Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : SIDLAGHATTA
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : TALAKAYALABETTA
Work Name: ಗಾಂಡ್ಲಚಿಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/AV/93393042892294761)
11017 08/12/2022 2163
11017 08/12/2022 12978
11436 21/12/2022 4326
11436 21/12/2022 12978
Work Name: ಕರಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/AV/93393042892296179)
1388 21/05/2022 17304
1388 21/05/2022 7416
1389 21/05/2022 2472
Work Name: ತಲಕಾಯಲಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾ.ಪಂಯ ಕಟ್ಟದ ಮೇಲೆಭಾಗದಲ್ಲಿ (nrlm)ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006029/AV/93393042892310938)
11775 28/12/2022 15141
11775 28/12/2022 6489
11776 28/12/2022 6489
14884 28/03/2023 21630
14885 28/03/2023 21630
14886 28/03/2023 6489
Work Name: ಜಿ ನಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006029/AV/93393042892313061)
10697 30/11/2022 10815
10697 30/11/2022 8652
Work Name: ತಲಕಾಯಲ ಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪಣ್ಣ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ (1528006029/IF/93393042892531320)
4646 16/07/2022 5562
4646 16/07/2022 5871
Work Name: ಗಾಂಡ್ಲಚಿಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮಣಿ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ(1528006029/IF/93393042892538367)
746 30/04/2022 4635
Work Name: ಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಂಜಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ (1528006029/IF/93393042892634980)
10166 15/11/2022 4944
Work Name: ತಲಕಾಯಲಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042892637537)
6747 18/08/2022 1236
Work Name: ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ನ್ಯಾತಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042892885240)
584 30/04/2022 8652
585 30/04/2022 4326
Work Name: ತಲಕಾಯಲಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡ ಸುಬ್ಬರೆಡ್ಡಿ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042893398307)
7503 07/09/2022 4635
7503 07/09/2022 4635
Work Name: ರೊಪ್ಪವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರವರ ತೋಟದ ಬಳಿ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042893398415)
10685 30/11/2022 2472
10685 30/11/2022 10506
Work Name: ಕರಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬಾಜಾನ್ ಬಿನ್ ಅಲಂಸಾಭಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ (1528006029/IF/93393042893419647)
13105 27/01/2023 618
14623 28/03/2023 1236
14623 28/03/2023 3399
Work Name: ಮರಳಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042893449618)
11153 12/12/2022 8652
Work Name: ಟಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಮನೋಹರ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042893487242)
349 22/04/2022 3708
349 22/04/2022 9270
Work Name: ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042893491991)
312 22/04/2022 17304
312 22/04/2022 2163
Work Name: ದಿಂಬಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೈಲಜಾ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042893532865)
642 30/04/2022 4326
2608 10/06/2022 10815
2608 10/06/2022 4326
Work Name: ಬುಡುಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀ ಆಂಜಿನಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006029/IF/93393042893588813)
359 22/04/2022 12978
359 22/04/2022 8652
Work Name: ಬುಡುಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮರೆಡ್ಡಿ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042893605342)
3944 11/07/2022 17304
3944 11/07/2022 2163
Work Name: ಟಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042893624879)
3227 22/06/2022 12978
Work Name: ಟಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾವತಮ್ಮ ಜಿ ಕೆ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042893745355)
11154 12/12/2022 6489
11154 12/12/2022 2163
13107 27/01/2023 927
Work Name: ಬುಡುಗವಾರಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042893749488)
350 22/04/2022 17304
350 22/04/2022 4326
Work Name: ಟಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಶ್ರೀರಂಗಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042893802170)
7784 17/09/2022 6180
Work Name: ಟಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಆದೇಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042893832056)
10167 18/11/2022 6180
Work Name: ತಲಕಾಯಲಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪೋತಲಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042893835406)
6748 27/08/2022 5253
Work Name: ಟಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಮರನಾರಾಯಣ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042893858000)
7504 07/09/2022 3708
7504 07/09/2022 1854
Work Name: ಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಚಿನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಾರಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042893858870)
