Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, May 30, 2024
Back

Financial Performance Under MGNREGA during the Financial Year 2018-2019

State:UTTAR PRADESH      District:AYODHYA      Block:MAYA BAZAR (Rs. in Lakhs)
S.No Panchayat Release of current year Misc Reciept Money Refunded by GP to DPC/PO Total Availabilty Cumulative Expenditure Balance *
Adm.Exp Total On Unskilled Wage On Semi-skilled and Skilled Wage On Material Total
On Unskilled Wage On Semi-skilled and Skilled Wage On Material Rec Exp Non-Rec Exp Total Adm. Exp
1 2 4 5 6 7 8 9=4+5+6+7-8 10 11 12 13 14 15 16=14+15 17=10+11+12+13+16 18=9-17 19 20 21 22 23=19+20+21+22
1 ALAPUR   4.72 0 0.77 0 0 0 0 5.49 0.12 0 0 0 0.12
2 ALNA BHARI   5.12 0 0.3 0 0 0 0 5.42 0 0 0 0 0
3 AMARI   6.18 0 1.18 0 0 0 0 7.36 0.02 0 0 0 0.02
4 AMAUNI   8.95 0 7.37 0.66 0 0 0 16.98 0 0 0 0 0
5 AMSIN   9.34 0.11 6.4 0.57 0 0 0 16.42 0 0.16 0 0 0.16
6 ANAPUR SARAIYA   2.39 0 0.66 0 0 0 0 3.05 0.03 0 0 0 0.03
7 ANKARI PUR   9.51 0 3.26 0.02 0 0 0 12.8 0.23 0 0 0 0.23
8 ARVAT   6.08 0 5.16 0.26 0 0 0 11.5 0.02 0 0 0 0.02
9 BABUVA PUR   4.41 0 5.94 0.27 0 0 0 10.63 0.04 0 0 0 0.04
10 BAIHARI   4.82 0 2.32 0.09 0 0 0 7.23 0.02 0 0 0 0.02
11 BANDAN PUR   3.16 0 0.08 0 0 0 0 3.24 0 0 0 0 0
12 BANGAVAN   3.78 0 0.36 0 0 0 0 4.14 0.01 0 0 0 0.01
13 BARAI PARA   7.42 0 0.28 0.05 0 0 0 7.75 0.02 0 0 0 0.02
14 BELVARI KHAN   0.04 0 0.04 0 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0
15 BENVA   7.41 0 0 0 0 0 0 7.41 0 0 0 0 0
16 BERA   13.31 0 6.29 0.36 0 0 0 19.96 0 0 0 0 0
17 BERAS PUR   3.62 0 2.59 0.15 0 0 0 6.36 0 0 0 0 0
18 BHAIREE PUR   3.34 0 0.36 0 0 0 0 3.7 0 0 0 0 0
19 BHITAURA   2.83 0.04 0.48 0 0 0 0 3.34 0 0 0 0 0
20 BHOYA   8.06 0 2.18 0.09 0 0 0 10.34 0.03 0 0 0 0.03
21 BIKAPUR   5.54 0 0 0 0 0 0 5.54 0 0 0 0 0
22 BODHI PUR   3.12 0 0.49 0 0 0 0 3.61 0 0 0 0 0
23 CHHATRA   3.61 0 0.08 0 0 0 0 3.68 0 0 0 0 0
24 CHIRKITHA   13.28 0 13.26 1.29 0 0 0 27.83 0 0 0 0 0
25 DALPAT PUR   4.54 0 0.79 0 0 0 0 5.34 0.07 0 0 0 0.07
26 DEVA PUR   5.58 0 0.43 0 0 0 0 6.02 0 0 0 0 0
27 DEVA SURYA BHAN PUR   5.41 0 1.43 0.04 0 0 0 6.88 0.03 0 0 0 0.03
28 DEVGIRIYA   2.23 0 0.35 0 0 0 0 2.58 0 0 0 0 0
29 DEVRA DAUD PUR   7.81 0 0.3 0 0 0 0 8.11 0 0 0 0 0
30 DHAROO PUR   11.12 0 1.5 0.05 0 0 0 12.68 0.05 0 0 0 0.05
31 DURGAPUR RAMMPURWA   12.22 0 7.68 1.03 0 0 0 20.93 0 0 0 0 0
32 GAUHANIYA   4.44 0.51 0.32 0 0 0 0 5.27 0 0 0 0 0
33 GOKULPUR   10.4 0.08 8.7 0.75 0 0 0 19.94 0.09 0.01 0 0 0.1
34 HARDI   9.37 0 1.99 0.06 0 0 0 11.42 0 0 0 0 0
35 ISHA PUR   3.67 0 0.75 0 0 0 0 4.41 0 0 0 0 0
36 ISHASARAY UPARHAR   5.11 0 1.56 0 0 0 0 6.67 0.05 0 0 0 0.05
37 JAGDISH PUR ARVAT   6.15 0 1.86 0.09 0 0 0 8.11 0 0 0 0 0
38 JAMUNI PUR   4.94 0 0.52 0 0 0 0 5.46 0 0 0 0 0
39 JARHI   2.93 0 1.89 0.24 0 0 0 5.06 0.03 0 0 0 0.03
