Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, May 26, 2024
Back

Financial Performance Under MGNREGA during the Financial Year 2018-2019

State:UTTAR PRADESH      District:AYODHYA      Block:Rudauli (Rs. in Lakhs)
S.No Panchayat Release of current year Misc Reciept Money Refunded by GP to DPC/PO Total Availabilty Cumulative Expenditure Balance *
Adm.Exp Total On Unskilled Wage On Semi-skilled and Skilled Wage On Material Total
On Unskilled Wage On Semi-skilled and Skilled Wage On Material Rec Exp Non-Rec Exp Total Adm. Exp
1 2 4 5 6 7 8 9=4+5+6+7-8 10 11 12 13 14 15 16=14+15 17=10+11+12+13+16 18=9-17 19 20 21 22 23=19+20+21+22
1 AIHAR   21.19 0 12.55 0 0 0 0 33.73 0 0 0 0 0
2 AITHAR   6.25 0 1.24 0 0 0 0 7.49 0 0 0 0 0
3 AKHTIYAR PUR   5.7 0.83 7.65 0 0 0 0 14.18 0 0 0 0 0
4 ALHWANA   5.06 1 2.69 0 0 0 0 8.75 0 0 0 0 0
5 AMHATA   18.85 0 11.89 0 0 0 0 30.73 0 0 0 0 0
6 AMRAI GAON   10.68 0 7.4 0 0 0 0 18.08 0.02 0 0 0 0.02
7 ASHU MAU   4.17 0.07 1.99 0 0 0 0 6.23 0 0 0 0 0
8 BADELA   3.94 0.68 3.74 0 0 0 0 8.36 0 0 0 0 0
9 BAHORIK PUR   5.92 0 0.43 0 0 0 0 6.34 0 0 0 0 0
10 BAHRAS   9.21 0.33 4.57 0 0 0 0 14.11 0 0 0 0 0
11 BANGAVAN   5.48 0.17 5.32 0 0 0 0 10.97 0 0 0 0 0
12 BANMAU   8.07 0.16 5.22 0 0 0 0 13.45 0 0 0 0 0
13 BARAVAN   5.96 0 0.3 0 0 0 0 6.26 0 0 0 0 0
14 BARI   9.81 0 1.28 0 0 0 0 11.1 0 0 0 0 0
15 BETAULI   16.15 0.28 5.2 0 0 0 0 21.63 0 0 0 0 0
16 BHAISAULI   10.02 0.35 7.87 0 0 0 0 18.24 0 0 0 0 0
17 BHAULI   13.81 0.25 5.94 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
18 BHELSAR   7.48 0.16 4.75 0 0 0 0 12.39 0 0 0 0 0
19 BHITAURA   8.41 0.38 5.67 0 0 0 0 14.45 0 0 0 0 0
20 BIDHAR   11.48 0.05 3.47 0 0 0 0 14.99 0 0 0 0 0
21 DAFIYAPUR   5.03 0.09 2.17 0 0 0 0 7.29 0 0 0 0 0
22 DASHRATH MAU   8.8 0.33 1.27 0 0 0 0 10.4 0 0 0 0 0
23 FAGAULI KURMIYAN   3.65 0.02 0.34 0 0 0 0 4.01 0 0 0 0 0
24 FATTA PUR KHURD   8.1 0.47 3.18 0 0 0 0 11.74 0 0 0 0 0
25 FELSANDA   10.53 1.1 7.32 0 0 0 0 18.96 0 0 0 0 0
26 FIROJ PUR MAKHDUMI   13 1.03 8.19 0 0 0 0 22.21 0 0 0 0 0