10168 15/11/2022 2472
10168 15/11/2022 1236
Work Name: ತಲಕಾಯಲಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವರಣಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042893880863)
6673 24/08/2022 927
6673 24/08/2022 4326
Work Name: ಗಾಂಡ್ಲಚಿಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ವಿ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042893951781)
13104 27/01/2023 1236
14910 28/03/2023 2163
14910 28/03/2023 4944
Work Name: ಗಾಂಡ್ಲಚಿಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜುಟ್ಟಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042893951813)
11018 08/12/2022 6180
11018 08/12/2022 2163
Work Name: ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತ್ರಿವೇಣಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006029/IF/93393042893993867)
10699 30/11/2022 4326
11777 28/12/2022 4326
11777 28/12/2022 8652
13933 04/03/2023 8652
Work Name: ಟಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ(1528006029/IF/93393042894004610)
7752 17/09/2022 3090
7752 17/09/2022 927
Work Name: ಟಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಯಿತ್ರಿ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528006029/IF/93393042894008155)
10169 15/11/2022 3708
12276 13/01/2023 3090
Work Name: ಟಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜುಡಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042894008267)
10170 15/11/2022 4944
10170 15/11/2022 1236
Work Name: ಆಟಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಚೌಡಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042894020858)
10171 15/11/2022 7416
12287 13/01/2023 4326
Work Name: ದಾಸಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042894022842)
13760 17/02/2023 1236
13877 04/03/2023 12978
14887 28/03/2023 8343
Work Name: ಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ಬಿ ಗೀತಾ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042894046989)
10704 30/11/2022 4326
10704 30/11/2022 4326
13878 04/03/2023 6489
Work Name: ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042894053751)
10172 18/11/2022 8652
10172 18/11/2022 2163
13934 04/03/2023 8652
14888 28/03/2023 14832
Work Name: ರೊಪ್ಪವಾರಹಳ್ಳಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042894054298)
14911 28/03/2023 19467
Work Name: ಜಿ ನಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042894069416)
10701 30/11/2022 4326
10701 30/11/2022 4326
Work Name: ನಲ್ಲಚೆರುವುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮೀಳ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಚಾರಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042894069548)
11778 28/12/2022 6489
Work Name: ದಾಸಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಟಿ ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042894069856)
13106 27/01/2023 309
13106 27/01/2023 618
14890 28/03/2023 2163
14890 28/03/2023 6489
Work Name: ಮರಳಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042894070038)
10173 15/11/2022 2472
10173 15/11/2022 3708
Work Name: ತಲಕಾಯಲಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮಣಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042894073110)
14889 28/03/2023 6489
14889 28/03/2023 2163
Work Name: ಟಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮೀಳ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042894073203)
10174 15/11/2022 6180
10174 15/11/2022 2472
Work Name: ಟಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042894073241)
10687 30/11/2022 6489
10687 30/11/2022 2163
Work Name: ತಲಕಾಯಲಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಚನ್ನಕೇಶವ ಬಿನ್ ಕೊಂಡಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042894105898)
12289 13/01/2023 2163
12289 13/01/2023 4326
Work Name: ಟಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042894117588)
13103 27/01/2023 927
14624 28/03/2023 8652
Work Name: ಟಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ರೋಜಾ ಕೋಂ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ರವರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042894130317)
10175 15/11/2022 4944
10175 15/11/2022 3708
13876 04/03/2023 7416
Work Name: ಕರಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮಣಿ ಟಿ ಎಲ್ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042894130329)
12288 13/01/2023 2163
12288 13/01/2023 4326
13101 27/01/2023 618
Work Name: ಟಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ರವರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042894131239)
10176 15/11/2022 7416
10176 15/11/2022 1236
13875 04/03/2023 7416
Work Name: ಕರಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೀನಾ ಬೀ ಕೋಂ ಮಸ್ತಾನು ಸಾಬ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042894148371)
13099 27/01/2023 927
Work Name: ಟಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042894162918)