40 KAJI PUR GADAR   9.04 0.51 0.75 0 0 0 0 10.31 0 0 0 0 0
41 KAJIPUR BISWA   4.69 0 0 0 0 0 0 4.69 0 0 0 0 0
42 KALYAN PUR BARAULI   3.94 0.52 0 0 0 0 0 4.46 0.06 0 0 0 0.06
43 KANAK PUR   5.09 0 0 0 0 0 0 5.09 0.02 0 0 0 0.02
44 KASBA   2.08 0 0 0 0 0 0 2.08 0.05 0 0 0 0.05
45 KESHAV PUR   4.97 0 0 0 0 0 0 4.97 0.01 0 0 0 0.01
46 KHIRAUNI   9.94 0 6.21 0.3 0 0 0 16.46 0 0 0 0 0
47 KUMHIYA   27.86 0 4.65 0.27 0 0 0 32.78 0 0 0 0 0
48 LALPUR   5.39 0 0 0 0 0 0 5.39 0.04 0 0 0 0.04
49 MAJHHA KAJIPUR   4.96 0.03 1.49 0.14 0 0 0 6.62 0.01 0 0 0 0.01
50 MALKHAN PUR   11.17 0 3.57 0.29 0 0 0 15.02 0 0 0 0 0
51 MANA PARA   4.96 0 0.97 0.17 0 0 0 6.1 0 0 0 0 0
52 MAYA BHIKHI   6.68 0 4.16 0.69 0 0 0 11.53 0 0 0 0 0
53 MEDANIPUR   4.1 0 1.6 0.15 0 0 0 5.85 0.04 0 0 0 0.04
54 MOHAMMAD PUR KASBA   7.42 0 1.76 0.04 0 0 0 9.23 0.04 0 0 0 0.04
55 NEV KABIR PUR   7.54 0 2.24 0.2 0 0 0 9.98 0.01 0.04 0 0 0.05
56 PAKRAILA   1.93 0 0.52 0 0 0 0 2.45 0.01 0 0 0 0.01
57 PAMPAR PUR   6.61 0.08 4.39 0.37 0 0 0 11.45 0.02 0 0 0 0.02
58 PAUSARA   6.1 0 2.2 0.09 0 0 0 8.38 0.12 0 0 0 0.12
59 RAJ PALIYA   6.72 0 0.3 0 0 0 0 7.02 0 0 0 0 0
60 RAJA PUR   2.53 0 0 0 0 0 0 2.53 0 0 0 0 0
61 RAKAURA   2.83 0 1.13 0.15 0 0 0 4.11 0.06 0 0 0 0.06
62 RAM PUR MAYA   4.57 0 3.96 0.46 0 0 0 8.99 0.06 0 0 0 0.06
63 RAMA PUR   3.15 0 0.71 0 0 0 0 3.86 0.01 0 0 0 0.01
64 RAMNAGAR MISRAULI   2.97 0 0.61 0 0 0 0 3.58 0 0 0 0 0
65 RAMPUR BAIHARI   7.02 0 0.37 0 0 0 0 7.4 0 0 0 0 0
66 RAMPUR PUVARI   4.61 0.51 1.16 0.04 0 0 0 6.32 0 0.03 0 0 0.03
67 RAMPUR PUWARI MAJHA   1.6 0 0.3 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0
68 RATANPUR   4.09 0 1.07 0.04 0 0 0 5.2 0.05 0 0 0 0.05
69 RAUVA LOHANG PUR   13.53 0 0.39 0 0 0 0 13.92 0.11 0 0 0 0.11
70 REHDI   4.8 0 0.73 0 0 0 0 5.53 0.02 0 0 0 0.02
71 REVRI   2.88 0 0 0 0 0 0 2.88 0.01 0 0 0 0.01
72 RUHIYAVAN   7.34 0 5.63 0.64 0 0 0 13.61 0.02 0 0 0 0.02
73 SAMANTHA   2.43 0 0.68 0.02 0 0 0 3.14 0.01 0 0 0 0.01
74 SAMDA   3.64 0 0.32 0 0 0 0 3.96 0.03 0 0 0 0.03
75 SARAIYA   11.33 0 0.56 0.05 0 0 0 11.93 0.02 0 0 0 0.02
76 SARANGA PUR   5.08 0 1.15 0.04 0 0 0 6.26 0 0 0 0 0
77 SARAY SAGAR   4.73 0 2.68 0.08 0 0 0 7.48 0 0 0 0 0
78 SHERVA GHAT   3.89 0.61 2.13 0.01 0 0 0 6.64 0 0 0 0 0
79 SILAUNI   3.15 0 0 0 0 0 0 3.15 0 0 0 0 0
80 TANDAULI   2.54 0 0 0 0 0 0 2.54 0.06 0 0 0 0.06
81 TRILOKPUR   10.42 0 4.43 0.25 0 0 0 15.09 0 0 0 0 0
82 UNIYAR   3.83 0 0.77 0 0 0 0 4.6 0 0 0 0 0
83 VEERSHAH PUR   5.18 0 1.3 0.06 0 0 0 6.54 0 0 0 0 0
  Total 495.3 3 154.8 10.64 0 0 0 663.75 1.78 0.24 0 0 2.02
 
Block level Line Deptt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO 0   717.41 0 0 717.41         40.20 0.00 40.20 40.20 677.21          
Grand Total               495.3 3 154.8 10.64 40.2 0 40.2 703.95 1.78 0.24 0 0 2.02
:-*

Excel View