27 FIROJ PUR PAVARAN   6.57 0.29 3.18 0 0 0 0 10.04 0 0 0 0 0
28 GANAULI   4.52 0 0.68 0 0 0 0 5.2 0 0 0 0 0
29 GAUHANNA   23.33 1.48 17.92 0 0 0 0 42.73 0 0 0 0 0
30 GAURIYA MAU   6.43 0.2 3.29 0 0 0 0 9.92 0 0 0 0 0
31 GERAUDA   7.84 0.01 2.3 0 0 0 0 10.15 0 0 0 0 0
32 GOGAVAN   9.67 0.55 4.12 0 0 0 0 14.35 0 0 0 0 0
33 HALEEM NAGAR   21.41 0.45 13.93 0 0 0 0 35.79 0.01 0 0 0 0.01
34 HARIHAR PUR BALAIYA   20.88 1.33 15 0 0 0 0 37.21 0 0 0.19 0 0.19
35 HAYAT NAGAR   1.95 0 0.48 0 0 0 0 2.43 0 0 0 0 0
36 ICHAULIYA   14.81 0.43 0.3 0 0 0 0 15.54 0 0 0 0 0
37 JAKHAULI   8.53 0.33 3.79 0 0 0 0 12.65 0 0 0 0 0
38 JALALPUR   9.47 0.32 2.91 0 0 0 0 12.7 0 0 0 0 0
39 JALIL PUR   8.11 0.12 6.18 0 0 0 0 14.4 0 0 0 0 0
40 JAMUNIYA MAU   33.81 1.58 24.44 0 0 0 0 59.83 0 0 0 0 0
41 JARAYAL KALA   5.84 0.42 5.99 0 0 0 0 12.24 0 0 0 0 0
42 JUNED PUR   4.35 0 0.3 0 0 0 0 4.65 0 0 0 0 0
43 KAITHI   16.73 1.16 15.07 0 0 0 0 32.97 0 0 0 0 0
44 KARIM PUR   23.15 0.95 12.67 0 0 0 0 36.77 0 0 0 0 0
45 KHAIRAN PUR   11.22 0.03 4.23 0 0 0 0 15.48 0 0 0 0 0
46 KHAIRI   6.05 0.25 4.73 0 0 0 0 11.03 0 0 0 0 0
47 KHAND PIPRA   5.1 0.04 0.74 0 0 0 0 5.88 0 0 0 0 0
48 KHODI PUR   8.3 0.11 1.53 0 0 0 0 9.93 0 0 0 0 0
49 KHURDHA   4.3 0 0.3 0 0 0 0 4.6 0 0 0 0 0
50 KOLVA   15.31 0 4.25 0 0 0 0 19.56 0 0 0 0 0
51 KOPA KAP   3.3 0 0.3 0 0 0 0 3.61 0 0 0 0 0
52 KOPE PUR   5.17 0 0.3 0 0 0 0 5.47 0 0 0 0 0
53 KOTRA   5.27 0.12 2.21 0 0 0 0 7.6 0 0 0 0 0
54 KURHA SADAT   8.96 0.2 0.24 0 0 0 0 9.4 0 0 0 0 0
55 LALUVA PUR   7.97 0.23 3.99 0 0 0 0 12.2 0 0 0 0 0
56 LOHTI SARAIYA   6.22 0.03 5.16 0 0 0 0 11.41 0 0 0 0 0
57 MAHMUD MAU   11.77 0.48 4.7 0 0 0 0 16.95 0 0 0 0 0
58 MAMREJ NAGAR   6.76 0 0.12 0 0 0 0 6.87 0 0 0 0 0
59 MANGI CHAND PUR   10.13 0 0.3 0 0 0 0 10.43 0 0 0 0 0
60 MATAULI   6.42 0.4 3.24 0 0 0 0 10.06 0 0 0 0 0
61 MATTAH NEVADA   5.06 0 3.05 0 0 0 0 8.11 0 0 0 0 0
62 MEENAPUR FAGAULI   20.71 0.26 6.98 0 0 0 0 27.96 0 0 0 0 0
63 MEER MAU   12.29 0.52 8.8 0 0 0 0 21.61 0 0 0 0 0
64 MEESA   4.39 0 0.59 0 0 0 0 4.99 0 0 0 0 0
65 MOHAMID PUR   10.26 0.75 6.82 0 0 0 0 17.83 0 0 0 0 0