11872 28/12/2022 7416
11872 28/12/2022 2163
Work Name: ಟಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬನ್ನ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/IF/93393042894314009)
13762 17/02/2023 2472
Work Name: ಗಾಂಡ್ಲಚಿಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ತುಮ್ಮನೇಹಳ್ಳಿ ಓಣಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528006029/LD/93393042892268879)
1352 20/05/2022 9270
1352 20/05/2022 9270
1353 20/05/2022 14832
2609 10/06/2022 17304
2609 10/06/2022 4326
2610 10/06/2022 15141
2610 10/06/2022 2163
Work Name: ಟಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಾನವನ(1528006029/LD/93393042892272755)
1354 20/05/2022 9270
1354 20/05/2022 9270
1355 20/05/2022 9270
1355 20/05/2022 7416
Work Name: ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ 64ರಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಜಮೀನು ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/RC/93393042892307331)
5350 01/08/2022 3708
5351 01/08/2022 1854
5351 01/08/2022 7416
11155 12/12/2022 8652
11155 12/12/2022 12978
11156 12/12/2022 17304
11156 12/12/2022 2163
Work Name: ಜಿ.ನಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಟಿಮಪ್ಪ ಗುಡಿಯವರೆಗೂ ಕಚ್ಛಾ ರಸ್ತೆ(1528006029/RC/93393042892312305)
1163 11/05/2022 17304
1163 11/05/2022 4326
1164 11/05/2022 2163
1164 11/05/2022 6489
Work Name: ಬುಡುಗವಾರಹಳ್ಳಿ ನಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರ್ವೆ ನಂ 30ರ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮ(1528006029/RC/93393042892329111)
1380 21/05/2022 15141
1380 21/05/2022 6489
Work Name: slwm ಘಟಕದಿಂದ ಕಸ್ತೂರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 600ಮೀ(1528006029/RC/93393042892331944)
1381 21/05/2022 21630
1382 21/05/2022 10815
1382 21/05/2022 4326
7506 07/09/2022 19467
7506 07/09/2022 2163
7507 07/09/2022 4326
14621 28/03/2023 18540
14622 28/03/2023 9270
Work Name: ಮರಳಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯಿಂದ ಬಲಿಜಗುಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1528006029/WC/93393042892356836)
1350 20/05/2022 4326
1350 20/05/2022 15141
1351 20/05/2022 6489
1351 20/05/2022 12978
1755 30/05/2022 4326
1755 30/05/2022 17304
1756 30/05/2022 6489
1756 30/05/2022 10815
3234 22/06/2022 17304
3234 22/06/2022 4326
3235 22/06/2022 10815
3235 22/06/2022 6489
4648 20/07/2022 2163
4648 20/07/2022 19467
4649 20/07/2022 4326
4649 20/07/2022 6489
Work Name: ದಾಸಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕಲ ಕುಂಟೆಯ ಪಾಪಗ್ನಿ ನದಿಯವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1528006029/WC/93393042892358024)
935 09/05/2022 6489
935 09/05/2022 15141
936 09/05/2022 10815
936 09/05/2022 10815
2089 02/06/2022 6489
2089 02/06/2022 15141
2090 02/06/2022 10815
2090 02/06/2022 8652
2613 10/06/2022 15141
2613 10/06/2022 6489
2614 10/06/2022 8652
2614 10/06/2022 10815
3228 22/06/2022 15141
3228 22/06/2022 6489
3229 22/06/2022 8652
3229 22/06/2022 10815
11892 28/12/2022 4326
11892 28/12/2022 17304
11893 28/12/2022 4326
11893 28/12/2022 6489
Work Name: ಗಾಂಡ್ಲಚಿಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲಿನ ಕೆರೆಯ ಮರವಂಕೆ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1528006029/WC/93393042892373504)
3230 22/06/2022 21630
3231 22/06/2022 6489
Work Name: ಕರಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಣಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528006029/WC/93393042892385084)
3232 22/06/2022 4326
3232 22/06/2022 17304
3233 22/06/2022 6489
3233 22/06/2022 12978
5432 01/08/2022 12978
5432 01/08/2022 8652
5433 01/08/2022 10815
5433 01/08/2022 6489
6674 24/08/2022 6489
6674 24/08/2022 10815
Work Name: ಜಿ ನಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟುಯಿಂದ ಯರ್ರೋನ ವಂಕೆ ತನಕ ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528006029/WC/93393042892479833)
4445 16/07/2022 6489
4445 16/07/2022 15141
4446 16/07/2022 2163
4446 16/07/2022 15141
6749 27/08/2022 4326
6749 27/08/2022 14214
6750 27/08/2022 6489
6750 27/08/2022 10815
7750 17/09/2022 15141
7750 17/09/2022 6489
7751 17/09/2022 8652
7751 17/09/2022 8652
11437 21/12/2022 15141
11437 21/12/2022 6489
11438 21/12/2022 8652
11438 21/12/2022 2163
11873 28/12/2022 10815
11873 28/12/2022 10815
11874 28/12/2022 6489
11874 28/12/2022 6489
Work Name: AJC ಮರಳಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಾಪಗ್ನಿ ನದಿ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ(1528006029/WC/93393042892516205)
10786 30/11/2022 4326
Work Name: AJC ದಾಸಾರ್ಲಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿಂದ ಚಾಕಲಕುಂಟೆ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1528006029/WC/93393042892516207)
10785 30/11/2022 2163
10785 30/11/2022 2163
Sub Total Rs. 1652841
Grand Total Rs. 1652841
Expenditure In Lakhs For block :16.53
Report Completed
Excel View