/2022 19467
Work Name: ರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/WC/93393042892407111)
1451 23/05/2022 14832
1451 23/05/2022 9888
1452 23/05/2022 17304
1452 23/05/2022 4944
2401 07/06/2022 2163
2401 07/06/2022 19467
2402 07/06/2022 2163
2402 07/06/2022 17304
5064 26/07/2022 10815
5064 26/07/2022 8652
5065 26/07/2022 2163
13119 31/01/2023 9888
13119 31/01/2023 10506
13120 31/01/2023 5253
13120 31/01/2023 12051
13121 31/01/2023 3399
Work Name: ಗೊರ್ಲಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/WC/93393042892440104)
307 21/04/2022 8652
307 21/04/2022 12978
308 21/04/2022 4326
308 21/04/2022 12978
743 26/04/2022 12978
743 26/04/2022 8652
744 26/04/2022 10815
744 26/04/2022 8652
1126 07/05/2022 12360
1126 07/05/2022 12360
1127 07/05/2022 7416
1127 07/05/2022 14832
1453 23/05/2022 4944
1453 23/05/2022 19776
1454 23/05/2022 9888
1454 23/05/2022 12360
Work Name: AJC ನಲ್ಲೋಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆಯಿಂದ ನಾಗಲಕೆರೆವರೆಗೂ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/WC/93393042892490426)
10972 05/12/2022 12360
10972 05/12/2022 12360
10973 05/12/2022 9888
10973 05/12/2022 12360
11378 13/12/2022 22248
11378 13/12/2022 2472
11379 13/12/2022 19776
11737 27/12/2022 2472
11737 27/12/2022 22248
11738 27/12/2022 2472
11738 27/12/2022 19776
12193 11/01/2023 2472
12193 11/01/2023 22248
Work Name: AJC ಅಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/WC/93393042892494011)
4754 26/07/2022 17304
4754 26/07/2022 4326
4755 26/07/2022 4326
Work Name: AJC ಅಮೃತ ಸರೋವರ ಸಮಗ್ರ ಕೆರೆ ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ..ಪಂ ಗೋಣಿಮರದಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1528006025/WC/93393042892503285)
4452 13/07/2022 19467
4452 13/07/2022 2163
4453 13/07/2022 8652
4453 13/07/2022 10815
5060 26/07/2022 19467
5060 26/07/2022 2163
5061 26/07/2022 8652
5061 26/07/2022 10815
5738 05/08/2022 22248
5738 05/08/2022 2472
5739 05/08/2022 7416
5739 05/08/2022 12360
6766 20/08/2022 2472
6766 20/08/2022 22248
6767 20/08/2022 7416
6767 20/08/2022 12360
7578 08/09/2022 2472
7578 08/09/2022 22248
7579 08/09/2022 9888
7579 08/09/2022 7416
7969 19/09/2022 2472
7969 19/09/2022 22248
7970 19/09/2022 9888
7970 19/09/2022 7416
8656 06/10/2022 19776
8656 06/10/2022 4944
8657 06/10/2022 9888
8657 06/10/2022 12360
9117 15/10/2022 4944
9117 15/10/2022 19776
9118 15/10/2022 7416
9118 15/10/2022 2472
9594 29/10/2022 19776
9594 29/10/2022 4944
9595 29/10/2022 4944
9595 29/10/2022 14832
9978 08/11/2022 2163
9978 08/11/2022 15141
9979 08/11/2022 12360
Work Name: AJC ಅಮೃತ ಸರೋವರ ಸಮಗ್ರ ಕೆರೆ ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ..ಪಂ ಗೋಣಿಮರದಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1528006025/WC/93393042892503298)
10969 05/12/2022 19776
10969 05/12/2022 4944
10970 05/12/2022 4944
10970 05/12/2022 14832
11382 13/12/2022 22248
11382 13/12/2022 2472
11383 13/12/2022 17304
11383 13/12/2022 2472
12262 11/01/2023 24720
12263 11/01/2023 2472
12263 11/01/2023 19776
Work Name: AJC ಯರ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಬೈರೆಡ್ಡಿ ಸ.ನಂ.51ರ ಜಮೀನಿನ ಗೋಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ (1528006025/WC/93393042892517464)
10988 05/12/2022 10815
10988 05/12/2022 8652
10989 05/12/2022 19467
11384 13/12/2022 19776
11384 13/12/2022 4944
11385 13/12/2022 19776
11601 27/12/2022 2472
11601 27/12/2022 22248
11602 27/12/2022 17304
12191 11/01/2023 2472
12191 11/01/2023 22248
12192 11/01/2023 2472
12192 11/01/2023 19776
13114 31/01/2023 2472
13114 31/01/2023 22248
13115 31/01/2023 24720
13116 31/01/2023 2472
13116 31/01/2023 2472
Work Name: AJC ನಾಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಪಿ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ (1528006025/WC/93393042892517479)
10964 05/12/2022 14832
10964 05/12/2022 9888
10965 05/12/2022 14832
10965 05/12/2022 2472
11388 13/12/2022 14832
11388 13/12/2022 9888
11389 13/12/2022 12360
11735 27/12/2022 2472
11735 27/12/2022 22248
11736 27/12/2022 19776
12189 11/01/2023 2472
12189 11/01/2023 22248
12190 11/01/2023 12360
13117 31/01/2023 3090
13117 31/01/2023 12360
13118 31/01/2023 8652
Work Name: AJC ರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಯ್ಯಕುಂಟೆಯಿಂದ ರಾಮಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೂ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006025/WC/93393042892517483)
10960 05/12/2022 14832
10960 05/12/2022 9888
10961 05/12/2022 17304
10961 05/12/2022 2472
11386 13/12/2022 24720
11387 13/12/2022 19776
11739 27/12/2022 24720
11740 27/12/2022 19776
12187 11/01/2023 24720
12188 11/01/2023 22248
12787 31/01/2023 7416
12787 31/01/2023 17304
12788 31/01/2023 22248
12789 31/01/2023 12360
Work Name: AJC ರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ನಂ 19ರಲ್ಲಿರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1528006025/WC/93393042892517491)
11390 17/12/2022 14832
11390 17/12/2022 9888
11391 17/12/2022 19776
11829 03/01/2023 7416
11829 03/01/2023 17304
11830 03/01/2023 22248
12264 11/01/2023 7416
12264 11/01/2023 17304
12265 11/01/2023 4944
12265 11/01/2023 17304
12790 31/01/2023 21939
12791 31/01/2023 24720
12792 31/01/2023 4944
12792 31/01/2023 9888
14369 28/03/2023 24720
14370 28/03/2023 24720
14371 28/03/2023 24720
14372 28/03/2023 2472
Work Name: ಜಿ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಏರಿ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006025/WC/93393042892530366)
14326 28/03/2023 19776
14327 28/03/2023 7416
Sub Total Rs. 4389345
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
19951 10/08/2022 2312
21090 10/08/2022 3468
21252 10/08/2022 10115
21253 10/08/2022 8092
21254 10/08/2022 2023
21255 10/08/2022 4046
21263 10/08/2022 18207
21264 10/08/2022 16184
21265 10/08/2022 2023
19924 10/08/2022 2312
20190 10/08/2022 2312
20688 10/08/2022 2312
Sub Total Rs. 73406
Grand Total Rs. 4462751
Expenditure In Lakhs For block :44.63
Report Completed
Excel View