66 MUJAFFAR PUR   11.36 1.51 7.33 0 0 0 0 20.2 0 0 0 0 0
67 NARAULI   20.42 0.13 10.17 0 0 0 0 30.72 0 0 0 0 0
68 NEVTI   3.9 0.03 1.27 0 0 0 0 5.2 0 0 0 0 0
69 PAKARIYA GAON   6.1 0 0.29 0 0 0 0 6.39 0 0 0 0 0
70 PALPUR   15.58 1.33 9.56 0 0 0 0 26.48 0 0 0 0 0
71 PARA PAHAR PUR   19.35 0.1 12.67 0 0 0 0 32.12 0 0 0 0 0
72 PARSAU   2.58 0 9.68 0 0 0 0 12.26 0 0 0 0 0
73 PASTA MAFI   14.41 0.56 7.05 0 0 0 0 22.02 0 0 0 0 0
74 PURAY   4.38 0 0.3 0 0 0 0 4.68 0 0 0 0 0
75 RAHEEM GANJ   11.14 0.18 0.61 0 0 0 0 11.93 0 0 0 0 0
76 RAMSHARAN DAS PUR   11.56 0 3.26 0 0 0 0 14.82 0 0 0 0 0
77 RASULPUR NEWADA   14.42 0.81 6.03 0 0 0 0 21.25 0 0 0 0 0
78 RAUJA GAON   6.42 0 0.17 0 0 0 0 6.6 0 0 0 0 0
79 SAHNI   2.5 0 1.44 0 0 0 0 3.94 0 0 0 0 0
80 SANDRI   7.47 0.12 3.96 0 0 0 0 11.55 0 0 0 0 0
81 SARAY AHAMAD   12.93 0.15 5.06 0 0 0 0 18.15 0 0 0 0 0
82 SARAY HAMID   27.71 0.78 16.93 0 0 0 0 45.42 0 0 0 0 0
83 SARAY MUGAL   34.12 2.46 21.89 0 0 0 0 58.47 0 0 0 0 0
84 SARAY PEER   14.51 0.8 9.78 0 0 0 0 25.08 0 0 0 0 0
85 SARETHA   9.54 0.18 5.85 0 0 0 0 15.58 0 0 0 0 0
86 SEEVAN   11.1 0.08 5.47 0 0 0 0 16.65 0 0 0 0 0
87 SHAHBAJPUR   3.05 0 0.31 0 0 0 0 3.36 0 0 0 0 0
88 SHAHPUR   6.3 0 3.14 0 0 0 0 9.44 0 0 0 0 0
89 SITHAULI   16.34 0.68 6.55 0 0 0 0 23.58 0 0 0 0 0
90 TAL GAON   18.33 0.8 12.27 0 0 0 0 31.4 0 0 0 0 0
91 TANDA KHULASA   6.79 0.42 4.2 0 0 0 0 11.41 0 0 0 0 0
92 TANDA SUFI   14.33 0.38 8.71 0 0 0 0 23.42 0 0 0 0 0
93 TIKAR   7.19 0.24 0.98 0 0 0 0 8.41 0 0 0 0 0
94 UDHRAURA   9.29 0.29 5.1 0 0 0 0 14.69 0 0 0 0 0
95 VAJID PUR   11.81 0.09 6.73 0 0 0 0 18.63 0 0 0 0 0
96 VICHALA   36.95 1.43 26.98 0 0 0 0 65.36 0 0 0 0 0
97 VIKAVAL   16.58 0.46 10.66 0 0 0 0 27.7 0 0 0 0 0
  Total 1047.57 34.77 541.18 0 0 0 0 1623.53 0.03 0 0.19 0 0.22
 
Block level Line Deptt. 0 0 0 0 0 0 0.16 0 0 0 0 0 0 0.16 -0.16 0 0 0 0 0
PO 0   1726.44 0 0 1726.44         89.80 0.00 89.80 89.80 1636.64          
Grand Total               1047.73 34.77 541.18 0 89.8 0 89.8 1713.49 0.03 0 0.19 0 0.22
:-*

Excel View